<<
>>

Директива Ради Європи 70/220/ЄЕС з питань зближення законодавств Держав-Членів ЄС, "яка стосується заходів, що уживаються проти забруднення повітря вихлопними газами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням від 20 березня 1970 року"{ Додатково див. Директиву 94/12/ЄС ( 994_436 ) від 23.03.1994. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1970

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради Європи 70/220/ЄЕС з питань зближення законодавств Держав-Членів ЄС, яка стосується заходів, що уживаються проти забруднення повітря вихлопними газами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням від 20 березня 1970 року { Додатково див. Директиву 94/12/ЄС ( 994_436 ) від 23.03.1994 Директиву 2001/100/EC ( 994_916 ) від 07.12.2001 } РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ, Зважаючи на Угоду, укладену Європейською Співдружністю та, зокрема, на її Статтю 100; Зважаючи на пропозицію Комісії; Беручи до уваги думку Європейського Парламенту (1); Беручи до уваги думку Комітету з економічних та соціальних питань (2), Оскільки положення від 14 жовтня 1968 року, яке вносить зміни до наказу "Straienverkehrs-Zulassung-Ordnung", було опублікувано в Німеччині в Частині I документа Bundesgesetsblatt від 18 жовтня 1968 року; оскільки ця постанова містить положення щодо заходів, яких треба уживати проти забруднення повітря викидами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням; оскільки ці положення наберуть чинність 1 жовтня 1970 року; Оскільки постанова від 31 березня 1969 року стосовно "Складу вихлопних газів бензинових двигунів автотранспортних засобів" була опублікована у Франції в офіційному журналі від 17 травня 1969 року; Оскільки ця постанова є чинною: - починаючи з 1 вересня 1971 року по відношенню до транспортного засобу затвердженого типового зразка з новим видом мотора, тобто, мотора, який ніколи раніше не застосовувався в транспортному засобі типового затвердженого зразка; - починаючи з 1 вересня 1972 року по відношенню до транспортного засобу, який був введений в експлуатацію вперше. Оскільки ці положення можуть стати перешкодою для формування та належного функціонування загального ринку; оскільки, з цієї причини, необхідно, щоб всі Держави-Члени ЄС затвердили такі ж самі вимоги на додаток до існуючих правил чи замість них, маючи на меті, зокрема, надати дозвіл на процедуру затвердження типового зразка, який підпадав під дію Директиви Ради (3) від 6 лютого 1970 року щодо зближення законодавств Держав-Членів ЄС, які стосуються затвердження типових зразків автотранспортних засобів та їх причепів та які застосовуються по відношенню до кожного типу транспортного засобу; Проте, оскільки ця Директива буде застосовуватися до дати, встановленої для застосування Директиви від 6 лютого 1970 року; оскільки, внаслідок цього, на той час процедури (дії) цієї останньої Директиви ще не наберуть чинності; оскільки, внаслідок цього, повинна бути встановлена спеціальна процедура у вигляді інформації, яка засвідчує, що певний вид транспортного засобу був випробуваний (протестований) та що він відповідає вимогам цієї Директиви; Оскільки на підставі цієї інформації кожна Держава-Член ЄС, яка запросила надати дозвіл на затвердження типового зразка транспортного засобу, повинна бути в змозі оцінити, чи саме з цим типом транспортного засобу проводилися тести, що були викладені в цій Директиві; оскільки кожна Держава-Член ЄС до кінця цієї процедури повинна проінформувати інші Держави-Члени ЄС про отримані дані шляхом надсилання їм копії інформації щодо кожного типу автотранспортного засобу, який був випробуваний; Оскільки для промисловості повинен бути встановлений більш тривалий період адаптації до вимог, які стосуються випробовування середнього рівня викиду газоподібних забруднень в перенаселених міських регіонах після "холодного старту", ніж до інших технічних вимог цієї Директиви; Оскільки бажано дотримуватися технічних вимог, затверджених Комісією ООН з економічних питань для (1) OJ No. C 160, 18.12.1969, стор. 7. (2) OJ No. C 48, 16.4.1969, стор. 16. (3) OJ No. L 42, 23.2.1970, стор. 1. В своїй Постанові No. 15 (1) (Однорідні положення, що стосуються затвердження транспортних засобів, обладнаних моторами з нагнітаючим запалюванням, зважаючи на викиди газоподібних забруднень двигуном), країни Європи надали доповнення до Договору від 20 березня 1958 року стосовно адаптації однорідних умов затвердження та двостороннього визнання затвердження обладнання та вузлів автотранспортного засобу; Оскільки, крім того, технічні вимоги повинні терміново перероблятися, беручи до уваги технічний прогрес; оскільки, до кінця цієї процедури, повинно бути введене положення стосовно застосування процедури, викладеної в статті 13 Директиви Ради Європи від 6 лютого 1970 року щодо затвердження автотранспортних засобів та їх причепів; ЗАТВЕРДИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Спеціальне грецьке видання: Розділ 13, том 1, стор. 68
Спеціальне іспанське видання: Розділ 13, том 1, стор. 195
Спеціальне португальське видання: Розділ 13, том 1, стор. 195
Спеціальне фінське видання: Розділ 15, том 1, стор. 122

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк