<<
>>

62. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) зазначає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода

63. Заявниця вимагала 75 000 євро, і заявник вимагав 50 000 євро як відшкодування шкоди без будь-якого уточнення.

64. Уряд стверджував, що вплив допущеного втручання на права заявників був мінімальним. Уряд вважав, що вимоги заявників були надмірними та невизначеними. Таким чином, Уряд наполягав, що констатація порушення буде достатньою сатисфакцією у цій справі.

65. Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, присуджує заявниці та заявнику по 1000 євро як відшкодування моральної шкоди.

Б. Судові витрати

66. Заявники не надали жодних вимог щодо компенсації судових витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

В. Пеня

67. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує приєднати попередні заперечення Уряду до розгляду скарги по суті;

2. Оголошує прийнятними скарги заявників;

3. Вирішує, що відбулося порушення статті 8 Конвенції ( 995_004 );

4. Відхиляє попередні заперечення Уряду та вирішує, що відбулось порушення статті 13 Конвенції ( 995_004 );

5. Вирішує, що:

(а) протягом трьох місяців з моменту, коли рішення стане остаточним згідно з п. 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити Ользі Волох 1000 євро (одну тисячу євро) як відшкодування моральної шкоди;

(б) протягом трьох місяців з моменту, коли рішення стане остаточним згідно з п.

2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити Михайлу Волоху 1000 євро (одну тисячу євро) як відшкодування моральної шкоди;

(в) вищевказані суми мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(г) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 2 листопада 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду ( 980_067 ).

Секретар К.Вестердік (C.Westerdiek)

Голова П.Лоренцен (P.Lorenzen)

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Волохи проти України" (Заява N 23543/02). Європейський суд з прав людини. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

62. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) зазначає: