Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

84. Стаття 41 Конвенції передбачає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А.

Шкода

85. Заявник вимагав 3836900 грн відшкодування прибутку, який він, як стверджувалось, втратив з 11 травня 1992 року через неможливість обробітку земельної ділянки, формально виділеної йому для ведення фермерського господарства. На підтвердження своїх доводів він надав довідку, видану Державним комітетом статистики України 1 червня 2010 року, відповідно до якої середній чистий прибуток фермерського господарства у Львівській області у 2009 році становив 225700 грн.

86. Крім того заявник вимагав 200000 грн відшкодування за психологічні страждання, яких він, як стверджувалось, зазнав через порушення його конвенційних прав.

87. Уряд вважав зазначені вимоги надмірними та необґрунтованими.

88. Суд вважає, що заявник міг зазнати певної матеріальної шкоди через ненадання йому державними органами земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Проте Суд не готовий погодитися з його розрахунками, які він вважає доволі гіпотетичними та неприпустимо спрощеними. Через відсутність належних документів Суд вважає визначення розміру матеріальної шкоди неможливим і не присуджує жодного відшкодування у цій частині (див. рішення у справі «Ракітін проти України» (Rakitin v. Ukraine), заява № 7675/04, п. 30, від 11 січня 2007 року).

89. З іншого боку, Суд присуджує заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. Судові та інші витрати

90. Заявник також вимагав 1000 грн за кожен місяць представництва ним своїх інтересів у національному та конвенційному провадженнях з 10 травня 1994 року.

91. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.

92.

Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат, якщо доведено, що вони були фактичними та неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У цій справі, з огляду на те, що заявник представляв себе сам і в національному, і в конвенційному провадженнях, немає потреби присуджувати йому відшкодування судових витрат. Наскільки його вимогу можна зрозуміти як таку, що стосується різноманітних витрат, понесених у зв'язку із захистом його інтересів, її не було підтверджено документально.

93. З огляду на вищезазначене Суд не присуджує жодного відшкодування.

C. Пеня

94. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткових пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує заяву прийнятною.

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу.

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-яким податком, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом вищевказаних трьох місяців і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткових пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня 2011 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Клаудія ВЕСТЕРДІК

Голова

Дін ШПІЛЬМАНН

<< | >>
Законодавчий акт: "Справа «Рисовський проти України» (Заява № 29979/04)". Європейський суд з прав людини. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

84. Стаття 41 Конвенції передбачає: