Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Р І Ш Е Н Н Я 27.12.2010 N 10 "Про визначення засад формування колегії суддів та особливостей розподілу справ відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду (затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30)". Вищий спеціалізований суд. 2010

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Р І Ш Е Н Н Я

27.12.2010 N 10

Про визначення засад формування колегії суддів

та особливостей розподілу справ відповідно

до Положення про автоматизовану систему

документообігу суду (затвердженого рішенням

Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30)

Заслухавши доповіді в.о.

секретаря судової палати у цивільних

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ Дьоміної О.О. та в.о. секретаря судової

палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ Орлової С.О.,

обговоривши запропоновані засади формування колегії суддів

та особливості розподілу справ, керуючись пунктом першим частини

четвертої статті 116 Закону України "Про судоустрій і статус

суддів" ( 2453-17 ), пунктом 3.1.7 частини II Положення про

автоматизовану систему документообігу суду (затвердженого рішенням

Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30)

( vr030414-10 ) (далі - Положення), розробленого відповідно

до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 )

та Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,

1003-05 ), збори суддів Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ В И Р І Ш И Л И:

1. Доручити Голові Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ або за його дорученням

заступникам голови суду в межах визначених повноважень у випадках,

передбачених п. п. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.12, 3.1.14 Положення

( vr030414-10 ), за поданням секретаря судової палати здійснювати

формування колегій суддів з розгляду конкретних справ.

2. Затвердити засади формування колегії суддів та особливості

розподілу справ відповідно до Положення ( vr030414-10 ) (перелік

засад додається).

3. Розгляд касаційних скарг, прийнятих до провадження

до введення в дію Положення ( vr030414-10 ), та прийняття зборами

суддів рішення із даного питання здійснюється колегіями суддів,

які відповідно здійснювали прийняття касаційних скарг

до провадження, за винятками змін складу колегій із поважних

причин.

4. Запропонувати Раді суддів України внести зміни до п. 3.3

Положення ( vr030414-10 ), та абзац четвертий цього пункту

викласти в наступній редакції: "за три робочих дні до початку

відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти

календарних днів".

Голова зборів суддів

Секретар зборів

ПЕРЕЛІК

засад формування колегій суддів та особливості

розподілу справ відповідно до Положення

про автоматизовану систему документообігу суду

(затвердженого рішенням Ради суддів України

від 26 листопада 2010 року N 30)

( vr030414-10 )

(далі - Положення), винесених на затвердження

зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

від 27 грудня 2010 року

I. Засади формування колегій суддів

1.1. Автоматичний розподіл судових справ здійснюється між

усіма суддями відповідної судової палати.

1.2. Судові справи підлягають автоматичному розподілу між

суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для

здійснення процесуальних дій.

1.3. Вирішення питання про допуск справи до провадження

у Верховному Суді України здійснюється колегією у складі п'яти

суддів.

1.4. Колегія суддів чисельністю три або п'ять суддів у Вищому

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних

справ у випадках, передбачених п. п. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.12,

3.1.14 Положення ( vr030414-10 ), формується у складі, який

за дорученням зборів суддів визначається Головою Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ або за його дорученням заступниками голови суду в межах

визначених повноважень за поданням секретаря судової палати.

1.5. У разі тимчасової непрацездатності судді (суддів), його

(їх) відпустки, відрядження; помилково визначеної спеціалізації;

виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію

суддів), переформування складу колегії здійснюється в порядку,

визначеному п. 1.4 цих засад, за відповідним розпорядженням

з числа суддів, які розглядають справи в призначений день.

1.6. У залежності від часу призначення справи розглядаються: у судовій палаті у цивільних справах - у понеділок та середу; у судовій палаті у кримінальних справах - у вівторок

та четвер; п'ятниця - резервний день для проведення засідань пленуму,

зборів суддів тощо.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -