83. Розділ III Закону стосується «вторинної правової допомоги», яка згідно зі статтею 13 Закону складається з таких типів правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

84. Розділом «Прикінцеві та перехідні положення» передбачається поетапне введення в дію положень Розділу III, починаючи з 1 січня 2013 року.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

85. Заявник скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції на те, що 21 серпня 1998 року його було побито працівниками міліції та що не було проведено ефективного розслідування цієї події; що він не мав доступу до матеріалів справи та що він не міг брати активну участь у розслідуванні, оскільки не мав доступу до юридичної допомоги.

86. Суд вважає, що за обставин цієї справи ці скарги мають бути розглянуті виключно за статтею 3 Конвенції, яка передбачає таке:

<< | >>
Законодавчий акт: Європейський суд з прав людини. "Справа «Савіцький проти України» (Заява № 38773/05)", 2012

= завантажити законодавчий акт =

83. Розділ III Закону стосується «вторинної правової допомоги», яка згідно зі статтею 13 Закону складається з таких типів правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

 1. 82. Розділ II Закону стосується «первинної правової допомоги», яка згідно зі статтею 7 складається з таких типів правових послуг: надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) та надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
 2. Стаття 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом
 3. Стаття 59 "Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура".
 4. Стаття 59 "Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура".
 5. ПОСТАНОВА від 11 січня 2012 р. № 8 "Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі"
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 11 січня 2012 р. № 8 "Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі", 2012
 7. Верховний Суд України. У Х В А Л А від 21.05.97 "Згідно зі ст. 121 Конституції України на Прокуратуру України покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зокрема, ст. 118 ЦПК України передбачено, що прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів громадян і державних інтересів. Проте на створених громадянами юридичних осіб це правило не поширюється", 1997
 8. Верховний Суд України. У Х В А Л А від 21.05.97 "Згідно зі ст. 121 Конституції України на Прокуратуру України покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зокрема, ст. 118 ЦПК України передбачено, що прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів громадян і державних інтересів. Проте на створених громадянами юридичних осіб це правило не поширюється", 1997
 9. У Х В А Л А від 21.05.97 "Згідно зі ст. 121 Конституції України на Прокуратуру України покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зокрема, ст. 118 ЦПК України передбачено, що прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів громадян і державних інтересів. Проте на створених громадянами юридичних осіб це правило не поширюється"
 10. У Х В А Л А від 21.05.97 "Згідно зі ст. 121 Конституції України на Прокуратуру України покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зокрема, ст. 118 ЦПК України передбачено, що прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів громадян і державних інтересів. Проте на створених громадянами юридичних осіб це правило не поширюється"
 11. ПОСТАНОВА від 18 квітня 2012 р. № 305 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу"
 12. ПОСТАНОВА від 17 вересня 2014 р. № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу"
 13. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 17 вересня 2014 р. № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу", 2014
 14. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 квітня 2012 р. № 305 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу", 2012
 15. ПОСТАНОВА від 4 березня 2013 р. № 130 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу"
 16. Стаття 19. Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу
 17. Стаття 24. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу