>>

"Справа «Похлєбін проти України» (Заява № 35581/06)". 2010

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A.

Шкода

73. Заявник вимагав 33000 євро відшкодування матеріальної шкоди і 50000 євро відшкодування моральної шкоди.

74. Уряд стверджував, що ці вимоги необґрунтовані.

75. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв'язку між виявленим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою, тому відхиляє цю вимогу. Водночас, Суд не має сумніву в тому, що внаслідок встановлених порушень заявник зазнав моральної шкоди. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд призначає заявникові 7000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. Судові та інші витрати

76. Заявник також вимагав 9031,37 грн-1 або 1000 євро компенсації дорожніх, поштових та інших витрат, пов'язаних із розглядом справи в національних органах і Суді.

__________-1 Приблизно 743 євро на час подання вимоги.

77. Уряд посилався на те, що ця вимога заявника не підкріплена відповідними доказами.

78. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише в разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявні у нього документи та зазначені вище критерії, визнає за належне призначити заявникові 20 євро компенсації зазначених витрат.

С. Пеня

79.

Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсотки.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції стосовно матеріально-побутових умов тримання заявника в Сімферопольському ІТТ і незабезпечення заявника належним лікуванням під тримання його під вартою у період з 16 листопада 2005 року до 21 грудня 2007 року, а решту скарг у заяві - неприйнятними.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з неналежними матеріально-побутовими умовами тримання заявника в Сімферопольському ІТТ.

3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з неналежним лікуванням заявника під час тримання його під вартою у період з 16 листопада 2005 року до 21 грудня 2007

4. Постановляє, що:

a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявникові нижченаведені суми відшкодування, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

i) 7000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди;

ii) 20 (двадцять) євро компенсації судових та інших витрат;

iii) разом з будь-яким податком, що може нараховуватись;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 20 травня 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Клаудія ВЕСТЕРДІК

Голова

Пеер ЛОРЕНЦЕН

| >>
Законодавчий акт: "Справа «Похлєбін проти України» (Заява № 35581/06)". Європейський суд з прав людини. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Справа «Похлєбін проти України» (Заява № 35581/06)". 2010