Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 79/279/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації умови стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"" 5 березня 1979 року" ( Додатково див. Директиву 88/627/ЄЕС ( 994_443 ) від 12.12.88 Директиву 2001/34/ЄС ( 994_191 ) від 28.05.2001 ). 1979

Директива 79/279/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації умови стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі" 5 березня 1979 року ( Додатково див. Директиву 88/627/ЄЕС ( 994_443 ) від 12.12.88 Директиву 2001/34/ЄС ( 994_191 ) від 28.05.2001 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 88/627/ЄЕС ( 994_443 ) РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Угоду щодо заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема її Статті 54 (3) (є) та 100, Беручи до уваги пропозицію від Комісії (1), У співробітництві з Європейським Парламентом (2), Беручи до уваги точку зору Комітету з економічних та соціальних питань (3),_______________ (1) OJ N 56, 10.03.76, p. 3. (2) OJ N 238, 11.10.76, p. 38. (3) OJ N 204, 30.08.76, p. 5. Беручи до уваги, що координація умов стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі, яка знаходиться чи діє в Державах-членах, навряд чи забезпечить однаковий захист для інвесторів на рівні Співтовариства, тому що в деяких Державах-членах інвесторам пропонуються більш стабільні гарантії; Беручи до уваги, що це полегшить процес як внесення до офіційного реєстру фондової біржі, у кожній такій Державі, цінних паперів інших Держав-членів, так і внесення до реєстру будь-яких поданих цінних паперів багатьох фондових бірж у Співтоваристві; беручи до уваги, що це буде відповідно сприяти взаємопроникненню національних ринків цінних паперів, і цим самим внесенню вкладу для створення Європейського ринку довгострокового позичкового капіталу; Беручи до уваги, що координація повинна стосуватися цінних паперів, незалежно від юридичного статусу їхніх емітентів, а також цінних паперів, випущених Державами-нечленами, або їх регіональними чи місцевими органами самоуправління, або міжнародними громадськими органами/відкритими товариствами; беручи до уваги, що ця Директива таким чином стосується товариств, не охоплених другим параграфом Статті 58 Угоди ( 994_017 ) і виходить за рамки дії Статті 54 (3) (є), цим самим безпосередньо впливаючи на встановлення та функціонування спільного ринку згідно Статті 100; Беручи до уваги, що повинна існувати можливість мати право оскаржувати у суді рішення, прийняті компетентними національними державними органами щодо застосування цієї Директиви, хоча таке право оскаржувати не надається, якщо цим самим обмежуються повноваження цих органів; беручи до уваги, що з самого початку ця координація повинна бути достатньо гнучкою, що дасть можливість врахувати розбіжності в структурах ринків цінних паперів у Державах-членах, та дозволить Державам-членам врахувати любі ситуації, з якими вони можуть зіткнутися; Беручи до уваги, що з цієї причини координація спочатку повинна бути обмежена до визначення мінімальних умов щодо внесення цінних паперів до офіційного списку на фондових біржах, які розташовані чи діють у Державах-членах, проте без надання емітентам будь-якого права на внесення до реєстру; беручи до уваги, що ця часткова координація умов щодо внесення до офіційного реєстру є першим кроком до наступного більш тіснішого згрупування правил Держав-членів у цій області, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Стаття 6

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003 - 2003 год
 2. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств, - 1993 год
 3. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1993 год
 4. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } - 1993 год
 5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, - 1993 год
 6. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; - 1992 год
 7. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, - 1992 год
 8. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, - 1992 год
 9. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46) - 1992 год
 10. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) - 1992 год
 11. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47) - 1992 год
 12. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року - 1992 год
 13. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 14. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 15. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) } - 1992 год
 16. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 17. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 18. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 19. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32, - 1992 год
 20. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, - 1992 год