>>

(втратив чинність) НАКАЗ N 206/90/44/5 від 27.05.2002 "Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення". 2002

Інформація актуальна на 10.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 206/90/44/5 від 27.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.

Київ юстиції України

28 травня 2002 р.

за N 461/6749

Про затвердження форм статистичних звітів щодо

роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських)

та Інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну

статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення своєчасного

одержання статистичної звітності про роботу судів загальної

юрисдикції (крім господарських судів) Н А К А З У Є М О:

1. Ввести у 2002 році піврічну та річну статистичну звітність

про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів).

2. Затвердити форми статистичної звітності ( za461-02,

zb461-02, zc461-02 ): N 1 - "Звіт про розгляд судами першої

інстанції кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального

кодексу України 1960 року", N 1-А - "Звіт про розгляд судами справ

про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до

адміністративної відповідальності", N 1-К - "Звіт про розгляд

судами справ на виконання Закону України "Про боротьбу з

корупцією", N 1-Е "Звіт про роботу касаційної інстанції Верховного

Суду України з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених

до довічного позбавлення волі", N 2 - "Звіт про розгляд цивільних

справ судами першої інстанції", N 3 "Звіт про розгляд судами

першої інстанції кримінальних справ", N 4-А - "Звіт щодо звернення

до виконання рішень судів у частині майнових стягнень", N 6 -

"Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо

яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи

медичного характеру та види кримінального покарання", N 7 - "Дані

в розрізі статей Кримінального кодексу України про кількість

засуджених осіб", N 8 - "Звіт про склад засуджених", N 9 - "Звіт

про кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі

галузей господарства", N 10 - "Звіт про засуджених та види

кримінального покарання (в справах, порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року", N 10-А - "Дані про

кількість осіб, засуджених за статтями Кримінального кодексу

України (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу

України 1960 року", N 11 - "Звіт про склад засуджених, місце і час

вчинення злочину (в справах, порушених за статтями Кримінального

кодексу України 1960 року", N 11-А - "Звіт про засуджених за

окремими галузями господарства (в справах, порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року", N 12 - "Звіт про

неповнолітніх засуджених (у справах, порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року", N 12-А - "Звіт судів

щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного

характеру", N 13 - "Звіт про неповнолітніх засуджених", N 14 -

"Судимість у розрізі військових формувань України", N 16 - "Звіт

про направлення до ЛТП", N 17 - "Звіт про виконання Законів

України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних

органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у

кримінальному судочинстві" в процесі провадження справ судами", N

20 "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних

справах (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960

року", N 21 - "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в

кримінальних справах", N 22 - "Звіт апеляційної інстанції про

розгляд цивільних справ", N 30 - "Звіт про розгляд кримінальних

справ судом касаційної інстанції (порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року", N 31 - "Звіт про розгляд

кримінальних справ судом касаційної інстанції", N 32 - "Звіт про

перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку

виключного провадження", N 33 "Звіт про розгляд цивільних справ

судом касаційної інстанції", N 34 - "Звіт про результати перегляду

рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з

нововиявленими та винятковими обставинами", N 35 - "Звіт про

результати перегляду постанов Вищого господарського суду України в

касаційному порядку Верховним Судом України", що додаються. Звіти складаються накопичувальним підсумком, шляхом

підсумовування даних за відповідні звітні періоди: півріччя, рік.

3. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм статистичної

звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім

господарських судів), що додається.

4. Головам місцевих судів до 5-го числа наступного місяця

після звітного періоду подавати Головному управлінню юстиції

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,

обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням

юстиції статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А,

12-А, 16, 17, 34.

5. Головам військових місцевих судів гарнізонів до 5-го числа

наступного місяця після звітного періоду подавати головам

військових судів регіонів та Військово-Морських Сил України

статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 17, 34.

6. Головам апеляційних судів до 8-го числа наступного місяця

після звітного періоду подавати Міністерству юстиції України

статистичні звіти за формами N: 1, 2, 3, 4-А, 12-А, 17, 20, 21,

22, 32, 34.

7. Головам військових апеляційних судів регіонів та

Військово-Морських Сил України до 15-го числа наступного місяця

після звітного періоду подавати Міністерству юстиції України

статистичні звіти за формами N 1-А, 1-К щодо роботи місцевих судів

гарнізонів; N: 1, 2, 3, 4-А, 34 як по регіону, так і зведені звіти

щодо роботи місцевих судів гарнізонів; зведені звіти щодо роботи

військових судів гарнізонів і регіону: 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11,

11-А, 14, 17; звіти щодо роботи апеляційного суду регіону чи

Військово-Морських Сил - за формами N 20, 21, 22, 32.

8. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства

юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського

і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа

наступного місяця після звітного періоду подавати Міністерству

юстиції України зведені статистичні звіти за формами N: 1, 1-А,

1-К, 2, 3, 4-А, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 16,

17, 34.

9. Верховному Суду України до 15-го числа наступного місяця

після звітного періоду подавати Державному комітету статистики

України, Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами

N: 1, 1-Е, 2, 3, 4-А, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

10. Збирання, зведення статистичних даних про роботу місцевих

та апеляційних судів (крім господарських судів) та контроль за

достовірністю наданої статистичної звітності, забезпечення

бланками відповідних форм звітності покласти на Міністерство

юстиції України.

11. Міністерству юстиції України до 30-го числа наступного

місяця після звітного періоду надсилати Державному комітетові

статистики України зведені статистичні звіти про роботу судів

загальної юрисдикції (крім господарських судів) за встановленими

формами.

12. Директору департаменту адміністрування судів Міністерства

юстиції України (Юрченку В.В.) довести зазначений наказ до відома

начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції

України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і

Севастопольського міських управлінь юстиції, голів апеляційних

судів, у тому числі військових.

13. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства

юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського

і Севастопольського міських управлінь юстиції, головам військових

апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України

довести зазначений наказ до відома голів місцевих судів.

14. Визнати такими, що втратили чинність, спільні накази

Державного комітету статистики України, Верховного Суду України,

Міністерства юстиції України: від 20.03.2001 N 154/37/16/5

( z0270-01 ) "Про затвердження форм квартальної статистичної

звітності та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в

Міністерстві юстиції 23.03.2001 за N 270/5461; від 25.12.2001 N

504/189/70/5 "Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3,

20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх

заповнення" ( z1071-01 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції

25.12.2001 за N 1071/6262.

15. Контроль за виконання зазначеного наказу покласти на

заступника Голови Державного комітету статистики України

Н.С.Власенко, заступника Голови Верховного Суду України

В.Т.Маляренка, заступника Державного секретаря О.М.Пасенюка.

Голова Державного комітету

статистики України О.Г.Осауленко

Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко

Міністр юстиції України О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України,

Верховного Суду України,

Міністерства юстиції України

27.05.2002 р. N 206/90/44/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 травня 2002 р.

за N 461/6749

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу

судів загальної юрисдикції (крім господарських судів)

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Форми статистичної звітності про розгляд судами справ

розробляються Міністерством юстиції України і затверджуються

спільним наказом Державного комітету статистики України,

Верховного Суду України та Міністерством юстиції України. Унесення змін до затверджених форм статистичної звітності, а

також запровадження додаткової звітності з порушенням

установленого порядку неприпустимі.

1.2. Первинні статистичні звіти складають Верховний Суд

України, апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва і Севастополя, військові апеляційні суди регіонів,

Військово-Морських Сил, місцеві суди, у тому числі військові

місцеві суди гарнізонів. На підставі статистичних звітів місцевих судів складаються

зведені звіти в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції

України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та

Севастопольському міських управліннях юстиції; на підставі

статистичних звітів військових судів гарнізонів складаються

зведені статистичні звіти у військових апеляційних судах регіонів

та Військово-Морських Сил. У Міністерстві юстиції України на підставі статистичних

звітів апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва і Севастополя складається зведений статистичний звіт

про розгляд справ цими судами; на підставі отриманих звітів із

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в

Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та

Севастопольського міських управлінь юстиції - зведений

статистичний звіт про розгляд справ місцевими судами України (крім

військових); а на підставі статистичних звітів військових

апеляційних судів регіонів, Військово-Морських Сил - зведений

статистичний звіт про розгляд справ військовими судами.

1.3. Положення і терміни подання звітів регламентуються

Загальнодержавним табелем (переліком) форм державної статистичної

звітності для об'єднань, підприємств, організацій і установ

України всіх форм власності, що затверджується Державним комітетом

статистики України. Інформація про порядок та терміни подання звітів міститься

також на бланку кожного статистичного звіту.

1.4. За достовірність та своєчасне подання звітів несуть

відповідальність голови судів усіх рівнів, начальники управлінь

юстиції, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи

підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку

несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.

1.5. Кожна форма статистичного звіту складається в декількох

примірниках, що підписуються керівниками та виконавцями. Перші

примірники звітів залишаються в суді або управлінні юстиції, де

зберігаються в спеціальному наряді, інші - надсилаються адресатам,

указаним на бланках звітів. Апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст

Києва і Севастополя подають копії всіх звітів відповідним

управлінням юстиції.

1.6. Статистична звітність подається із супровідним листом до

встановленого терміну.

1.7. Звіти складаються накопичувальним підсумком даних за

відповідні звітні періоди (півріччя і рік). Залишки нерозглянутих справ на початок звітного року

вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на

кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число

кожного звітного періоду.

1.8. Статистичні звіти складаються на основі документів

первинного обліку, ведення яких регламентується Інструкцією з

діловодства в судах ( z0082-97 ).

1.9. За результатами кожного звітного періоду виконавці

звітів складають аналітичні таблиці та проводять аналіз

статистичних даних, де вказують на найбільш різкі відхилення

показників даного звітного періоду порівняно з аналогічним минулим

періодом (півріччя з півріччям, рік з роком).

Розділ 2. ЗВІТИ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Звіт за формою N 1 "Звіт про розгляд судами першої інстанції

кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального

Кодексу України 1960 року"

2.1. Звіт за формою N 1 складається на основі

обліково-статистичних карток на кримінальні справи та відповідних

нарядів, передбачених Інструкцією з діловодства в судах

( z0082-97 ).

2.2. Розділ А "Провадження справ" містить дані про кількість

справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо

яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали і не

набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну

кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за

звітний період, та їх залишок.

2.3. Справи, що надійшли до суду від прокурорів, у тому числі

після додаткового розслідування, після скасування вироків в

апеляційній чи касаційній інстанціях з направленням справ на новий

судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про направлення

на додаткове розслідування, а також, що надійшли до суду за

підсудністю, реєструються як такі, що надійшли вперше.

2.4. Справи, що надходять до суду від прокурорів у порядку

ст. 418 КПК України ( 1003-05 ) для вирішення питання про

застосування примусових заходів медичного характеру, реєструються

в день надходження на обліково-статистичних картках на кримінальну

справу, передбачених Інструкцією з діловодства в судах

( z0082-97 ).

2.5. З метою належного обліку скарги потерпілих у

кримінальних справах, що порушуються не інакше як за скаргою

потерпілого (у порядку ст. 27 КПК України ( 1001-05 ) необхідно

реєструвати на обліково-статистичних картках на кримінальну справу

з моменту їх надходження до суду. На таких картках робляться

відмітки "скарга потерпілого".

2.6. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх рядках

та графах 1-18 за статтями Кримінального Кодексу України

( 2001-05, 2002-05 ) згідно з обвинувальними висновками,

постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення

питання про застосування примусових заходів медичного характеру та

постановами суддів за справами в порядку ст. 27 КПК України

( 1001-05 ).

2.7. У розділі А скарги потерпілих у кримінальних справах, що

порушуються не інакше як за скаргою потерпілого відображаються

тільки у випадку порушення кримінальної справи.

2.8. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в

звіті справи та особи, необхідно дотримуватися таких правил: а) при вчиненні декількох злочинів облік ведеться за статтею,

санкція якої передбачає більш суворе покарання; б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш

поширеними злочинами.

2.9. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не

об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати

їх розгляду, окремо.

2.10. У випадку об'єднання декількох кримінальних справ в

одну (якщо справи надійшли в одному звітному році) у даному звіті

результати розгляду цих справ відображаються як однієї і особа

обліковується один раз. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, що надійшли до

суду в різні роки, то результати їх розгляду зазначаються за

кожною справою окремо, як вони були зареєстровані до об'єднання, і

особа відображається в звіті за кількістю справ.

2.11. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується в

звіті як така, що надійшла вперше.

2.12. У графі 8 відображаються всі кримінальні справи, що

повернуті на додаткове розслідування, у тому числі при

попередньому розгляді справи; у графі 9 - справи, повернуті

прокуророві на підставі ст. 249-1 КПК України ( 1003-05 ).

2.13. У графі 12 відображаються справи, що не були призначені

до попереднього розгляду протягом десяти діб, а в разі складності

справи - протягом тридцяти діб з дня їх надходження до суду.

2.14. У графі 13 обліковуються справи, що не були призначені

до розгляду в суді протягом десяти діб, а в разі складності справ

- протягом двадцяти діб з дня попереднього розгляду.

2.15. Якщо справа знаходиться в провадженні суду понад 6

місяців, вона відображається в графі 16. Тривалість провадження

справи обліковується з дня надходження справи, скарги в справах,

що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, по день

винесення остаточного рішення.

2.16. Шестимісячний строк закінчується у відповідне число

останнього місяця.

2.17. При обчисленні строків, зазначених у графах 12, 13 та

16, не беруться до уваги ті дні, від яких починається строк, а

також строк з моменту зупинення провадження в справі до його

відновлення.

2.18. Кримінальні справи про вчинення злочинів

неповнолітніми, що надійшли до суду з обвинувальними висновками і

щодо яких суд прийняв рішення про звільнення їх від кримінальної

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного

характеру, обліковуються в звіті за даною формою як закриті, а

також у статистичному звіті за формою N 12-А "Звіт судів щодо

застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного

характеру". Неповнолітні особи, щодо яких винесено постанови про закриття

справи органами слідства, надіслані до суду в порядку ст. 7-3 КПК

України ( 1001-05 ) для вирішення питання про застосування до

неповнолітніх примусових заходів виховного характеру,

обліковуються тільки в звіті за формою N 12-А.

2.19. Кримінальні справи, направлені для проведення

досудового слідства чи дізнання, у тому числі справи, що

порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (ст. 27 КПК

України ( 1001-05 ), відображаються в графі повернутих на

додаткове розслідування.

2.20. Справи із зупиненим провадженням у випадку розшуку

обвинуваченого або підсудного (ст. 249, 280 КПК України

( 1003-05 ) обліковуються як залишок на кінець звітного періоду

(графа 14), і як такі, провадження в яких зупинено (графа 15), та

в довідці до розділу А (пункт 2).

2.21. Особи, справи щодо яких розглянуто в звітному періоді

(графи 19-26 розділу А), розподіляються за статтями КК України

( 2001-05, 2002-05 ) за вироками і постановами (ухвалами),

винесеними судом, за правилами пункту 2.8 даної Інструкції.

Відомості про кожну особу вказуються окремо. Особа обліковується у

звіті як виправдана тільки при повному її виправданні за всіма

статтями пред'явленого обвинувачення. Особа відображається в графі

22 тільки тоді, коли справу стосовно неї закрито за всіма статтями

пред'явленого обвинувачення.

2.22. Якщо до обвинуваченого, підсудного було застосовано

правила Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ),

справа обліковується в графі закритих справ, а особи - у графі 22.

2.23. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 18

"Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються

кримінальні справи, що порушені судом за скаргою потерпілого в

порядку ст. 27 КПК України ( 1001-05 ) (рядок 19), справи про

вчинення злочинів неповнолітніми (рядок 20), справи про злочини,

вчинені організованими групами (рядок 21), справи про злочини,

вчинені злочинними організаціями (рядок 22). Справи, що порушені

судом у порядку ст. 27 КПК України ( 1001-05 ), справи про

вчинення злочинів неповнолітніми, щодо злочинів, учинених

організованими групами чи злочинними організаціями, відображаються

не тільки в рядках 19, 20, 21, 22, але й у відповідних рядках

розділу А за статтями КК України ( 2001-05, 2002-05 ).

2.24. У рядку 19 відображаються кримінальні справи, що

порушені судом за скаргою потерпілого в порядку ст. 27 КПК

України ( 1001-05 ), а скарги, залишені без розгляду і повернуті

особам, які їх подали; скарги, надіслані за належністю прокурору;

скарги, в яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, - не

обліковуються в розділі А.

2.25. У рядку 20 відображаються всі кримінальні справи про

злочини, вчинені неповнолітніми, у тому числі в групі з дорослими.

У графах 3, 4, 17-26 даного рядка обліковуються тільки

неповнолітні особи.

2.26. У рядках 21, 22 відображаються результати розгляду

справ про злочини, вчинені організованими групами чи злочинними

організаціями. У даних рядках відображаються тільки особи, яким

пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочину в складі

організованої групи чи злочинної організації.

2.27. Особи, що скоїли злочин у складі організованої групи чи

злочинної організації, відображаються в графах 3, 4, 17, 18, 19,

21-26 розділу А, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У

графі 19 обліковуються всі засуджені особи, яким пред'являлося

обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи

злочинної організації, а в графі 20 цього розділу - коли суд

визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи

злочинної організації (як за диспозицією статті чи її частини, що

передбачає вчинення злочину в складі організованої групи, так і

відповідно до ст. 67 КК України ( 2001-05 ). У рядках 21 і 22

графа 3 дорівнює графі 4, а графа 17 дорівнює графі 18.

2.28. Відомості про число справ, відкликаних із суду в

порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), обліковуються тільки в

пункті 1 довідки до розділу А. Можуть бути відкликані лише справи,

в яких попередній розгляд ще не відбувся.

2.29. Якщо кримінальна справа була показана в звіті за рік як

залишок, а в періоді, за який подається звіт, відкликана

прокурором у порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), то її

необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки

нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду

показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається

пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих

справ.

2.30. Кількість осіб, звільнених з-під варти і взятих під

варту, відображається відповідно в пунктах 3, 4 довідки до розділу

А згідно з остаточним рішенням суду.

2.31. У пункті 5 зазначається кількість вироків, оголошених у

наказах командирів.

2.32. У пункті 6 довідки до розділу А відображається число

осіб, звільнених під заставу тільки судом, у пункті 7 - сума

внесеної застави в кримінальних справах, незалежно від того, хто

прийняв рішення про звільнення (орган досудового слідства чи суд),

що надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у пункті 8 -

сума застави, зверненої судом на користь держави, якщо

підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе

зобов'язання незалежно від того, хто прийняв рішення про

звільнення особи під заставу.

2.33. Сума застави, звернена судом на виконання вироку в

частині майнових стягнень, у пункті 8 не відображається, а

обліковується в розділі В звіту за формою N 4-А "Звіт щодо

звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень",

згідно з заповненою суддею карткою обліку сум матеріальних і

моральних збитків, завданих злочином.

2.34. У пункті 9 відображається кількість осіб, оштрафованих

за неявку в судове засідання, у пункті 10 - сума накладеного

штрафу.

2.35. Загальна кількість окремих ухвал (постанов), винесених

судом, відображається в пункті 11 довідки до розділу А. Якщо в

одній справі судом виноситься дві і більше окремі ухвали

(постанови) різного змісту, то в звіті обліковується кожна з них

окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам,

вона відображається в звіті лише один раз.

2.36. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами

обліковуються в пункті 14 аналогічно. Повідомлення обліковуються

як за даний звітний період, так і за попередній, за датою

надходження.

2.37. У пункті 15 зазначається число справ, розглянутих

колегіальним складом суду.

2.38. Кількість справ, розглянутих за участю прокурора,

відображається в пункті 16, а кількість справ, розглянутих з

фіксуванням судового процесу технічними засобами, - в пункті 17.

2.39. У пункті 18 відображається сума судових витрат,

присуджена до стягнення, у тому числі в пункті 19 - сума, сплачена

добровільно.

2.40. Кількість захисників, усунутих від участі в справі за

рішенням суду на підставі ч. 2, 3 ст. 61-1 КК України ( 2001-05 ),

обліковується в пункті 20.

2.41. У розділі Б даного звіту зазначається рух скарг

потерпілих, що надійшли до суду в порядку ст. 27 КПК України

( 1001-05 ) для порушення кримінальних справ, а саме: у графі 1 -

залишок нерозглянутих скарг потерпілих на початок звітного

періоду; у графі 2 - кількість скарг, що надійшла в звітному

періоді; у графі 3 - кількість скарг, що розглянута в звітному

періоді, з них кількість скарг, що залишено без розгляду та

повернуто особам, які їх подали - у графі 4, надіслано прокурору

за належністю - у графі 5, відмовлено в порушенні кримінальної

справи - у графі 6; порушено кримінальні справи - у графі 7.

Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду

обліковується в графі 8, з них кількість скарг, що знаходиться в

суді понад 1 місяць з дня надходження до суду, - у графі 9.

2.42. Засуджені особи, відображені в графі 19 рядка 18

розділу А, розподіляються в розділі В за мірами покарання.

2.43. У графі 1 розділу В необхідно відображати кількість

осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб,

засуджених до довічного позбавлення волі, - у рядку 2 цього ж

розділу.

2.44. Особи, засуджені до виправних робіт без позбавлення

волі, зазначаються в графі 3; позбавлення права обіймати певні

посади або займатися певною діяльністю - у графі 4.

2.45. У графі 5 відображається кількість осіб, засуджених до

сплати штрафу, у графі 6 - загальна сума штрафу, присуджена судом

до стягнення.

2.46. У графі 13 відображаються засуджені особи, звільнені

від покарання з різних підстав (крім у порядку виконання вироку).

Особи, звільнені від покарання в зв'язку з актом амністії,

відображаються ще й у графі 14.

2.47. У розділі Г відображаються фізичні та юридичні особи,

справи щодо яких розглянуто з винесенням вироку і яким злочином

заподіяно фізичну, моральну чи майнову шкоду незалежно від того,

набрав вирок законної сили чи ні.

2.48. Потерпілий, якому злочином завдано фізичної (життю,

здоров'ю), майнової чи моральної шкоди, обліковується один раз за

однією з цих ознак у залежності від тяжкості шкоди. У рядку 1

відображається кількість потерпілих тільки фізичних осіб. Юридичні

особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються тільки в графі

8 рядків 2, 3, 4.

2.49. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть

потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку

потерпілими, і сам потерпілий відображаються в першому, третьому

чи четвертому рядках розділу В: усі - у графах 1-4, у графі 5 -

потерпілий, який загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у

графі 7.

2.50. Визнані судом суми завданої юридичним і фізичним особам

шкоди, вказуються в графі 9 цього розділу в гривнях, без

урахування копійок.

Звіт за формою N 1-А "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до

адміністративної відповідальності"

2.51. Звіт за формою N 1-А складається місцевими судами

загальної юрисдикції на основі обліково-статистичних карток на

справи про адміністративні правопорушення, передбачених

Інструкцією з діловодства в судах ( z0082-97 ).

2.52. Звіт містить дані про кількість справ про

адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в

провадженні суду. У разі скасування чи зміни постанови судді у

справах про адміністративні правопорушення самим суддею за

протестом прокурора в обліково-статистичній картці на справу

вносяться зміни і результати розгляду адміністративних справ

відображаються з урахуванням даних змін.

2.53. У графі Б указується назва статті Кодексу України про

адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) або назва

адміністративних правопорушень, що передбачені іншими

законодавчими актами України.

2.54. У графі В указується номер статті Кодексу України про

адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) відповідно

до правопорушення, що наведене в графі Б.

2.55. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ

про адміністративні правопорушення за станом на 1 січня року,

наступного після звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ,

що надійшла протягом звітного періоду.

2.56. Справи, повернуті відповідному правоохоронному органу

для належного оформлення (у випадках складання протоколу

неуповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог

ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 ) тощо), обліковуються в графі 3.

2.57. У графі 4 указується кількість розглянутих

правопорушень, за якими винесено постанови. У графах 6-13

наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесені постанови,

у тому числі - про накладення адміністративного стягнення (графа

7), про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1

Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )

(графа 8), про закриття справи (графа 9). Із графи 9 виділяється

кількість осіб, яких звільнено від адміністративної

відповідальності при малозначності правопорушення (графа 10),

осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд громадської

організації або трудового колективу (графа 11), передані

прокурору, органу досудового слідства чи дізнання (графа 12) та

щодо яких справи закриті у зв'язку із закінченням строків,

передбачених ст. 38 Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10 ) (графа 13).

2.58. Графа 12 містить дані про кількість осіб, щодо яких

винесено постанови про закриття провадження в адміністративних

справах і передачу матеріалів прокурору для вирішення питання про

притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях

особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, будуть

установлені ознаки злочину).

2.59. У графах 14-22 наводяться дані про кількість осіб, щодо

яких застосовано адміністративні стягнення як основні, так і

додаткові. За одне адміністративне правопорушення може бути

накладено основне або основне і додаткове стягнення.

2.60. Суми накладених і стягнених штрафів, суми встановлених

і відшкодованих матеріальних збитків відображаються в гривнях, без

урахування копійок. У графі 24 обліковується стягнена сума штрафу,

що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для

добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії

постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або

опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня

повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення),

тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не

направлялася для примусового виконання до відділу державної

виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за

місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.

2.61. Установлений розмір матеріальної шкоди, що заподіяно

правопорушеннями, вказаними в графі 4, обліковується у графі 25.

До цього зараховують матеріальну шкоду, заподіяну громадянам,

підприємствам та організаціям (втрати при пошкодженні чи

розкраданні майна тощо), і неотримані платежі (не внесені до

бюджету податки, збори, інші обов'язкові платежі, неоплачена

вартість проїзних квитків тощо).

2.62. Якщо власнику повернуто втрачене або викрадене майно,

то в графі 27 проставляється вартість майна, повернутого

власникові в порядку відшкодування заподіяної йому матеріальної

шкоди.

2.63. Дані рядка 1 - "Усього" за кожною з граф 1-27

дорівнюють сумі даних рядків за окремими правопорушеннями.

2.64. У розділі Б відображається рух клопотань про скорочення

строку позбавлення спеціального права. Кількість нерозглянутих на

початок звітного періоду клопотань громадських організацій чи

трудових колективів щодо скорочення строку позбавлення

спеціального права особі, яка відбула не менш як половини

призначеного строку, відображається в графі 1, а кількість, що

надійшла в звітному періоді, - у графі 2.

2.65. У графі 3 обліковуються розглянуті клопотання, з них

число задоволених - у графі 4.

2.66. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного

періоду відображається в графі 5, у тому числі кількість

клопотань, що знаходяться в суді понад 1 місяць, - у графі 6.

2.67. Кількість постанов, що не звернуто судом до виконання

протягом трьох місяців з дня винесення, обліковується в пункті 1

довідки до розділу А, з них - кількість постанов про стягнення

штрафу - у пункті 2, а сума штрафу, що не стягнута в результаті

цього, - у пункті 3.

2.68. У розділі Б довідки вказується кількість вилученої

вогнепальної зброї (пункт 1), а також бойових припасів (пункт 2),

вибухових речовин (пункт 3), наркотичних засобів (пункт 4),

отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин (пункт 5).

2.69. У розділі В довідки вказуються суми, виручені від

реалізації оплатно вилучених предметів.

2.70. Дані розділу Г довідки про суми конфіскованих

матеріальних цінностей заповнюються лише за виконаними постановами

з відміткою про реалізацію конфіскованих предметів, грошей (статті

315, 316 Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80732-10 ).

Звіт за формою N 1-К "Звіт про розгляд судами справ на

виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією"

2.71. Звіт складається на основі обліково-статистичних карток

на справи про адміністративні правопорушення, передбачених

Інструкцією з діловодства в судах ( z0082-97 ).

2.72. Звіт містить дані про число справ (протоколи і

матеріали перевірки), що надійшли до суду від органів, які ведуть

боротьбу з корупцією, в порядку, передбаченому Законом України

"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), та кількість осіб, яких

притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі

вказаного Закону.

2.73. Протоколи, повернуті відповідному правоохоронному

органу для належного оформлення (у випадках неприєднання до

протоколу документів, що підтверджують надання особі, яка

притягується до відповідальності, повноважень на виконання функцій

держави, чи копії постанови суду (при повторному притягненні особи

до відповідальності на підставі Закону ( 356/95-ВР ), складення

протоколу не уповноваженою на те посадовою особою або без

додержання вимог ст. 256 Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80732-10 ) тощо) обліковуються в графі 3.

2.74. Справи, що були в залишку на початок звітного періоду

та надійшли в звітному періоді, у сумі дорівнюють числу справ,

повернутих для належного оформлення, розглянутих справ та справ,

що залишились у залишку на кінець звітного періоду.

2.75. У графі 4 показується кількість справ, розглянутих

судом.

2.76. Справи, розглянуті місцевим судом понад п'ятиденний

термін з моменту надходження протоколу до суду, відображаються в

графі 5 як такі, що розглянуті понад встановлені строки.

2.77. Графи 7-14 містять дані про кількість осіб, щодо яких

винесено постанови про накладення адміністративного стягнення та

про закриття провадження в справах про адміністративні

правопорушення.

2.78. Особи, щодо яких винесено постанови про накладення

адміністративного стягнення (у вигляді штрафу; штрафу із

звільненням з посади чи іншим усуненням від виконання функцій

держави), відображаються в графі 8.

2.79. У графі 10 обліковуються всі особи, щодо яких справи

закрито.

2.80. Із графи 10 виділяється кількість осіб, яких звільнено

від адміністративної відповідальності при малозначності

правопорушення (графа 11), осіб, щодо яких матеріали передані на

розгляд громадської організації або трудового колективу (графа

12), передані прокурору, органу досудового слідства чи дізнання

(графа 13) та щодо яких справи закриті у зв'язку із закінченням

строків, передбачених ст. 38 Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10 ) (графа 14).

2.81. Графа 13 містить дані про кількість осіб, щодо яких

винесено постанови про закриття провадження в адміністративних

справах і передачу матеріалів прокурору для вирішення питання про

притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях

особи, притягнутої до відповідальності на підставі Закону

( 356/95-ВР ), будуть встановлені ознаки злочину).

2.82. Суми накладених і стягнених штрафів, суми встановлених

і відшкодованих матеріальних збитків відображаються в гривнях, без

урахування копійок. У графі 16 обліковується стягнена сума штрафу,

що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для

добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії

постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або

опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня

повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення),

тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не

направлялася для примусового виконання до відділу державної

виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за

місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.

2.83. Графи 19-28 містять дані про суб'єктів корупційних

діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, щодо яких

винесено постанови про накладення адміністративного стягнення.

2.84. Кількість осіб, уповноважених на виконання функцій

держави, щодо яких винесено постанови про накладення

адміністративного стягнення (графи 19, 20, 23-28), у сумі дорівнює

загальній кількості осіб, щодо яких винесено постанови про

накладення стягнення (графа 8).

2.85. Суб'єкти корупційних діянь у звіті обліковуються таким

чином: - у графі 19 - державні службовці, у тому числі які є

посадовими особами; - у графі 20 - депутати всіх рівнів (народні депутати

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад); - у графі 23 - сільські, селищні, міські голови та голови

районних і обласних рад; - у графі 24 - особи рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ, що проходять державну службу в підрозділах

міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно

спеціальні звання міліції (підрозділи: кримінальної міліції,

міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної

автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції); - у графі 25 - прокурори всіх рівнів, їх заступники,

помічники, слідчі прокуратури, інші працівники прокуратури, яким

присвоєно класний чин згідно з Положенням про класні чини

працівників прокуратури ( 1795-12 ); - у графі 26 - співробітники-військовослужбовці Служби

безпеки України. Працівники, які уклали трудовий договір із

Службою безпеки України і трудові відносини яких регулюються

законодавством України про працю, в даній графі не відображаються; - у графі 27 - військовослужбовці (крім тих, які проходять

строкову службу); - у графі 28 - судді, посадові особи системи органів

державної податкової служби, митної служби, державної

контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової

охорони, інших органів, що здійснюють правозастосовні або

правоохоронні функції.

2.86. Кількість постанов, що не звернуто судом до виконання

протягом трьох місяців з дня винесення, обліковується в пункті 1

довідки, а сума штрафу, що не стягнута в результаті цього, - у

пункті 2.

2.87. Пункт 3 довідки містить дані про кількість надісланих

судами, відповідно до п. 6 ст. 12 Закону України "Про боротьбу з

корупцією" ( 356/95-ВР ), постанов про накладення стягнення у

вигляді штрафу відповідному державному чи виборному органу для

вирішення питання про звільнення осіб з посад або іншого усунення

від виконання ними функцій держави. Кількість указаних постанов,

що надіслані понад три дні з дня винесення, відображається в

пункті 4.

2.88. Відомості з рядка "Усього" даного звіту вносяться

окремим рядком до звітів за формами N 1-А "Звіт про розгляд судами

справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті

до адміністративної відповідальності" та N 1-АП "Звіт про розгляд

справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті

до адміністративної відповідальності".

Звіт за формою N 2 "Звіт про розгляд цивільних справ

судами першої інстанції"

2.89. Звіт за формою N 2 складається на основі

обліково-статистичних карток на цивільні справи та нарядів,

передбачених Інструкцією з діловодства в судах ( z0082-97 ).

2.90. Розділ А містить дані про рух позовних заяв, заяв,

скарг (далі - позовні заяви), що надійшли до суду для розгляду в

порядку цивільного процесуального законодавства.

2.91. У графі 1 даного розділу зазначається залишок

нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду, з них -

кількість позовних заяв, що були залишені без руху і за якими

надано термін для усунення недоліків, - у графі 2.

2.92. Графа 3 містить дані про кількість позовних заяв, що

надійшли в звітному періоді.

2.93. Кількість позовних заяв, прийнята судом до свого

провадження, відображається в графі 4, кількість позовних заяв,

відмовлена в прийнятті, - в графі 5; а кількість позовних заяв

(заяв, скарг), що визнано неподаними та повернуто позивачам, - у

графі 6.

2.94. У графі 7 обліковуються позовні заяви, що залишилися

нерозглянутими на кінець звітного періоду, з них кількість, що

залишена без руху, - у графі 8, а кількість, що знаходиться в суді

понад 1 місяць з дня надходження до суду, - у графі 9.

2.95. Розділ Б "Провадження справ" містить дані про

результати розгляду справ судами. У сумі ці дані відображають

загальну кількість усіх справ із закінченим провадженням за

звітний період та їх залишок. У розділі Б не відображаються

позовні заяви, якщо суддею не винесено ухвалу про прийняття заяви.

2.96. З метою правильного відображання в звіті справ за

категоріями, суддя на бланку ухвали про призначення справи до

розгляду зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована

справа. Секретар суду, який проводить первинний облік цивільних

справ, указує в обліково-статистичній картці на цивільну справу

номер рядка, зазначений в ухвалі.

2.97. Цивільні справи, позовні заяви, заяви і скарги, що

виникають з адміністративно-правових відносин і в справах окремого

провадження, які надійшли до суду, у той самий день реєструються

на обліково-статистичні картки на цивільні справи.

2.98. Усі заяви про стягнення аліментів на утримання

неповнолітніх дітей, що підлягають одноособовому розгляду суддею

чи колегіальним складом суду з винесенням постанов чи рішень,

реєструються як цивільні справи (з індексом "2"), і результати їх

розгляду відображаються у відповідних рядках даного звіту.

2.99. Визначаючи категорію цивільних справ, слід

дотримуватися таких правил: а) у рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ

(усього), вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі",

але і всі інші, що належать до даної категорії; б) у рядку 1 "Справи, що виникають з трудових правовідносин"

обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про

працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої

приналежності підприємства, установи, організації за винятком

спорів деяких категорій працівників, особливості праці яких

визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів

та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними

інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени

громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної

платної посади за рішенням органів, що їх обрали тощо). Проте, у

випадку вирішення спорів згаданої категорії працівників на

підставі положень Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та

прийнятих відповідно до нього актів законодавства України, ці

спори відображаються в рядках 1 - 6. У рядку 3 "Про виплату заробітної плати" враховуються справи

про оплату вимушеного прогулу. У рядку 5 "Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної

працівниками підприємству, установі, організації" враховуються

позови юридичних осіб, прокурорів до працівників, а також позови в

порядку регресу; в) у рядку 10 "Справи про стягнення аліментів на утримання

дітей" відображаються справи, розглянуті одноособово та

колегіальним складом суду як з винесенням постанов, так і рішень.

Справи про стягнення аліментів на інших осіб обліковуються в рядку

7; г) у рядку 13 "Справи з житлових правовідносин"

відображаються спори, пов'язані з договором найму жилого

приміщення, зокрема про надання наймачеві звільненого житлового

приміщення; про відмову у видачі охоронного свідоцтва; про

примусовий обмін займаного житлового приміщення; відмови

підприємства, установи і організації у згоді на обмін або

виконкому - у видачі обмінного ордера; про переселення на час

капітального ремонту житлового будинку; про відмову в наданні

житлового приміщення, що збереглося після капітального ремонту;

про визнання і втрату права на житлове приміщення; про видачу

ордера на житлове приміщення; про надання житлового приміщення за

вимогами громадян, які мають право на позачергове надання житлових

приміщень, у тому числі у випадках порушення встановленого

законодавством строку надання житла. У даному рядку, а також у

рядках 16-19 у розділі "Спори про право власності" не враховуються

спори про спадкове право, що обліковуються в рядку 41 "Інші справи

позовного провадження"; ґ) у рядку 17 обліковуються спори про визнання права

власності на майно, про витребування майна з чужого незаконного

володіння чи відшкодування його вартості, про усунення інших

порушень прав власника, про усунення перешкод у користуванні

майном, про визначення порядку володіння, користування і

розпорядження майном, що є спільною власністю, про поділ спільного

майна або виділ з нього частки, про визнання недійсними угод про

відчуження майна та дійсними - у випадках, передбачених ч. 2 ст.

47 Цивільного Кодексу України ( 1540-06 ), про передачу в приватну

власність майна, що за законом підлягає відчуженню громадянину,

про визнання недійсною угоди про відчуження квартири (будинку) з

громадського житлового фонду тощо. Спори між подружжям щодо права

на майно, нажите в період шлюбу, обліковуються в рядку 7; д) у розділі "Спори про відшкодування шкоди, заподіяної

ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина" враховуються як

первинні позови фізичних осіб та в їх інтересах позови прокурорів,

так і позови в порядку регресу. Суми регресних вимог, пред'явлені

до стягнення та присуджені, у графах 13, 14 не обліковуються; е) у рядку 26 відображаються справи про відшкодування шкоди,

заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання,

досудового слідства, прокуратури та суду. У даному рядку

враховуються також відомості за справами на виконання Закону

України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

( 962-12 ); є) у розділі "Спори про паювання землі" враховуються

результати розгляду судом справ не тільки пов'язаних із земельною

часткою (паєм), а й майновими паями. Зокрема, спори щодо отримання

(видачі) сертифіката на право на земельну частку (пай); про

відведення земельної ділянки в натурі, у рахунок погашення

належних громадянам майнових паїв; про порушення умов договору

оренди як земельної, так і майнової частки паю тощо; ж) у рядку 41 "Інші справи позовного провадження"

враховуються всі інші категорії справ позовного провадження, не

враховані в рядках 1-40; з) у рядку 42 "Спори, що виникають з порушення законодавства

про об'єднання громадян" обліковуються лише спори, що регулюються

Законом України від 16.06.92 "Про об'єднання громадян"

( 2460-12 ), а спори відносно релігійних організацій обліковуються

в рядку 43 "Провадження в справах, що виникають з

адміністративно-правових відносин"; и) у рядку 43 розділу "Провадження в справах, що виникають з

адміністративно-правових відносин" відображаються скарги на

рішення щодо релігійних організацій, заяви про розшук боржників та

заяви органів міліції про стягнення коштів за розшук боржників,

заяви про видачу дубліката виконавчого листа, справи, зазначені в

підпунктах "і" - "к", тощо; і) у рядку 44 враховуються скарги на неправильності в списках

виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у

референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної

(територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів

сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,

обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії;

скарги на рішення і дії Центральної та окружної виборчих комісій з

виборів Президента України та заяви про скасування рішень

Центральної виборчої комісії; скарги на відмову зареєструвати

претендента кандидатом у Президенти України; заяви про скасування

рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в

народні депутати України; заяви про дострокове припинення

повноважень народного депутата України в разі невиконання ним

вимог щодо несумісності депутатської діяльності з іншими видами

діяльності тощо; ї) у рядку 45 обліковуються скарги на дії органів і службових

осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень; й) у рядку 46 відображаються скарги громадян (у тому числі

скарги іноземців та осіб без громадянства, що перебувають у країні

на законних підставах - іммігранти, осіб, які працюють, прибули на

її територію в установленому порядку на певний час тощо), на

рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи

службових осіб у сфері управлінської діяльності, що надійшли до

суду відповідно до ст. 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ),

глави 31-А ЦПК України ( 1502-06 ). Не відображаються в даному рядку скарги про оскарження актів,

перевірку конституційності яких віднесено до повноважень

Конституційного Суду України або щодо яких передбачено інший

порядок судового оскарження. Під останнім слід розуміти порядок,

спеціально встановлений відповідними законами. Зокрема, оскарження

рішення, дії чи бездіяльності службових осіб органів дізнання,

попереднього слідства, суду, прокуратури інше; к) у рядку 49 "Справи про стягнення з громадян недоїмки по

податках" обліковуються справи щодо самооподаткування сільського

населення і державного обов'язкового страхування; про стягнення

недоїмки по податках, зборах (обов'язкових платежах), пред'явлених

згідно із Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ); л) у розділі "Справи окремого провадження" (рядок 51)

обліковуються справи про визнання громадянина обмежено дієздатним

чи недієздатним (у тому числі і в рядку 52); про визнання

громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина

померлим (рядок 53); про встановлення неправильності запису в

актах громадянського стану (рядок 54); про встановлення фактів, що

мають юридичне значення (про встановлення факту родинних відносин;

участі в роботах з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і її

наслідків тощо); про відновлення прав на втрачені цінні папери на

пред'явника (рядок 56); про оскарження нотаріальних дій або

відмови в їх вчиненні (рядок 57), про усиновлення дітей, які

проживають на території України, громадянами України та іноземними

громадянами (рядок 58).

2.100. У разі об'єднання в одне провадження декількох

цивільних справ, результати розгляду враховуються в рядках та

графах розділу Б "Провадження справ" окремо за кожною справою. При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що

надійшла вперше.

2.101. При пред'явленні зустрічного позову надходження

позовної заяви та результати її розгляду враховуються за первісним

позовом.

2.102. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, з

яких частина рішенням суду задоволена, а в іншій частині

відмовлено, справа враховується в графі "у тому числі із

задоволенням позову". Винятком із даного правила є такі категорії

справ, як поновлення на роботі, виселення, розірвання шлюбу - вони

враховуються тільки за результатами розгляду зазначених вимог.

2.103. Строк розгляду цивільної справи обчислюється з дня

надходження до суду позовної заяви до дня розгляду справи

(винесення рішення, закриття провадження, залишення заяви без

розгляду, передання справи в інший суд). У строк розгляду справи входять строк підготовки справи (ст.

146 ЦПК України ( 1502-06 ) та строк розгляду справи (ст. 148 ЦПК

України). Строк розгляду справи обчислюється з дня, наступного після

надходження позовної заяви до суду. У загальний строк розгляду

справи не входить час зупинення провадження в справі, а в справах

про розірвання шлюбу - строк, наданий судом для примирення

подружжя. Якщо у справі об'єднано декілька позовних вимог, за однією з

яких законом установлено скорочений строк розгляду (п. 1, 2 ст.

148 ЦПК України ( 1502-06 ), а за іншими - загальний (п. 3 ст. 148

ЦПК України), то строк розгляду даної справи визначається як

загальний.

2.104. У графі 13 "Суми матеріальної і моральної шкоди,

пред'явлені до стягнення" та графі 14 "Суми присуджені до

стягнення" відображаються дані справ із закінченим провадженням (з

графи 8).

2.105. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та

присуджені, в графах 13, 14 не обліковуються.

2.106. У графі 15 "Суми державного мита, сплаченого

добровільно" обліковуються суми сплаченого державного мита за

первісними і зустрічними заявами, заявами щодо переддоговірних

спорів, заявами (скаргами) у справах окремого провадження,

скаргами на рішення, прийняті відносно релігійних організацій (ст.

2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 )

за справами, що надійшли до суду (з графи 2). Суми державного мита, присуджені до стягнення і в яких

виконавчі листи передані на виконання державним виконавцям, у

даному звіті не відображаються. У графу 15 входять суми державного мита, сплачені за видачу

копій судового рішення.

2.107. Не відображаються в графі 15 даного звіту суми

державного мита за подачу апеляційних скарг на рішення судів, що

не набрали законної сили, і касаційних скарг на рішення, що

набрали чинності. Дані суми обліковуються судами апеляційної та

касаційної інстанцій у звітах за відповідними формами.

2.108. У пункті 1 довідки до розділу Б указуються суми,

присуджені до стягнення зі службових осіб, винних у незаконному

звільненні; у пункті 2 - кількість осіб, оштрафованих за неявку до

суду; у пункті 3 - суми накладеного штрафу.

2.109. Окремі ухвали обліковуються в пунктах 4 і 5 довідки за

правилами пунктів 2.35, 2.36 цієї Інструкції.

2.110. Кількість справ, розглянутих колегіальним складом

суду, відображаються в пункті 6, а кількість справ, розглянутих з

фіксуванням судового процесу технічними засобами, - у пункті 7.

2.111. Відомості в пунктах 8 - 11 щодо усиновлених дітей

зазначаються зі справ, що розглянуті із задоволенням позову (з

графи 4 розділу Б).

2.112. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за

півріччя, визначається згідно зі штатним розписом за станом на 1

травня, за рік - на 1 листопада.

Звіт за формою N 3 "Звіт про розгляд судами першої

інстанції кримінальних справ"

2.113. Звіт складається на основі обліково-статистичних

карток на кримінальні справи; обліково-статистичних карток на

подання в порядку виконання вироку, ухвали, постанови; журналу

реєстрації подань органів дізнання та досудового слідства; журналу

реєстрації постанов про вирішення питання щодо звільнення від

кримінальної відповідальності, інших документів первинного обліку

та нарядів, передбачених Інструкцією з діловодства в судах

( z0082-97 ).

2.114. Розділи А, Б, Г і довідка до розділу А заповнюються

відповідно до правил, наведених в пунктах 2.2 - 2.41, 2.47 - 2.50

цієї Інструкції.

2.115. Засуджені особи, відображені в графі 19 рядка 80

розділу А, розподіляються в розділі В.

2.116. У графі 1 розділу В необхідно відображати кількість

осіб, засуджених до сплати штрафу, у графі 2 - загальну суму

штрафу, присуджену судом до стягнення, у графі 3 - загальну суму

штрафу, сплачену засудженими добровільно до звернення вироку в цій

частині до виконання. Усі суми відображаються в гривнях, без

урахування копійок.

2.117. У графі 13 розділу В необхідно відображати кількість

осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб,

засуджених до довічного позбавлення волі, - тільки в графі 15

цього розділу.

2.118. У графі 14 обліковуються всі особи, які були звільнені

від відбування покарання з випробуванням згідно зі статтями 75,

79, 104 КК України ( 2341-14 ).

2.119. У графі 17 відображаються засуджені особи, звільнені

від покарання з різних підстав (крім у порядку виконання вироку).

Особи, звільнені від покарання в зв'язку з актом амністії,

відображаються ще й у графі 18.

2.120. Результати розгляду кримінальних справ, що надійшли до

суду без обвинувальних висновків, а з постановами прокурора чи

слідчого за згодою прокурора, про звільнення обвинувачених від

кримінальної відповідальності відображаються в розділі Ґ. У графах

1-5 відображається кількість постанов, а в графах 6, 7 - кількість

осіб, стосовно яких судом вирішено питання про звільнення від

кримінальної відповідальності чи відмову у звільненні. У графах 6,

7 рядка 8 відомості будуть відсутні.

2.121. У рядку 2 даного розділу обліковуються постанови

прокурора чи слідчого за згодою прокурора, що надійшли до суду для

вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності

внаслідок зміни обстановки; у рядку 3 - у зв'язку з дійовим

каяттям; у рядку 4 - у зв'язку з примиренням обвинуваченого з

потерпілим; у рядку 6 - у зв'язку з передачею особи на поруки

колективу підприємства, установи чи організації.

2.122. У рядку 5 відображаються справи за постановами

прокурора чи слідчого за згодою прокурора про направлення справи

до суду (у порядку ст. 9 КПК України ( 1001-05 ) для вирішення

питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної

відповідальності у зв'язку із застосуванням примусових заходів

виховного характеру, передбачених ст. 105 КК України ( 2341-14 ).

Із графи 6 даного рядка кількість неповнолітніх осіб, яких

звільнили від кримінальної відповідальності із застосуванням

примусових заходів виховного характеру, відображаються і в

статистичному звіті за формою 12-А "Звіт судів щодо застосування

до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру".

2.123. Результати розгляду справ про звільнення від

кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків

давності обліковуються в рядку 7 - щодо встановлених осіб, які

вчинили злочини, а в рядку 8 - щодо невстановлених осіб, які

вчинили злочини.

2.124. Усі інші постанови прокурорів, слідчих за згодою

прокурорів, що надійшли до суду для вирішення питання про

звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі згідно

з актом амністії, відображаються в рядку 9.

2.125. У рядку 1 розділу Д відображається розгляд подань

слідчих або органів дізнання про поміщення у

приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб

осіб, які у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років вчинили

суспільно-небезпечні діяння; у рядку 2 - розгляд усіх заяв і

повідомлень про загрозу безпеці особи (потерпілого, його

представника у кримінальній справі; підозрюваного,

обвинуваченого, їх захисників чи законних представників;

цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників у

справі про відшкодування шкоди, завданої злочином; свідків;

експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих; особи, яка

заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі

брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті

злочину чи сприяла цьому; членів сімей чи близьких родичів

вищезазначених осіб). У цьому рядку не облікуються скарги на

постанови органів дізнання та слідчих про відмову в застосуванні

заходів безпеки або про їх скасування, такі скарги обліковуються

в рядку 13 даного розділу.

2.126. У рядку 3 зазначаються подання про заміну запобіжного

заходу на взяття під варту, а в рядку 4 - про скасування

запобіжного заходу.

2.127. Подання прокурора, органу дізнання, слідчих за згодою

прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під

варту відображаються в рядку 5; про продовження строку тримання

під вартою - у рядку 6.

2.128. У рядку 7 обліковуються подання слідчих, що надійшли

до суду за погодженням з прокурором, про проведення обшуку житла

чи іншого володіння особи, а в рядку 8 - про примусову виїмку із

житла чи іншого володіння особи.

2.129. Справи за поданнями слідчого, що погоджені з

прокурором, про направлення обвинуваченого на стаціонарну

експертизу відображаються в рядку 9.

2.130. Скарги на дії слідчих органів відображаються в рядку

13 цього розділу.

2.131. Розділ Е "Провадження за поданнями та клопотаннями в

порядку виконання вироків, ухвал і постанов" заповнюється за

кількістю осіб.

2.132. У рядку 1 цього розділу відображаються справи за

заявами засуджених, поданнями прокурорів чи органів, що відають

відбуванням покарання, про звільнення засуджених, які виконали

покладені на них обов'язки та не вчинили нових злочинів, від

відбування покарання в зв'язку з закінченням іспитового строку.

2.133. У рядку 3 обліковуються справи за поданнями органів

виконання покарання (щодо неповнолітніх - за спільними поданнями

органів, що відають відбуванням покарання та службами у справах

неповнолітніх) про скасування звільнення від відбування покарання

з випробуванням щодо засуджених, які не виконали покладених на них

обов'язків або систематично вчинювали правопорушення, що потягли

за собою адміністративні стягнення. Справи про скасування

звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо

неповнолітніх обліковуються ще й у рядку 4.

2.134. Подання органів кримінально-виконавчої системи щодо

звільнення від покарання засуджених жінок, які мають дітей віком

до семи років, у зв'язку з закінченням іспитового строку

відображаються в рядку 5, а подання про направлення таких осіб

після закінчення іспитового строку для відбування покарання,

призначеного вироком суду, - в рядку 6.

2.135. Подання органів кримінально-виконавчої системи про

направлення для відбування покарання засуджених жінок, які мають

дітей віком до семи років, у зв'язку з відмовою жінки від дитини,

передачею дитини в дитячий будинок, із зникненням з місця

проживання, ухилянням від виховання дитини, догляду за нею,

невиконанням покладених на засуджену судом обов'язків або

систематичним вчиненням правопорушення, що потягли за собою

адміністративні стягнення, відображаються в рядку 7.

2.136. У рядку 8 відображаються спільні подання органів, що

відають відбуванням покарання, та спостережних комісій про

звільнення від відбування покарання у вигляді обмеження волі або

позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під

час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на

строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі

злочини.

2.137. Подання органів кримінально-виконавчої системи про

звільнення від покарання або заміну його більш м'яким жінкам, які

були звільнені від відбування покарання у зв'язку з вагітністю,

або жінкам, які мали дітей віком до трьох років, після досягнення

дитиною трирічного віку або смерті дитини відображаються в рядку

9.

2.138. У рядку 10 обліковуються подання органів

кримінально-виконавчої системи про скасування звільнення від

відбування покарання і направлення для відбування покарання жінок,

які були звільнені від відбування покарання у зв'язку з

вагітністю, або жінок, які мали дітей віком до трьох років, у

зв'язку з відмовою засудженої від дитини, передачею дитини в

дитячий будинок, зникненням з місця проживання, ухилянням від

виховання дитини, догляду за нею, або систематичним учиненням

правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення

тощо.

2.139. Справи за спільними поданнями органів, що відають

відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах

неповнолітніх про умовно-дострокове звільнення засуджених від

відбування покарання у вигляді виправних робіт, службових обмежень

для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі

відображаються в рядку 11, а щодо неповнолітніх - ще й у рядку 12.

У рядку 11 обліковуються також справи за поданнями командування

дисциплінарного батальйону про умовно-дострокове звільнення від

відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш

м'яким щодо осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному

батальйоні.

2.140. У рядку 13 обліковуються справи за спільними поданнями

органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії

про заміну невідбутої частини покарання у вигляді обмеження або

позбавлення волі більш м'яким.

2.141. Висновки лікарських комісій та подання установ, які

відають відбуванням покарання, про звільнення від покарання за

хворобою засуджених осіб, які під час його відбування покарання

захворіли на психічну хворобу, що позбавляє можливості

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними,

відображаються в рядку 14.

2.142. Результати розгляду подань адміністрацій

виправно-трудових установ про застосування примусового лікування

до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають

покарання у виправно-трудових установах, якщо примусове лікування

не було їм призначене за вироком суду, обліковуються в рядку 15.

2.143. Справи про припинення примусового лікування від

алкоголізму чи наркоманії, призначеного судом, за поданнями

адміністрації виправно-трудової установи або медичного закладу, де

засуджені перебувають на лікуванні, відображаються в рядку 16.

2.144. Справи про звільнення від відбування покарання у

зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального

вироку обліковуються в рядку 17, а щодо осіб, які були засуджені

до довічного позбавлення волі, - і в рядку 18.

2.145. Подання органів, що відають відбуванням покарання, або

клопотання колективів про заміну штрафу громадськими роботами,

виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим

обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному

батальйоні, відображаються в рядку 19.

2.146. У рядку 20 обліковуються всі справи про застосування

амністії, у тому числі про повне або часткове звільнення від

покарання, про заміну покарання або його невідбутої частини більш

м'яким покаранням.

2.147. Справи за клопотаннями осіб, які відбули покарання, і

колективу підприємства, установи чи організації про дострокове

зняття судимості відображаються в рядку 21.

2.148. Клопотання осіб, які відбули покарання у вигляді

виправних робіт, про включення до загального трудового стажу часу

відбування виправних робіт облікуються в рядку 22. Подання про

встановлення і припинення адміністративного нагляду відображаються

в рядку 23; подання про застосування обмежень чи зміну обсягу

обмежень - у рядку 24.

2.149. Усі інші справи, що розглядаються судами в порядку

виконання вироку, ухвали, постанови, у тому числі і про приведення

вироків щодо осіб, які відбувають покарання, у відповідність до

нового Кримінального Кодексу України ( 2341-14 ), який звільняє

від покарання або пом'якшує покарання, відображаються в рядку 25.

Звіт за формою N 4-А "Звіт щодо звернення до виконання

рішень судів у частині майнових стягнень"

2.150. Звіт за формою N 4-А складається на основі:

документів, що передані для примусового виконання і обліковані в

Журналі обліку документів, переданих на виконання; подань

державних виконавців; заяв і клопотань сторін виконавчого

провадження та державних виконавців у порядку виконання, які

обліковані в Журналі обліку подань, заяв і клопотань у порядку

виконання; карток обліку сум матеріальних і моральних збитків,

завданих розкраданням та іншими злочинами державній, комунальній,

приватній, колективній власності, за рішеннями і вироками,

винесеними судом.

2.151. Під майновим стягненням слід розуміти: а) грошові стягнення (із заробітної плати, пенсій, стипендій,

інших доходів); б) стягнення на майно; в) конфіскацію майна.

2.152. У розділі А "Рух документів" обліковується загальна

кількість виконавчих документів, які підлягають виконанню

державною виконавчою службою на підставі винесених судами: - рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах у частині

майнових стягнень; - вироків, ухвал, постанов судів у кримінальних справах у

частині майнових стягнень; - постанов судів у частині майнових стягнень у справах про

адміністративні правопорушення.

2.153. Графа 1 містить дані про загальну кількість виконавчих

документів, що в звітному періоді передані на виконання в

примусовому порядку, як виконавчій службі за місцезнаходженням

суду (графа 3), так і у випадках надіслання виконавчих документів

на виконання за територіальністю (графа 5).

2.154. У графах 2, 4, 6 відображаються суми, що підлягають

стягненню за переданими на виконання документами. Суми

відображаються в національній валюті - гривнях, без урахування

копійок.

2.155. Виконавчі документи, надіслані для виконання державній

виконавчій службі, що знаходиться за межами регіону (для районних

судів - за межами району, для міських - за межами міста, для

апеляційних - за межами області, для апеляційного суду Автономної

Республіки Крим - за межі Автономної Республіки Крим і т. і.), а

також у випадках видання стягувачам, надіслання за місцем праці чи

відбуття покарання засудженого обліковуються в графі 5.

2.156. У графі 7 відображається загальна кількість подань

державних виконавців, заяв і клопотань сторін виконавчого

провадження та державних виконавців у порядку виконання, що

надійшла до суду протягом звітного періоду; у графі 8 - кількість

подань, заяв, клопотань, що судом розглянуті, із них кількість

тих, що задоволені, відображається в графі 9.

2.157. Виконавчі документи, що передані в звітному періоді на

виконання (графа 1 розділу А), розподіляються за категоріями в

розділі Б.

2.158. Кількість виконавчих листів, що видана на виконання

рішень суду про стягнення збитків, завданих злочинами,

відображається в графі 1 розділу Б.

2.159. У тих випадках, коли відшкодування збитків покладено

солідарно на декількох осіб, у графі 1 розділу Б указується

загальна кількість виписаних виконавчих листів, сума ж, що

підлягає стягненню за рішенням суду (графа 2), обліковується

тільки один раз.

2.160. Графа 2 розділу Б повинна дорівнювати сумі граф 1-8

рядка 15 розділу В.

2.161. У графі 3 розділу Б обліковуються всі постанови в

адміністративних справах про накладення штрафу, про конфіскацію

предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом

правопорушення, про конфіскацію грошей (як основного, так і

додаткового адміністративного стягнення) тощо.

2.162. У графі 5 розділу Б відображаються виконавчі листи в

справах, що виникають з трудових правовідносин, регулюються

законодавством про працю незалежно від форм власності та

обліковані в рядках 1-6 графи 3 розділу Б звіту за формою N 2

"Звіт про розгляд судами першої інстанції цивільних справ".

2.163. У графі 7 розділу Б обліковуються виконавчі листи про

конфіскацію майна засуджених осіб, вироки щодо яких набрали

законної сили.

2.164. У графі 8 розділу Б обліковуються всі виконавчі листи

в справах про стягнення аліментів, що передані на виконання.

Виконавчі листи про стягнення аліментів, видані апеляційними

судами, у справах щодо визнання на території України рішень судів

іноземних держав також відображаються в даній графі.

2.165. Якщо стягнення аліментів проводиться не тільки із

заробітної плати, а й з інших доходів - пенсії; стипендії; з

авторської винагороди за твори літератури, науки або мистецтва; з

премії, що присуджуються за видатні досягнення в галузі науки,

літератури і мистецтва; з винагороди за відкриття, винахід, на

який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий

зразок і раціоналізаторську пропозицію тощо, виписується кілька

виконавчих листів (за кількістю місць отримання доходів) і в графі

8 обліковується їх загальна кількість.

2.166. Розділ В "Відшкодування збитків, завданих розкраданням

та іншими злочинами державній, приватній та іншим формам власності

за вироками і рішеннями, винесеними даним судом" заповнюються на

основі карток обліку сум матеріальних і моральних збитків, що

передбачені Інструкцією з діловодства в судах ( z0082-97 ), за

рішеннями і вироками, що набрали чинності в звітному періоді.

2.167. Облік сум ведеться в національній валюті - гривнях,

без урахування копійок.

2.168. Картка обліку сум матеріальних і моральних збитків

заповнюється, якщо злочином завдано шкоди також у випадках

відшкодування збитків у ході досудового слідства, дізнання чи в

суді до винесення вироку.

2.169. На одну справу заповнюється одна картка обліку сум

матеріальних і моральних збитків незалежно від кількості

засуджених.

2.170. При визнанні судом завданих збитків головуючий у суді

першої інстанції заповнює розділ А картки обліку сум матеріальних

і моральних збитків.

2.171. Якщо збитки від злочину відшкодовано в порядку

цивільного судочинства, картку обліку сум збитків заповнює суддя,

який виніс остаточне рішення.

2.172. У випадках заподіяння злочинами різних видів збитків

громадянам, підприємствам, установам, організаціям, що належать до

різних форм власності, одночасно заповнюються відповідні графи.

2.173. Якщо збитки завдані злочинами одного виду громадянам,

а також підприємствам, установам, організаціям однієї форми

власності, то у відповідній графі вказується загальна сума збитків

від цих злочинів.

2.174. При одночасному завданні збитків декільком галузям

господарства, сума збитків указується за кожною галуззю окремо.

При визначенні галузі господарства слід керуватися Загальним

класифікатором "Галузі народного господарства України", що

затверджений наказом Міністерства статистики від 24.01.94 N 21

( v0021202-94 ).

2.175. Якщо при обчисленні збитків суд визначив порядок

відшкодування в кратному розмірі, то і в звіті, і в картці обліку

сум збитків ця сума буде обліковуватись з урахуванням кратності.

При зменшенні розміру відшкодування збитків указується не розмір

фактичних збитків, а сума, що визнана судом.

2.176. Суми вилучених грошей та інших матеріальних цінностей,

що є предметом хабара, незаконного збагачення, не враховуються як

заподіяна шкода.

2.177. Заповнюючи показники про відшкодування збитків у

стадії досудового слідства і дізнання, слід мати на увазі, що в

цьому рядку не враховується вартість майна, на яке було накладено

арешт для забезпечення позову.

2.178. Сума збитків, присуджена на їх відшкодування,

розглядається як різниця між сумою завданого збитку, визнаною

судом, і сумою відшкодованою до винесення вироку.

2.179. Якщо суд визначив солідарний порядок відшкодування

збитків, то сума, що підлягає стягненню за рішеннями суду,

обліковується один раз.

2.180. При перегляді судового рішення, що не набрало законної

сили, картка обліку сум матеріальних і моральних збитків

надсилається разом із справою до суду апеляційної інстанції

(касаційної - у випадку винесення судового рішення апеляційним

судом як судом першої інстанції), про що вказується в супровідному

листі до справи.

2.181. Після вступу вироку в законну силу, картки

зберігаються в окремих нарядах (один наряд - де збитки

відшкодовано, другий - де збитки не відшкодовано).

2.182. На всі суми, що не відшкодовано, виписуються виконавчі

листи та створюються контрольні і зведені контрольні переведення,

ведення яких передбачено Інструкцією з діловодства в судах.

Звіт за формою N 12-А "Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру"

2.183. Звіт складається на основі обліково-статистичних

карток на неповнолітніх, до яких застосовано примусові заходи

виховного характеру, що передбачені Інструкцією з діловодства в

судах ( z0082-97 ).

2.184. Звіт містить дані про кількість справ, що надійшли до

суду в порядку ст. 7-3 КПК України ( 1001-05 ) для застосування

примусових заходів виховного характеру; ст. 9 КПК України для

вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності

із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного

характеру; та справ стосовно неповнолітніх, що надійшли з

обвинувальним висновком, але при розгляді яких суд прийшов до

висновку про можливість виправлення неповнолітнього без

застосування кримінального покарання і до яких застосовано

примусові заходи виховного характеру.

2.185. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в

рядках 1-14 даного звіту справи і особи, необхідно дотримуватися

правил, зазначених у пункті 2.8 цієї Інструкції.

2.186. У рядку 15 окремо виділяються справи, що надійшли до

суду в порядку ст. 7-3 КПК України ( 1001-05 ), стосовно осіб, які

вчинили суспільно-небезпечні діяння у віці від 11 років до

виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

2.187. У графі 3 звіту наводяться дані про кількість справ,

повернутих прокуророві мотивованою постановою, якщо суд не згоден

з рішенням слідчого чи прокурора.

2.188. Загальна кількість розглянутих справ відображається в

графі 4, з них кількість справ, де застосовано примусові заходи

виховного характеру - у графі 5; відмовлено в застосуванні

примусових заходів виховного характеру - у графі 6; провадження в

яких закрито - у графі 7.

2.189. У графі 8 зазначаються справи, що призначені до

розгляду в судовому засіданні понад 10-денний строк з дня

надходження справи до суду.

2.190. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець

звітного періоду, обліковуються в графі 9; з них справи, що

знаходяться в суді понад 2 місяці з дні надходження до суду, - у

графі 10.

2.191. Графи 11-16 містять дані про кількість осіб, до яких

застосовано примусові заходи виховного характеру, передбачені ст.

105 КК України ( 2341-14 ): графа 11 - яким зроблено застереження;

графа 12 - обмежено дозвілля і встановлено особливі вимоги до

поведінки; графа 13 - про особи, яких передано під нагляд батьків

чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного чи

трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на

їхнє прохання; графа 14 - про особи, на яких покладено обов'язок

відшкодувати завдані майнові збитки; графа 15 - яких направлено в

спеціальну школу; графа 16 - у спеціальне професійно-технічне

училище.

2.192. Неповнолітній, до якого застосовано примусові заходи

виховного характеру, обліковується в графах 11-16 один раз: за

більш суворим примусовим заходом.

2.193. У графах 17-27 зазначаються відомості про

неповнолітніх (до яких застосовано примусові заходи виховного

характеру) на момент учинення ним суспільно-небезпечного діяння, а

саме: у графах 17-19 - вік неповнолітніх (у графі 17 - особи від

11 до 14 років; у графі 18 - від 14 до 16 років; у графі 19 - від

16 до 18 років); у графах 20-21 - відомості про виховання (у графі

20 - особи, які виховувалися в сім'ї з одним із батьків; у графі

21 - поза сім'єю - в інтернаті, дитячому будинку, бездомні); у

графі 22 - дівчата; у графі 23 - особи, що не працювали і не

навчалися; у графі 24 - неповнолітні, які перебували на обліку в

органах внутрішніх справ; у графах 25-27 - особи, які вчинили

суспільно-небезпечні діяння в групі.

2.194. Число неповнолітніх, щодо яких було оскаржено ухвали

чи постанови суду в апеляційній інстанції, показується в графах

28-29, а кількість неповнолітніх, щодо яких скасовано або змінено

ухвали чи постанови судів, - у графах 30-31.

2.195. У довідках до відповідних розділів відображається

кількість осіб, яким призначено вихователя.

Звіт за формою N 16 "Звіт про направлення до ЛТП"

2.196. Звіт складається на основі обліково-статистичних

карток, що заповнюються на кожну особу, стосовно якої судом

вирішується питання про її направлення до лікувально-трудового

профілакторію.

2.197. У рядку 2 зазначається кількість жінок, у рядках 4-6 -

вік осіб, щодо яких вирішується питання про направлення до

лікувально-трудового профілакторію, у графах 8-10 - освіта.

2.198. Кількість осіб, до яких раніше застосовувалися заходи

примусового лікування, обліковуються в рядку 11, раніше судимі - у

рядку 12.

Звіт за формою N 17 "Звіт про виконання Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних

органів" та "Про забезпечення безпеки осіб,

які беруть участь у кримінальному судочинстві"

у процесі провадження справ судами"

2.199. У рядках 1-5 звіту дано перелік осіб, щодо яких

Законом України "Про державний захист працівників суду і

правоохоронних органів" ( 3781-12 ) установлено систему особливих

заходів державного захисту працівників суду від перешкодження

виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню

наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і

майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із

службовою діяльністю цих працівників, зокрема при провадженні та

розгляді судових справ (кримінальних, цивільних та інших) у всіх

інстанціях.

2.200. У рядках 6-13 надано перелік осіб, які беруть участь у

кримінальному судочинстві, зокрема в судовому розгляді

кримінальних справ, мають право на забезпечення безпеки відповідно

до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть

участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) і щодо яких

рішення про застосування заходів безпеки прийнято судом.

2.201. У графах 1-7 обліковуються особи, щодо яких здійснено

посягання на життя, здоров'я, житло і майно або є дані, що

свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу,

майну, зокрема: а) заява самої особи; б) звернення керівника відповідного органу; в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність

загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, які підлягають

захисту, чи інших перешкод щодо виконання їх обов'язків.

2.202. Особи, щодо яких є дані про наявність реальної загрози

життю, здоров'ю, житлу і майну в зв'язку з розглядом кримінальних

справ про скоєння злочинів в організованій групі чи злочинній

організації, обліковуються в графі 8.

2.203. У графі 9 відображається кількість осіб, щодо яких

судом прийнято рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення

безпеки.

2.204. Особи, щодо яких здійснено заходи безпеки органами

служби безпеки або внутрішніх справ, у складі структур яких з цією

метою створюються спеціальні підрозділи, обліковуються в графах

10-14 звіту.

2.205. Особи, щодо яких здійснено заходи безпеки в зв'язку з

розглядом у судах справ про злочини, скоєні в організованих групах

чи злочинних організаціях, відображаються в графі 11.

2.206. У графі 15 відображаються особи, щодо яких, за

прийнятими судом рішеннями, органами, на які було покладено

здійснення заходів безпеки, не вжито, несвоєчасно вжито або не

вжито достатніх заходів щодо безпеки цих осіб.

2.207. Особи, стосовно яких порушено кримінальні справи за

здійснення посягання на життя, здоров'я, житло і майно чи

здійснення інших перешкод щодо виконання особами, переліченими в

рядках 1-13 звіту, покладених на них законом обов'язків і

здійснення наданих прав, обліковуються в графі 17.

2.208. У графі 18 обліковуються особи, притягнуті до

дисциплінарної чи кримінальної відповідальності згідно зі ст. 21

Закону України "Про державний захист працівників суду і

правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та ст. 24 Закону України "Про

державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

2.209. Загальна кількість справ, при розгляді яких судом

приймалися рішення про забезпечення громадського порядку під час

судового засідання, відображаються в пункті 1 довідки, з них

кількість кримінальних справ - у пункті 2, у тому числі справи про

вчинення злочину організованими групами чи злочинними

організаціями - у пункті 3.

Розділ 3. ЗВІТИ СУДІВ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

Звіт за формою N 20 "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій у кримінальних справах (порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року"

3.1. Звіт складається за статтями Кримінального Кодексу

України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), за правилами, наведеними в

пунктах 3.2 - 3.38 цієї Інструкції.

Звіт за формою N 21 "Звіт апеляційного суду про

розгляд апеляцій у кримінальних справах"

3.2. Звіт складається на основі обліково-статистичних карток

на кримінальні справи за апеляціями, що заповнюються на кожну

особу в справі, щодо якої перевіряється рішення суду першої

інстанції, незалежно від того, оскаржувала вона вирок (ухвалу,

постанову) чи ні, та обліково-статистичних карток на апеляції,

передбачених Інструкцією з діловодства в судах ( z0082-97 ).

3.3. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі

справи, що надійшли за звітний період за апеляціями. Розгляд справ

за апеляціями, що подаються безпосередньо до апеляційного суду (ч.

5 ст. 349 КПК України ( 1003-05 ) і розглядаються за правилами,

встановленими ст. 382 КПК України, відображаються тільки в розділі

Г даного звіту.

3.4. У рядку 1 розділу А відображаються справи, що надійшли

до апеляційного суду для перегляду вироків; у рядку 2 - постанов

про застосування чи незастосування примусових заходів виховного

характеру; у рядку 3 - постанов про застосування чи незастосування

примусових заходів медичного характеру, винесених у порядку глави

34 КПК України ( 1003-05 ); у рядку 4 - ухвал чи постанов про

закриття провадження в справах; у рядку 5 - ухвал чи постанов про

направлення справ на додаткове розслідування. Кількість справ, у

яких подано апеляції на окремі ухвали, обліковуються в рядку 6.

Справи, в яких подано апеляції на всі інші ухвали суду чи

постанови суддів, відображаються в рядку 7, зокрема це апеляції

на: - постанови в справах, що розглядаються в порядку виконання

вироків, ухвал, постанов (щодо умовно-дострокового звільнення від

відбування покарання - ч. 6 ст. 407 КПК України ( 1003-05 );

заміни невідбутої частини покарання більш м'яким - ч. 6 ст. 407

КПК України; звільнення від покарання за хворобою - ч. 4 ст. 408

КПК України; скасування звільнення від відбування покарання з

випробуванням - ч. 3 ст. 408-2 КПК України; скасування звільнення

від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до трьох

років - ч. 3 ст.408-3 КПК України; заміни штрафу громадськими

роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі

службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному

батальйоні - ч. 5 ст. 410 КПК України; застосування судом

примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи

наркоманами, і його припинення - ч. 5 ст. 411-1 КПК України;

зняття судимості - ч. 5 ст. 414 КПК України; включення часу

відбування виправних робіт до загального трудового стажу - ч. 5

ст. 414-1 КПК України ( 1003-05 ) тощо); - постанови суддів у справах щодо оскарження дій слідчого і

прокурора (про скасування постанови прокурора, слідчого, органу

дізнання про відмову в порушенні кримінальних справ чи про

залишення скарги без задоволення - ч. 4 ст. 236-2 КПК України

( 1002-05 ); про скасування постанови прокурора, слідчого, органу

дізнання про закриття кримінальних справ чи про залишення скарги

без задоволення - ч. 4 ст. 236-6 КПК України ( 1002-05 ); - інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених

Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,

1003-05 ).

3.5. Справа, в якій одночасно подано апеляцію прокурора та

апеляцію інших осіб, обліковується один раз як така, що надійшла

за апеляцією прокурора.

3.6. У графах 4-18 зазначаються результати попереднього

розгляду справ, якщо він проводився.

3.7. Кількість справ, в яких відмовлено в прийнятті апеляцій

до свого розгляду (якщо апеляція подана особою, яка не мала на це

права тощо), відображається в графі 4.

3.8. Якщо при попередньому розгляді провадження в справі

зупинили в зв'язку із захворюванням підсудного, справу обліковують

у графі 5, а з інших підстав - у графі 6.

3.9. У графах 8 - 12 відображаються справи, що повернуті до

суду першої інстанції з різних підстав, зокрема, у графі 8 - якщо

головуючим чи секретарем судового засідання не підписано протоколу

судового засідання; у графі 9 - у разі нерозгляду судом першої

інстанції зауважень на протокол судового засідання чи ненадання

передбаченої ст. 349 КПК України ( 1003-05 ), можливості

ознайомлення з матеріалами справи; у графі 10 - якщо не вручено

засудженому чи виправданому копії вироку; в інших випадках - у

графі 11.

3.10. У разі винесення судом ухвали про закриття апеляційного

розгляду справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог (ч.

4 ст. 359 КПК України ( 1003-05 ), справу відображають у графі 19.

У цій графі, як виняток, обліковують і справи, в яких винесено

ухвали про закриття апеляційного провадження при апеляційному

розгляді справи в суді, у разі відмови особи, яка подала апеляцію,

від своїх вимог (ст. 364 КПК України).

3.11. Кількість справ із закінченим провадженням

відображаються в графі 20. У даній графі обліковують справи, в

яких за апеляціями переглянуто вироки (ухвали, постанови),

відмовлено в прийнятті апеляції (графа 4), повернуто до суду

першої інстанції (графа 12), закрито провадження у зв'язку з

відмовою апелянта від своїх вимог (графа 19).

3.12. У графі 23 обліковуються справи, в яких апеляції

задоволено повністю або частково (скасовано чи змінено вирок,

ухвалу, постанову), незалежно від того, щодо якого числа осіб

прийнято таке рішення.

3.13. У графі 25 розділу А обліковуються справи, розгляд яких

був перенесений з підстав, не зазначених у ст. 360 КПК України або

зазначених у ст. 360 КПК України ( 1003-05 ), але на термін, що

перевищує 30 діб. Кримінальна справа повинна бути розглянута

апеляційним судом у день, визначений місцевим судом.

3.14. У пункті 1 довідки до розділу А зазначається кількість

осіб, яких звільнено з-під варти за результатами розгляду

апеляції, у пункті 2 - кількість окремих ухвал, винесених

апеляційною інстанцією (ст. 380 КПК України ( 1003-05 ); з них

кількість окремих ухвал щодо порушень закону, допущених судами

першої інстанції, відображаються в пункті 3. Кількість вироків,

ухвал і постанов, що скасовано за апеляціями прокурора,

обліковуються в пункті 4, а кількість вироків, ухвал і постанов,

що змінені, - у пункті 5.

3.15. Кількість суддів, які мали у звітному періоді скасовані

вироки, ухвали, постанови, відображаються в пункті 6 довідки до

розділу А, у тому числі вироків - у пункті 7.

3.16. Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з

фіксуванням судового процесу технічними засобами, обліковуються в

пункті 8 довідки.

3.17. У розділі Б зазначається кількість осіб, щодо яких

переглянуто за апеляціями вироки, та результати перегляду вироків.

У даному розділі обліковуються особи, щодо яких подавалися та

розглядалися апеляції, та особи, щодо яких апеляції не подавалися,

але судом прийнято рішення на їх користь (ст. 365 КПК України

( 1003-05 ).

3.18. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в

розділі Б, потрібно дотримуватися правил, зазначених у пункті 2.8

даної Інструкції.

3.19. Із загальної кількості осіб, які обліковані в рядку 21

"Усього осіб", окремими рядками виділяються неповнолітні (рядок

23), особи, щодо яких переглядалися вироки в справах приватного

обвинувачення (рядок 22), у справах про злочини, вчинені

організованими групами (рядок 24), у справах про злочини, вчинені

злочинними організаціями (рядок 25). Зазначені особи

відображаються не тільки в рядках 22-25, але й у відповідних

рядках розділу Б за статтями Кримінального кодексу України

( 2001-05, 2002-05 ).

3.20. У графі 1 зазначеного розділу обліковуються особи, щодо

яких вироки залишені без змін.

3.21. Крім того, в цій графі зазначаються особи, щодо яких: - вирок скасовано в частині цивільного позову з направленням

справи на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства; - скасовано рішення про направлення особи на примусове

лікування; - справу направлено на новий судовий розгляд для вирішення

питань, пов'язаних із виконанням вироку тощо.

3.22. У графі 2 розділу Б обліковуються особи, щодо яких

скасовано вироки (обвинувальні чи виправдувальні).

3.23. У графі 3 обліковуються особи, щодо яких вироки

скасовано з направленням справи прокуророві на додаткове

розслідування, а в графі 4 - з направленням справи на новий

судовий розгляд до суду першої інстанції.

3.24. У випадках, коли особу засуджено за вчинення декількох

злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею, і

апеляційна інстанція направила справу прокуророві на додаткове

розслідування лише за однією із статей, в іншій частині залишивши

вирок без змін, особа облікується двічі - у графі 3 та в графі 1.

3.25. У графах 5 - 8 даного розділу обліковуються особи, щодо

яких справи закрито, зокрема за відсутністю події або складу

злочину (п. 1, 2 ст. 6 КПК України ( 1001-05 ) - у графі 5; у

зв'язку із зміною обстановки - у графі 6; внаслідок акту амністії,

якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, - у

графі 7, а в графі 8 - з інших підстав (у зв'язку зі смертю

обвинуваченого; з дійовим каяттям; із застосуванням до

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в порядку,

передбаченому ст. 447 КПК України ( 1003-05 ); з передачею особи

на поруки колективу підприємства, установи чи організації; у

зв'язку з примиренням винного з потерпілим; із закінченням строків

давності тощо).

3.26. Якщо особу було засуджено за вчинення декількох

злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею КК

України ( 2001-05, 2002-05 ), і апеляційною інстанцією за однією

із статей скасовано вирок з закриттям справи, а в іншій частині

вирок залишено без змін, то така особа обліковується в графі 14.

3.27. Загальна кількість осіб, щодо яких скасовано вироки

місцевих судів з винесенням нового вироку, обліковуються в графі

9, у тому числі в графі 10 - стосовно яких вироки скасовано у

зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин

чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було

пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні

злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в

суді першої інстанції; у графі 11 - у зв'язку з необхідністю

застосування більш суворого покарання; у графі 12 - у зв'язку з

необхідністю скасування необгрунтованого виправдувального вироку

суду першої інстанції; у графі 13 - у зв'язку з неправильним

звільненням засудженого від покарання.

3.28. У графах 14 - 18 обліковуються особи, щодо яких вироки

змінено, зокрема у графі 15 - із зміною кваліфікації злочину без

пом'якшення міри покарання; у графі 16 - із зміною кваліфікації

злочину із пом'якшенням міри покарання; у графі 17 - з

пом'якшенням призначеного покарання без зміни кваліфікації. Крім

цього, в графі 14 зазначаються й особи, яких апеляційною

інстанцією звільнено від покарання з випробуванням; яких суд

першої інстанції звільнив від відбування покарання з

випробуванням, а апеляційною інстанцією знижено міру покарання; з

вироку виключено додаткову міру покарання; з обвинувачення

виключено окремі епізоди без зміни кваліфікації злочину; інші

випадки, коли зміна вироку не погіршує становища засудженого.

3.29. Загальна кількість осіб, щодо яких за апеляціями

переглянуто вироки (залишено без змін, змінені та скасовані),

відображається в графі 19.

3.30. Кількість осіб, щодо яких переглянуто постанови,

винесені в порядку ст. 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 КПК України

( 2001-05, 2002-05 ), обліковується в розділі Г, усі інші

постанови та ухвали - у розділі В.

3.31. У рядку 1 розділу В зазначаються особи, стосовно яких

переглянуто постанови про застосування чи незастосування

примусових заходів виховного характеру; у рядку 2 - особи, щодо

яких переглянуто постанови про застосування чи незастосування

примусових заходів медичного характеру; у рядку 3 - особи,

стосовно яких переглянуто ухвали чи постанови про закриття

провадження в справах; у рядку 4 - особи, щодо яких переглянуто

ухвали чи постанови про направлення справи прокуророві на

додаткове розслідування; у рядку 5 - особи, стосовно яких

переглянуто всі інші постанови, зазначені в абзацах 2-4 пункту

3.4.

3.32. У рядку 2 розділу В відображаються особи, які вчинили

суспільно-небезпечні діяння у стані неосудності чи злочини в стані

обмеженої осудності, чи злочини в стані осудності, але захворіли

на психічну хворобу до винесення вироку і до яких застосовано (не

застосовано) примусові заходи медичного характеру на підставі

розділу XIV загальної частини Кримінального кодексу України

( 2341-14 ).

3.33. Осіб, до яких судом першої інстанції застосовано

примусові заходи виховного чи медичного характеру, а апеляційною

інстанцією стосовно них змінено кваліфікацію

суспільно-небезпечного діяння і застосовано статті Кримінального

кодексу ( 2001-05, 2002-05 ), що передбачає відповідальність за

менш тяжке діяння, або пом'якшено вид примусового виховного чи

медичного характеру, відображають відповідно в рядках 1, 2 графи 7

розділу В.

3.34. У графі 1 розділу Г обліковуються особи, щодо яких є

залишок з попереднього звітного року нерозглянутих апеляцій, що

надійшли безпосередньо до суду, у графі 2 - кількість апеляцій, що

надійшла за звітний період, у тому числі апеляцій, що подані

прокурорами, - у графі 3.

3.35. Кількість осіб, стосовно яких апеляції задоволено, у

тому числі частково, зазначається в графі 7 та ще й у графі 8,

якщо апеляцію подано прокурором.

3.36. У графі 9 відображається кількість осіб, стосовно яких

розглянуто апеляції понад триденний термін з моменту надходження

апеляції до суду (ст. 382 КПК України ( 1003-05 ). Кількість осіб,

щодо яких на кінець звітного періоду апеляції залишилися

нерозглянутими, обліковується в графі 10.

3.37. У рядку 1 розділу Г відображаються особи, стосовно яких

подано апеляцію на постанову судді про відмову в задоволенні

скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в

застосуванні заходів безпеки; у рядку 2 - про відмову в

задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про

скасування заходів безпеки; у рядку 3 - про відмову в обранні

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 4 - про

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 5 -

про продовження строку тримання під вартою; у рядку 6 - про

відмову в продовженні строку тримання під вартою; в рядку 7 - про

відмову в проведенні обшуку; у рядку 8 - про відмову в направленні

обвинуваченого на стаціонарну експертизу; у рядку 9 - про

направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу.

3.38. У розділі Ґ відображаються результати перегляду

постанов суду в справах про адміністративні правопорушення.

Звіт за формою 22 "Звіт апеляційної інстанції про

розгляд цивільних справ"

3.39. Звіт за формою N 22 складається на основі

обліково-статистичних карток на цивільні апеляційні справи, що

заповнюються на кожну апеляційну справу.

3.40. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі

справи, що у звітному періоді надійшли до апеляційного суду за

апеляційними скаргами і поданнями, та залишок нерозглянутих справ

з попереднього звітного року.

3.41. Справа, в якій подано апеляційне подання і апеляційну

скаргу, обліковується як така, що надійшла за поданням.

3.42. У рядку 1 відображаються справи, що надійшли до

апеляційного суду для перегляду рішень та додаткових рішень,

винесених місцевими судами; у рядку 2 - ухвал про відмову в

прийнятті позовних заяв (заяв, скарг); рядку 3 - закриття

провадження в справі (ст. 227 ЦПК ( 1502-06 ); у рядку 4 - ухвал

про залишення заяви без розгляду (ст. 229). Справи, в яких подано

апеляційні скарги, апеляційні подання на всі інші ухвали суду,

відображаються в рядку 5, зокрема це апеляційні скарги та

апеляційні подання на ухвали: - про відмову забезпечити докази (ст. 39 ЦПК ( 1501-06 );

щодо визначення ціни позову; з питань, пов'язаних із судовими

витратами (ст. 81 ЦПК); про відмову зняти штраф або зменшити його

розмір (ст. 83 ЦПК); про відмову поновити пропущений строк (ст. 89

ЦПК); з питань забезпечення позову (ст. 157 ЦПК); про зупинення

провадження у справі (ст. 223 ЦПК ( 1502-06 ); про внесення

виправлень у рішенні (ст. 213 ЦПК); про відмову постановити

додаткове рішення (ст. 214 ЦПК); про роз'яснення рішення (ст. 215

ЦПК); про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення або

ухвали суду у зв'язку з нововиявленими обставинами (ст. 347-7

ЦПК ( 1503-06 ); з питань поновлення строку для пред'явлення

виконавчого документа до виконання (ст. 350 ЦПК); про відстрочку

чи розстрочку виконання, зміну способу і порядку виконання рішення

(ст. 351 ЦПК); з питань видачі дубліката виконавчого листа (ст.

353 ЦПК); про тимчасове влаштування дитини до дитячого або

лікувального закладу (ст. 354 ЦПК); з питання оголошення розшуку

боржника або дитини (ст. 355 ЦПК); з питань повороту виконання

(ст. 421 ЦПК ( 1503-06 ) тощо.

3.43. У графі 1 обліковуються справи, що залишилися

нерозглянутими в попередньому звітному році.

3.44. Кількість справ, що в звітному періоді надійшла до суду

за апеляційними скаргами, відображається в графі 2, за

апеляційними поданнями - у графі 3, а загальна кількість справ за

апеляційними скаргами та апеляційними поданнями - у графі 4.

3.45. Загальна кількість справ, що повернута до місцевих

судів, у тому числі у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених

ст. 137, 138 ЦПК України ( 1502-06 ), чи неоплатою державного

мита, обліковується в графі 5, з них кількість справ, що повернута

ухвалою судді, який готував справу до розгляду в суді апеляційної

інстанції у зв'язку з відкликанням апеляційних скарг, апеляційних

подань, - у графі 6.

3.46. У графі 8 відображається кількість відмов від

апеляційних подань, що подана суду, а в графі 9 - кількість

відмов, що прийнята судом, про що винесено ухвалу про закриття

апеляційного провадження.

3.47. У графі 10 відображається кількість відмов від

апеляційних скарг, що подані суду, а в графі 11 - кількість

відмов, що прийняті судом, про що винесено ухвалу про закриття

апеляційного провадження.

3.48. Кількість справ, в яких винесено ухвали про закінчення

підготовчих дій у термін понад 10 днів з моменту надходження

справи до суду, обліковуються в графі 12.

3.49. У графі 13 відображаються справи, що призначені до

розгляду в судовому засіданні на дату, пізнішу місячного строку з

дня закінчення необхідних підготовчих дій.

3.50. Кількість справ, в яких переглянуто за апеляційними

поданнями прокурора рішення, ухвали місцевих судів, обліковується

в графі 14, за апеляційними скаргами інших осіб - у графі 15, а

загальна кількість переглянутих апеляційною інстанцією рішень,

ухвал - у графі 16.

3.51. У графах 17, 18 зазначаються справи, в яких апеляційні

скарги, апеляційні подання задоволено, у тому числі частково:

скасовано рішення або ухвалу (повністю, частково) і передано

справу на новий судовий розгляд; провадження в справі закрито;

заяву залишено без розгляду; змінено рішення чи ухвалу; ухвалено

нове рішення або ухвалу.

3.52. У графі 19 обліковуються справи, що залишилися

нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт.

3.53. У пункті 1 довідки до розділу А зазначається кількість

справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався

технічними засобами; у пункті 2 - за станом на час складання звіту

кількість суддів, які мали в звітному періоді скасовані рішення,

ухвали, постанови, у тому числі скасовані рішення - у пункті 3.

3.54. У розділі Б відображаються результати розгляду справ за

апеляційними скаргами і поданнями щодо рішень, винесених місцевими

судами. У цьому розділі, як виняток, також відображаються

постанови в справах про стягнення аліментних платежів.

3.55. Визначаючи категорію цивільних справ, слід

дотримуватися правил, зазначених у пункті 2.99 даної Інструкції.

3.56. У графі 1 зазначаються справи, в яких апеляційні

скарги, апеляційні подання прокурора відхилені, а рішення місцевих

судів залишені без змін.

3.57. Справи обліковуються у графах 2-16, якщо рішення,

винесені місцевими судами, скасовано апеляційною інстанцією, а

саме: - у графі 2 - усі скасовані рішення; - у графах 3-7 - скасовані рішення з направленням справи на

новий судовий розгляд у зв'язку з розглядом справи неповноважним

суддею (графа 3); ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею,

який розглядав справу (графа 4); розглядом справи за відсутністю

будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про

час і місце судового розгляду (графа 5); вирішенням судом питання

про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в

справі (графа 6); з інших підстав (графа 7); - у графах 8-11 - скасовані рішення із закриттям провадження

в справі у зв'язку з непідляганням розгляду справи в судах (графа

8); затвердженням судом укладеної сторонами мирової угоди (графа

9); укладенням між сторонами договору про передачу даного спору на

вирішення третейського суду (графа 10); з інших підстав (графа

11); - у графах 12-15 - скасовані рішення із залишенням заяв без

розгляду у зв'язку з поданням заяви недієздатною особою (графа

12); поданням заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не

має повноважень на ведення справи (графа 13); повторною неявкою в

судове засідання позивача чи обох сторін (графа 14); з інших

підстав (графа 15).

3.58. У графі 16 зазначаються справи, в яких скасовано

рішення в апеляційному порядку і ухвалено нове рішення у зв'язку з

неповним з'ясуванням судом обставин справи, що мають значення для

справи; недоведеністю обставин справи, що мають значення для

справи, які суд вважає встановленими; невідповідністю висновків

суду обставинам справи; порушенням або неправильним застосуванням

судом норм матеріального права.

3.59. Загальна кількість справ, в яких переглянуто рішення

місцевих судів (рішення залишено без змін, скасовано чи змінено),

відображається в графі 18.

3.60. Суми державного мита за апеляційними скаргами

обліковуються в графі 19, у гривнях без урахування копійок. У

даній графі відображаються тільки ті суми, що сплачено

добровільно.

3.61. Результати апеляційного розгляду справи, в якій

пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним

позовом. Якщо апеляційною інстанцією основний позов залишено без

змін, а додатковий (неосновний) позов скасовано, то таку справу,

як виняток, слід облікувати за додатковим (неосновним) позовом. Наприклад, у справі про розлучення та поділ майна рішення в

частині поділу майна скасовано. Справа обліковуватиметься тільки в

рядку 7 розділу Б "справи, що виникають із сімейних правовідносин"

та у графі рішення скасовано.

3.62. Кількість справ, в яких переглянуто ухвали (постанови),

винесені місцевими судами, відображаються в розділі В.

3.63. У рядку 1 даного розділу обліковуються справи, в яких

перевірялися ухвали про відмову в прийнятті позовних заяв (заяв,

скарг), у рядку 2 - про закриття провадження в справі; у рядку 3 -

про залишення позовної заяви (заяви, скарги) без розгляду; у рядку

4 - всі інші ухвали, що зазначені в ч.2 пункту 3.41.

3.64. У графі 1 зазначається кількість справ, в яких ухвали

місцевих судів залишені без змін; у графі 2 - кількість справ, в

яких ухвали скасовано, з них з передачею питання на розгляд суду

першої інстанції - у графі 3, з вирішенням питання по суті - в

графі 4; а кількість ухвал, що змінена, - у графі 5.

Розділ 4. ЗВІТИ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

Звіт за формою N 1-е "Звіт про роботу касаційної інстанції

Верховного Суду України з розгляду кримінальних справ

щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі"

4.1. Даний звіт автоматично складається підсистемою

"Статистика ВСУ" на основі введеної в інформаційно-пошукову

систему КАРС інформації щодо кожної справи. У цьому звіті

відображається кількість осіб, засуджених до довічного позбавлення

волі.

4.2. У рядку 1 розділу А відображається за різними

статистичними показниками (у графах) загальна кількість осіб,

засуджених до позбавлення волі; рядки 2 - 11 подають інформацію

про вказаних осіб за відповідними статтями Кримінального кодексу

України ( 2341-14 ).

4.3. Число осіб за справами, що розглядалися у касаційному

порядку, відображено у графах 1 - 6. Зокрема, у графі 1 наводиться

кількість осіб, відносно яких вироки залишено без змін.

4.4. У графах 2, 3 обліковуються особи, яким довічне

позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк. Так,

у графі 2 відображаються особи, яким довічне позбавлення волі

замінено позбавленням волі на певний строк з перекваліфікацією

злочину; у графі 3 - особи, яким довічне позбавлення волі замінено

позбавленням волі на певний строк без перекваліфікації злочину.

4.5. У графі 4 подається число осіб, щодо яких вироки

скасовано. У графі 5 обліковується кількість осіб, стосовно яких

вироки скасовано із закриттям справи.

4.6. У графі 6 відображається загальна кількість осіб, справи

яких розглядалися у касаційному порядку.

4.7. Число осіб за справами, що розглядалися у порядку

виключного провадження відображено у графах 7 - 12. Зокрема, у

графі 7 наводиться кількість осіб, щодо яких вироки залишено без

змін.

4.8. У графах 8, 9 обліковуються особи, яким довічне

позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк. Так,

у графі 8 відображаються особи, яким довічне позбавлення волі

замінено позбавленням волі на певний строк з перекваліфікацією

злочину; у графі 9 - особи, яким довічне позбавлення волі замінено

позбавленням волі на певний строк без перекваліфікації злочину.

4.9. У графі 10 подається число осіб, щодо яких вироки

скасовано. У графі 11 обліковується кількість осіб, стосовно яких

вироки скасовано із закриттям справи.

4.10. У графі 12 відображається загальна кількість осіб,

справи яких розглядалися у порядку виключного провадження.

4.11. У графі 13 подається число осіб, помилуваних

Президентом України.

4.12. У такому самому порядку заповнюється розділ Б щодо

осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за Кримінальним

Кодексом України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ).

Звіт за формою N 30 "Звіт про розгляд кримінальних справ

судом касаційної інстанції (порушених за статтями

Кримінального кодексу України 1960 року"

4.13. Звіт складається за статтями Кримінального Кодексу

України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), за правилами, наведеними в

пунктах 4.14 - 4.48 даної Інструкції.

Звіт за формою N 31 "Звіт про розгляд кримінальних

справ судом касаційної інстанції"

4.14. Первинні статистичні звіти за даною формою складають

судова палата Верховного Суду України з кримінальних справ та

військова судова палата Верховного Суду України.

4.15. У Верховному Суді України на підставі первинних

статистичних звітів судових палат складається зведений

статистичний звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної

інстанції.

4.16. Звіт за формою N 31 складається автоматично підсистемою

"Статистика ВСУ" на основі внесеної в інформаційно-пошукову

систему КАРС інформації з кожної справи.

4.17. Розділ А "Рух справ у суді касаційної інстанції"

містить дані про кількість справ (за Кримінальним кодексом України

2001 року ( 2341-14 ), що надійшли до Верховного Суду України за

касаційними поданнями прокурорів та касаційними скаргами інших

осіб. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх

кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та

їх залишок

4.18. У рядку 1 розділу А відображається загальна кількість

справ, що надійшла до суду касаційної інстанції для перегляду

вироків, ухвал та постанов апеляційного суду, що постановлені ним

як судом першої інстанції (п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК України

( 1003-05 ), з них у рядку 2 - справи, в яких перевіряються вироки

суду, у рядку 3 - ухвали суду, у рядку 4 - постанови суду.

4.19. У рядках 5 - 7 обліковуються справи, що надійшли до

суду для перегляду вироків та постанов апеляційного суду, що

постановлені в апеляційному порядку (п. 2 ч. 1 ст. 383 КПК

України ( 1003-05 ), а саме в рядку 5 - загальна кількість справ,

у рядку 6 - тільки справи, в яких перевіряються вироки суду, в

рядку 7 - постанови та ухвали.

4.20. Справи, що надійшли за касаційними скаргами,

касаційними поданнями прокурорів для перегляду вироків і постанов

районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових

судів гарнізонів, ухвал апеляційного суду, винесених щодо цих

вироків та постанов, відображаються в рядках 8 - 10, з них у рядку

8 - загальна кількість, у рядку 9 - справи, в яких переглядаються

вироки суду, в рядку 10 - постанови суду, в рядку 11 - ухвали

апеляційного суду.

4.21. У рядку 12 зазначаються всі справи, в яких касаційною

інстанцією переглянуто судові рішення, зазначені в ст. 383 КПК

України ( 1003-05 ).

4.22. Справа, в якій одночасно подано касаційне подання

прокурора та касаційну скаргу інших осіб, обліковується один раз

як така, що надійшла за касаційним поданням прокурора.

4.23. Кількість справ, що залишилася нерозглянутою на початок

звітного періоду з попереднього звітного року, зазначається в

графі 1 даного розділу.

4.24. У графах 2 - 4 указується кількість справ, що надійшла

в звітному періоді для перегляду вироків, ухвал, постанов: у графі

2 - загальна кількість справ, у графі 3 - справи, що надійшли за

касаційними поданнями прокурорів, у графі 4 - за касаційними

скаргами інших осіб.

4.25. Загальна кількість справ, що знаходилася в провадженні

суду в звітному періоді, відображається в графі 5.

4.26. Справи, повернуті в зв'язку з відкликанням касаційних

скарг чи касаційних подань прокурора, обліковуються в графі 6.

4.27. Кількість справ, в яких касаційною інстанцією

перевірено вироки, ухвали та постанови, зазначається в графах 9 -

10, а саме загальна кількість справ - у графі 9, а справи, в яких

касаційні скарги чи касаційні подання прокурора задоволено (у тому

числі частково), - у графі 10.

4.28. У графі 11 обліковуються справи, розглянуті понад

терміни, встановлені ст. 392 КПК України ( 1003-05 ).

4.29. Залишок кримінальних справ, нерозглянутих на кінець

звітного періоду, зазначається в графі 12.

4.30. Розділ Б містить дані про результати вирішення питання

щодо витребування справ, в яких касаційні скарги, касаційні

подання прокурора на судові рішення, зазначені в ч. 2 ст. 383 КПК

України ( 1003-05 ), подаються безпосередньо до касаційного суду.

4.31. У рядку 1 розділу Б зазначаються дані про вирішення

питання щодо витребування справ, в яких оскаржуються вироки

районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових

судів гарнізонів, у рядку 2 - постанови зазначених судів, у рядку

3 - ухвали апеляційного суду щодо вироків та постанов, зазначених

в рядках 1 - 2, у рядку 4 - сума даних за рядками 1, 2, 3.

4.32. Залишок на початок звітного періоду касаційних скарг,

касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про

витребування справ, зазначається в графі 1.

4.33. У графах 2-4 відображаються касаційні скарги, касаційні

подання прокурорів, що надійшли в звітному періоді, а саме в графі

2 - загальна кількість, у графі 3 - касаційні подання прокурора, у

графі 4 - касаційні скарги інших осіб.

4.34. Касаційні скарги, касаційні подання прокурора,

повернуті в зв'язку з їх відкликанням, зазначаються в графі 5.

4.35. У графі 6 відображається кількість постанов суддів

касаційного суду про витребування справ, а в графі 7 - про відмову

у витребуванні справ з різних підстав.

4.36. Кількість касаційних скарг, касаційних подань

прокурора, в яких питання про витребування справ вирішено в термін

понад 15 діб з часу їх надходження до суду, зазначається в графі

8.

4.37. У пункті 1 довідки до розділу А відображається

кількість окремих ухвал, винесених судом касаційної інстанції (ст.

400-2 КПК України ( 1003-05 ), з них кількість окремих ухвал щодо

порушень, допущених місцевими та апеляційними судами, зазначається

в пункті 2. Кількість осіб, яка звільнена з-під варти за

результатами перегляду касаційною інстанцією судових рішень,

обліковується в пункті 3 зазначеної довідки.

4.38. У розділі В указуються особи, щодо яких переглянуто за

касаційними скаргами, касаційними поданнями прокурора вироки, та

результати перегляду цих вироків. У даному розділі обліковуються

особи, стосовно яких подавалися та розглядалися касаційні скарги,

касаційні подання прокурора, та особи, щодо яких касаційні скарги,

касаційні подання прокурора не подавалися, але судом касаційної

інстанції прийнято рішення на їх користь (ч. 2 ст. 395 КПК

України ( 1003-05 ).

4.39. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в

розділі В, потрібно дотримуватися правил, зазначених у пункті 2.8

даної Інструкції.

4.40. Із загальної кількості осіб, які обліковані в рядку 21

"Усього осіб", окремими рядками виділяються: неповнолітні (рядок

22), злочини, вчинені організованими групами (рядок 23), злочини,

вчинені злочинними організаціями (рядок 24), тяжкі злочини (рядок

25), особливо тяжкі злочини (рядок 26).

4.41. У графі 1 розділу В обліковуються особи, щодо яких

відкликано касаційні скарги, касаційні подання прокурора, в

зв'язку з чим касаційне провадження закрито.

4.42. Особи, стосовно яких вироки залишено без змін,

відображаються в графі 2.

4.43. У графі 3 обліковуються особи, щодо яких скасовано

вироки (обвинувальні чи виправдувальні).

4.44. У графі 4 зазначаються особи, стосовно яких вироки

скасовано з направленням справи на нове розслідування, а в графах

5-7 - з направленням на новий судовий чи апеляційний розгляд, а

саме в графі 5 - загальна кількість осіб щодо яких справи

надіслано на новий розгляд, у графі 6 - кількість осіб, стосовно

яких справи надіслано на новий судовий розгляд, у графі 7 - на

новий апеляційний розгляд.

4.45. У графах 8 - 9 указуються підстави скасування вироків з

направленням справ на новий судовий чи апеляційний розгляд; у

графі 8 - кількість осіб, щодо яких вироки скасовано у зв'язку з

м'якістю покарання; в графі 9 - інші підстави.

4.46. Особи, стосовно яких справи закрито, відображаються в

графах 10 - 12 таким чином: у графі 10 - усі особи, щодо яких

справи закрито з різних підстав; у графі 11 - особи, стосовно яких

справи закрито за відсутністю події злочину чи відсутністю в

діянні складу злочину; в графі 12 - у зв'язку із застосуванням

акту амністії.

4.47. У графі 13 зазначаються всі особи, щодо яких вироки

скасовано із скасуванням ухвал апеляційного суду.

4.48. Кількість осіб, стосовно яких вироки змінено,

відображається в графі 14.

4.49. Загальна кількість осіб, щодо яких переглянуто

касаційною інстанцією вироки апеляційного суду, винесені ним як

судом першої інстанції, вироки апеляційного суду, винесені ним в

апеляційному порядку, та вироки районного (міського), міжрайонного

(окружного) судів, військових судів гарнізонів, зазначається в

графі 15.

4.50. Розділ Г містить дані (за кількістю осіб) про

результати перегляду судом касаційної інстанції ухвал і постанов,

винесених місцевими та апеляційними судами.

4.51. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в

розділі Г, потрібно дотримуватися правил, зазначеними в пункті 2.8

даної Інструкції.

4.52. Кількість осіб, щодо яких касаційні скарги, касаційні

подання прокурора відкликано, в зв'язку з чим касаційне

провадження закрито, відображається в графі 1.

4.53. У графі 2 зазначаються особи, стосовно яких постанови

та ухвали залишено без змін; у графах 3 - 7 - щодо яких ухвали і

постанови скасовано, а саме, в графі 3 - загальна кількість осіб,

у графі 4 - кількість осіб, стосовно яких ухвали і постанови

скасовано з направленням справи на нове розслідування, в графі 5 -

з направленням на новий судовий розгляд, з них на новий

апеляційний розгляд - у графі 6, із закриттям справи - у графі 7.

4.54. У графах 8 - 9 обліковуються усі особи щодо яких

скасовано ухвали та постанови (з графи 3), зокрема в графі 8 -

судові рішення суду першої інстанції, у графі 9 - апеляційної

інстанції.

4.55. Загальна кількість осіб, щодо яких ухвали та постанови

змінено, відображаються в графі 10.

4.56. У графі 11 зазначаються всі особи, стосовно яких за

касаційними скаргами, касаційними поданнями прокурорів

переглядалися касаційною інстанцією ухвали та постанови місцевих і

апеляційних судів (сума граф 2, 3, 10).

4.57. Додатки 1 та 2 до розділу В містять дані за кількістю

осіб про результати перегляду вироків судом касаційної інстанції в

розрізі областей, а саме додаток 1 - щодо усіх осіб, стосовно яких

переглядалися вироки, додаток 2 - тільки щодо неповнолітніх.

4.58. Додатки 3 та 4 до розділу Г містять дані за кількістю

осіб про результати перегляду ухвал та постанов судом касаційної

інстанції в розрізі областей, а саме додаток 3 - щодо усіх осіб,

стосовно яких переглядалися ухвали та постанови, додаток 4 -

тільки щодо неповнолітніх.

Звіт за формою N 33 "Звіт про розгляд цивільних справ

судом касаційної інстанції"

4.59. Звіт за формою N 33 складається автоматично підсистемою

"Статистика ВСУ" на основі внесеної інформації в

інформаційно-пошукову систему КАРС з кожної справи.

4.60. Розділ А містить дані про вирішення питання щодо

передачі справ на розгляд складу судової палати.

4.61. У рядках 1 - 3 обліковуються рішення та ухвали місцевих

судів, а саме в рядку 1 - загальна їх кількість, у рядку 2 -

тільки рішення суду, в рядку 3 - тільки ухвали суду.

4.62. Рядки 4-6 містять дані про рішення й ухвали

апеляційного суду, винесені ним як судом першої інстанції: рядок 4

- усі судові рішення; рядок 5 - рішення суду; рядок 6 - ухвали

суду.

4.63. Загальна кількість рішень та ухвал апеляційного суду,

постановлені ним в апеляційному порядку, зазначаються в рядку 7, з

них кількість рішень суду - в рядку 8, а ухвали суду - в рядку 9.

4.64. Усі судові рішення, на які подано касаційні скарги чи

внесено касаційні подання прокурора, обліковуються в рядку 10.

4.65. Залишок справ на початок звітного періоду, в яких не

вирішено питання про їх передачу на розгляд складу судової палати,

відображається в графі 1, а справи, що надійшли в звітному

періоді, - в графах 2 - 5 (у графі 2 - уся кількість справ; у

графі 3 - справи, що надійшли за касаційними поданнями прокурорів;

у графі 4 - за касаційними скаргами сторін та інших осіб, які

брали участь у справі; у графі 5 - за касаційними скаргами інших

осіб, які не брали участі в справі, але суд вирішив питання про їх

права і обов'язки).

4.66. Загальна кількість справ, що з різних підстав повернута

судом касаційної інстанції, обліковується в графі 6, з них у графі

7 - у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного

подання прокурора (про що винесено ухвалу); у графі 8 - для

вирішення судом першої чи апеляційної інстанцій питань щодо

виконання вимог ст. 321, 323 ЦПК України ( 1003-05 ).

4.67. У графі 11 зазначаються всі справи, в яких розглянуто

питання про їх передачу на судовий розгляд складу судової палати.

У графі 12 відображаються справи, що передані на розгляд складу

судової палати, з них кількість справ, в яких зупинено виконання

відповідних рішень, обліковуються в графі 13.

4.68. У графі 14 зазначаються справи, в яких відмовлено в

передачі справ на розгляд судової палати і винесено ухвалу про

відмову в задоволенні касаційної скарги.

4.69. Графа 15 містить дані про кількість справ, в яких суд

встановлював наявність підстав для передачі справи на розгляд

складу судової палати понад 10-денний строк.

4.70. Залишок справ на кінець звітного періоду, в яких не

вирішено питання про їх передачу на розгляд судової палати,

обліковується в графі 16.

4.71. У розділі Б даного звіту відображається розгляд судом

касаційної інстанції справ за касаційними скаргами та касаційними

поданнями прокурорів.

4.72. У рядках 1, 7, 13 обліковують загальну кількість

судових рішень відповідно місцевих судів (рядок 1), апеляційного

суду, винесених ним як судом першої інстанції (рядок 7),

апеляційного суду, винесених ним в апеляційному порядку (рядок

13).

4.73. Крім того, усі рішення місцевих судів відображаються в

рядку 2; апеляційного суду, винесені ним як судом першої

інстанції, - в рядку 8; апеляційного суду, винесені ним в

апеляційному порядку, - в рядку 14, а ухвали зазначених судів -

відповідно в рядках 3, 9, 15.

4.74. У рядках "ухвали" зазначаються не тільки ті ухвали, що

наведені в наступних рядках, але й ухвали про відмову забезпечити

докази (ст. 39 ЦПК ( 1501-06 ); щодо визначення ціни позову; з

питань, пов'язаних із судовими витратами (ст. 81 ЦПК); про відмову

зняти штраф або зменшити його розмір (ст. 83 ЦПК); про відмову

поновити пропущений строк (ст. 89 ЦПК); з питань забезпечення

позову (ст. 157 ЦПК ( 1502-06 ); про зупинення провадження у

справі (ст. 223 ЦПК); про внесення виправлень у рішенні (ст. 213

ЦПК); про відмову винести додаткове рішення (ст. 214 ЦПК); про

роз'яснення рішення (ст. 215 ЦПК); про відмову в задоволенні заяви

про перегляд рішення або ухвали суду у зв'язку з нововиявленими

обставинами (ст. 347-7 ЦПК ( 1503-06 ); з питань поновлення строку

для пред'явлення виконавчого документа до виконання (ст. 350 ЦПК);

про відстрочку чи розстрочку виконання, зміну способу і порядку

виконання рішення (ст. 351 ЦПК); з питань видачі дубліката

виконавчого листа (ст. 353 ЦПК); про тимчасове влаштування дитини

до дитячого або лікувального закладу (ст. 354 ЦПК); з питання

оголошення розшуку боржника або дитини (ст. 355 ЦПК); з питань

повороту виконання (ст. 421 ЦПК).

4.75. Ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви (заяви,

скарги), винесені місцевими судами, зазначаються в рядку 4,

апеляційними судами, винесені ними як судом першої інстанції, - у

рядку 10.

4.76. Ухвали місцевих судів про закриття провадження в справі

відображаються в рядку 5, ухвали апеляційних судів, винесені ними

як судом першої інстанції, - у рядку 11.

4.77. У рядку 6 обліковуються ухвали місцевих судів про

залишення позовної заяви (заяви, скарги) без розгляду, у

рядку 12 - такі самі ухвали апеляційних судів, винесені ними як

судом першої інстанції.

4.78. Ухвали про закриття провадження в справі, винесені

апеляційними судами в апеляційному порядку, відображаються в рядку

16, а ухвали про залишення позовної заяви, заяви, скарги без

розгляду - у рядку 17.

4.79. Залишок на початок звітного періоду нерозглянутих справ

зазначається в графі 1, а кількість справ, що в звітному періоді

передана на розгляд судової палати, - у графі 2. У графі 1

відображаються не тільки справи, в яких оголошено перерву чи

розгляд яких був відкладений на наступний звітний період, але й

справи, що вперше призначені до розгляду на дату, що припадає на

наступний звітний період.

4.80. Графи 3 - 5 містять дані про результати розгляду

касаційних скарг, касаційних подань прокурорів, а саме графа 3 -

загальну кількість справ, що розглянута за касаційними скаргами,

касаційними поданнями; графа 4 - кількість справ, в яких касаційні

скарги, касаційні подання прокурорів задоволені, а графа 5 -

відхилені.

4.81. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

відображається в графі 6.

4.82. У розділі В обліковуються результати перегляду

касаційною інстанцією судових рішень.

4.83. Визначаючи категорію цивільних справ, слід

дотримуватися правил, зазначених у пункті 2.99 цієї Інструкції.

4.84. У графі 1 обліковуються судові рішення, залишені без

змін, а касаційні скарги, касаційні подання прокурорів відхилено.

4.85. У графі 2 відображаються всі справи, в яких скасовано

судові рішення, з них з направленням на новий розгляд - у графі 3

(у тому числі на новий судовий розгляд першої інстанції - у графі

4, апеляційної інстанції - у графі 5); із залишенням в силі

судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної

інстанції, - у графі 8; із закриттям провадження в порушеній

цивільній справі - у графі 9, із залишенням заяви без розгляду - у

графі 10.

4.86. Судові рішення, змінені судом касаційної інстанції,

обліковуються так: у графі 11 - загальна кількість змінених

рішень; змінені рішення суду першої інстанції - у графі 12,

апеляційної інстанції - у графі 13).

4.87. Загальна кількість судових рішень, переглянута судом

касаційної інстанції, зазначається в графі 14 (сума граф 1, 2,

11), з них судові рішення, що були скасовані чи змінені (тобто

касаційні скарги, касаційні подання прокурорів задоволено), - у

графі 15.

4.88. Суми державного мита за касаційними скаргами

обліковуються в графі 16, у гривнях без урахування копійок.

4.89. Графи 17 - 19 містять дані про скасовані судові рішення

касаційної інстанції у випадку розгляду касаційної скарги,

касаційного подання прокурора, що надійшли до суду касаційної

інстанції після закінчення касаційного розгляду (ст. 346 ЦПК

України ( 1503-06 ).

4.90. У графах 20-22 відображаються судові рішення, винесені

судом касаційної інстанції при розгляді касаційних скарг,

касаційних подань прокурора: у графі 20 - усі судові рішення,

винесені судом касаційної інстанції, у графі 21 - тільки рішення,

у графі 22 - тільки ухвали.

4.91. Додаток 1 до розділу В містить дані в розрізі областей

про результати перегляду касаційною інстанцією судових рішень.

Звіт за формою N 35 "Звіт про результати перегляду постанов

Вищого господарського суду України в касаційному порядку

Верховним Судом України"

4.92. Звіт за формою N 35 автоматично складається підсистемою

"Статистика ВСУ" на основі інформації, внесеної в

інформаційно-пошукову систему КАРС з кожної справи.

4.93. Розділ А "Рух касаційних скарг та подань і результати

їх розгляду" містить дані про всі справи (за Господарським

процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), що надійшли та були

розглянуті у Верховному Суді України за звітний період за

касаційними поданнями та касаційними скаргами.

4.94. У рядках 1-11 розділу А обліковуються спори, що

виникають при укладенні, зміні, розірванні договорів, або спори

про визнання їх недійсними; у рядках 12-26 - справи щодо спорів

про визнання недійсними актів; у рядку 27 - справи про

банкрутство; у рядках 28-45 - справи щодо майнових спорів; інші

справи, не зазначені в рядках 1-45, - у рядках 46 та 47.

4.95. Справа, в якій одночасно подано касаційне подання

прокурора та касаційну скаргу, обліковується один раз як така, що

надійшла за касаційним поданням прокурора.

4.96. Залишок нерозглянутих касаційних скарг та касаційних

подань на початок звітного періоду обліковується в графі 1, а

кількість справ, що надійшла до Верховного Суду України за звітний

період, відображається в графах 2 - 3.

4.97. Графа 2 містить дані про кількість касаційних скарг, що

надійшли до Верховного Суду України, в графі 3 - кількість

касаційних подань на постанови Вищого господарського суду України,

що надійшли до Верховного Суду України.

4.98. У графі 4 зазначається кількість справ, повернутих до

ВГСУ для виконання вимог ГПК України ( 1798-12 ) (для належного

оформлення).

4.99. У графах 5-7 відображаються справи, що були розглянуті

у Верховному Суді України, з них у графі 6 обліковуються справи,

де було відмовлено в порушенні провадження, у графі 7 - справи, де

касаційне провадження порушено.

4.100. Графа 8 містить дані про справи, розглянуті понад

строки, встановлені ГПК України ( 1798-12 ).

4.101. Залишок нерозглянутих справ та подань на кінець

звітного періоду обліковується у графі 9.

4.102. У графах 10-14 обліковуються результати розгляду

справи, за якими постанови Вищого господарського суду України було

залишено без змін чи скасовано. Зокрема в графі 10 обліковується

кількість справ, за якими постанова ВГСУ залишена без змін; у

графі 11 - кількість справ, у яких постанови ВГСУ скасовано, із

залишенням у силі попереднього рішення; у графі 12 - кількість

справ, постанови щодо яких було скасовано з передачею справи на

новий розгляд; у графі 13 - з припиненням провадження у справі.

Загальна кількість таких справ обліковується в графі 14.

4.103. У графах 15-19 зазначаються підстави скасування

постанов Вищого господарського суду України (з графи 14).

4.104. У графі 15 обліковуються справи, де постанови Вищого

господарського суду України було скасовано у зв'язку з

невідповідністю Конституції України ( 254к/96-ВР ); у графі 16 -

справи, де постанови Вищого господарського суду України було

скасовано у зв'язку з невідповідністю міжнародним договорам.

4.105. У графі 17 відображаються справи, де постанови Вищого

господарського суду України було скасовано у зв'язку з

невідповідністю рішенням Верховного Суду України, у графі 18 -

кількість справ, де постанови Вищого господарського суду України

було скасовано у зв'язку з різним застосуванням закону ВГСУ, у

графі 19 - інші справи, де скасовано постанови ВГСУ.

4.106. У довідці до розділу А обліковуються: загальна

кількість скарг, заяв і звернень, що надійшли до Верховного Суду

України за звітний період; загальна кількість окремих ухвал,

винесених судовою палатою з господарських справ.

4.107. У розділ Б обліковується сума державного мита,

сплаченого стороною у справі, а саме: у графах 1 - 5 - сума

державного мита, сплаченого заявниками; у графах 6 - 10 - сума

державного мита, що була повернута заявникам.

Розділ 5. ЗВІТИ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА РІШЕНЬ, УХВАЛ, ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ, У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА

ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Звіт за формою N 32 "Звіт про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження"

5.1. Розділ А "Перегляд судових рішень, що набрали законної

сили, в порядку виключного провадження за нововиявленими

обставинами" містить дані про кількість подань, що надійшла до

суду, та результати їх розгляду.

5.2. У рядку 1 зазначеного розділу відображаються подання, що

надійшли до суду за такими нововиявленими обставинами як

фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань

свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і

пояснень судового експерта, на яких грунтується вирок; у рядках

2-4 - кількість подань щодо зловживання під час провадження в

справі, а саме: в рядку 2 - загальна кількість; у рядку 3 - щодо

зловживання прокурора, дізнавача, слідчого; у рядку 4 - судді.

5.3. Подання про перегляд судових рішень у зв'язку з іншими

обставинами, що не були відомі суду при винесенні рішення і які

самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять

неправильність засудження або виправдання підсудного,

обліковуються в рядку 5.

5.4. У рядку 6 зазначається загальна кількість подань про

перегляд судових рішень, що набрали законної сили, в порядку

виключного провадження за нововиявленими обставинами (сума рядків

1, 2, 5).

5.5. Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

обліковується в графі 1, а в графах 2 - 4 - кількість подань, що

надійшла за звітний період (у графі 2 - загальна кількість, у

графі 3 - відображаються подання Генерального прокурора України та

його заступників, а в графі 4 - подання прокурора Автономної

Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя,

військових прокурорів (на правах прокурора області).

5.6. У графах 5-7 указується кількість справ, що повернута, у

тому числі в графі 5 - усі справи, а в графі 6 - у зв'язку з

відкликанням подання.

5.7. Графи 8-11 містять дані про розгляд подань прокурорів за

нововиявленими обставинами, а саме: графа 8 - загальну кількість

розглянутих подань, графа 9 - подання, що задоволені, графа 10 -

подання, залишені без задоволення, графа 11 - кількість, осіб,

щодо яких подання залишено без задоволення.

5.8. Результати перегляду судових рішень у порядку виключного

провадження за нововиявленими обставинами відображаються в графах

12-23.

5.9. У графах 12 та 13 зазначається відповідно загальна

кількість судових рішень, що скасовано чи змінено, та кількість

осіб, щодо якої прийнято такі рішення.

5.10. Судові рішення, скасовані з направленням справи на нове

розслідування, відображаються в графі 14, а особи, щодо яких

розглянуто ці справи, - у графі 15.

5.11. Про скасування судових рішень з направленням справи на

новий судовий розгляд зазначається в графі 16 (особи, щодо яких

винесено такі рішення, - в графі 17), з направленням на новий

апеляційний розгляд - у графі 18 (особи - в графі 19).

5.12. Графи 22 та 23 містять дані відповідно про кількість

змінених рішень та кількість осіб, стосовно яких судові рішення

змінено.

5.13. У графі 20 обліковуються справи, в яких за поданнями

прокурорів скасовано судові рішення із закриттям справи, а в графі

21 - особи, щодо яких прийнято такі рішення.

5.14. Кількість нерозглянутих справ у звітному періоді

обліковуються в графі 24.

5.15. У розділі Б відображаються відомості щодо розгляду

клопотань про перегляд судових рішень у зв'язку з неправильним

застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог

кримінально-процесуального закону.

5.16. У рядку 1 зазначаються клопотання про перегляд судових

рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону

(незастосуванням судом кримінального закону, що підлягає

застосуванню; застосуванням кримінального закону, що не підлягає

застосуванню; неправильне тлумачення закону, що суперечить його

змісту), а в рядку 2 - істотним порушенням вимог

кримінально-процесуального закону (за наявності підстав для

закриття справи її не було закрито; вирок винесено незаконним

складом суду; порушено право обвинуваченого на захист; порушено

право обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою

він володіє, і допомогою перекладача; розслідування справи

провадила особа, яка підлягала відводу; порушено правила

підсудності; порушено таємницю наради суддів; вирок (постанову)

не підписано будь-ким із суддів тощо).

5.17. Графа 1 містить дані про кількість клопотань, що

залишилася нерозглянутою з попереднього звітного року, графи 2 - 5

- про кількість клопотань, що надійшла у звітному періоді (графа 2

- усі клопотання, що надійшли; графа 3 - кількість клопотань, що

надійшла від прокурорів; графа 4 - засуджених, їх захисників чи

законних представників, а графа 5 - інших осіб).

5.18. У графі 6 відображаються справи, що відповідно до ч. 4

ст. 400-9 КПК України ( 1003-05 ) були витребувані суддею, який

розглядає клопотання про перегляд судового рішення.

5.19. Наслідки розгляду клопотань обліковуються в графах 7 -

9: у графі 7 - усі розглянуті клопотання; у графі 8 - клопотання,

що залишені без задоволення, а в графі 9 - кількість клопотань, що

задоволено та внесено подання суддів про його судовий розгляд.

5.20. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного

періоду відображаються в графі 10.

5.21. Наслідки перегляду судових рішень за поданнями,

підписаними не менш як п'ятьма суддями касаційного суду, у зв'язку

з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним

порушенням вимог кримінально-процесуального закону, відображаються

в розділі В.

5.22. Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо

перегляду судового рішення з підстав, зазначених пунктом 2 частини

першої статті 400-4 КПК України ( 1003-05 ), обліковуються в

рядках 1, 2 даного розділу за правилами, наведеними в пункті 5.16

даної Інструкції.

5.23. Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

обліковується в графі 1, кількість справ, що надійшла до суду у

звітному періоді для перегляду судових рішень, - у графі 2, у

графі 3 зазначається загальна кількість справ, що знаходились у

провадженні. У графі 4 обліковується загальна кількість справ,

розглянутих за звітний період.

5.24. Результати перегляду судових рішень за кількістю осіб

відображаються в графах 5 - 12. Загальна кількість осіб, щодо яких

розглянуто справи, зазначається в графі 5.

5.25. Кількість осіб, щодо яких рішення залишені без змін

обліковується у графі 6. Загальна кількість осіб, щодо яких судові

рішення скасовані та змінені, обліковується в графі 7.

5.26. У графі 8 зазначається кількість осіб, рішення щодо

яких скасовано з направленням справ на нове розслідування.

5.27. Кількість осіб, щодо яких судові рішення скасовані з

направленням справ на новий судовий розгляд, обліковується в графі

9, а з направленням на новий апеляційний розгляд - у графі 10.

5.28. Дані про кількість осіб, щодо яких судові рішення

скасовані із закриттям справи, зазначаються в графі 11.

5.29. Кількість осіб, щодо яких судові рішення змінені,

обліковується в графі 12.

5.30. Кількість справ, що залишилася нерозглянутою на кінець

звітного періоду, та кількість осіб, стосовно яких залишилися

нерозглянуті такі справи, відображаються відповідно в графах 13 та

14.

5.31. У розділі Б відображаються відомості щодо розгляду

клопотань про перегляд судових рішень у зв'язку з неправильним

застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог

кримінально-процесуального закону.

5.32. У рядку 1 зазначаються клопотання про перегляд судових

рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону

(незастосуванням судом кримінального закону, що підлягає

застосуванню; застосуванням кримінального закону, що не підлягає

застосуванню; неправильним тлумаченням закону, що суперечить його

змісту), а в рядку 2 - істотним порушенням вимог

кримінально-процесуального закону (за наявності підстав для

закриття справи її не було закрито; вирок винесено незаконним

складом суду; порушено право обвинуваченого на захист; порушено

право обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він

володіє, і допомогою перекладача; розслідування справи провадила

особа, яка підлягала відводу; порушено правила підсудності;

порушено таємницю наради суддів; вирок (постанову) не підписано

будь-ким із суддів тощо).

5.33. Графа 1 містить дані про кількість клопотань, що

залишилася нерозглянута з попереднього звітного року, графи 2 - 7

- про кількість клопотань, що надійшла у звітному періоді (графа 2

- усі клопотання, що надійшли; графа 3 - кількість клопотань, що

надійшла від Генерального прокурора України та його заступників;

графа 4 - прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів

областей, міст Києва і Севастополя, прирівняних до них прокурорів

та їх заступників; графа 5 - прокурора, який брав участь у

розгляді справ судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції;

графа 6 - засуджених, їх захисників чи законних представників, а

графа 7 - інших осіб).

5.34. У графі 8 відображаються справи, що відповідно до ч. 4

ст. 400-9 КПК України ( 1003-05 ) були витребувані суддею, який

розглядає клопотання про перегляд судового рішення.

5.35. Наслідки розгляду клопотань обліковуються в графах

9-11: у графі 9 - усі розглянуті клопотання; у графі 10 -

клопотання, що залишені без задоволення, а в графі 11 - кількість

клопотань, що задоволено та внесено щодо них подання суддів про їх

судовий розгляд.

5.36. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного

періоду відображаються в графі 12.

5.37. Наслідки перегляду судових рішень за поданнями,

підписаними не менш як п'ятьма суддями касаційного суду, у зв'язку

з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним

порушенням вимог кримінально-процесуального закону, відображаються

в розділі В.

5.38. Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо

перегляду судового рішення з підстав, зазначених пунктом 2 частини

першої статті 400-4 КПК України ( 1003-05 ), обліковуються в

рядках 1, 2 даного розділу за правилами, наведеними в пункті 5.16

даної Інструкції.

5.39. Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

обліковується в графі 1, кількість справ, що надійшла до суду у

звітному періоді для перегляду судових рішень, - у графі 2, а

кількість осіб, щодо яких справи перебувають на розгляді в суді,

зазначається в графі 3.

5.40. Результати перегляду судових рішень відображаються в

графах 4-17. Загальна кількість судових рішень, що переглянута,

зазначається в графі 4, а кількість осіб, щодо яких переглянуто

такі рішення, - у графі 5.

5.41. Загальна кількість скасованих та змінених судових

рішень обліковується в графі 6, а особи, щодо яких переглянуто ці

рішення, - у графі 7.

5.42. У графі 8 зазначаються рішення, що скасовано з

направленням справ на нове розслідування, а особи, щодо яких

винесено такі рішення, - у графі 9.

5.43. Кількість судових рішень, скасованих з направленням

справ на новий судовий розгляд, обліковується в графі 10 (особи,

стосовно яких прийнято такі рішення, - у графі 11), а з

направленням на новий апеляційний розгляд - у графі 12 (особи - у

графі 13).

5.44. Дані про скасування судових рішень із закриттям справи

зазначаються в графі 14, а особи, щодо яких винесено ці рішення, -

у графі 15.

5.45. Усі змінені рішення та особи, щодо яких їх змінено,

обліковуються відповідно в графах 16 та 17.

5.46. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець

звітного періоду, та кількість осіб, стосовно яких залишилися

нерозглянуті такі справи, відображаються відповідно в графах 18 та

19.

Звіт за формою N 34 "Звіт про результати перегляду

рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з

нововиявленими та винятковими обставинами"

5.47. У розділі А наводяться дані щодо розгляду заяв про

перегляд рішень і ухвал у зв'язку з нововиявленими обставинами.

5.48. Заяви, що надійшли до суду, про перегляд рішень і ухвал

у зв'язку з нововиявленими обставинами, обліковуються в рядках 1 -

11 таким чином: у рядку 1 - щодо істотних для справи обставин, що

не були і не могли бути відомі заявникові; у рядках 2 - 6 - щодо

завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильних

висновків експертів, завідомо неправильного перекладу, фальшивості

документів або речових доказів, що потягло за собою ухвалення

незаконного рішення, що встановлено вироком суду, який набрав

законної сили; у рядках 7 - 9 - щодо злочинних дій сторін, інших

осіб, які брали участь у справі, чи злочинних діянь суддів,

вчинених при розгляді справи, встановлених вироком суду, який

набрав законної сили; у рядку 10 - щодо скасування рішення, вироку

або ухвали (постанови) суду чи постанови іншого органу, що стали

підставою для винесення рішення, ухвали; у рядку 11 - щодо

визнання неконституційним закону, що був застосований судом при

вирішенні справи.

5.49. Рядок 12 містить загальну кількість заяв про перегляд

рішень і ухвал за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

5.50. У графі 1 зазначаються заяви, що залишилися

нерозглянутими на початок звітного періоду, а в графах 2 - 5 -

заяви, що надійшли у звітному періоді (у графі 2 - загальна їх

кількість; у графі 3 - заяви, що надійшли від прокурора; у графі 4

- від сторін; у графі 5 - від інших осіб, які брали участь у

справі).

5.51. Усі розглянуті заяви відображаються в графі 6.

5.52. У графі 10 обліковуються ухвали суду про відмову в

задоволенні заяв у зв'язку з нововиявленими обставинами, а в

графах 7 - 9 - про задоволення таких заяв, а саме в графі 7 -

загальна кількість; у графі 8 - про скасування рішень суду, у

графі 9 - про скасування ухвал суду.

5.53. Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

відображається в графі 11.

5.54. Результати розгляду справи після скасування рішення,

ухвали суду обліковуються в звітах за відповідними формами за

загальними правилами.

5.55. У розділі Б звіту за даною формою відображається

розгляд заяв про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з винятковими

обставинами.

5.56. У рядках 1, 5, 9 зазначається загальна кількість рішень

і ухвал відповідно місцевих, апеляційних судів, Верховного Суду

України, щодо яких подано заяви про їх перегляд.

5.57. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з

неоднозначним застосуванням судами одного і того ж положення

закону обліковуються в рядку 2 (рішення і ухвали місцевих судів)

та рядку 6 (рішення і ухвали апеляційних судів).

5.58. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з

застосуванням положення закону всупереч нормам Конституції України

( 254к/96-ВР ) відображаються в рядках 3 (рішення і ухвали

місцевих судів), 7 (рішення і ухвали апеляційних судів), 10

(рішення і ухвали Верховного Суду України).

5.59. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з

встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої

визнана Україною, фактів порушення Україною міжнародних

зобов'язань, обліковуються в рядку 4 (рішення і ухвали місцевих

судів), рядку 8 (рішення і ухвали апеляційних судів), рядку 11

(рішення і ухвали Верховного Суду України).

5.60. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих заяв на

початок звітного періоду; у графах 2 - 5 - кількість заяв, що

надійшла в звітному періоді (у графі 2 - загальна кількість; у

графі 3 - заяви, що надійшли від прокурорів, у графі 4 - від

сторін, у графі 5 - від інших осіб, які брали участь у справі).

5.61. Розглянуті заяви про перегляд рішень і ухвал за

винятковими обставинами обліковуються в графі 6, з них кількість

заяв, що задоволено, - у графі 7, відмовлено в задоволенні - у

графі 8.

5.62. Залишок нерозглянутих заяв про перегляд рішень і ухвал

за винятковими обставинами відображається в графі 9.

5.63. Розділ В містить дані про результати перегляду рішень і

ухвал у зв'язку з винятковими обставинами.

5.64. Визначаючи категорію цивільних справ, слід

дотримуватися правил, зазначених в пункті 2.99.

5.65. У графі 1 обліковуються всі судові рішення, що були

переглянуті у зв'язку з винятковими обставинами.

5.66. У графі 2 відображаються всі справи, в яких скасовано

судові рішення, з них з направленням на новий розгляд - у графі 3

(у тому числі на новий судовий розгляд першої інстанції - у графі

4, апеляційної інстанції - у графі 5); із залишенням в силі

судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної

інстанції, - у графі 8; із закриттям провадження в порушеній

цивільній справі - у графі 9, із залишенням заяви без розгляду - у

графі 10.

5.67. Судові рішення, змінені судом касаційної інстанції,

обліковуються так: у графі 11 - загальна кількість змінених

рішень; змінені рішення суду першої інстанції - у графі 12,

апеляційної інстанції - у графі 13).

5.68. Суми державного мита обліковуються в графі 14, у

гривнях без урахування копійок.

5.69. Графи 15 - 17 містять дані про скасовані судові рішення

касаційної інстанції.

5.70. У графах 18 - 20 відображаються судові рішення,

винесені судом касаційної інстанції при перегляді судових рішень

за винятковими обставинами: у графі 18 - усі судові рішення, у

графі 19 - тільки рішення, у графі 20 - тільки ухвали.

РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Статистичні звіти за формами N 6 - "Звіт про кількість

осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито,

неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного

характеру та види кримінального покарання", N 7 - "Дані в розрізі

статей Кримінального кодексу України про кількість засуджених

осіб", N 8 - "Звіт про склад засуджених", N 9 - "Звіт про

кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі галузей

господарства", N 10 - "Звіт про засуджених та види кримінального

покарання (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу

України 1960 року", N 10-А - "Дані про кількість осіб, засуджених

за статтями Кримінального кодексу України (в справах, порушених за

статтями Кримінального кодексу України 1960 року", N 11 - "Звіт

про склад засуджених, місце і час вчинення злочину (в справах,

порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року",

N 11-А - "Звіт про засуджених за окремими галузями господарства (в

справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960

року", N 12 - "Звіт про неповнолітніх засуджених (у справах,

порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року",

N 13 "Звіт про неповнолітніх засуджених", N 14 - "Судимість у

розрізі військових формувань України" складаються Головним

управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній

Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими

управліннями юстиції, військовими апеляційними судами регіонів,

Військово-Морських Сил за допомогою програми "Автоматизація

судової статистики (обробка статистичних карток на підсудного)",

на підставі статистичних карток на підсудного (обвинуваченого), що

заповнюються особисто суддею на кожну особу, яка проходить у

кримінальній справі.

Начальник управління статистики

послуг та соціальних програм

Держкомстату України І.В.Калачова

Начальник управління узагальнень

судової практики та аналізу судової

статистики Верховного Суду України М.Г.Хоменко

Директор Департаменту

адміністрування судів

Міністерства юстиції України В.В.Юрченко

| >>
Законодавчий акт: (втратив чинність) НАКАЗ N 206/90/44/5 від 27.05.2002 "Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення". Верховний Суд України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

(втратив чинність) НАКАЗ N 206/90/44/5 від 27.05.2002 "Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -