<<
>>

Стаття 11. Дії Органу представництва щодо вжиття додаткових заходів індивідуального характеру

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"1. Протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва:

а) надсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його права порушити провадження про перегляд справи та/або про його право на відновлення провадження відповідно до чинного законодавства..."

ЩОДО ПРАВА

1.

ЩОДО СТВЕРДЖУВАНОГО ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )

А. Скарги щодо несправедливості провадження, відсутності безсторонності та незалежності

53. Заявниця скаржилась відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) на результат та несправедливість першого цивільного провадження, стверджуючи, що суди не були незалежними та безсторонніми. Зокрема, вона скаржилась на те, що Чемеровецький міський суд та Хмельницький обласний суд, які розглядали її справу, відповідно, 19 січня та 1 березня 2001 року, винесли свої рішення під тиском ВСУ, який, в свою чергу, був зацікавлений в певному результаті розгляду справи. Вона також стверджувала, що суди не обґрунтували належним чином свої рішення, не дозволили їй викликати у судове засідання свідків, на письмових свідченнях яких ґрунтувалися винесені рішення. Пункт 1 статті 6 Конвенції у відповідній частині передбачає таке:

"Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру".

54. Заявниця також скаржилась на те, що вона не мала ефективного доступу до національних засобів захисту, оскільки її справа розглядалась судами, які знаходились дуже далеко від її місця проживання. Вона посилалась на статті 13 та 17 Конвенції ( 995_004 ), які передбачають таке:

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Бочан проти України" (Заява N 7577/02). Європейський суд з прав людини. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11. Дії Органу представництва щодо вжиття додаткових заходів індивідуального характеру