Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

98. Стаття 41 Конвенції передбачає:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А.

Шкода

99. Заявник вимагав 200000 євро відшкодування моральної шкоди, посилаючись, здебільшого, на свої страждання у зв'язку погіршенням стану його здоров'я під час тримання під вартою. Він також вимагав 20000 євро відшкодування матеріальної шкоди, але жодним чином не деталізував свої вимоги.

100. Уряд стверджував, що ці вимоги є надмірними та необґрунтованими.

101. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв'язку між встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, він присуджує заявникові 18000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. Судові та інші витрати

102. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових витрат.

103. Уряд стверджував, що ця вимога є необґрунтованою.

104. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У цій справі заявникові було надано юридичну допомогу. Єдиним внеском юриста було складення російською мовою стислих зауважень у відповідь на зауваження Уряду, і сплачена йому сума склала 567 євро. Заявник не надав будь-яких підтверджень того, що будь-які інші суми, сплачені юристу, крім цієї, були фактичними і неминучими у цій справі. Отже, Суд нічого не присуджує.

C. Пеня

105. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткових пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує прийнятними скарги щодо медичного обслуговування під час тримання під вартою, тривалості попереднього ув'язнення, відсутності доступу до захисника до проведення першого допиту та тривалості кримінального провадження щодо заявника, а решту скарг у заяві - неприйнятними.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції.

3.

Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у зв'язку з проведенням першого допиту заявника за відсутності захисника.

5. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв'язку з тривалістю кримінального провадження щодо заявника.

6. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 18000 (вісімнадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати та до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня 2012 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Клаудія ВЕСТЕРДІК

Голова

Дін ШПІЛЬМАНН

<< | >>
Законодавчий акт: "Справа «Тодоров проти України» (Заява № 16717/05)". Європейський суд з прав людини. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

98. Стаття 41 Конвенції передбачає: