>>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Жмак проти України" (Заява N 36852/03). 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода та судові витрати

23. Заявник вимагає 6000 ЄВРО для відшкодування нематеріальної шкоди і 400 ЄВРО на відшкодування витрат на юридичну допомогу, переклад та поштові витрати.

24. Уряд заявив, що заявник не обґрунтував суму, яку просить, і ствердив, що визнання порушення становитиме справедливу сатисфакцію.

25. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції ( 995_004 ), Суд вважає доцільним присудити заявнику загальну суму у 500 ЄВРО за нематеріальну шкоду і понесені судові витрати.

Б. Пеня

26. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої мають бути додані три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує заяву прийнятною;

2. Вирішує, що у цій справі було порушення п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 );

3. Вирішує, що не є необхідним розглядати скаргу заявника відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) про невиконання рішення апеляційного суду м. Києва від 1 липня 2003 року;

4. Вирішує, що:

(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити заявнику суму, що складає 500 ЄВРО (п'ятсот ЄВРО), з огляду на його скарги щодо моральної шкоди та судових витрат, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто із заявника; валюта платежу має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(b) у випадку невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відповідачем належної заявнику суми на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 червня 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду ( 980_067 ).

Секретар Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek)

Голова Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen)

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Жмак проти України" (Заява N 36852/03). Європейський суд з прав людини. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Жмак проти України" (Заява N 36852/03). 2006