<<
>>

145. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

A. Шкода

146. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.

147. Уряд стверджував, що права заявника не були порушені, і, відповідно, вимоги заявника повинні бути відхилені.

148. Суд присуджує заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди.

B.

Судові витрати

149. Заявник також вимагав 4079 євро компенсації витрат, понесених ним під час провадження з національних судах, а також під час провадження у Суді.

150. Уряд зазначив, що деякі із заявлених витрат не мали на меті попередження чи усунення стверджуваних порушень Конвенції ( 995_004 ) (зокрема, витрати на представництво заявника в кримінальному провадженні). Уряд також стверджував, що деякі із заявлених витрат не підтверджувалися жодними документами чи квитанціями та що оскільки Суд задовольнив клопотання заявника про надання юридичної допомоги, його вимоги щодо компенсації судових витрат повинні бути відхилені.

151. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені вище критерії, не присуджує компенсації вказаних витрат.

C. Пеня

152. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, плюс три відсоткових пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує скарги за статтею 3 (адекватність медичної допомоги під час тримання під вартою), пунктами 1 і 3 статті 5, пунктом 1 статті 6 (тривалість провадження), статтею 13 (відсутність ефективного засобу юридичного захисту щодо стверджуваної неадекватності медичної допомоги під час тримання під вартою та тривалості провадження) Конвенції ( 995_004 ) прийнятними, а решту скарг у заяві - неприйнятними.

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3 Конвенції ( 995_004 ) у зв'язку з відсутністю адекватної медичної допомоги під час тримання під вартою.

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції ( 995_004 ).

4. Постановляє, що немає необхідності розглядати, чи було в цій справі окреме або додаткове порушення пункту 1 статті 5 Конвенції ( 995_004 ) у зв'язку зі скасуванням рішення щодо питання тримання заявника під вартою в порядку виключного провадження.

5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції ( 995_004 ).

6. Постановляє, що у цій справі не було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) у зв'язку з тривалістю провадження.

7. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції ( 995_004 ) у зв'язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту щодо оскаржуваної відсутності належної медичної допомоги.

8. Постановляє, що у цій справі не було порушення статті 13 Конвенції ( 995_004 ) у зв'язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту щодо оскаржуваної тривалості провадження.

9. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

10. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 21 жовтня 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду ( 980_067 ).

Голова Пеер ЛОРЕНЦЕН

Секретар Клаудія ВЕСТЕРДІК

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Петухов проти України" (Заява N 43374/02). Європейський суд з прав людини. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

145. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає: