Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

Рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26.10.2010 N 1 ПОЛОЖЕННЯ про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "1. Загальні положення". Вищий спеціалізований суд. 2010

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів

Вищого спеціалізованого

суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

26.10.2010 N 1

ПОЛОЖЕННЯ

про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

1.

Загальні положення

1.1. Збори суддів Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - збори) -

це зібрання суддів цього суду, на якому вирішуються питання

внутрішньої діяльності Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Суд)

та приймаються колективні рішення з обговорюваних питань.

2. Повноваження зборів

2.1. Збори: 2.1.1. обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Суду

або роботи конкретних суддів чи працівників апарату Суду

та приймають із цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів

і працівників апарату Суду; 2.1.2. відповідно до порядку денного заслуховують звіти

суддів, які обіймають адміністративні посади в Суді, та керівника

апарату Суду і його заступника про їх діяльність щодо виконання

законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,

постанов Верховної Ради України інших нормативних актів,

що стосуються кадрового, фінансового, організаційного,

матеріально-технічного, інформаційного забезпечення діяльності

Суду, гарантій незалежності суддів, судочинства; 2.1.3. визначають спеціалізацію суддів з розгляду цивільних

і кримінальних справ за пропозицією Голови Суду; 2.1.4. приймають рішення про утворення та склад судових палат

Суду; 2.1.5. призначають секретаря відповідної судової палати; 2.1.6. подають раді суддів загальних судів пропозиції

щодо делегатів на конференцію суддів; 2.1.7. приймають рішення щодо створення належних умов праці,

соціального захисту суддів; 2.1.8. за поданням Голови Суду приймають рішення щодо

визначення потреб організаційного (кадрового, фінансового,

матеріально-технічного, інформаційного) забезпечення діяльності

Суду та додержання установлених нормативів цього забезпечення; 2.1.10. звертаються до органів державної влади та місцевого

самоврядування з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності

Суду; 2.1.11. створюють тимчасові комісії для вивчення окремих

питань внутрішньої діяльності Суду; 2.1.12. обговорюють пропозиції щодо необхідності надання

роз'яснень з питань застосування законодавства, що виникли

в судовій практиці.

2.2. Збори затверджують Положення про збори суддів Суду.

3. Порядок скликання і проведення зборів

3.1. Збори скликаються за пропозицією Голови Суду

або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів

Суду у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

3.2. У пропозиції Голови Суду чи у вимозі суддів про

скликання зборів наводиться перелік питань, що пропонуються внести

на розгляд. Зазначена пропозиція чи вимога передається

у письмовому вигляді всім суддям і керівнику апарату Суду

не пізніше ніж за 10 днів до дня скликання зборів.

3.3. За розпорядженням Голови Суду керівник апарату Суду

організовує проведення зборів протягом 10 днів з дня прийняття

рішення про їх скликання. Матеріально-технічне забезпечення роботи

зборів здійснюється за рахунок коштів Суду.

3.4. Відкриває збори Голова Суду або його заступник.

3.5. Збори вважаються повноважними, якщо на них є присутніми

більше половини від загальної кількості суддів Суду. На збори

з розгляду питань організаційного, кадрового, фінансового,

матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення

діяльності Суду запрошується керівник апарату. Стосовно запрошення

інших осіб та працівників апарату, які можуть брати участь

у зборах при розгляді окремих питань, рішення приймає Голова Суду

(або пропонується вимогою суддів). У голосуванні беруть участь тільки судді Суду.

3.6. Головуючий і секретар зборів обираються шляхом вільного

висунення кандидатур відкритим голосуванням. Обраним є суддя, який

набрав більшу кількість голосів, присутніх на зборах.

3.7. Головуючий веде збори і є відповідальним за оформлення

рішення зборів та направлення його згідно з пунктом 4.3 цього

Положення для виконання.

3.8. Перебіг зборів фіксується в протоколі, що підписують

головуючий і секретар зборів. За рішенням зборів може проводитися

фіксування засідання технічними засобами, або виготовлення

стенограми.

4. Рішення зборів і його виконання

4.1. За результатами обговорення внесених на розгляд питань

збори приймають рішення, що в передбачених законодавством випадках

є обов'язковими для всіх судів та працівників апарату Суду. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувала більшість присутніх на них суддів. Рішення про

затвердження Положення про збори суддів Суду та Положення про

тимчасові комісії суддів Суду, про внесення змін до цих положень

чи їх скасування приймаються 2/3 присутніх на зборах суддів.

4.2. Рішення зборів підписують головуючий та секретар зборів.

4.3. Виконання рішень зборів, за дорученням зборів,

покладається на Голову Суду або його заступників.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -