>>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Гаркуша проти України" (Заява N 4629/03). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів..."

I.

ПРИЙНЯТНІСТЬ

18. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби захисту, оскільки він не звернувся до господарського суду із заявою про включення його у реєстр кредиторів у справі про банкрутство боржника. Уряд пропонував визнати заяву неприйнятною або виключити її з реєстру справ Суду.

19. Суд зауважує, що ці заперечення вже відхилялись у ряді попередніх рішень (див., між іншим, рішення "Ромашов проти України" ( 980_227 ) від 27 липня 2004 року, N 67534/01, пп. 30-33). Суд не знаходить підстав для досягнення іншого висновку у цій справі.

20. Суд вважає, що скарга заявника порушує серйозні питання факту та права відповідно до Конвенції ( 995_004 ), визначення яких вимагає розгляду по суті. Суд не знаходить підстав для проголошення заяви неприйнятною.

II. ЩОДО СУТІ

21. У своїх зауваженнях Уряд стверджував, що не було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) і статтю 1 Протоколу N 1 до Конвенції ( 994_535 ) (як у справах "Ромашов проти України" ( 980_227 ), N 67534/01, зазначеній вище, і "Войтенко проти України" ( 980_223 ), N 18966/02, п. 37, рішення від 29 червня 2004 року).

22.

Заявник не погодився.

23. Суд зауважує, що рішення Новокаховського міського суду від 15 січня 2002 року залишається невиконаним приблизно три роки і десять місяців.

24. Суд нагадує, що він уже визнавав порушення п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) і статті 1 Протоколу N 1 до Конвенції ( 994_535 ) у справах, які стосувались подібних питань (див. рішення "Войтенко проти України" ( 980_223 ), зазначене вище, пп. 39-43 і 53-55, і "Сокур проти України" ( 980_351 ) від 26 квітня 2005 року, N 29439/02, пп. 30-37).

25. Розглянувши всі надані матеріали справи, Суд вирішує, що Уряд не виклав жодного аргументу чи факту, який переконав би Суд дійти іншого висновку у цій справі. Відповідно, у цій справі було порушено п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) і статтю 1 Протоколу N 1 до Конвенції ( 994_535 ).

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )

| >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Гаркуша проти України" (Заява N 4629/03). Європейський суд з прав людини. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Гаркуша проти України" (Заява N 4629/03). 2005