>>

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Пиряник проти України" (заява N 75788/01). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

А.

Шкода та судові витрати

35. Заявник, який не мав представника у Суді, просив відшкодувати матеріальну шкоду в сумі втраченої цінності присуджених коштів в зв'язку з інфляцією та з огляду на тривалість невиконання рішення на його користь. Він просив компенсацію в сумі 30 000,00 грн (5000 євро).

36. Уряд зауважував, що заявнику непотрібно присуджувати справедливу сатисфакцію, так як рішення було виконано і не було причинного зв'язку між встановленим порушенням та стверджуваною шкодою.

37. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції ( 995_004 ), Суд присуджує заявнику загальну суму 1400 євро з огляду на всі його вимоги та витрати у судовому провадженні.

Б. Пеня

38. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського Центрального Банку, до якої мають бути додані три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує заяву заявника прийнятною;

2. Вирішує, що у цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції ( 995_004 );

3. Вирішує, що

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ), держава-відповідач має сплатити заявнику суму, що складає 1400 євро (одна тисяча чотириста євро), плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;

(б) валюта платежу має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(в) у випадку невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відповідачем належної заявникові суми на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

4. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 квітня 2005 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду ( 980_067 ).

Секретар Секції С.Доллє

Голова Секції Дж.-П.Коста

| >>
Законодавчий акт: РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Пиряник проти України" (заява N 75788/01). Європейський суд з прав людини. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга Секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Пиряник проти України" (заява N 75788/01). 2005