>>

Стаття 55 ( 254к/96-ВР )

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб...

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань".

B. Кримінально-процесуальний кодекс ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )

68.

Відповідно до статті 165-3 Кримінально-процесуального кодексу ( 1002-05 ) рішення судді Верховного Суду України щодо тримання під вартою оскарженню не підлягають.

69. Інші відповідні положення Кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) викладені в рішеннях у справах "Невмержицький проти України" (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява N 54825/00, п. 54, ECHR 2005-II (витяги), і "Соловей і Зозуля проти України" (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви NN 40774/02 і 4048/03, п. 43, від 27 листопада 2008 року.

70. 3 квітня 2003 року ( 669-15 ) до статей 156 і 218 Кодексу ( 1002-05 ) було внесено зміни. Відповідно до нових правил доступ до матеріалів справи повинен надаватися обвинуваченому, який тримається під вартою, щонайменше за місяць до спливу встановленого строку тримання під вартою. У разі якщо одного місяця буде недостатньо для ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи, слідчий може подати до відповідного апеляційного суду погоджене Генеральним прокурором подання про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою. Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника не може бути обмежений.

C. Відповідні міжнародні документи щодо надання медичної допомоги під час тримання під вартою

1. Європейський комітет з питань запобігання тортурам та такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі - Комітет)

71. Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну в 2005 році (CPT/Inf (2007) 22) щодо туберкульозу містить таке:

"58. Висновки делегації щодо туберкульозу є предметом великого занепокоєння. Існують значні затримки при перевірках на наявність туберкульозу [...]

Крім того, Комітет рекомендує органам влади України забезпечити:

- ранню й ефективну перевірку на наявність туберкульозу в усіх осіб, затриманих міліцією;

- забезпечення безперервного лікування для осіб, які вже отримують протитуберкульозні препарати, на час затримання".

72. Інші відповідні міжнародні доповіді та матеріали щодо лікування туберкульозу в установах Державної пенітенціарної служби України викладені в рішенні від 28 березня 2006 року в справі "Мельник проти України" ( 974_049 ) (Melnik v. Ukraine, заява N 72286/01, пп. 47-53), та у рішенні від 19 лютого 2009 року в справі "Маленко проти України" (Malenko v. Ukraine), заява N 18660/03, пп. 28-30).

ЩОДО ПРАВА

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )

73. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції ( 995_004 ), що внаслідок надання йому в СІЗО N 13 неадекватної медичної допомоги він був підданий нелюдському поводженню. Він також скаржився щодо відсутності ефективних засобів юридичного захисту в цьому зв'язку. Вказані статті передбачають таке:

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Петухов проти України" (Заява N 43374/02). Європейський суд з прав людини. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 55 ( 254к/96-ВР )