>>

47. Стаття 341 передбачає, що вказівки суду, який розглядає справу в порядку судового нагляду, викладені в ухвалі або постанові, є обов'язковими для суду, який заново розглядає дану справу. Ці вказівки обов'язкові в межах, передбачених статтею 319 цього Кодексу ( 1503-06 ). Відповідно до пункту 2 цього положення суд, який розглядає справу в касаційному порядку, не вправі встановлювати обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати нап

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Б. Цивільний процесуальний кодекс ( 1618-15 ) 2004 року (далі - новий Кодекс) (набув чинності з 1 вересня 2005 року)

48.

Відповідно до статті 353 нового Кодексу ( 1618-15 ) сторони, які беруть участь у справі, мають право оскаржити до ВСУ судові рішення у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку.

49. Відповідно до статті 354 судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті у зв'язку з винятковими обставинами, якщо вони оскаржені з мотивів визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України.

50. Статті 356 та 357 передбачають, що така скарга розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах ВСУ за наявності не менш як двох третин її чисельності відповідно до правил касаційного провадження.

51. Згідно зі статтею 334 колегія має право:

a) відхилити касаційну скаргу;

b) скасувати повністю або частково оскаржуване судове рішення і направити справу на новий розгляд у суд першої або апеляційної інстанції;

c) скасувати оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції і залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано;

e) скасувати судові рішення і закрити провадження;

f) змінити рішення або винести рішення по суті справи.

Рішення колегії є остаточними.

В. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" ( 3477-15 ) від 3 лютого 2006 року (далі - Закон)

52. Відповідні частини закону ( 3477-15 ) передбачають таке:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України".

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Бочан проти України" (Заява N 7577/02). Європейський суд з прав людини. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

47. Стаття 341 передбачає, що вказівки суду, який розглядає справу в порядку судового нагляду, викладені в ухвалі або постанові, є обов'язковими для суду, який заново розглядає дану справу. Ці вказівки обов'язкові в межах, передбачених статтею 319 цього Кодексу ( 1503-06 ). Відповідно до пункту 2 цього положення суд, який розглядає справу в касаційному порядку, не вправі встановлювати обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати нап