Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Справа «Созонов та інші проти України» (Заява № 29446/12 та 11 інших заяв - див. перелік у додатку). 2018

Інформація актуальна на 18.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Созонов та інші проти України»

(Заява № 29446/12 та 11 інших заяв - див.

перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

08 листопада 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Созонов та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Йонко Грозєв (<…>), Голова,

Габріеле Куцско-Штадльмайер (<…>),

Лятіф Гусейнов (<…>), судді,

та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 11 жовтня 2018 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у таблиці в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на позбавлення їх можливості надати свої зауваження на апеляційні скарги, подані відповідачами у їхніх справах.

ПРАВО

I.

ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися на порушення принципу рівності сторін у зв’язку з неврученням їм національними судами апеляційних скарг або неповідомленням їх будь-яким іншим чином про апеляційні скарги, подані у їхніх справах. Вони посилались на пункт 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного строку … судом, …, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…».

7. Суд нагадує, що загальна концепція справедливого судового розгляду, яка охоплює фундаментальний принцип змагальності процесу (див. рішення у справі «Руїз-Матеос проти Іспанії» (Ruiz-Mateos v. Spain), від 23 червня 1993 року, пункт 63, Серія А, № 262), вимагає, щоб особу, щодо якої порушено провадження, було проінформовано про цей факт (див. рішення у справі «Діліпак та Каракайя проти Туреччини» (Dilipak and Karakaya v. Turkey), заяви № 7942/05 та № 24838/05, пункт 77, від 04 березня 2014 року). Принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (див. рішення у справах «Авотіньш проти Латвії» [ВП] (<...>) [GC], заява № 17502/07, пункт 119, ЄСПЛ 2016, та «Домбо Бехеєр Б.В.

проти Нідерландів» (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands), від 27 жовтня 1993 року, пункт 33, Серія А № 274). Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу. Під загрозою стоїть впевненість сторін у функціонуванні правосуддя, яке ґрунтується, зокрема, на усвідомленні того, що вони мали змогу висловити свою позицію щодо кожного документа в матеріалах справи (див. рішення у справі «Беер проти Австрії» (Beer v. Austria), заява № 30428/96, пункти 17 та 18, від 06 лютого 2001 року).

8. Може тому на національні суди покладено обов’язок з’ясувати чи були судові повістки або інші документи завчасно отримані сторонами та, за необхідності, зафіксувати таку інформацію у тексті рішення (див. рішення у справі «Ганкін та інші проти Росії» (Gankin and Others v. Russia), заява № 2430/06 та інші, пункт 36, від 31 травня 2016 року). У разі невручення стороні належним чином судових документів, вона може бути позбавлена можливості захищати себе у провадженні (див. рішення у справі «Заводнік проти Словенії» (Zavodnik v. Slovenia), заява № 53723/13, пункт 70, від 21 травня 2015 року, із подальшими посиланнями).

9. У справі «Лазаренко та інші проти України» (Lazarenko and Others v. Ukraine) (заява № 70329/12 та 5 інших заяв, від 27 червня 2017 року) Суд вже встановив порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

10. Розглянувши всі надані матеріали та за відсутності будь-яких доказів належного інформування заявників, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг.

З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що національні суди, розглянувши подані у справах заявників апеляційні скарги та не здійснивши спроб дізнатись, чи були вони вручені заявникам або чи були заявники повідомлені про апеляційні скарги будь-яким іншим чином, позбавили їх можливості надати зауваження щодо поданих у їхніх справах апеляційних скарг та не виконали свого зобов’язання щодо дотримання закріпленого у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін.

11. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

13. З огляду на наявні в нього документи та свою практику Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у таблиці в додатку.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з несправедливістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 08 листопада 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Йонко ГРОЗЄВ

Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 Конвенції (відсутність можливості надати зауваження на апеляційні скарги)

№ заяви,

дата подання

П.І.Б. заявника,

дата народження

П.І.Б. представника

та місцезнаходження

Дата ухвалення рішення суду першої інстанції

Дата ухвалення  рішення суду  апеляційної інстанції

Дата ухвалення рішення Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) за касаційною скаргою,  якщо вона подавалась

Сума,  присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1.

29446/12

03/05/2012

Петро Григорович

СОЗОНОВ

15/07/1943

17/11/2010

Зарічний районний суд  м. Суми

03/10/2011

Харківський апеляційний адміністративний суд

500

2.

40444/12

19/06/2012

Світлана Назарівна

ТЮТЮРА

06/06/1954

16/06/2011

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

10/02/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

3.

47969/12

19/07/2012

Анатолій Миколайович

ФЕДОРЕНКО

17/05/1947

15/04/2011

Амур-Нижньодніпровський районний суд  м. Дніпропетровська

17/01/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

4.

58330/12

30/08/2012

Олег Миколайович

СМОЛЯНСЬКИЙ

05/02/1951

Павло Сергійович Поліщук

м. Кузнецовськ

01/06/2011

Кузнецовський міський суд Рівненської області

25/04/2012

Житомирський апеляційний адміністративний суд

500

5.

70930/12

25/10/2012

Олександр Григорович

ТЮТЮРА

26/10/1950

08/06/2011

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

21/09/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

6.

12094/13

02/02/2013

Юрій Іванович

ТАРАСОВ

09/12/1946

16/07/2010

Ленінський районний суд м. Севастополя

05/07/2011

Севастопольський апеляційний адміністративний суд

04/09/2012

500

7.

24148/13

22/03/2013

Наталія Василівна

АФОНІНА

07/03/1955

04/07/2011

Ленінський  районний суд м. Дніпропетровська

22/01/2013

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

8.

29468/13

23/04/2013

Юлія Василівна

ЯКОВЛЕВА

27/03/1953

28/03/2011

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

12/06/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

9.

31087/13

26/04/2013

Анатолій Іванович

БОЙКО

14/03/1941

31/05/2011

Бабушкінський  районний суд м. Дніпропетровська

01/11/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

10.

39790/13

11/06/2013

Віктор Йосипович

КОЖЕМЯКО

08/01/1952

16/05/2011

Бабушкінський  районний суд м. Дніпропетровська

24/05/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

11.

47746/13

16/07/2013

Вячеслав Федорович

СУСЛОВ

03/02/1950

26/04/2011

Бабушкінський  районний суд м. Дніпропетровська

11/12/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

12.

66583/13

15/10/2013

Володимир Данилович

НЕСТЕРЕНКОВ

08/03/1950

01/09/2011

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

06/12/2012

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

500

__________

-1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.

|
Законодавчий акт: Справа «Созонов та інші проти України» (Заява № 29446/12 та 11 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Справа «Созонов та інші проти України» (Заява № 29446/12 та 11 інших заяв - див. перелік у додатку). 2018