Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Баглай проти України" (Заява N 22431/02). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції ( 995_004 ) або протоколів до неї, і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у випадку необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода

35. Заявник вимагав 25000 євро для відшкодування моральної шкоди.

36. Уряд вважав, що констатація порушення буде достатньою компенсацією у цій справі.

37. Суд впевнений, що заявник зазнав певної моральної шкоди в результаті порушення, яка не може бути виправлена одною констатацією Судом порушення. Тим не менше, Суд вважає, що ця сума є надмірною. Виходячи зі справедливих засад, Суд присуджує заявнику 2000 євро.

Б. Судові витрати

38. Заявник також вимагає 7000 євро для відшкодування судових витрат, які були ним понесені в національних судах та Суді.

39. Уряд вважав, що заявник не обґрунтував свою скаргу.

40. Відповідно до прецедентної практики Суду заявник має право на відшкодування своїх судових витрат, тільки якщо буде показано, що ці витрати були фактично понесені і були необхідними, а також, якщо їх розмір є розумним. У цій справі, беручи до уваги наявну інформацію та вищевказані критерії, Суд вважає за розумне присудити у цій частині загальну суму в розмірі 500 євро.

В. Процентна ставка

41. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка повинна базуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, до якої повинно бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ОБСТАВИН СУД ОДНОГОЛОСНО:

1. Проголошує заяву прийнятною;

2. Вирішує, що було порушення статті 6 параграф 1 Конвенції ( 995_004 );

3.

Вирішує:

a. що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач повинна виплатити заявнику 2000 (дві тисячі євро) для відшкодування моральної шкоди та 500 (п'ятсот євро) для відшкодування судових витрат;

b. що ці суми мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день виплати та включати будь-який податок, який може підлягати сплаті з зазначених сум;

c. після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного розрахунку на вказані суми нараховуватиметься відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 8 листопада 2005 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду ( 980_067 ).

Голова Дж.-П.Коста

Секретар С.Доллє

| >>
Законодавчий акт: РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Баглай проти України" (Заява N 22431/02). Європейський суд з прав людини. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Баглай проти України" (Заява N 22431/02). 2005