<<
>>

Стаття 13

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Набуття чинності та терміє дії

1. Ця Угода набуває чинності з дати, яку Сторони шляхом обміну дипломатичними нотами зазначать як дату набуття нею чинності, і залишатиметься чинною протягом початкового періоду у п'ять років.

2.

Далі ця Угода автоматично продовжується на п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш ніж за 6 місяців до дати закінчення терміну дії не висуває у письмовій формі вимогу про припинення дії Угоди або проведення нових переговорів.

3. Якщо одна зі Сторін чи держава - член Співтовариства порушать будь-які суттєві положення цієї Угоди, інша Сторона може надіслати письмове повідомлення щодо призупинення або повного чи часткового припинення співробітництва за цією Угодою.

Перед тим як одна зі Сторін здійснить такі дії, Сторони проводять консультації з метою досягнення домовленості щодо вжиття заходів для виправлення ситуації, а також щодо терміну вжиття зазначених заходів.

Дії, викладені у першому підпункті цього пункту, здійснюються лише у разі, якщо заходи, про які домовилися, не були вжиті у домовлені терміни, або, у випадку, якщо не досягнуто згоди відповідно до попереднього підпункту, після закінчення розумного періоду, зважаючи на характер та серйозність порушення.

Цю Угоду укладено у двох примірниках, кожен українською, датською, голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською, шведською мовами, причому усі тексти є рівно автентичними.

Вчинено в м. Київ "28" квітня дві тисячі п'ятого року.

За Кабінет Міністрів За Європейське співтовариство України з атомної енергії

( Угоду додано до Постанови КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 13