<<
>>

Стаття 1. Визначення термінів

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

...

Конвенція - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

Суд - Європейський суд з прав людини;

...

Стягувач - а) заявник до Європейського суду з прав людини у справі проти України, на користь якого постановлено рішення Європейського суду з прав людини або з яким досягнуто дружнього врегулювання, чи його представник, чи його правонаступник...

Виконання Рішення - а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру;

..."

<< | >>
Законодавчий акт: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Бочан проти України" (Заява N 7577/02). Європейський суд з прав людини. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1. Визначення термінів