<<
>>

Розділ III ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Правило 97 (Строк повноважень суддів)

Строк повноважень суддів, які були членами Суду на день набрання чинності Протоколом N 11 ( 994_173 ) до Конвенції, обчислюється з цієї дати.

Правило 98 (Головування в секціях)

Упродовж трирічного строку з моменту набрання чинності Протоколом N 11 ( 994_173 ) до Конвенції:

a) двоє голів секцій, які не є одночасно заступниками голови Суду, та заступники голів секцій обираються на посаду строком на 18 місяців;

b) заступники голів секцій не можуть бути одразу переобрані на новий строк.

Правило 99 (Взаємозв'язок між Судом та Комісією)

1.

При розгляді справ, що постають перед Судом згідно з пунктами 4 і 5 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ) до Конвенції, Суд може запропонувати Комісії делегувати одного чи більше її членів для участі в розгляді справи в Суді.

2. При розгляді справ, про які йшлося в попередньому пункті, Суд бере до уваги доповідь Комісії, затверджену згідно з колишньою статтею 31 Конвенції ( 995_690 ).

3. Якщо голова палати не вирішить інакше, доступ громадськості до зазначеної доповіді має бути забезпечено через секретаря - по можливості якнайшвидше після того, як справу було порушено в Суді.

4. Інші справи, що складають реєстр справ Комісії, в тому числі меморандуми та зауваження у справах, порушених у Суді за пунктами 2-5 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ), мають залишатися конфіденційними, якщо голова палати не вирішить інакше.

5. У справах, щодо яких Комісія зібрала докази, але не змогла прийняти доповідь відповідно до колишньої статті 31 Конвенції ( 995_690 ), Суд бере до уваги ті стенографічні записи, документацію та думку представників Комісії, що випливають із розслідування.

Правило 100 (Провадження в палаті та у Великій палаті)

1. З приводу справ, переданих до Суду згідно з пунктом 4 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ) до Конвенції, колегія Великої палати, створена відповідно до пункту 6 [29] правила 24, виключно на підставі наявних матеріалів у справі вирішує, хто має розглядати справу - палата чи Велика палата.

2. Якщо справа вирішується палатою, судове рішення палати, відповідно до пункту 4 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ), має бути остаточним, і правило 73 не застосовується.

3. Справи, передані до Суду згідно з пунктом 5 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ), голова Суду передає до Великої палати.

4. Для розгляду кожної справи, переданої до Великої палати згідно з пунктом 5 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ), склад Великої палати має бути доповнений суддями, призначеними за ротацією в межах однієї з груп, зазначених у пункті 31 правила 24, причому справи передаються в групи на альтернативній основі.

Правило 101 (Надання правової допомоги)

На підставі правила 96, у справах, порушених у Суді згідно з пунктами 2-5 статті 5 Протоколу N 11 ( 994_173 ) до Конвенції, правова допомога, надана заявникові для провадження в Комісії чи в колишньому Суді, залишається в силі також і для цілей його представництва в Суді.

Правило 102 (Клопотання про тлумачення або перегляд судового рішення)

1. Коли сторона звертається з клопотанням щодо тлумачення або перегляду рішення, проголошеного колишнім Судом, голова Суду передає клопотання до однієї із секцій, відповідно до умов, викладених у правилі 51 або 52, залежно від обставин.

2. Незважаючи на пункт 3 правила 79 та пункт 3 правила 80, голова відповідної секції створює нову палату для розгляду цього клопотання.

3. До складу палати, що має бути створена, входять за посадою:

a) голова секції;

та, незалежно від того, чи входять вони до складу відповідної секції,

b) суддя, обраний від будь-якої заінтересованої Договірної Сторони, або, якщо він не може брати участь у розгляді, будь-який суддя, призначений згідно з правилом 29;

c) будь-який суддя Суду, що входив до складу попередньої палати, яка проголошувала рішення колишнього Суду.

4. a) Інших членів палати голова секції визначає шляхом жеребкування з-поміж членів відповідної секції.

b) Члени секції, яких не було призначено в такий спосіб, беруть участь у розгляді справи як підмінні судді.

<< | >>
Законодавчий акт: РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ " РЕГЛАМЕНТ СУДУ *" Страсбург, 01.11.2003. Європейський суд з прав людини. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ III ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА