Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Глова та Брегін проти України" (Заяви N 4292/03 та N 4347/04). 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода

26. Пані Глова вимагала 7275 (1) грн як відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ця сума становить 4576 (2) грн відповідно до рішення суду, помножена на 4,5 для покриття витрат через інфляцію, та 2699 (3) грн нематеріальної шкоди.

_______________ (1) Приблизно 1217 ЄВРО. (2) Приблизно 766 ЄВРО. (3) Приблизно 452 ЄВРО.

27. Пані Брегіна вимагала 9000 (4) грн як відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ця сума становить 7177 (5) грн відповідно до рішення суду, помножена на 4,5 для покриття витрат через інфляцію та 1823 (6) грн нематеріальної шкоди.

_______________ (4) Приблизно 1506 ЄВРО. (5) Приблизно 1200 ЄВРО. (6) Приблизно 305 ЄВРО.

28. Уряд зазначає, що заявниці могли б вимагати компенсацію за втрати у зв'язку з інфляцією на національному рівні. Уряд далі зауважує, що заявниці не обгрунтували своїх вимог щодо нематеріальної шкоди.

29. Що стосується компенсації через втрати у зв'язку з інфляцією, Суд, з огляду на його висновки в цій справі (див. п. 15), вважає, що заявниці були звільнені від необхідності звернення до Суду, як це було запропоновано Урядом. Проте Суд зазначає, що ці вимоги не підтверджені жодними документами, на підставі яких Суд міг би визначити суму. Відповідно, Суд відхиляє цю частину вимог.

30. Оскільки рішення, винесені на користь заявниць, не були повністю виконані (див. п. 7) Суд зазначає, якщо Уряд виплатить залишок заборгованостей за рішеннями, що належить пані Глова Ганні Петрівні (7) та пані Брегін Надії Федорівні (8), і це буде становитиме остаточний та повний розрахунок щодо їх вимог стосовно матеріальної шкоди.

_______________ (7) Приблизно 46 ЄВРО.

(8) Приблизно 143 ЄВРО.

31. Щодо скарг заявниць стосовно нематеріальної шкоди Суд приймає до уваги те, що в результаті порушень заявниці зазнали певної моральної шкоди, яка не може бути компенсована самими висновками Суду. Суми, які вимагались заявницями, не є надмірними. Таким чином, Суд присуджує ці суми у повному розмірі: 452 ЄВРО пані Глова та 305 ЄВРО пані Брегін.

Б. Витрати

32. У встановлений строк заявниці не надавали жодних вимог щодо компенсації витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

В. Пеня

33. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої мають бути додані три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:

1. Вирішує об'єднати заяви;

2. Оголошує, що скарги щодо невиконання рішень за п. 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції ( 995_004 ) є прийнятними, а у інших частинах заяви є неприйнятними;

3. Вирішує, що у цій справі було порушення п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 );

4. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 13 Конвенції ( 995_004 );

5. Вирішує, що;

(a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити пані Гловій суму боргу за рішенням національного суду, яка досі їй належить, а також 452 ЄВРО (чотириста п'ятдесят два ЄВРО) як компенсацію нематеріальної шкоди;

(b) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним, відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплати пані Брегіній суму боргу за рішенням національного суду, яка досі їй належить, а також 305 ЄВРО (триста п'ять ЄВРО) як компенсацію нематеріальної шкоди;

(c) зазначені суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за нормами на день здійснення платежу, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявниць;

(d) у випадку невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відповідачем належної заявницям суми на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три відсотки (simple interest) з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

6.

Відхиляє інші вимоги заявниць щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 лютого 2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду ( 980_067 ).

Голова секції Ж.-П.Коста

Секретар секції С.Доллє

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Глова та Брегін проти України" (Заяви N 4292/03 та N 4347/04). Європейський суд з прав людини. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Глова та Брегін проти України" (Заяви N 4292/03 та N 4347/04). 2006