>>

Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя ( 995_004 )

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"1. Кожен має право на повагу до свого... житла...

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб".

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Заява N 46014/07, подана Євгенією Володимирівною Рохлею проти України. Європейський суд з прав людини. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя ( 995_004 )