<<
>>

44. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

A. Шкода

45. Заявник вимагав 5000 євро відшкодування моральної шкоди.

46. Уряд висловив заперечення проти цієї вимоги.

47. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яку неможливо компенсувати лише визнанням порушення його прав, гарантованих Конвенцією.

Беручи до уваги обставини справи і здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції ( 995_004 ), Суд присуджує заявнику суму, яку він вимагав.

B. Судові витрати

48. Заявник також вимагав 1000 євро як компенсацію витрат, понесених на юридичну допомогу. Для підтвердження своєї вимоги він представив договір про надання юридичних послуг протягом провадження в Суді від 1 жовтня 2004 року, відповідно до якого він мав виплатити своєму представнику, пану Лісовому, 10 000 українських гривень. Як було також передбачено договором та підтверджено написаною від руки розпискою, заявник виплатив пану Лісовому 1000 грн авансу та був зобов'язаний виплатити решту суми після завершення провадження у Страсбурзі.

49. Уряд вважав, що заявник не довів, що витрати, які він вимагав компенсувати, були обґрунтованими та фактично понесеними.

50. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. Суд зазначає, що, хоча заявник фактично ще не поніс витрати в повному обсязі, він був зобов'язаний оплатити їх відповідно до договірного зобов'язання. Як вбачається з матеріалів справи, пан Лісовий представляв заявника під час провадження в Суді і, таким чином, має право вимагати оплати своїх послуг відповідно до договору, що згідно з теперішнім курсом валют становить близько 1000 євро. Відповідно Суд вважає, що ці витрати були "фактично понесеними" (див. рішення у справі "Тебієті Мюхафізе Джемієті та Ісрафілов проти Азербайджану" (Tebieti Muhafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan), N 37083/03, пункт 106, ECHR 2009-...). Крім того, беручи до уваги юридичну роботу, проведену у справі, яка розглядається, Суд не вважає, що ця вимога є надмірною, та присуджує суму, що вимагається, в повному обсязі.

C. Пеня

51. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує скаргу заявника прийнятною.

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції ( 995_004 ).

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції ( 995_004 ).

4. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців від дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити наведені нижче суми, які мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу:

(i) 5000 (п'ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди плюс будь-який податок, який може бути стягнуто;

(ii) 1000 (одна тисяча) євро компенсації судових витрат плюс будь-який податок, який може бути стягнуто;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткових пункти.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 14 жовтня 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду ( 980_067 ).

Секретар Клаудія ВЕСТЕРДІК

Голова Пеер ЛОРЕНЦЕН

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Хайредінов проти України" (Заява N 38717/04). Європейський суд з прав людини. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

44. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає: