<<
>>

Стаття 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Інші сфери ядерних досліджень і розробок

1. Співробітництво охоплює ядерні наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи, що становлять взаємний інтерес для Сторін, інші ніж ті, які були передбачені вище у Статтях 4 і 5 цієї Угоди, як погоджено Сторонами, настільки наскільки вони охоплюються відповідними науковими дослідженнями та дослідно-конструкторськими роботами, які здійснюються Сторонами.

2.

З боку Співтовариства співробітництво, зокрема, може включати такі сфери:

a) застосування ядерної енергії в медицині та промисловості, у тому числі у виробництві електроенергії;

Ь) вплив ядерної енергетики на довкілля;

с) сфери співробітництва у цивільному ядерному секторі, визначені у пункті 2 Статті 62 Угоди про партнерство і співробітництво ( 998_012 ), наскільки вони можуть бути впроваджені відповідно до Договору про створення Євратому ( 994_027 ).

3. Співробітництво здійснюється зокрема шляхом:

- обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари, технічні наради тощо;

- обміну персоналом, у тому числі з метою навчання, між лабораторіями та/або організаціями, що залучені з обох Сторін;

- обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експериментальних цілей;

- збалансованої участі у спільних дослідженнях і діяльності.

4. Настільки, наскільки це необхідно, рамки, терміни та умови співробітництва для конкретних проектів встановлюються у виконавчих угодах, які укладаються Сторонами через свої компетентні установи, які діють згідно з їхніми відповідними законодавчими та регулятивними вимогами.

5. Такі виконавчі угоди можуть, зокрема, містити умови фінансування, розподілу відповідальності управління і детальні положення щодо розповсюдження інформації і прав інтелектуальної власності.

6. Кожна зі Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов'язані зі співробітництвом, за винятком тих випадків, які окремо узгоджуються Сторонами.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6