<<
>>

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 19.06.2008 N 3/465 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 21.08.2008 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2008

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2008 N 3/465

(ухвалою Судової палати у господарських справах

Верховного Суду України від 21.08.2008

відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого Дерепи В.І.

суддів Грека Б.М.

Стратієнко Л.В.

з участю представників:

позивача: Ващенко В.О.

відповідача: Левченко О.Є.

3-іх осіб, Пац В.О.,

що не заявляють Погорілко Н.М.

самостійних вимог

на предмет спору,

на стороні

відповідача:

розглянувши у відкритому дочірньої компанії "Газ України"

судовому засіданні Національної акціонерної компанії

касаційні скарги "Нафтогаз України",

Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України",

Міністерство палива

та енергетики України

на рішення господарського суду м. Києва

від 22 січня 2008 р.

та постанову Київського апеляційного

господарського суду

від 19 березня 2008 р.

у справі N 3/465

за позовом відкритого акціонерного товариства

по газопостачанню та газифікації

"Донецькміськгаз"

до дочірньої компанії "Газ України"

Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України"

3-і особи, що не Міністерство палива

заявляють самостійних та енергетики України,

вимог на предмет спору, Фонд державного майна України,

на стороні відповідача: Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"

про внесення змін до договору

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2007 р. позивач звернувся в суд з позовом про

внесення змін в укладений з відповідачем 28.12.2001 р. договір

N 04/01-826 про користування державним майном, яке не підлягає

приватизації.

Зокрема, просив змінити п. 10.1 договору та викласти його в

такій редакції: "Цей договір набирає чинності з 01 січня 2002 р.

і діє до 21 квітня 2010 року.

У випадку, якщо Національною комісією регулювання

електроенергетики України або іншим уповноваженим відповідно до

чинного законодавства органом ліцензування буде видано відкритому

акціонерному товариству з газопостачання та газифікації

"Донецькміськгаз" нову ліцензію на здійснення господарської

діяльності з розподілу природного і нафтового газу, то строк дії

цього договору вважається продовженим на термін дії нової

ліцензії".

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що нині діюча редакція

вказаного пункту договору не відповідає вимогам ч. 3 ст. 180

ГК України ( 436-15 ), оскільки її зміст свідчить про невизначення

строку дії договору.

В порядку, визначеному ст. 188 ГК України ( 436-15 ) сторони

не досягли згоди щодо внесення змін у п. 10.1 договору.

Рішенням господарського суду м. Києва від 22.01.2008 р.

(суддя Сівакова В.В.), залишеним без змін постановою Київського

апеляційного господарського суду від 19.03.2008 р. (головуючий -

Сотніков С.В., судді - Дикунська С.Я., Дзюбко П.О.), позов

задоволено.

Внесено зміни до п. 10.1 договору N 04/01-826 про

користування державним майном, яке не підлягає приватизації,

шляхом викладення його в такій редакції: "Цей договір набирає

чинності з 01 січня 2002 р. і діє до 21 квітня 2010 року.

У випадку, якщо Національною комісією регулювання

електроенергетики України або іншим уповноваженим відповідно до

чинного законодавства органом ліцензування буде видано відкритому

акціонерному товариству з газопостачання та газифікації

"Донецькміськгаз" нову ліцензію на здійснення господарської

діяльності з розподілу природного і нафтового газу, то строк дії

цього договору вважається продовженим на термін дії нової

ліцензії".

В касаційних скаргах відповідач та 3-і особи, що не заявляють

самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача,

посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права

та порушення норм процесуального права, просять скасувати

постановлені у справі судові рішення та прийняти нове рішення,

яким у задоволенні позову відмовити.

У відзиві на касаційні скарги позивач просить залишити їх без

задоволення, а судові рішення - без змін.

Заслухавши пояснення представників сторін, 3-іх осіб,

обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши матеріали справи,

суд вважає, що касаційні скарги підлягають частковому задоволенню

з таких підстав.

Порядок зміни та розірвання господарських договорів

визначений ст. 188 ГК України ( 436-15 ).

Задовольняючи позов, господарський суд виходив з того, що

позивачем було дотримано порядку зміни договору, визначеного

вказаною нормою закону, проте сторони не змогли досягти згоди, в

зв'язку з чим звернення до суду відповідає вимогам ч. 4 ст. 188

ГК України ( 436-15 ).

Необхідність внесення змін до договору в частині строку його

дії суд обґрунтував наявністю у позивача ліцензію від

21.04.2000 р. на здійснення господарської діяльності з

транспортування природного і нафтового газу строк дії якої до

21.04.2010 р. і на здійснення господарської діяльності

з постачання природного газу за регульованим тарифом

від 21.04.2000 р., строк дії якої до 21.04.2010 р.

На думку суду узгодження строку дії договору N 04/01-826 від

28.12.2001 р. зі строком дії ліцензії, в тому числі і нової, яку

позивач може одержати, на транспортування природного і нафтового

газу розподільними трубопроводами забезпечує у відповідності з

вимогами ст. 193 ГК України ( 436-15 ) загальногосподарський

інтерес сторін договору у належному його виконанні.

Проте, до таких висновків суд дійшов всупереч вимогам закону.

Зокрема, ним не враховано, що підстави зміни або розірвання

договору визначені законом.

Так, відповідно до ст. 651 ЦК України ( 435-15 ) зміна або

розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше

не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на

вимогу однієї з сторін у разі істотного порушення договору другою

стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Крім того, ст. 652 ЦК України ( 435-15 ) передбачає

можливість зміни або розірвання договору у зв'язку з істотною

зміною обставин.

Також п. 10.3 спірного договору в редакції додаткової угоди

N 2 від 26.11.2007 р., передбачено, що його умови можуть бути

змінені шляхом укладення додаткових договорів: а) у випадку змін в

законодавстві України, в т.ч. стосовно правового статусу майна

податковому законодавстві, тощо; б) з інших причин, узгоджених

сторонами.

Отже, задовольняючи позов, суд мав встановити наявність

обставин, з якими закон чи договір пов'язує можливість зміни

договору в судовому порядку договору.

В порушення вимог ст. 43 ГПК України ( 1798-12 ) суд не навів

у своєму рішенні таких обставин, тобто наявності істотного

порушення договору відповідачем, істотної зміни обставин, чи

настання іншого випадку, який згідно закону чи договору тягне за

собою внесення змін в договір в частині строку його дії.

Також при вирішенні спору судом не було враховано, що згідно

ст. 627 ЦК України ( 435-15 ) відповідно до статті 6 цього Кодексу

( 435-15 ) сторони є вільними в укладенні договору, виборі

контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього

Кодексу ( 435-15 ), інших актів цивільного законодавства, звичаїв

ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За таких обставин суд мав визначити в силу якої правової

норми суд може покласти на відповідача зобов'язання підтримувати з

позивачем договірні відносини протягом іншого строку, ніж той щодо

якого ними було досягнуто згоди у додатковій угоді від

26.11.2007 р. N 2 до договору N 04/01-826 про користування

державним майном, яке не підлягає приватизації.

Зокрема, п. 10.1 цієї угоди передбачено, що договір набуває

чинності з моменту підписання повноважними представниками,

скріплення печатками сторін та оформлення передачі компанією майна

користувачу і діє до 31.12.2007 р.

У разі, якщо жодна зі сторін письмово не заявить про бажання

щодо його припинення за 45 календарних днів до закінчення строку

дії цього договору, договір вважається продовженим на наступні

12 місяців на тих же умовах.

Відповідно до ст. 631 ЦК України ( 435-15 ) строком договору

є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і

виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Таким чином, посилання позивача на те, що договором не

визначений строк його дії, в зв'язку з чим він не відповідає

вимогам ст. 180 ГК України ( 436-15 ), не грунтується на законі та

матеріалах справи.

В порушення вимог ст. ст. 99, 101 ГПК України ( 1798-12 ) суд

апеляційної інстанції не виправив допущені місцевим господарським

судом при розгляді справи помилки, а тому постановлені у справі

судові рішення підлягають скасуванню.

Разом з тим доводи касаційної скарги про необхідність

припинення провадження у справі на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80

ГПК України ( 1798-12 ) у зв'язку з відсутністю предмету спору є

помилковими, оскільки між сторонами існує спірне матеріальне

правовідношення щодо редакції п. 10.1 договору.

При новому розгляді справи суду слід врахувати наведене,

ретельно з'ясувати наявність чи відсутність передбачених законом

підстав для внесення судом змін до договору і в залежності від

встановленого та відповідно до вимог закону вирішити спір.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 111-5, 111-7,

111-9 - 111-12 ГПК України ( 1798-12 ), Вищий господарський суд

України П О С Т А Н О В И В:

касаційні скарги дочірньої компанії "Газ України"

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Міністерства

палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України" задовольнити частково.

Рішення господарського суду м. Києва від 22 січня 2008 р.,

постанову Київського апеляційного господарського суду

від 19 березня 2008 р. у справі за N 3/465 скасувати, а справу

передати на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі

суду.

Головуючий В.І.Дерепа

Судді Б.М.Грек

Л.В.Стратієнко

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий господарський суд:

 1. ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ N 01-8/1228 від 16.11.2001 Господарські суди України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ N 01-8/155 від 13.02.2002 Господарські суди України "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 3. ПОСТАНОВА 24.04.2002 N 5/3/502/99 "Вищий господарський суд України, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу на постанову товариства з обмеженою відповідальністю "П..."смт Приазовськ Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.01.2002 у справі господарського суду Запорізької області N 5/3/502/99 за заявою ТОВ "А..."смт Приазовськ до КСП "А..."с. Октябрське про банкрутство, В С Т А Н О В И В:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29.07.2002 Справа N 4/525-14/88 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 26.05.2005 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 06.11.2002 Справа N 14-08/2820 "Судова колегія Вищого господарського суду України, розглянувши матеріали касаційної скарги ВАТ "П"на ухвалу господарського суду Черкаської області від 27.08.2002 р. у справі N 14-08/2820 господарського суду Черкаської області за заявою ДПІ до ВАТ "П"про банкрутство, в с т а н о в и л а:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 6. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.02.2003 Дело N 6/203 "19 февраля 2003 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "И", г. Николаев, на постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 30 сентября 2002 года по делу N 6/203 по иску ООО "И"к ГНИ в Ленинском р-не г. Николаева, отделению государственного казначейства в г. Николаеве, ГНИ в Центрально-городском р-не г. Кривой Рог Днепропетровской области, отделению государственного казначейства в г. Кривой Рог Днепропетровской области. ОАО "К", ЗАО "Л-К"о расторжении сделки, установил следующее.". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 26.05.2003 N 01-8/590 "Про нормативно-правові акти, видані відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 8. Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 17.12.2003 N 04-5/534 "Господарські суди України". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 19.03.2004 N 01-8/493 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА Іменем України 27.04.2004 Справа N 17/1пд "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 12.05.2004 Справа N 43/479 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 19.05.2004 Справа N 04/18-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 25.05.2004 Справа N А-42/212-03 "(ухвалою судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 14. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01.06.2004 "Информация о лице, размещенная на фасаде, возле входа (въезда), или о его продукции в витрине занимаемого таким лицом помещения, может быть размещена без разрешения местного органа власти". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03.06.2004 Справа N 17-4-22-15-30/02-10735 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 10.06.2004 Справа N 9/228 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 16.06.2004 Справа N 31/267 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 22.06.2004 Справа N А-42/13-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 07.10.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 30.06.2004 Справа N 15/181д "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 09.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 06.07.2004 Справа N А-04/494-03 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 04.11.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -