>>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Максиміха проти України" (Заява N 43483/02). 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів..."

I.

ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

18. Уряд надав зауваження, які заперечувалися заявником, щодо невичерпання всіх засобів захисту на національному рівні. Ці заперечення подібні до тих, які Суд неодноразово відхиляв у своїх попередніх рішеннях щодо невиконання судових рішень державними підприємствами (див., наприклад, рішення у справі "Ромашов проти України" ( 980_227 ), пп. 30-32). Суд вважає, що дані зауваження повинні бути відхилені з тих самих причин.

19. Суд доходить висновку, що скарги заявника за п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статтею 1 Першого протоколу ( 994_535 ) щодо затримки у виконанні рішення від 27 лютого 1997 року порушують питання фактів та права відповідно до Конвенції, визначення яких вимагає розгляду заяви по суті. Відповідно Суд визнає заяву прийнятною.

II. ЩОДО СУТІ

20. У своїх зауваженнях щодо скарг заявника Уряд стверджував про відсутність порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ).

21. Заявник з цим не погодився.

22.

Суд зазначає, що рішення Красноперекопського міського суду від 27 лютого 1997 року залишалось невиконаним протягом більш ніж дев'яти років та дев'яти місяців, з яких дев'ять років і три місяці підпадають під юрисдикцію Суду ratione temporis.

23. Суд нагадує, що він неодноразово визнавав порушення п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ) у справах, подібних до цієї (див. рішення у справі "Ромашов проти України" ( 980_227 ), пп. 42-46, рішення у справі "Михайленко та інші проти України" ( 980_231 ), NN 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 та 42814/02, пп. 60-64, ЄСПЛ 2004-XII).

24. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд не виклав жодного факту або аргументу, які могли б переконати Суд дійти іншого висновку у цій справі.

25. Відповідно у цій справі відбулося порушення п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ).

III. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Максиміха проти України" (Заява N 43483/02). Європейський суд з прав людини. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Максиміха проти України" (Заява N 43483/02). 2006