<<
>>

94. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода

95. Заявниця вимагала 10 000 000 грн(1) відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

---------------

(1) Приблизно 1 641 956 євро.

96. Уряд стверджував, що вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції необґрунтовані.

97. Суд не знаходить жодного причинно-наслідкового зв'язку між встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою і тому відхиляє зазначені вимоги заявниці. Суд також зазначає, що заявниця має право відповідно до українського законодавства на повторний розгляд справи національним судом у світлі встановленого Судом порушення щодо недотримання національними судами статті 6 Конвенції ( 995_004 ) у справі заявниці (див. пп. 48-52 вище).

98. Щодо відшкодування моральної шкоди Суд зазначає, що заявниця мала зазнати певних незручностей та переживань у зв'язку з непевністю і безнадією, і відповідно, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, як вимагається статтею 41 Конвенції ( 995_004 ), Суд присуджує заявниці 2000 євро.

Б. Судові витрати

99. Заявниця не надала жодних вимог. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

В. Пеня

100. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує скарги щодо несправедливості провадження та щодо порушення статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ) прийнятними, решту скарги - неприйнятною;

2.

Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 );

3. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 );

4. Постановляє, що:

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити заявниці 2000 євро (дві тисячі євро) відшкодування моральної шкоди плюс будь-який податок, який може бути стягнуто із зазначеної суми, ця сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(б) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

5. Відхиляє інші вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 травня 2007 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду ( 980_067 ).

Секретар Клаудія ВЕСТЕРДІК (C.Westerdiek)

Голова Пеер ЛОРЕНЦЕН (P.Lorenzen)

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Бочан проти України" (Заява N 7577/02). Європейський суд з прав людини. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

94. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає: