Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018

Документ актуальний на 19.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

01.03.2018  № 288

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2018 р.

за № 386/31838

Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

№ 693 від 11.07.2019

№ 956 від 20.08.2020}

Відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2244-VIII “Про внесення змін до деяких законів щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України”, статті 17, частини другої статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Перший заступник голови

О. Герасим’юк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

01.03.2018 № 288

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2018 р.

за № 386/31838

ПОРЯДОК

видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації вимог Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо надання  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове мовлення.

2. Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради) надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове ефірне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) передбачених Законом України “Про радіочастотний ресурс України” дозволів на їх експлуатацію.

3. До територій із особливим режимом мовлення належать підконтрольні державній владі території Донецької та Луганської областей, а також окремі райони Херсонської області, які визначаються згідно з вимогами абзацу сімдесят другого статті 1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

4. Цей Порядок діє на період проведення антитерористичної операції та протягом року після її завершення, а також до деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

ІІ. Замовлення Національною радою висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення

1. Телерадіоорганізація, що має на меті здійснювати тимчасове мовлення, звертається до Національної ради та подає документи за формою, наведеною в додатках 8 - 11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589.

2. Національна рада ухвалює рішення про замовлення на державному підприємстві “Український державний центр радіочастот” (далі - УДЦР) розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення згідно зі статтею 24 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

3. Висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення УДЦР готує відповідно до статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” за результатами розгляду замовлення Національної ради про розроблення висновків, підбору номіналів радіочастот (за потреби), розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ мовлення з діючими і запланованими РЕЗ мовлення на підконтрольній Україні території, відповідних погоджень запланованих частотних присвоєнь з Генеральним штабом Збройних Сил України згідно із законодавством про радіочастотний ресурс України.

4. Висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення УДЦР надає Національній раді у встановленому законодавством порядку.

IІІ. Видача, продовження та анулювання телерадіоорганізаціям дозволу на тимчасове мовлення

1. Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради), виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на території з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільця РЕЗ мовлення передбачених Законом України “Про радіочастотний ресурс України” дозволів на їх експлуатацію. Володілець РЕЗ, який надає послуги з розповсюдження програм мовлення відповідно до умов дозволу на тимчасове мовлення, отримує висновки щодо електромагнітної сумісності РЕЗ, дозволи на експлуатацію РЕЗ мовлення згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” на підставі подання Національної ради, в якому є посилання на рішення про видачу відповідного дозволу на тимчасове мовлення.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 693 від 11.07.2019}

2. Право на отримання дозволу на тимчасове мовлення мають телерадіоорганізації, які вже здійснюють телерадіомовлення відповідно до ліцензій Національної ради (ефірне, супутникове, проводове, кабельне).

3. Підставами для видачі дозволу на тимчасове мовлення є заява про надання дозволу на тимчасове мовлення (далі - Заява) (додаток) встановленого зразка, копія чинної ліцензії на мовлення, а також висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення, наданий УДЦР для нових РЕЗ телерадіомовлення, або підтвердження УДЦР для РЕЗ аналогового телевізійного мовлення, які використовувалися згідно із ліцензіями на мовлення.

{Пункт 3 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 693 від 11.07.2019}

4. Заява розглядається на засіданні Національної ради з прийняттям відповідного рішення.

5. Розглядаючи Заяви, Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні та надає перевагу телерадіоорганізаціям регіональної та місцевої категорій мовлення, програмні концепції яких включають соціально важливі та інформаційні програми та передачі, а також телерадіоорганізаціям, які вже здійснювали тимчасове мовлення впродовж року без порушення законодавства про телерадіомовлення.

6. Умовами дозволу на тимчасове мовлення є частота (канал) мовлення, місцезнаходження та потужність передавача, оператор телекомунікацій, територія розповсюдження програм, програмна концепція, визначена чинною ліцензією на мовлення, строк дії дозволу. Умови дозволу на тимчасове мовлення зазначаються у рішенні Національної ради про надання такого дозволу.

7. У разі зміни інформації, зазначеної у дозволі на тимчасове мовлення, телерадіоорганізація звертається до Національної ради з листом щодо внесення змін до дозволу на тимчасове мовлення та документами, що підтверджують запропоновані зміни.

У разі необхідності внесення змін до умов дозволу в частині технічних характеристик мовлення, оператора телекомунікацій, пов’язаних з реорганізацією/переплануванням мовлення, Національна рада приймає відповідне рішення про внесення змін до дозволу на тимчасове мовлення та інформує мовника.

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 956 від 20.08.2020}

{Розділ III доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 693 від 11.07.2019}

8. Дозвіл на тимчасове мовлення надається телерадіоорганізації на безоплатній основі зі  строком дії до одного року.

9. Телерадіоорганізація, яка здійснювала тимчасове мовлення і має на меті отримати дозвіл на тимчасове мовлення на наступний період за умови незмінності умов дозволу, подає до Національної ради Заяву не пізніше ніж за місяць до закінчення дії дозволу. Національна рада вносить зміни до рішення Національної ради про видачу попереднього дозволу на тимчасове мовлення в частині терміну дії дозволу.

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 693 від 11.07.2019; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 956 від 20.08.2020}

10. Дозвіл на тимчасове мовлення не надається у разі систематичного порушення телерадіоорганізацією вимог чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, а також порушень умов чинних ліцензій на мовлення.

11. Телерадіоорганізація, що отримала дозвіл на тимчасове мовлення, зобов’язана письмово поінформувати Національну раду про початок мовлення.

12. Телерадіоорганізація, що отримала дозвіл на тимчасове мовлення, зобов’язана виконувати умови дозволу на тимчасове мовлення та вимоги законодавства про телебачення і радіомовлення, про радіочастотний ресурс, а також дотримуватися визначеної ліцензією на мовлення програмної концепції мовлення. Національна рада здійснює нагляд за виконанням телерадіоорганізаціями умов дозволів на тимчасове мовлення згідно з чинним законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.

{Пункт 12 розділу III  редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 956 від 20.08.2020}

13. Національна рада може анулювати дозвіл на тимчасове мовлення телерадіоорганізації у разі:

клопотання телерадіоорганізації про анулювання дозволу;

відсутності мовлення відповідно до умов дозволу протягом шести місяців (за винятком незалежних від телерадіоорганізації причин);

порушення норм чинного законодавства про телебачення і радіомовлення, зокрема в разі наявності закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів  до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;

внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору стосовно територій з особливим режимом мовлення;

{Пункт 13 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 956 від 20.08.2020}

реорганізації/перепланування мовлення з метою забезпечення різноманітності змістового наповнення та співвідношення форматів мовлення.

{Пункт 13 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 956 від 20.08.2020}

{Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 693 від 11.07.2019}

Заступник начальника

юридичного управління

О. Ніколаєнко


Додаток

до Порядку видачі та анулювання

дозволу на тимчасове мовлення,

умов дозволу та порядку здійснення

нагляду за додержанням законодавства

про телебачення і радіомовлення

телерадіоорганізаціями, що здійснюють

тимчасове мовлення на територіях з

особливим режимом мовлення

на підставі відповідного дозволу

(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА

про надання дозволу на тимчасове мовлення


Документи та файли

Сигнальний документ — f474337n46.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.04.2018 — 2018 р., № 30, стор. 203, стаття 1082, код акта 89769/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 95 "Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 10.06.2021 № 737 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 616 "Про затвердження Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 5. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 19. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -