<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"... Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру".

ЩОДО ПРАВА

29.

Заявники скаржились на порушення їх прав на повагу до кореспонденції, що гарантується статтею 8 Конвенції ( 995_004 ). Посилаючись на статтю 13 Конвенції, заявники стверджували, що вони не мали ефективних засобів захисту для визнання втручання у їх права незаконним та отримання компенсації. Цими положеннями у відповідній частині передбачають наступне:

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Волохи проти України" (Заява N 23543/02). Європейський суд з прав людини. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4