<<
>>

Стаття 7

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Міжнародні передачі, торгівля ядерними матеріалами і надання відповідних послуг

1. Ядерний матеріал, що передається між Сторонами безпосередньо або через третю країну, підпадає під дію цієї Угоди з моменту, коли він потрапить на територію, що знаходиться під юрисдикцією Сторони, яка його одержує, за умови, що Сторона, яка передає, сповістила про нього в письмовій формі Сторону, яка одержує, перед відправкою або в момент відправки (відповідно до процедур, визначених в Адміністративній угоді, яка буде укладена відповідними органами влади Сторін).

2.

Ядерний матеріал, зазначений у пункті 1 цієї Статті, підпадає під дію цієї Угоди до моменту, поки:

- не буде визначено відповідно до положень про припинення дії гарантій відповідної угоди, вказаної нижче в підпункті b) пункту 6 цієї Статті, що він більше не може бути використаний для будь-якої ядерної діяльності, яка є важливою з точки зору гарантій, або що він практично не підлягає регенерації;

- його не буде передано, відповідно до підпункту e) пункту 6 цієї Статті, зазначеного нижче, за межі юрисдикції Сторони, яка отримує, або

- Сторони не погодяться про те, що він більше не підпадає під дію цієї Угоди.

3. Будь-яка передача ядерних матеріалів, що здійснюється у рамках співробітництва, виконується згідно з відповідними міжнародними і багатосторонніми зобов'язаннями Сторін і держав - членів Європейського Союзу, які стосуються мирного використання ядерної енергії, як це зазначено у пункті 6 цієї Статті.

4. Торгівля ядерними матеріалами і надання відповідних послуг між Сторонами здійснюються за ринковими цінами.

5.

Сторони намагаються уникати конфліктних ситуацій, які вимагають застосування комерційних запобіжних заходів в їхній взаємній торгівлі ядерними матеріалами. Однак, якщо виникають проблеми, в їхній взаємній торгівлі ядерними матеріалами, які можуть серйозно загрожувати життєздатності ядерної промисловості, у тому числі уранових рудників, України або Співтовариства, то кожна із Сторін може вимагати невідкладного проведення консультацій у рамках спеціального Комітету.

Якщо під час консультацій не може бути винайдено взаємоприйнятне рішення щодо цих проблем, Сторона, що вимагала проведення консультацій, може відповідно до її внутрішнього законодавства і принципів міжнародного права застосувати відповідні комерційні запобіжні заходи для вирішення цих проблем або послаблення їх впливу;

Застосування першого та другого підпунктів цього пункту не впливає на Договір про створення Євратому ( 994_027 ), а також інші правові акти, прийняті на основі цього Договору ( 994_027 ).

6. Передачі ядерного матеріалу здійснюються за таких умов:

a) ядерний матеріал використовується у мирних цілях, а не для будь-яких ядерних вибухових пристроїв або для досліджень чи розробки таких пристроїв;

b) ядерний матеріал є предметом:

i) у Співтоваристві - гарантій Євратому відповідно до Договору про створення Євратому ( 994_027 ), а також гарантій МАГАТЕ відповідно до таких угод про гарантії, у разі коли вони є релевантними, а також у разі, якщо вони будуть переглянуті і замінені, за умови, що забезпечується сфера їх дії, як цього вимагає Договір про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ):

- Угода між неядерними державами - членами Співтовариства, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 21 лютого 1977 року (опубліковано як INFCIRC/193),

- Угода між Францією, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 12 вересня 1981 року (опубліковано як INFCIRC/290),

- Угода між Сполученим Королівством, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 14 серпня 1978 року (опубліковано як INFCIRC/263),

- належним чином доповнених додатковими протоколами, укладеними 22 вересня 1998 року на підставі документу, опублікованого як INFCIRC/540 (зразок додаткового протоколу до угоди (угод) між державою (державами) та МАГАТЕ для застосування гарантій).

ii) в Україні - гарантій МАГАТЕ відповідно до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_028 ), що набула чинності 22 січня 1998 року (опубліковано як INFCIRC/550); доповненої додатковим протоколом ( 951_002 ), укладеним 15 серпня 2000 року на основі документа, опублікованого як INFCIRC/540 (зразок додаткового протоколу до угоди (угод) між державою (державами) та МАГАТЕ для застосування гарантій), у разі, якщо він є чинним.

c) у разі, якщо застосування будь-яких угод з МАГАТЕ, зазначених вище у підпункті Ь) цього пункту, призупинено або припинено з будь-якої причини в Україні або Співтоваристві, відповідна Сторона укладає Угоду з МАГАТЕ, яка забезпечує ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, що передбачені угодами про гарантії, зазначеними в абзаці i) або абзаці ii) підпункту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Співтовариство, що стосується його, застосовує гарантії, засновані на системі гарантій Євратому, яка передбачає ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, що передбачені угодами про гарантії, зазначеними у абзаці i) підпункту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Сторони укладають угоди про застосування гарантій, що передбачають ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, які передбачені угодами про гарантії, зазначеними в абзаці i) або абзаці ii) підпункту b) цього пункту;

d) застосування заходів фізичного захисту на рівнях, які задовольняють, як мінімум, набір критеріїв, що міститься в Додатку С до документу МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.5/Part 1 (Керівні принципи передачі ядерних матеріалів (Guidelines for Nuclear Transfers)), з усіма можливими доповненнями і змінами; окрім цього документу, Україна і держави - члени Співтовариства, Європейська Комісія відповідно, посилаються, при застосуванні заходів фізичного захисту, на рекомендації МАГАТЕ, зазначені в документі INFCIRC/225/Rev.4 corrected (Фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (Physical Protection for Nuclear Material and Nuclear Facilities)), з усіма можливими доповненнями і змінами. На міжнародне транспортування поширюються положення міжнародної Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу ( 995_024 ) (документ МАГАТЕ INFCIRC/274/Rev.1), з усіма можливими доповненнями і змінами, прийнятими Сторонами та державами - членами Співтовариства, та Правил безпечного транспортування радіоактивних матеріалів МАГАТЕ (серія IAEA Safety Standards TS-R-1/ST-1, Revised), з усіма можливими доповненнями і змінами;

є) передачі третій стороні будь-яких предметів, раніше переданих між Сторонами цієї Угоди відповідно до цієї Статті, поза юрисдикцію Сторін здійснюються виключно у рамках зобов'язань, взятих Україною та окремими державами - членами Співтовариства в рамках групи країн, які є ядерними постачальниками, відомої як Група ядерних постачальників.

Зокрема, Керівні принципи для передачі ядерних матеріалів (Guidelines for Nuclear Transfers), опубліковані в документі МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.5/Part 1, з усіма можливими доповненнями і змінами, застосовуються до передачі третій стороні будь-яких предметів, що раніше було передано між Сторонами цієї Угоди, відповідно до цієї Статті.

7. Сторони сприяють торгівлі ядерними матеріалами між ними або між фізичними або юридичними особами, заснованими на територіях кожної зі Сторін, у взаємних інтересах виробників, промисловості ядерно-паливного циклу, енергокомпаній і споживачів.

Дозволи, у тому числі ліцензії на експорт і імпорт, а також повноваження або дозволи третім сторонам, пов'язані з торгівлею, промисловою експлуатацією або переміщенням ядерного матеріалу по територіях Сторін, не використовуються для обмеження торгівлі або для заподіяння шкоди комерційним інтересам будь-якої зі Сторін у сфері мирного використання ядерної енергії як на національному, так і міжнародному рівнях. Відповідний орган влади діятиме при отриманні заяв на видачу таких повноважень якомога скоріше, не допускаючи безпідставних затрат. Для забезпечення дотримання цього положення вносяться зміни до відповідних адміністративних положень.

Положення цієї Угоди не можуть використовуватися для перешкоджання вільному руху ядерного матеріалу в межах території Співтовариства.

8. Незважаючи на призупинення або припинення дії цієї Угоди з будь-якої причини, пункт 6 цієї Статті застосовуються поки будь-який ядерний матеріал, що є предметом цих положень, залишається під юрисдикцією однієї зі Сторін, або поки не буде прийнято рішення відповідно до положень пункту 2 цієї Статті.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 7