>>

"«Руденко проти України» (Заява №5797/05)". 2010

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A.

Шкода

98. Заявник вимагав 100000 євро відшкодування матеріальної шкоди та 1000000 євро відшкодування моральної шкоди.

99. Уряд вважав, що між матеріальною шкодою, відшкодування якої вимагав заявник, і стверджуваними порушеннями немає причинно-наслідкового зв'язку. Уряд також вважав вимогу щодо моральної шкоди необґрунтованою та надмірною.

100. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв'язку між констатованими порушеннями та стверджуваною матеріальною шкодою. Відповідно Суд відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. Судові витрати

101. Заявник також вимагав 30000 євро судових витрат.

102. Уряд вважав, що заявник не довів, що ця сума судових витрат була обґрунтованою та що вони дійсно були ним понесені.

103. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені вище критерії, відхиляє вимогу щодо відшкодування судових витрат.

C. Пеня

104. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткових пункти.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, СУД ОДНОГОЛОСНО

1.

Оголошує скарги заявника за пунктами 1, 3 і 4 статті 5, пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві - неприйнятними.

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою в період з 28 травня 2003 року до 22 грудня 2005 року.

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції у зв'язку з судовими засіданнями 25 жовтня та 23 грудня 2002 року та неспроможністю заявника ефективно оскаржити законність тримання його під вартою в період з 28 травня до 29 серпня 2003 року.

5. Постановляє, що у цій справі не було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо стверджуваної відсутності в розпорядженні заявника ефективної процедури судового розгляду законності тримання його під вартою в період з 29 серпня 2003 року до 22 грудня 2005 року.

6. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв'язку з тривалістю кримінального провадження щодо заявника.

7. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції (щодо тривалості провадження).

8. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти.

9.

Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 25 листопада 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Райт МАРУСТ

| >>
Законодавчий акт: "«Руденко проти України» (Заява №5797/05)". Європейський суд з прав людини. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"«Руденко проти України» (Заява №5797/05)". 2010