Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). 2000

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                  МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА 

від 01.01.2000

Інкотермс

Офіційні правила тлумачення торговельних

термінів Міжнародної торгової палати

(редакція 2000 року)

(укр.) (рос.

- неофіційний переклад)

Видання МТП N 560

Введені в дію з 01.01.2000 р.

( Правила в редакції 1990 року див. ( v0a23697-90 )

{ Правила Інкотермс 2010 див. ( 988_014 ) від 01.01.2011 }

ПЕРЕДМОВА

Генеральний секретар Міжнародної торгової палати

Марія Ліванос Каттауї

Економіка світового господарства забезпечила підприємствам

більший, ніж будь-коли, доступ до ринків усього світу. Товари

продаються у ширшому ряді країн, у більших обсягах і різноманітті.

Але із зростанням обсягів і складності міжнародних торгових

відносин, зростає й можливість виникнення непорозумінь та

витратних спорів, коли договори купівлі-продажу складаються

неналежним чином. Інкотермс, офіційні правила Міжнародної торгової палати для

тлумачення торговельних термінів, полегшують ведення міжнародної

торгівлі. Посилання на Інкотермс-2000 в договорі купівлі-продажу

чітко визначає відповідні обов'язки сторін та зменшує ризик

юридичних ускладнень. З моменту створення Інкотермс Міжнародною торговою палатою

(МТП) в 1936 році, ці беззаперечні всесвітні стандарти договірної

діяльності регулярно коригуються, щоб не відставати від розвитку

міжнародної торгівлі, Інкотермс-2000 враховують поширення зон,

вільних від митних зборів, зростання використання електронного

зв'язку в ділових угодах і зміни в практиці перевезень, що

відбуваються останнім часом.

Інкотермс-2000 пропонують більш

простий і чіткий виклад визначень 13 термінів, з яких усі зазнали

оновлення. Широкий досвід роботи Комісії МТП з міжнародної комерційної

практики, членами якої є представники всіх частин світу і всіх

секторів торгівлі, гарантує, що Інкотермс-2000 відповідають

потребам бізнесу повсюдно. МТП висловлює подяку членам Комісії під керівництвом

професора Фабіо Бортолотті (Італія), Робочої групи з торговельних

термінів під керівництвом професора Яна Рамберга (Швеція) та

проектної групи у складі професора Чарльза Дебаттіста (головуючий

- Великобританія), Робера де Руа (Бельгія), Філіпа Рапату

(Франція), Йєнза Бредоу (Німеччина) та Френка Рейнольдса (США).

ВСТУП

1. МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ІНКОТЕРМС

Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору міжнародних

правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у

зовнішній торгівлі. Таким чином можна уникнути або, щонайменше,

значною мірою скоротити невизначеності, пов'язані з неоднаковою

інтерпретацією таких термінів у різних країнах. Часто сторони, що укладають контракт, незнайомі з різною

практикою ведення торгівлі в країнах одна одної. Це може стати

причиною непорозумінь, спорів і судових проваджень з усіма

пов'язаними з цим марними витратами часу й коштів. З метою

вирішення вищезгаданих проблем, МТП в 1936 році вперше

опублікувала звід міжнародних правил тлумачення торговельних

термінів. Ці правила відомі як "Інкотермс-1936". Пізніше були

внесені зміни та доповнення 1953, 1967, 1976, 1980, 1990

( v0a23697-90 ) і на сьогодні, 2000 року, для узгодження цих

правил із сучасною практикою міжнародної торгівлі. Слід підкреслити, що сфера дії Інкотермс обмежується

питаннями, пов'язаними з правами та обов'язками сторін договору

купівлі-продажу відносно поставки товарів (під словом "товари" тут

розуміються "матеріальні речі", а "нематеріальні товари", такі як

комп'ютерне програмне забезпечення, виключаються). Було виявлено два найпоширеніших напрями неправильного

розуміння Інкотермс.

Перший - це часте помилкове сприйняття

Інкотермс як правил, що мають більше відношення до договору

перевезення, аніж договору купівлі-продажу. По-друге, іноді їм

приписують охоплення всіх зобов'язань, які сторони могли б воліти

включити до контракту. Проте, як завжди підкреслювала МТП,

Інкотермс поширюються виключно на відносини між продавцями та

покупцями в рамках договору купівлі-продажу, більш того, тільки в

деяких, чітко визначених аспектах. В той час, як експортерам і імпортерам необхідно враховувати

практичні зв'язки між різними договорами, необхідними для

здійснення міжнародної торгової угоди - де вимагається не тільки

договір купівлі-продажу, але й договори перевезення, страхування

та фінансування - Інкотермс відносяться тільки до одного з цих

договорів, а саме договору купівлі-продажу. Тим не менш,

домовленість сторін про застосування певного терміна Інкотермс

обов'язково має значення й для інших договорів. Наведемо лише

кілька прикладів: продавець, погодившись на договірні умови CFR

або CIF, не може виконати такий договір з використанням іншого

виду транспорту, крім водного, оскільки за цими умовами він

повинен надати покупцю коносамент чи інший морський транспортний

документ, що просто неможливо при використанні інших видів

транспорту. Більш того, документ, що вимагається згідно

документарного акредитиву, обов'язково залежатиме від засобів

перевезення, що використовуватимуться. По-друге, Інкотермс мають справу з рядом визначених

обов'язків, що покладаються на сторони - такими як обов'язок

продавця надати товар у розпорядження покупця або передати його

для перевезення чи то доставити його до пункту призначення та з

розподілом ризику між сторонами в різних випадках. Далі, вони

стосуються обов'язків щодо очищення товару для експорту та

імпорту, упаковки товару, обов'язку покупця прийняти поставку, а

також обов'язку сторін надати підтвердження того, що відповідні

зобов'язання були належним чином виконані.

Хоча Інкотермс є вкрай

важливими для здійснення договору купівлі-продажу, велика

кількість проблем, що можуть виникнути в цих відносинах, взагалі

ними не розглядаються, такі як передача права власності та інші

майнові права, порушення договору та наслідки таких порушень, а

також звільнення від відповідальності в певних ситуаціях. Слід

підкреслити, що Інкотермс не призначені для заміни таких умов

договору, які необхідні для укладення повного договору

купівлі-продажу, чи то через інкорпорацію нормативних умов, чи

через індивідуальне узгодження умов. В більшості випадків

Інкотермс не мають справи з наслідками порушення договору та

звільненням від відповідальності внаслідок різноманітних перешкод.

Ці питання повинні вирішуватися іншими умовами договору

купівлі-продажу та застосовним законодавством. Інкотермс від

початку завжди призначалися для застосування при продажі товарів,

що поставляються через національні кордони, тобто, вони є

міжнародними торговельними термінами. Однак на практиці Інкотермс

час від часу також включаються у договори купівлі-продажу товарів

виключно в межах внутрішніх ринків. У випадках, коли Інкотермс

застосовуються таким чином, статті А.2 та Б.2 й будь-які інші

умови інших статей, що стосуються експорту та імпорту, звичайно,

стають зайвими.

2. ЧОМУ ІНКОТЕРМС ПЕРЕГЛЯДАЮТЬСЯ?

Основною причиною черги нових редакцій Інкотермс була потреба

в їх адаптації до сучасної комерційної практики. Так, у редакції

1980 року було впроваджено термін "Франко-перевізник" (тепер FCA)

для частих випадків, коли пунктом одержання товару в морській

торгівлі вже був не традиційний пункт FOB (проходження за поручні

судна), а частіше точка на суші перед завантаженням на борт судна,

де товар укладався до контейнера для наступного транспортування

морем або використання комбінації різних транспортних засобів (так

звані змішані або мультимодальні перевезення). Далі, при перегляді Інкотермс у 1990 році, у статтях, що

стосувалися обов'язку продавця надати докази поставки, було

дозволено замінити паперовий документообіг електронним обміном

даними (EDI-повідомленнями) за умови, що сторони заздалегідь

домовилися здійснювати спілкування за допомогою електронної пошти.

Не варто й казати, що зусилля до вдосконалення структури та

викладу Інкотермс для полегшення їх практичного застосування

докладаються постійно.

3. ІНКОТЕРМС-2000

Впродовж процесу редагування, що зайняв близько двох років,

МТП вжила всіх можливих заходів щодо залучення найширшого кола

представників світової торгівлі від різноманітних її секторів,

репрезентованих у національних комітетах, за посередництвом яких

працює МТП, до висловлення своїх поглядів і відгуків на низку

проектів. Справжньою винагородою за цю роботу стали свідчення

того, що вона викликала набагато активнішу реакцію з боку

користувачів з усього світу, ніж будь-яка з попередніх редакцій

Інкотермс. Результатом цього діалогу постала версія

Інкотермс-2000, що може здатися лише незначною мірою зміненою

порівняно до Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ). Зрозуміло, проте, що

Інкотермс зараз користується всесвітнім визнанням, і тому МТП

вирішила закріпити це визнання й уникати змін заради самих змін. З

іншого боку, було докладено значних зусиль для забезпечення ясного

й точного відображення торговельної практики формулюваннями,

використовуваними в Інкотермс-2000. Крім того, значні зміни були

внесені в дві області: - обов'язки щодо митного очищення товару та здійснення митних

платежів за термінами FAS і DEQ; - обов'язки щодо навантаження та розвантаження за терміном

FCA. Всі зміни, як за змістом, так і за формою, були зроблені на

основі ретельних досліджень, проведених серед користувачів

Інкотермс. Особлива увага приділялася запитам, отриманим із 1990

року Групою експертів з Інкотермс, організованою для додаткового

обслуговування користувачів Інкотермс.

4. ВКЛЮЧЕННЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС У ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

З урахуванням періодичного внесення змін до Інкотермс,

необхідно забезпечити, щоб у кожному випадку, коли сторони мають

намір інкорпорувати правила Інкотермс у свій договір

купівлі-продажу, завжди робилося чітке посилання на чинну у даний

час версію Інкотермс. Цьому можна з легкістю не додати значення,

коли, наприклад, посилання на більш ранню редакцію робиться у

стандартних формах договорів або в бланках замовлення,

використовуваних суб'єктами торгівельних відносин. Відсутність

посилання на поточну редакцію може потім призвести до спорів щодо

того, чи мають сторони намір інкорпорувати цю саму або ж більш

ранню версію Інкотермс до складу їхнього договору. Комерсанти, що

бажають застосовувати Інкотермс-2000, таким чином, повинні чітко

зазначити, що їхній договір регулюється "Інкотермс-2000".

5. СТРУКТУРА ІНКОТЕРМС

В Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ) терміни були для полегшення

розуміння згруповані в чотири категорії, відмінні між собою по

суті, - починаючи з терміну, згідно якого продавець тільки

забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах продавця

("E"-термін - Ex Works); далі йде друга група, в рамках якої

продавець зобов'язаний доставити товар перевізнику, призначеному

покупцем ("F"-терміни - FCA, FAS і FOB); далі "C"-терміни,

відповідно до яких продавець повинен укласти договір на

перевезення, не приймаючи, проте, на себе ризик втрати чи

пошкодження товару або додаткові витрати внаслідок подій, що мають

місце після відвантаження та відправлення товару (CFR, CIF, CPT і

CIP); і, нарешті, "D"-терміни, за яких продавець має нести всі

витрати та ризики, необхідні для доставки товару до місця

призначення (DAF, DES, DEQ, DDU і DDP). Класифікація торговельних

термінів викладається у наступній таблиці.

ІНКОТЕРМС-2000

---------------------------------------------------------------- |Група E |Відправлення | |--------+-----------------------------------------------------| | |EXW |Франко-завод (... назва місця) | |--------+-----------------------------------------------------| |Група F |Основне перевезення не оплачено | |--------+-----------------------------------------------------| | |FCA |Франко-перевізник (... назва місця призначення) | | |FAS |Франко вздовж борту судна | | | |(... назва порту відвантаження) | | |FOB |Франко-борт (... назва порту відвантаження) | |--------+-----------------------------------------------------| |Група C |Основне перевезення оплачено | |--------+-----------------------------------------------------| | |CFR |Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | | |CIF |Вартість, страхування та фрахт | | | |(... назва порту призначення) | | |CPT |Фрахт/перевезення оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | | |CIP |Фрахт/перевезення та страхування оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | |--------+-----------------------------------------------------| |Група D |Прибуття | |--------+-----------------------------------------------------| | |DAF |Поставка до кордону (... назва місця поставки) | | |DES |Поставка з судна (... назва порту призначення) | | |DEQ |Поставка з причалу (... назва порту призначення)| | |DDU |Поставка без сплати мита | | | |(... назва місця призначення) | | |DDP |Поставка зі сплатою мита | | | |(... назва місця призначення) | ----------------------------------------------------------------

Далі під усіма термінами, як і в Інкотермс-1990

( v0a23697-90 ), відповідні обов'язки сторін зведені в групи під

10 заголовками статей, де кожна стаття з боку продавця

"віддзеркалює" статус покупця щодо цього ж питання.

6. ТЕРМІНОЛОГІЯ

При розробці Інкотермс-2000 було докладено значних зусиль для

досягнення максимально можливої і бажаної послідовності у

використанні різноманітних виразів, що проходять крізь усі

тринадцять термінів. Таким чином, вдалося уникнути використання

різних формулювань для висловлення одного й того самого змісту.

Крім того, по можливості використовувалися саме вирази, уживані в

Конвенції ООН 1980 року про договори міжнародної купівлі-продажу

товарів ( 995_003 ) (CISG).

"вантажовідправник" У деяких випадках необхідність використання одного цього

терміна для передачі двох різноманітних значень була викликана

виключно відсутністю підхожої альтернативи. Трейдери знайомі з

цією складністю у контексті як договорів купівлі-продажу, так і

договорів перевезення. Так, наприклад, термін "вантажовідправник"

(shipper) позначає як особу, що передав товар для перевезення, так

і особу, що укладає договір із перевізником; проте ці два

"вантажовідправники" можуть бути різними особами, наприклад, за

договором на умовах FOB, де продавець передає товар для

перевезення, а покупець укладає договір із перевізником.

"поставка" Особливо важливо відзначити, що термін "поставка"

використовується в Інкотермс у двох різних значеннях. По-перше, -

для визначення моменту, коли продавець виконав свої зобов'язання

щодо доставки товару, визначені в статтях А.4 Правил Інкотермс.

По-друге, термін "поставка" також використовується в контексті

обов'язку покупця одержати чи прийняти поставку товару,

зазначеного в статтях Б.4 Інкотермс. У цьому другому розумінні

слово "поставка" означає, по-перше, що покупець "приймає" саму

природу "C"-термінів, як-от, що продавець виконав свої обов'язки

щодо відправки товарів, і, по-друге, що покупець зобов'язаний

отримати товар. Цей останній обов'язок важливий для уникнення

непотрібних платежів за зберігання товару до того моменту, як

покупець забере товар. Таким чином, наприклад, за контрактами на

умовах CFR і CIF покупець зобов'язаний прийняти поставку товарів і

отримати їх від перевізника. Якщо покупець не виконає цього, він

може стати зобов'язаним відшкодувати збитки продавцю, що уклав

договір перевезення з перевізником, або ж покупець повинен буде

сплатити перевізнику збори за простій для того, щоб той видав йому

товар. Коли в цьому контексті говориться, що покупець зобов'язаний

"прийняти поставку", це означає не те, що покупець приймає товар

як відповідний договорові купівлі-продажу, але тільки той факт, що

продавець виконав своє зобов'язання передати товар для перевезення

згідно договору перевезення, який він повинен укласти відповідно

до пункту а) статей А.3 в "C"-термінах. Таким чином, якщо після

отримання товару в пункті призначення покупець виявить, що товар

не задовольняє умовам договору купівлі-продажу, він зможе

використовувати проти продавця будь-які засоби захисту своїх

інтересів, надані йому договором купівлі-продажу та застосовним

правом. Як уже вказувалося, ці питання знаходяться цілком поза

сферою дії Інкотермс. Там, де це належить, в Інкотермс-2000 використовується вираз

"надавати товар у розпорядження покупця", коли покупець отримує

доступ до товару у визначеному місці. Цьому виразу надається те ж

саме значення, що й у виразі "передати товар", використовуваному в

Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу

товарів ( 995_003 ).

"звичайний" Слово "звичайний" з'являється в декількох термінах,

наприклад, у терміні EXW щодо часу поставки (А.4) і в "C"-термінах

щодо документів, які продавець зобов'язаний надати, й договору

перевезення, що продавець повинен організувати (А.8, А.3).

Зрозуміло, може бути важко сказати точно, що означає слово

"звичайний", проте в багатьох випадках можливо точно визначити, як

представники сфери торгівлі звичайно діють, і ця практика тоді

може скласти відповідний дороговказ. У цьому значенні слово

"звичайний" є більш корисним, ніж слово "розумний", що потребує

оцінки не з погляду світової практики, а виходячи з більш

складного принципу сумлінності та чесності. За деяких обставин,

певна річ, може виникнути необхідність вирішувати, що означає

"розумний". Проте, з наведених причин, в Інкотермс у більшості

випадків слову "звичайний" віддано перевагу перед словом

"розумний".

"збори" У відношенні обов'язку очистити товари для імпорту, необхідно

визначити, що мається на увазі під "зборами", що повинні бути

сплачені при імпорті товарів. В Інкотермс 1990 року

( v0a23697-90 ) вираз "офіційні збори, сплачувані при експорті й

імпорті товару", використовувався у терміні DDP у статті А.6. В

статті А.6 термін DDP в Інкотермс-2000 слово "офіційні" було

виключено через те, що воно викликало певні непорозуміння при

визначенні, чи були збори "офіційними", чи ні. Виключення цього

слова не передбачало істотної зміни змісту норми. "Збори", належні

до сплати, позначають тільки ті збори, що є необхідним наслідком

імпорту як такого і які відповідно повинні бути сплачені згідно

застосовних правил імпорту. Будь-які додаткові збори, стягувані

особами приватного права в зв'язку з імпортом, такі як складські

збори, не пов'язані з обов'язком митного очищення товару, не

охоплюються згаданим терміном "збори". Проте, виконання

зазначеного зобов'язання може викликати деякі витрати на користь

митних брокерів або експедиторів, якщо сторона, що несе це

зобов'язання, не виконує відповідну роботу сама.

"порти", "місця", "пункти" ("точки") і "площі" У відношенні позначення місця, куди повинні бути доставлені

товари, в Інкотермс використовуються різноманітні терміни. У

термінах, призначених для застосування виключно при перевезенні

товарів водним шляхом - таких як FAS, FOB, CFR, CIF, DES і DEQ -

використані вирази "порт відправки" і "порт призначення". В усіх

інших випадках використано слово "місце". У деяких випадках було

визнано за потрібне також указувати "пункт" ("точку") всередині

порту або місця, оскільки продавцю може бути необхідно знати не

тільки про доставку товару у певний район, такий як місто, але й

про те, де саме в межах цього району товар має бути наданий у

розпорядження покупця. У договорах купівлі-продажу така інформація

часто відсутня, і тому Інкотермс передбачають, що якщо конкретний

пункт у межах узгодженого місця не був обумовлений і наявні кілька

можливих пунктів, продавець може вибрати той, що найбільш

придатний для його цілей (як, наприклад, у терміні FCA ст. А.4).

Там, де пунктом доставки виступає місцезнаходження продавця,

використовувався вираз "площі продавця" (термін FCA ст. А.4).

"корабель" і "судно" У термінах, призначених для застосування щодо перевезень

товарів водним шляхом, вирази "ship" і "vessel" використовуються

як синоніми. Поняття "ship" використовується тоді, коли воно

входить безпосередньо до складу торговельного терміна, такого як

"франко вздовж борта судна" (FAS) і "доставка з судна" (DES), а

також традиційно вживаного виразу "перехід через поручні судна" у

терміні FOB.

"перевірка" та "огляд" У статтях А.9 і Б.9 правил Інкотермс відповідно використані

заголовки "перевірка - упаковка - маркування" і "огляд товару".

Хоча слова "перевірка" та "огляд" є синонімами, було визнано за

доцільне використовувати перше у відношенні зобов'язання продавця

щодо поставки згідно статті А.4 та залишити друге для конкретного

випадку здійснення "передвідвантажувального огляду", тому що такий

огляд звичайно вимагається тільки тоді, коли покупець або органи

влади країни експорту чи імпорту бажають пересвідчитися перед

відправкою товару, що він відповідає умовам договору чи

нормативних вимог.

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ ЩОДО ПОСТАВКИ

Інкотермс зосереджують увагу на зобов'язаннях продавця щодо

поставки. Точний розподіл функцій і витрат у зв'язку з поставкою

товару продавцем звичайно не викликає проблем, коли між сторонами

існують тривалі торгові відносини. Тоді між ними встановлюється

практика ("порядок торгових відносин"), якому вони слідують у

наступних угодах так само, як раніше. Однак, при встановленні

нових комерційних відношень або укладанні договору через

посередників, що є поширеним при продажі матеріальних товарів,

необхідно використовувати умови договору купівлі-продажу та, у

випадку, коли в цей договір включаються Інкотермс-2000, - розподіл

функцій, витрат і ризиків, що випливає з них. Звичайно, бажано було б, щоб Інкотермс могли якнайдетальніше

визначати обов'язки сторін у зв'язку з поставкою товару. У

порівнянні з Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ), в деяких конкретних

ситуаціях (наприклад, див. термін FCA ст. А.4) у цьому відношенні

було вжито додаткових заходів. Але було неможливо уникнути

посилання на торгівельні звичаї в статтях А.4 термінів FAS і FOB

("у спосіб, відповідний до звичаїв порту"). Причиною цього є те,

що саме в торгівлі матеріальними товарами точний засіб надання

товару для перевезення за договорами на умовах FAS або FOB може

відрізнятися у різних морських портах.

8. ПЕРЕХІД РИЗИКІВ І ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТОВАРОМ

Ризик втрати чи пошкодження товару, а також обов'язок несення

витрат, пов'язаних з товаром, переходить від продавця до покупця в

момент виконання продавцем своїх зобов'язань щодо поставки товару.

Оскільки покупцю не слід надавати можливість відкладення моменту

передачі ризиків і витрат, усі терміни передбачають, що ця

передача може мати місце навіть до здійснення поставки, якщо

покупець не приймає поставку, як домовлено, чи не дає відповідних

вказівок (у відношенні часу відвантаження та/або місця поставки),

яких може потребувати продавець в інтересах виконання своїх

обов'язків щодо поставки товару. Умовою такого передчасного

переходу ризиків і витрат є визначення товару як призначеного для

покупця або, як передбачено відповідними положеннями, окремо

зарезервованого для нього (індивідуалізованого). Ця вимога є особливо важливою для терміна EXW, тому що за

всіх інших умов товари, як правило, визначаються як призначені для

покупця, коли вжито заходів для їх відвантаження або відправлення

(терміни "F" і "C") чи то доставки в місце, призначення

("D"-терміни). Проте у виняткових випадках товар може бути

відправлений від продавця навалом без точного визначення обсягів,

призначених для кожного покупця, і тоді переходу ризиків і витрат

не відбувається без вищезазначеної його індивідуалізації (пор. тж.

із пунктом 3 ст. 69 Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної

купівлі-продажу товарів ( 995_003 ).

9. ТЕРМІНИ

9.1. "E"-термін покладає на продавця мінімальні зобов'язання:

продавець повинен лише надати товар у розпорядження покупця в

узгодженому місці - звичайно на власних площах продавця. З іншого

боку, як часто відбувається на практиці, продавець може допомагати

покупцю завантажити товар на транспортний засіб, наданий останнім.

Хоча термін EXW краще відображував би це явище, якби коло

зобов'язань продавця охоплювало й відвантаження, автори визнали за

бажане збереження традиційного принципу мінімальних зобов'язань

продавця за умовами терміна EXW, щоб їх можна було застосовувати

тоді, коли продавець не хоче приймати ніяких зобов'язань щодо

відвантаження товару. Якщо покупець бажає покласти на продавця ці

додаткові обов'язки, це має бути обумовлено в договорі

купівлі-продажу.

9.2. "F"-терміни вимагають від продавця доставки товару для

перевезення відповідно до вказівок покупця. Питання пункту такої

доставки за умовами FCA викликало утруднення через широке

різноманіття обставин, що можуть торкатися договорів, укладених у

відповідності з цим терміном. Так, товар може бути завантажений на

транспортний засіб, надісланий покупцем, щоб забрати товар з площ

продавця; в іншому випадку товар може потребувати відвантаження з

транспортного засобу, наданого продавцем для доставки товару на

термінал, названий покупцем. Інкотермс-2000 враховують ці

варіанти, передбачаючи, що у випадку, коли місцем, названим у

договорі в якості місця доставки, є площі продавця, поставка є

завершеною, коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий

покупцем, а в інших випадках - коли товар наданий у розпорядження

покупця без розвантаження з транспортного засобу продавця.

Варіанти, що вказувалися для різноманітних видів транспорту в

статті А.4 терміна FCA Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ), не

повторюються в Інкотермс-2000. Пункт поставки на умовах FOB, такий самий, як у термінах CFR

та CIF, залишився без змін в Інкотермс-2000, попри значні

дискусії. Хоча у терміні FOB поняття "доставити товар через

поручні судна" зараз може видаватися в багатьох випадках

непідходящим, воно тим не менш розуміється комерсантами і

застосовується з урахуванням особливостей товару та наявних

навантажувальних засобів. Відчувалося, що зміни щодо пункту

поставки в терміні FOB можуть створити непотрібну плутанину,

особливо у відношенні продажу промислових товарів, що перевозяться

морським шляхом, як правило, чартер-партіями. На жаль, абревіатура FOB ще використовується деякими

комерсантами просто для позначення будь-якого пункту доставки -

наприклад, "FOB фабрика", "FOB завод", "FOB із заводу продавця" чи

інших внутрішніх пунктів, таким чином нехтуючи значенням

абревіатури "вільно на борту". Такого застосування терміна, що

створює плутанину, слід уникати. У терміні FAS відбулися важливі зміни щодо обов'язку

експортного митного очищення товару, оскільки виявилося, що на

практиці найчастіше цей обов'язок покладається на продавця, а не

на покупця. Для привернення належної уваги до цієї зміни, її

виділено заголовними літерами в преамбулі терміна FAS.

9.3. "C"-терміни вимагають від продавця укласти договір

перевезення на звичайних умовах за свій власний рахунок. Тому

пункт, до якого він повинен оплачувати транспортні витрати,

обов'язково має бути зазначений після відповідного "C"-терміна. За

умовами термінів CIF і CIP продавець також повинен застрахувати

товар і нести витрати щодо страхування. Оскільки точка розподілу

витрат фіксована в країні призначення, договори з "C"-термінами

часто помилково вважаються договорами прибуття, за якими продавець

несе всі ризики та витрати до моменту фактичного прибуття товару

до погодженого пункту. Слід підкреслити, однак, що "C"-терміни

мають ту ж природу, що "F"-терміни в тому відношенні, що продавець

здійснює виконання договору в країні відвантаження або

відправлення. Таким чином, договори купівлі-продажу на умовах

"C"-термінів, як і договори на умовах "F"-термінів, входять до

категорії договорів відправлення. У природі договорів відправлення закладено, що, в той час як

звичайні транспортні витрати за перевезення товару звичайним

маршрутом і способом до погодженого місця сплачуються продавцем,

покупець приймає ризики втрати чи пошкодження товару, а також

додаткові витрати, що можуть виникнути внаслідок подій, що мають

місце після належної доставки товару для перевезення. Таким чином,

"C"-терміни відрізняються від усіх інших термінів тим, що вказують

на дві "критичні" точки. Одна - це точка, до якої продавець

повинен організувати перевезення й нести витрати за договором

перевезення, а інша - це точка переходу ризиків. З цієї причини,

покладення на продавця за "C"-договором додаткових зобов'язань

щодо продовження його відповідальності за збереження товару після

проходження товаром вищезгаданої точки переходу ризику має

здійснюватися з максимальною обережністю. Сутність "C"-термінів

полягає у звільненні продавця від будь-яких подальших ризиків і

витрат після належного виконання ним договору купівлі-продажу

шляхом укладення договору перевезення та передання товару

перевізникові, а також забезпечення страхування за термінами CIF і

CIP. Сутнісна природа "C"-термінів як умов договорів відправлення

також відображається у використанні документарних акредитивів як

переважного засобу платежу за цих обставин. У випадках, коли

сторони договору купівлі-продажу домовилися, що продавець одержить

оплату при поданні погоджених вантажовідправних документів до

банку у відповідності з умовами документарного акредитиву, несення

продавцем подальших ризиків і витрат після одержання оплати, за

акредитивом чи іншим шляхом, після відвантаження й відправлення

товару суперечило б ключовій меті документарного акредитиву.

Звичайно, продавцю доведеться нести витрати за договором

перевезення незалежно від того, чи фрахт підлягає оплаті вперед

відправки (в пункті відправки), чи то в місці призначення; однак

додаткові витрати, що можуть виникнути внаслідок подій, що

матимуть місце після відвантаження й відправлення, обов'язково

покладаються на покупця. Якщо продавець повинний забезпечити договір перевезення, який

охоплює оплату мит, податків і інших зборів, такі витрати,

звичайно, покладаються на продавця в тій мірі, в який це

передбачено договором. Тепер це чітко сформульовано в статті А.6

усіх "C"-термінів. Якщо звичайно необхідно укласти декілька договорів

перевезення, пов'язаних із перевантаженням товару в проміжних

пунктах для доставки їх до обумовленого місця призначення,

продавець повинен оплачувати всі відповідні витрати, включаючи

будь-які витрати, що виникають при перевантаженні товару з одного

транспортного засобу на інший. Проте, якщо перевізник використав

право перевантаження за відповідною умовою договору перевезення з

метою уникнення непередбачених перешкод (наприклад, лід, затор,

страйки, робочі безпорядки, приписи органів влади, війна чи

військові дії), тоді всі додаткові витрати, що випливають із

цього, будуть віднесені на рахунок покупця, тому що зобов'язання

продавця обмежене організацією звичайного договору перевезення. Часто трапляється, що сторони договору купівлі-продажу

бажають чітко визначити міру, в якій продавець зобов'язаний

забезпечувати договір перевезення, включаючи витрати на

розвантаження. Оскільки такі витрати звичайно покриваються ціною

фрахту, коли товар перевозиться звичайними судноплавними лініями,

договір купівлі-продажу часто передбачає, щоб товар перевозився в

такий спосіб або принаймні відповідно до "лінійних умов" (умов

перевезення вантажів рейсовими судами). В інших випадках після

термінів CFR і CIF добавляються слова "включаючи розвантаження"

("розвантажено"). Втім, не рекомендується додавати до "C"-термінів

абревіатури, за винятком випадків, коли у відповідному секторі

торгівлі значення абревіатури є чітко зрозумілим та прийнятим

договірними сторонами, або мав бути, виходячи з відповідного

законодавства чи торгівельного звичаю. Зокрема, для продавця не бажано - та й неможливо, не змінюючи

саму природу "C"-термінів - брати на себе будь-які зобов'язання

щодо прибуття товару в місце призначення, бо ризик будь-якої

затримки під час перевезення несе покупець. Таким чином, будь-яке

зобов'язання щодо часових рамок обов'язково має стосуватися місця

відвантаження чи відправлення, наприклад, "відвантаження

(відправлення) не пізніше ...". Умова, наприклад, "CFR Гамбург не

пізніше ..." є насправді некоректною і тому залишає місце для

різноманітних тлумачень. Можна припустити, що сторони мали на

увазі або те, що товар повинен дійсно прибути в Гамбург у

визначений день, і тоді договір вже буде не договором

відвантаження, а договором прибуття, чи, навпаки, що продавець

повинен відправити товар у такий термін, за якого товар, за

звичайного ходу обставин, прибуде в Гамбург до визначеної дати, за

винятком випадків затримки перевезення внаслідок непередбачених

подій. У товарній торгівлі трапляється, що товар купується під час

перевезення на судні, і в таких випадках після торговельного

терміна додається вираз "на плаву". Оскільки за таких умов, згідно

положень термінів CFR і CIF, ризик втрати чи пошкодження товару

вже перейшов від продавця до покупця, можуть виникнути складності

тлумачення. З одного боку, можливе збереження звичайного значення

термінів CFR і CIF щодо розподілу ризику між продавцем і покупцем,

як-от, переходу ризику в момент відвантаження: це могло б

означати, що покупець змушений прийняти наслідки подій, що вже

відбулися на момент вступу договору купівлі-продажу в силу. Іншим

варіантом було б визнати співпадіння моменту переходу ризику з

часом укладення договору купівлі-продажу. Перший варіант досить

практичний, оскільки звичайно неможливо визначити стан товару під

час перевезення. З цих міркувань стаття 68 Конвенції ООН 1980 року

про договори міжнародної купівлі-продажу товарів ( 995_003 )

(CISG) передбачає, що, "(якщо на те вказують обставини,) покупець

приймає на себе ризик у відношенні товару, проданого під час його

знаходження в дорозі, з моменту здачі товару перевізнику, що видав

документи, які підтверджують договір перевезення". Проте, це

правило має виняток, коли "продавець знав або повинен був знати,

що товар втрачено чи пошкоджено, і він не сповістив про це

покупця". Таким чином, тлумачення термінів CFR або CIF із

додаванням виразу "на плаву" залежатиме від правових норм,

застосовних до договору купівлі-продажу. Сторонам рекомендується

перевірити, яке право застосовується до їх договору, та яке

рішення має з цього випливати. У випадку сумнівів сторонам

рекомендується ясно розкрити це питання в своєму договорі. На практиці сторони часто продовжують використовувати стару

абревіатуру C&F (або C і F, C+F). Проте в більшості випадків

виявляється, що вони розглядають ці вирази як еквіваленти CFR.

Сторонам, на уникнення труднощів тлумачення їх договору, слід

застосовувати правильний термін Інкотермс - CFR, що є єдиною

прийнятою в усьому світі стандартною абревіатурою терміна

"вартість і фрахт (... назва порту призначення)". Терміни CFR і CIF у статтях А.8 правил Інкотермс-1990

( v0a23697-90 ) зобов'язували продавця надавати копію

чартер-партії в усіх випадках, коли його транспортний документ

(звичайно коносамент) містив посилання на чартер-партію,

наприклад, через вказівки на "всі інші умови, передбачені в

чартер-партії". Хоча, звичайно, договірна сторона повинна завжди

бути в змозі визначити всі умови свого договору - бажано під час

його укладення, - виявилося, що практика надання чартер-партії як

зазначено вище створює проблеми, зокрема в зв'язку з акредитивними

операціями. Обов'язок продавця надавати відповідно до умов CFR і

CIF копію чартер-партії разом з іншими транспортними документами

було виключено з Інкотермс-2000. Хоча статті А.8 правил Інкотермс спрямовані на забезпечення

надання продавцем покупцю "доказів поставки", варто підкреслити,

що продавець виконує цю вимогу в момент надання "звичайних"

доказів. Згідно умов термінів CPT і CIP це буде "звичайний

транспортний документ", а термінів CFR і CIF - коносамент або

морська накладна. Транспортні документи повинні бути "чистими", що

означає, що вони не повинні містити застереження чи вказівки, що

констатують дефектний стан товару та/або упаковки. Якщо такі

застереження або вказівки з'являються в документі, він вважається

"нечистим" і не приймається банками в операціях із документарними

акредитивами. Проте слід зазначити, що транспортний документ,

навіть без таких застережень чи вказівок, звичайно не складає для

покупця беззаперечного доказу того, що товар був відвантажений у

відповідності з умовами договору купівлі-продажу, для використання

проти перевізника. Як правило, перевізник у стандартному тексті на

першій сторінці транспортного документа відмовляється прийняти

відповідальність за інформацію щодо товару, вказуючи, що детальні

відомості, включені до транспортного документа, являють собою лише

заяви вантажовідправника. Згідно більшості застосовних законів і

принципів перевізник повинний принаймні використати розумні засоби

перевірки правильності інформації, й невиконання цього може

покласти на нього відповідальність перед вантажоодержувачем. Втім,

у контейнерній торгівлі перевізник не має засобів перевірки вмісту

контейнера, якщо тільки він сам не відповідав за його укладання. Існують тільки два терміни, пов'язані із страхуванням, як-от

терміни CIF і CIP. Відповідно до них продавець зобов'язаний

забезпечити страхування на користь покупця. В інших випадках

сторони самі вирішують, чи бажають вони застрахуватися та в якій

мірі. Оскільки продавець страхує угоду на користь покупця, він не

знає точних вимог останнього. Відповідно до стандартних умов

страхування вантажів Інституту лондонських страховиків страхування

може здійснюватися з "мінімальним покриттям" за умовами C, із

"середнім покриттям" за умовами B і з "найбільш широким покриттям"

за умовами A. Оскільки при продажі товарів за терміном CIF

покупець може захотіти продати товар у дорозі наступному

покупцеві, який, в свою чергу, може захотіти знову перепродати

товар, неможливо знати розмір страхового покриття, що

задовольнятиме таких наступних покупців, і, таким чином,

традиційно за умов CIF обирається мінімальне страхування, з

можливістю покупця вимагати від продавця додаткового покриття.

Однак мінімальне страхування не підходить для продажу промислових

товарів, коли ризик викрадення, розкрадання або неналежного

поводження з товаром чи збереження товару потребує більшого

покриття, ніж за умовами C. Оскільки термін CIP, на відміну від

терміна CIF, як правило, не застосовується для продажу промислових

товарів, доцільно було б затвердити найширше страхове покриття за

CIP, радше ніж мінімальне за CIF. Але встановлення різних

обов'язків продавця щодо страхування за термінами CIF і CIP

призвело б до плутанини, тож обидва терміни обмежують обов'язки

продавця щодо страхування мінімальним покриттям. Для покупця на

умовах CIP особливо важливо приділяти увагу наступному: при

необхідності додаткового страхування, він повинний домовитися з

продавцем, чи останній надасть додаткове страхування, або ж

покупець сам подбає про нього. Є також окремі випадки, коли

покупець може захотіти одержати ще більший захист, ніж надається

згідно вищезгаданих стандартних умов A, наприклад, страхування на

випадок війни, повстань, громадських заворушень, страйків або

інших робочих безпорядків. Якщо він бажає, щоб продавець

забезпечив таке страхування, він повинний надати йому відповідні

вказівки щодо того, в якому випадку продавець буде зобов'язаний,

за наявності відповідних можливостей, забезпечити таке

страхування.

9.4. "D"-терміни відмінні за своєю природою від "C"-термінів,

тому що відповідно до "D"-термінів продавець відповідає за

прибуття товару в узгоджене місце чи пункт призначення на кордоні

чи то всередині країни імпорту. Продавець зобов'язаний нести всі

ризики й витрати щодо доставки товару до цього місця (пункту).

Таким чином, "D"-терміни позначають договори прибуття, в той час

як "C"-терміни вказують на договори відвантаження (відправлення). Відповідно до "D"-термінів, за винятком DDP, продавець не

зобов'язаний доставляти товар очищеним для імпорту в країну

призначення. Традиційно, за терміном DEQ продавець був зобов'язаний

очистити товар для імпорту, оскільки товар мав бути вивантажений

на причал і в такий спосіб ввезений до країни імпорту. Але

внаслідок змін у процедурах митного очищення в більшості країн,

зараз доречніше, щоб здійснювала очищення і сплачувала мита й інші

збори сторона з місцем знаходження в відповідній країні. Таким

чином, зміни до терміна DEQ було внесено з тієї ж причини, що й

згадані раніше зміни в терміні FAS, і так само вони виділені

заголовними літерами у преамбулі. Виявилося, що в багатьох країнах використовуються торгові

терміни, не включені в Інкотермс, переважно при залізничних

перевезеннях ("франко кордон" - "franco border",

"franco-frontiere", "Frei Granze"). Проте такі терміни звичайно не

передбачають, що продавець зобов'язується нести ризик втрати чи

пошкодження товару під час транспортування до кордону. За цих

обставин бажано було б застосовувати термін CPT із зазначенням

кордону. Якщо, з іншого боку, сторони мають на меті несення

продавцем ризику під час перевезення, доречно застосовувати термін

DAF із зазначенням кордону. Термін DDU був запроваджений у версії Інкотермс 1990 року

( v0a23697-90 ). Термін виконує важливу функцію у випадках, коли

продавець готовий доставити товар до країни призначення без

очищення його для імпорту й оплати мита. У країнах, де імпортне

очищення може бути складним і займати багато часу, для продавця

може бути ризиковано брати на себе зобов'язання доставити товар за

пункт митного очищення. Хоча за умовами статей Б.5 і Б.6 терміна

DDU покупець зобов'язаний нести додаткові ризики й витрати

внаслідок можливого не виконання своїх обов'язків щодо очищення

товару для імпорту, продавцю рекомендується не застосовувати

термін DDU у відношенні країн, де можна очікувати утруднень при

імпортному очищенні товару.

10. ВИРАЗ "НЕМАЄ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ"

Як постає з виразів "продавець зобов'язаний" і "покупець

зобов'язаний", терміни Інкотермс стосуються тільки зобов'язань, що

сторони несуть одна перед одною. Тому слова "немає зобов'язань"

були включені в усіх випадках, коли одна сторона не несе

зобов'язань перед іншою. Таким чином, якщо, наприклад, у

відповідності зі статтею А.3 відповідного терміна продавець

зобов'язаний укласти й оплатити договір перевезення, ми

зустрічаємо слова "немає зобов'язань" під заголовком "договір

перевезення" у статті Б.3 "а", що визначає статус покупця. Знову

ж, коли жодна із сторін не несе відповідних зобов'язань перед

іншою, слова "немає зобов'язань" постають відносно обох сторін,

наприклад, у відношенні страхування. У будь-якому випадку важливо підкреслити, що навіть коли одна

сторона може "не мати зобов'язань" щодо виконання певної задачі

перед іншою, це не означає, що виконання цієї задачі не в її

інтересах. Так, наприклад, тільки через те, що покупець за умовами

терміна CFR не зобов'язаний перед продавцем укласти договір

страхування за статтею Б.4, ясно, що укладення такого договору в

його інтересах, бо за статтею А.4 продавець не несе зобов'язань

щодо забезпечення страхування.

11. ВАРІАЦІЇ ІНКОТЕРМС

У практиці часто має місце ситуація, коли сторони намагаються

самостійно досягти більшої точності терміна, додаючи певні слова

до термінів Інкотермс. Варто підкреслити, що Інкотермс не дають

ніяких вказівок стосовно таких змін. Таким чином, якщо сторони не

можуть спертися на усталений торговельний звичай у тлумаченні

таких приписок, вони можуть зіткнутися з серйозними проблемами,

коли неможливо забезпечити однозначне розуміння останніх. Наприклад, при використанні поширених виразів "Франко-борт

укладено" або "Франко-завод навантажено" неможливо досягти в

усьому світі єдиного розуміння того, що зобов'язання продавця

таким чином поширюються не тільки на покриття вартості фактичного

вантаження товару відповідно на судно чи наземний транспортний

засіб, але й на прийняття ризику випадкової втрати чи пошкодження

товару в процесі укладки й навантаження. З цих причин сторонам

наполегливо рекомендується чітко вказати, чи мають вони на увазі

тільки те, що обов'язки щодо здійснення або оплати дій з укладки й

завантаження покладаються на продавця, чи то що на ньому

залишається й ризик до фактичного завершення укладки й

завантаження. На це питання Інкотермс не дають відповіді;

відповідно, якщо договір також чітко не розкриває наміри сторін,

сторони можуть зазнати зайвих утруднень і витрат. Хоча Інкотермс-2000 не торкаються багатьох із цих традиційно

використовуваних варіантів, преамбули до деяких торговельних

термінів все ж попереджають сторони про необхідність спеціальних

умов договору у випадку бажання сторін вийти за межі умов

Інкотермс: - EXW - додатковий обов'язок продавця завантажити товар на

транспортний засіб покупця; - CIF/CIP - потреба покупця в додатковому страхуванні; - DEQ - додатковий обов'язок продавця щодо сплати витрат

після розвантаження. У деяких випадках продавці й покупці посилаються на

комерційну практику рейсових (контейнерних) і чартерних

перевезень. За цих обставин необхідно чітко розрізняти

зобов'язання сторін за договором перевезення і їх взаємні

обов'язки за договором купівлі-продажу. На жаль, відсутні

авторитетні визначення таких виразів, як "лінійні умови" й

"портові збори". Розподіл витрат згідно відповідних умов може

відрізнятися в різних місцях і періодично змінюватися. Сторонам

рекомендується чітко вказати в договорі купівлі-продажу, як ці

витрати повинні розподілятися між ними. Вирази, часто використовувані в чартер-партіях, такі як

"Франко-борт укладено", "Франко-борт укладено та впорядковано",

іноді використовуються в договорах купівлі-продажу для точного

пояснення того, якою мірою продавець за умовами FOB повинний

виконати укладення товару та розміщення його на борту судна. У

випадку додавання цих слів, у договорі купівлі-продажу необхідно

роз'яснити, чи відносяться додаткові обов'язки тільки до витрат

або й до ризиків теж. Як уже зазначалося, було докладено всіх зусиль для

відображення в термінах Інкотермс найпоширенішої комерційної

практики. Проте в деяких випадках - особливо там, де

Інкотермс-2000 відрізняються від Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ) -

сторони можуть захотіти іншої дії умов за торговельними термінами.

Їм нагадуватиметься про можливі варіанти у преамбулі до термінів,

указуючи на них словом "Проте" або "Однак".

12. ЗВИЧАЇ ПОРТУ ЧИ ПЕВНОЇ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

Оскільки Інкотермс утворюють набір термінів-умов для

використання в різних галузях торгівлі та регіонах, точно

визначити обов'язки сторін назавжди й для всіх неможливо. Тому до

певної міри необхідно посилатися на звичаї порту чи певної сфери

торгівлі, або практику, яку могли встановити самі сторони в своїх

попередніх відносинах (пор. зі ст. 9 Конвенції ООН 1980 року про

договори міжнародної купівлі-продажу товарів ( 995_003 ).

Звичайно, бажано, щоб продавці та покупці постійно підтримували

належну двосторонню поінформованість щодо таких звичаїв під час

переддоговірних переговорів, і при виникненні неясностей

висвітлювали своє правове становище у відповідних статтях своїх

договорів купівлі-продажу. Такі спеціальні умови конкретного

договору замінюватимуть чи змінюватимуть усе сформульоване в

умовах різноманітних термінів Інкотермс в якості правил

тлумачення.

13. ВИБІР ПОКУПЦЕМ МІСЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

У деяких ситуаціях може виявитися неможливим на момент

укладення договору купівлі-продажу прийняти точне рішення щодо

конкретного пункту чи навіть місця, до яких продавець повинен

доставити товар для перевезення. Наприклад, на цій стадії можуть

бути зазначені просто район чи досить велика територія, наприклад,

морський порт. Після цього звичайно робиться застереження про

право чи обов'язок покупця пізніше назвати більш конкретний пункт

у зазначених рамках. Якщо покупець зобов'язаний назвати конкретний

пункт відповідно до вищевикладеного, невиконання цього може

призвести до покладення на нього ризиків і додаткових витрат, що

можуть стати наслідком такого невиконання (статті Б.5/Б.7 усіх

термінів). Крім того, невикористання покупцем свого права

зазначити такий пункт може надати продавцю право вибрати пункт,

найбільш підхожий для своїх цілей (FCA стаття А.4).

14. МИТНЕ ОЧИЩЕННЯ

Термін "митне очищення" викликав різночитання. Тому при

кожному посиланні на обов'язок продавця або покупця виконати

зобов'язання, пов'язані з проходженням товару через митницю країни

експорту або імпорту, зараз указується, що цей обов'язок охоплює

не тільки оплату мита і всіх інших зборів, але також виконання й

оплату будь-яких адміністративних дій, пов'язаних із проходженням

товару через митницю та сповіщенням органів влади щодо цього.

Далі, подекуди вважалося, хоч і цілком неправомірно, непотрібним

застосовувати терміни, що торкаються обов'язку митного очищення

товару, у випадках, коли (як, наприклад, у межах Європейського

Союзу чи інших зон вільної торгівлі) обов'язки щодо сплати митних

платежів та обмеження щодо імпорту чи експорту відсутні. Для

прояснення цих ситуацій у статті А.2 і Б.2, А.6 і Б.6 відповідних

термінів Інкотермс були включені слова "де це належить", щоб

терміни використовувалися без будь-яких двозначностей у випадках,

коли митні процедури не потрібні. Звичайно бажано, щоб митне

очищення організовувала сторона, що має постійне місцезнаходження

в країні, де має відбуватися це очищення, або принаймні особа, що

діє там від імені цієї сторони. Таким чином, експортер, як

правило, повинен проводити очищення товару для експорту, а

імпортер - для імпорту. Інкотермс-1990 ( v0a23697-90 ) відходили

від цього принципу в торговельних термінах EXW і FAS (обов'язок

експортного очищення товару на покупці) та DEQ (обов'язок

імпортного очищення на продавці), але в редакції Інкотермс-2000

терміни FAS і DEQ покладають обов'язок митного очищення товару для

експорту на продавця, а для імпорту - відповідно на покупця.

Термін же EXW, що покладає мінімальні обов'язки на продавця, був

залишений без змін (обов'язок очищення товару для експорту

покладається на покупця). За терміном DDP продавець безпосередньо

погоджується зробити те, що випливає з самої розшифровки назви

терміна - "Доставлено, мито оплачене", тобто очистити товар для

імпорту і сплатити будь-які збори, що випливають із цього.

15. ПАКУВАННЯ

У більшості випадків сторони заздалегідь знають, яка упаковка

необхідна для безпечного перевезення товару в місце призначення.

Однак через те, що обов'язки продавця упакувати товар можуть

значно варіюватися залежно від засобу та тривалості планованого

перевезення, було визнано за необхідне передбачити обов'язок

продавця упакувати товар відповідно умовам транспортування, але

тільки в тій мірі, в якій йому до укладення договору

купівлі-продажу стали відомі обставини, пов'язані з

транспортуванням (пор. з ст. ст. 35(1) і 35(2)(b) Конвенції ООН

1980 року про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

( 995_003 ), згідно яких товар, включаючи упаковку, повинен бути

"придатний для будь-якої конкретної цілі, про яку продавцю було

прямо чи посередньо повідомлено під час укладання договору, за

винятком тих випадків, коли з обставин випливає, що покупець не

покладався або що для нього було нерозумним покладатися на

компетентність і судження продавця").

16. ОГЛЯД ТОВАРУ

У багатьох випадках покупцю можна рекомендувати домовитися

щодо огляду товару до або в момент його передачі продавцем для

перевезення (так званий передвідвантажувальний огляд). Якщо в

договорі не передбачено інше, покупець самостійно несе витрати

такого огляду, що проводиться в його власних інтересах. Проте,

якщо огляд проводиться з метою надання продавцю можливості

виконати будь-які обов'язкові правила, застосовані до експорту

товару в його власній країні, продавець повинен сам оплатити такий

огляд, за винятком договорів за терміном EXW, тому що при

застосуванні останнього витрати такого огляду лежать на покупцеві.

17. ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ ТЕРМІНИ ІНКОТЕРМС-2000

Будь-який вид транспорту

------------------------------------------------------------ |Група E|EXW|Франко-завод (... назва місця) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група F|FCA|Франко-перевізник (... назва місця) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група C|CPT|Фрахт/перевезення оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | | |CIP|Фрахт/перевезення та страхування оплачені до | | | |(... назва місця призначення) | |-------+---+----------------------------------------------| |Група D|DAF|Поставка до кордону (... назва місця поставки)| | |DDU|Поставка без сплати мита | | | |(... назва місця призначення) | | |DDP|Поставка зі сплатою мита | | | |(... назва місця призначення) | ------------------------------------------------------------

Виключно морський і внутрішній водний транспорт

--------------------------------------------------------------- |Група F|FAS|Франко вздовж борту судна | | | |(... назва порту відвантаження) | | |FOB|Франко-борт (... назва порту відвантаження) | |-------+---+-------------------------------------------------| |Група C|CFR|Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | | |CIF|Вартість, страхування та фрахт | | | |(... назва порту призначення) | |-------+---+-------------------------------------------------| |Група D|DES|Поставка з судна (... назва порту призначення) | | |DEQ|Поставка з причалу (... назва порту призначення) | ---------------------------------------------------------------

18. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

У деяких випадках преамбула того чи іншого терміна містить

рекомендації щодо його застосування чи незастосування. Це особливо

важливо при виборі між термінами FCA і FOB. На жаль, комерсанти

продовжують застосовувати термін FOB там, де він цілком

недоречний, цим змушуючи продавця нести ризики після передачі

товару перевізнику, названому покупцем. Термін же "FOB" можна

застосовувати тільки тоді, коли здійснення поставки товару

передбачається після переходу "через поручні судна" чи, в

будь-якому випадку, на судно, а не шляхом передачі перевізнику для

наступного завантаження на судно, наприклад, складеним у

контейнери чи завантаженим на вантажівки або в фури для їх

поромного перевезення методом "з колес на колеса". Відповідно, у

преамбулі до терміна FOB було зроблено наполегливе попередження

про недоречність застосування цього терміна, коли сторони не мають

намірів щодо здійснення поставки в момент переходу товару через

поручні судна. Трапляється, що сторони помилково застосовують терміни,

призначені для перевезення товарів морем, і тоді, коли мають на

увазі інший вид транспорту. Це може поставити продавця в невдале

положення, коли він не може виконати своє зобов'язання щодо

надання покупцю відповідного документа (наприклад, коносаменту,

морської накладної чи їх електронного еквіваленту). Таблиця,

наведена вище в параграфі 17, показує, який термін Інкотермс-2000

слід використовувати для якого виду транспорту. Крім того, у

преамбулі до кожного терміна вказується, чи може він

використовуватися для всіх видів транспорту чи тільки для водного.

19. КОНОСАМЕНТ І ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ

Традиційно бортовий коносамент є єдиним прийнятним

документом, який може надавати продавець відповідно до термінів

CFR і CIF. Коносамент виконує три важливі функції, як-от: - доказ поставки товару на борт судна; - доказ укладення договору перевезення; - засіб передання прав на товар у дорозі іншій стороні шляхом

передачі їй паперового документа. Інші транспортні документи, крім коносаменту, будуть

виконувати перші дві з зазначених функцій, але не матимуть впливу

на процес доставки товару в місце призначення й не даватимуть

можливості покупцю продати товар у дорозі шляхом передачі

документів своєму покупцю. Натомість, інші транспортні документи

вказуватимуть сторону, що має право на одержання товару в місці

призначення. Той факт, що володіння коносаментом вимагається для

одержання товарів від перевізника в місці призначення, особливо

ускладнює його заміну електронними засобами зв'язку. По-друге, звичайно коносамент виписується у декількох

оригіналах, але, безперечно, дуже важливо, щоб покупцю або банку,

що діє відповідно до його інструкцій при здійсненні виплат

продавцю, було забезпечено передачу продавцем всіх оригіналів (так

званого "повного комплекту"). Це є також вимогою Уніфікованих

правил та звичаїв Міжнародної торгової палати для документарних

акредитивів ( 988_003 ) /ICC Uniform Customs and Practice for

Documentary Credits ("UCP"); версія, що діє на дату публікації

Інкотермс-2000, позначається як публікація МТП номер 500). Транспортні документи повинні засвідчувати не тільки доставку

товару перевізнику, але й те, що товар, наскільки може підтвердити

перевізник, був отриманий у повній справності й доброму стані.

Будь-який запис у транспортних документах, який би вказував, що

товар був отриманий в іншому стані, робить документ "нечистим" і,

таким чином, неприйнятним відповідно до UCP. Незважаючи на особливу юридичну природу коносаменту,

очікується його заміщення електронними засобами в найближчому

майбутньому. Вже версія Інкотермс 1990 року ( v0a23697-90 )

належним чином врахувала це очікуване вдосконалення. Згідно статей

А.8 термінів, паперові документи можуть бути замінені електронними

повідомленнями за умови, що сторони домовилися підтримувати

зв'язок в електронній формі. Такі повідомлення можуть передаватися

безпосередньо зацікавленій стороні або через третю особу, що надає

послуги, що створюють додаткову вартість. Однією з таких корисних

послуг, що може бути надана третьою особою, є реєстрація

послідовних володільців коносаменту. Системи, що надають такі

послуги, напр., т. зв. служба БОЛЕРО, можуть вимагати подальшого

ствердження відповідними юридичними нормами та принципами, як

вказують Правила електронних коносаментів Міжнародного Морського

Комітету 1990 року (Comite Maritime International 1990 Rules for

Electronic Bills of Lading) та статті 16 - 17 Типового закону

UNCITRAL про електронну торгівлю (UNCITRAL Model Law on Electronic

Commerce).

20. НЕПЕРЕДАВАНІ ТРАНСПОРТНІ ДОКУМЕНТИ ЗАМІСТЬ КОНОСАМЕНТІВ

За останні роки було досягнуто значного спрощення

документообігу. Коносаменти часто заміняються непередаваними

документами, подібними до використовуваних в інших перевезеннях,

ніж морські. Ці документи називаються "морськими накладними",

"контейнерними накладними", "вантажними розписками" або варіантами

таких виразів. Непередавані документи цілком придатні для

використання, за винятком випадків, коли покупець хоче продати

товар у дорозі шляхом передачі паперового документа новому

покупцю. Щоб це стало можливим, обов'язково має бути збережений

обов'язок продавця надати коносамент відповідно до умов CFR і CIF.

Проте якщо договірні сторони знають, що покупець не планує продажу

транзитного товару, вони можуть спеціально домовитися про

звільнення продавця від обов'язку надати коносамент, або, навпаки,

застосовувати терміни CPT і CIP, де немає вимоги про надання

коносаменту.

21. ПРАВО ДАВАТИ ВКАЗІВКИ ПЕРЕВІЗНИКУ

Покупець, що сплачує ціну товару відповідно до "C"-терміна,

повинен забезпечити позбавлення продавця можливості після

одержання оплати розпоряджатися товаром шляхом надання нових

вказівок перевізнику. Деякі транспортні документи, використовувані

для окремих видів транспорту (повітряний, дорожній або

залізничний), пропонують договірним сторонам можливість

перешкоджати продавцю у видачі таких нових вказівок перевізнику

шляхом забезпечення покупця окремим оригіналом чи дублікатом

накладної. Однак документи, використовувані замість коносаментів у

морських перевезеннях, як правило, не містять такої "блокуючої"

функції. Міжнародний Морський Комітет (СМІ) виправив цей недолік

вищевказаних документів при виданні в 1990 році "Єдиних правил

морських накладних" (Uniform Rules for Sea Waybills), що

дозволяють сторонам включити умову "без права розпорядження", за

якою продавець відмовляється від права розпоряджатися товаром

через надання вказівок перевізнику щодо доставки товару іншій

особі чи в інше місце, ніж зазначено в накладній.

22. АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ

Договірні сторони, що бажають мати можливість звернутися до

Арбітражного суду при МТП у випадку виникнення розбіжностей між

собою, повинні спеціально і чітко домовитися про арбітраж

Міжнародної торгової палати у своєму контракті або, за відсутності

єдиного договірного документа, шляхом обміну повідомленнями, що

складатиме угоду між ними. Факт включення одного або декількох

термінів Інкотермс у договір чи пов'язане з цим листування сам по

собі НЕ утворює домовленості про можливість звернутися до

арбітражу МТП. МТП рекомендує таке стандартне арбітражне

застереження: "Будь-які спори, що виникають з цього договору або в

зв'язку з ним, підлягають остаточному врегулюванню у відповідності

з Арбітражним Регламентом Міжнародної торгової палати ( 988_008 ),

одним або кількома арбітрами, призначеними у відповідності з

зазначеним Регламентом".

EXW EX WORKS (... named place) ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця)

Термін "франко-завод" означає, що продавець вважається таким,

що виконав свої зобов'язання щодо поставки, в момент, коли він

надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства

чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі

і т. ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та

завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов'язки на

продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв'язку з

перевезенням товару з площ продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки

щодо завантаження товару в місці відправлення та всі ризики й

витрати такого вантаження, це має бути чітко обумовлено шляхом

включення відповідного застереження до договору купівлі-продажу.

Цей термін не слід застосовувати, коли покупець не в змозі

виконати експортні формальності, прямо чи посередньо. За таких

обставин має застосовуватися термін FCA, за умови, що продавець

погоджується нести витрати й ризики, пов'язані з завантаженням

товару.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні, де це належить,

будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного дозвільного

документа, необхідного для здійснення експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця в

названому місці поставки, без завантаження на будь-який приймаючий

транспортний засіб, в узгоджений день чи в межах погодженого

періоду або, якщо такого часу не обумовлено, у строк, звичайний

для поставки аналогічних товарів. Якщо сторони не узгодили

конкретної точки в межах названого місця поставки, і наявні

декілька придатних для цього точок, продавець може вибрати таку

точку в межах місця поставки, яка найбільш відповідає його цілям.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6,

нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення

щодо часу і місця, коли і де товар буде наданий у розпорядження

останнього.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Немає зобов'язань.

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для надання товару в розпорядження

покупця. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком

випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати

у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовлені

договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в

якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби

перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до

укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, що

видаються чи передаються у країні поставки та/або походження

товару, яких може потребувати покупець для експорту та/або імпорту

товару і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення

через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну та імпортну ліцензію або інший

офіційний дозвільний документ і виконати, де це належить, усі

митні формальності.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтями А.4 і А.7/Б.7.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею

А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення

будь-якого періоду, встановленого для прийняття поставки, - що

виникають внаслідок неподання покупцем повідомлення згідно статті

Б.7, але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований

за договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений

як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникли внаслідок

невиконання покупцем обов'язку прийняти поставку товару, наданого

в його розпорядження, або дати належне повідомлення у

відповідності зі статтею Б.7, за умови, що товар був належним

чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений

або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього

договору; - у випадках, де це належить, усі мита, податки й інші збори,

а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають сплаті

при експорті. Покупець зобов'язаний відшкодувати усі витрати і збори,

сплачені продавцем при наданні допомоги згідно статті А.2.

Б.7. Повідомлення продавцю

Якщо покупець має право визначати час у рамках погодженого

періоду та/або місце прийняття поставки, то він зобов'язаний

надати продавцю необхідне повідомлення щодо них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний надати продавцю належні докази

прийняття поставки.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, в тому числі оглядом, що

вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

FCA FREE CARRIER (... named place) ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (... назва місця)

Термін "франко-перевізник" означає, що продавець здійснює

поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом

передання призначеному покупцем перевізнику у названому місці.

Слід зазначити, що вибір місця поставки впливає на зобов'язання

щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо

поставка здійснюється на площах продавця, продавець відповідає за

завантаження. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці,

продавець не несе відповідальності за розвантаження товару. Цей термін може бути застосований незалежно від виду

транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на

підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або

забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,

автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом

або комбінацією цих видів транспорту. Якщо покупець призначає іншу особу, ніж перевізник, прийняти

товар для перевезення, то продавець вважається таким, що виконав

свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такій

особі.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення Немає зобов'язань. Проте, за наявності прохання покупця або

відповідної комерційної практики, у випадку, якщо покупець

своєчасно не дав інших указівок, продавець вправі укласти договір

перевезення на звичайних умовах за рахунок і на ризик покупця. У будь-якому випадку продавець може відмовитися від укладання

такого договору. В такому разі він повинний негайно сповістити про

це покупця.

б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику або іншій

особі, призначеній покупцем або обраній продавцем у відповідності

зі статтею А.3 "а", у названому місці у день чи в межах періоду,

що узгоджені сторонами для здійснення поставки. Поставка вважається здійсненою, а) якщо названим місцем поставки є площі продавця: коли товар

завантажений на транспортний засіб, наданий перевізником, що

призначений покупцем, чи іншою особою, що діє від імені

останнього; б) якщо назване місце перебуває за межами площ продавця: коли

товар наданий у розпорядження перевізника чи іншої особи,

призначеної покупцем або обраної продавцем відповідно до статті

А.3 "а", нерозвантаженим з транспортного засобу продавця. Якщо сторони не узгодили конкретного пункту в межах названого

місця поставки, і наявні декілька придатних для цього пунктів,

продавець може вибрати пункт у межах місця поставки, який найбільш

задовольняє його цілям. За відсутності точних вказівок від покупця, продавець може

поставити товар для перевезення у спосіб, що зумовлюється видом

транспорту та/або кількістю та/або характером товару.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а

також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при

експорті товару.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4. У

випадку неприйняття перевізником поставки у відповідності з

статтею А.4 в узгоджений термін, продавець зобов'язаний відповідно

сповістити про це покупця.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю

звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є

транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на

прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в

одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору

перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної

морської накладної, документа перевезення внутрішнім водним

транспортом, повітряної, залізничної чи автотранспортної

накладної, або транспортних документів змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком

випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно

відправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовлені

договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в

якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби

перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до

укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець

для імпорту товару і, в разі необхідності, для його транзитного

перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару від названого місця, окрім випадків, коли

договір перевезення укладено продавцем відповідно до статті А.3

"а". б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею

А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи дати закінчення

будь-якого періоду, узгодженого для поставки, - що виникають або

внаслідок непризначення покупцем перевізника чи іншої особи у

відповідності зі статтею А.4, або внаслідок неприйняття

перевізником чи іншою особою, призначеною покупцем, товару у своє

відання в узгоджений термін, чи внаслідок ненадання покупцем

належного повідомлення у відповідності зі статтею Б.7, але за

умови, що товар був належним чином індивідуалізований за

договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як

товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникли внаслідок

невиконання покупцем обов'язку призначити перевізника або іншу

особу у відповідності з статтею А.4, або внаслідок неприйняття

особою, призначеною покупцем, товару у своє відання в узгоджений

термін, чи внаслідок ненадання покупцем належного повідомлення у

відповідності зі статтею Б.7, - але за умови, що товар був

належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через

будь-яку країну.

Б.7. Повідомлення продавцю

Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про

назву особи, зазначеної в статті А.4, і, в разі необхідності,

визначити вид транспорту, а також дату чи період поставки, і, в

разі потреби, пункт у межах місця, де товар повинен бути

доставлений перевізнику або іншій особі, зазначеній покупцем.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у

відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею, та укладенням договору

перевезення відповідно до статті А.3 "а". Покупець зобов'язаний давати продавцю належні вказівки в усіх

випадках, коли у відповідності зі статтею А.3 "а" потребується

сприяння продавця в укладенні договору перевезення.

FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment) ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту відвантаження)

Термін "франко вздовж борту судна" означає, що поставка є

здійсненою продавцем, коли товар розміщений біля борту судна у

названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі

витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести

покупець. Термін FAS зобов'язує продавця здійснити митне очищення

товару для експорту. ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

"ІНКОТЕРМС", ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ

ДЛЯ ЕКСПОРТУ НА ПОКУПЦЯ. Проте, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе

обов'язки з експортного очищення товару, сторони повинні включити

чітке застереження про це у договір купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення

товару морським або внутрішнім водним транспортом.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний розмістити товар біля борта судна,

вказаного покупцем, у місці завантаження, вказаному покупцем, у

названому порту відвантаження, на дату чи в межах періоду, що

узгоджені сторонами, та у спосіб, що відповідає звичаям порту.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а

також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при

експорті товару.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення доставки товару до борту призначеного судна.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю

звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є

транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на

прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в

одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору

перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної

морської накладної, відповідного документа внутрішнього водного

транспорту). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком

випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно

відвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовлені

договором, без упаковки). Пакування здійснюється в тій мірі, в

якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби

перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до

укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його

транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару від названого порту відвантаження. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару: - з моменту, коли він є поставленим у відповідності з статтею

А.4; - від настання погодженої сторонами дати чи від дати

закінчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають при

невиконанні покупцем обов'язку дати повідомлення у відповідності

зі статтею Б.7, або у випадку, якщо призначене ним судно не

прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє

прийняття вантажів до настання часу, про який було повідомлено у

відповідності з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним

чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений

або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього

договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - будь-які додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що

судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може

прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання часу,

про який було повідомлено у відповідності з статтею Б.7, або

внаслідок неподання покупцем належного повідомлення у

відповідності зі статтею Б.7, - але за умови, що товар був

належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через

будь-яку країну.

Б.7. Повідомлення продавцю

Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про

назву судна, пункт завантаження і час здійснення поставки, що ним

вимагається.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у

відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment) ФРАНКО-БОРТ (... назва порту відвантаження)

Термін "франко-борт" означає, що поставка є здійсненою

продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в названому

порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й

ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Термін

FOB зобов'язує продавця здійснити митне очищення товару для

експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках

перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару

через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний здійснити завантаження товару на борт

судна, призначеного продавцем, у день чи в межах періоду, що

узгоджені сторонами, в названому порту відвантаження, у спосіб, що

відповідає звичаям порту.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу

товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту переходу

товару через поручні судна в названому порту відвантаження; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю

звичайні докази поставки товару у відповідності зі статтею А.4. Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є

транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на

прохання, за рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в

одержанні транспортного документа у зв'язку з укладенням договору

перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної

морської накладної, транспортних документів внутрішнього водного

транспорту або змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару (за винятком

випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно

відвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовлені

договором, без упаковки), Пакування здійснюється в тій мірі, в

якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби

перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до

укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його

транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності у

зв'язку з імпортом товару, а також, у разі необхідності, з його

транзитним перевезенням через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару від названого порту відвантаження. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару: - з моменту переходу товару через поручні судна в названому

порту відвантаження; - від настання погодженої сторонами дати чи від дати

закінчення періоду, узгодженого для поставки, - що виникають

внаслідок неподання покупцем повідомлення у відповідності зі

статтею Б.7, або внаслідок того, що призначене ним судно не

прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє

прийняття вантажів до настання часу, про який було повідомлено у

відповідності з статтею Б.7, - але за умови, що товар був належним

чином індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений

або іншим чином визначений як товар, що є предметом цього

договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту його переходу

через поручні судна в названому порту відвантаження; - будь-які додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що

судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може

прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання часу,

про який було повідомлено у відповідності з статтею Б.7, або

внаслідок неподання покупцем належного повідомлення у

відповідності зі статтею Б.7., - але за умови, що товар був

належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через

будь-яку країну.

Б.7. Повідомлення продавцю

Покупець зобов'язаний дати продавцю достатнє повідомлення про

назву судна, пункт завантаження і час здійснення поставки, що ним

вимагається.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у

відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (... назва порту призначення)

Термін "вартість і фрахт" означає, що поставка є здійсненою

продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в порту

відвантаження. Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт,

необхідні для доставки товару до названого порту призначення,

ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які

додаткові витрати, спричинені подіями, що виникають після

здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. Термін CFR зобов'язує продавця здійснити митне очищення

товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення

товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не

мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна,

слід застосовувати термін CPT.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на

звичайних умовах договір перевезення товару до названого порту

призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у

відповідному випадку, внутрішнім водним) судном такого типу, що

звичайно використовується для перевезення товарів з

характеристиками, аналогічними визначеним у договорі

купівлі-продажу. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний здійснити поставку товару на борт

судна в порту відвантаження в узгоджену дату або в межах

узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу

товару через поручні судна в порту відвантаження.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4; - сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із

статті А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт

судна і будь-які платежі за розвантаження товару в узгодженому

порту розвантаження, покладені на продавця відповідно до договору

перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли

вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також

будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання

можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, негайно надати

покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого

порту призначення. Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна

морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним

транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути

датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару,

давати покупцю можливість вимагати товар від перевізника в порту

призначення та, за відсутності іншої домовленості, давати покупцю

можливість продати товар у дорозі третій особі шляхом виконання

передавального напису на документі на користь наступного покупця

(оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ видається в декількох

оригіналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект

оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він

організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі

прийнято звичайно відвантажувати товари з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка

повинна містити належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його

транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від

перевізника в названому порту призначення.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту переходу товару через поручні судна в названому

порту відвантаження. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для

відвантаження, - але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",

сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його

перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат і

зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на

продавця; - витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату

ліхтерних і причальних зборів, за винятком витрат і зборів, які

відповідно до договору перевезення покладаються на продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем

повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7 від

настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого

для відвантаження, але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та, в разі необхідності, при його

транзитному перевезенні через будь-яку країну, якщо вони не

покладаються на продавця у складі витрат за договором перевезення.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час відвантаження

товару та/або порт призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у

відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)

Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що поставка

є здійсненою продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в

порту відвантаження. Продавець зобов'язаний понести витрати та оплатити фрахт,

необхідні для доставки товару до названого порту призначення,

ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які

додаткові витрати, спричинені подіями, що виникають після

здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. Однак за

умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок

забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику

втрати чи пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та

сплатити страхові внески. Покупець повинен мати на увазі, що за

умовами терміна CIF від продавця вимагається забезпечення

страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець

бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або прямо

та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити

заходів до забезпечення додаткового страхування. Термін CIF зобов'язує продавця здійснити митне очищення

товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення

товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не

мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна,

слід застосовувати термін CIP.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на

звичайних умовах договір перевезення товару до названого порту

призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у

відповідному випадку, внутрішнім водним) судном такого типу, що

звичайно використовується для перевезення товарів з

характеристиками, аналогічними визначеним у договорі

купівлі-продажу. б) Договір страхування. Продавець зобов'язаний за власний

рахунок застрахувати вантаж у відповідності з договором

купівлі-продажу, на умовах надання права покупцю або іншій особі,

що володіє страховим інтересом відносно товару, заявляти вимоги

безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий

поліс або інший доказ страхового покриття. Договір страхування має бути укладений із страховиками або

страховою компанією, що користуються доброю репутацією, та, за

відсутності прямої домовленості сторін про інше, на умовах

мінімального страхового покриття відповідно до Умов страхування

вантажів (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських

Страховиків (Institute of London Underwriters) або будь-якого

подібного зводу правил. Тривалість періоду страхового покриття

обумовлюється статтями Б.4 і Б.5. За вимогою покупця і за його

рахунок, продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити

страхування від військових ризиків, ризиків, пов'язаних із

страйками, повстаннями та іншими громадськими хвилюваннями.

Мінімальне страхування повинне покривати ціну договору

купівлі-продажу плюс 10 відсотків (тобто 110%) і бути обумовленим

у валюті договору купівлі-продажу.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний здійснити поставку товару на борт

судна в порту відвантаження в узгоджену дату або в межах

узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу

товару через поручні судна в порту відвантаження.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4; - сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із

статті А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару на борт

судна; - нести витрати, пов'язані з придбанням страхування у

відповідності зі статтею А.3 "б"; - сплатити будь-які збори за розвантаження в узгодженому

порту розвантаження, покладені на продавця відповідно до договору

перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли

вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також

будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання

можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, негайно надати

покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого

порту призначення. Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна

морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним

транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути

датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару,

давати покупцю можливість вимагати товар від перевізника в порту

призначення та, за відсутності іншої домовленості, давати покупцю

можливість продати товар у дорозі третій особі шляхом виконання

передавального напису на документі на користь наступного покупця

(оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ видається в декількох

оригіналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект

оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він

організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі

прийнято звичайно відвантажувати товари з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка

повинна містити належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його

транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового

страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від

перевізника в названому порту призначення.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту переходу товару через поручні судна в названому

порту відвантаження. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для

відвантаження, - але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",

сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його

перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат і

зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на

продавця; - витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату

ліхтерних і причальних зборів, за винятком витрат і зборів, які

відповідно до договору перевезення покладаються на продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем

повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від

настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого

для відвантаження, але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та, в разі необхідності, при його

транзитному перевезенні через будь-яку країну, якщо вони не

покладаються на продавця у складі витрат за договором перевезення.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час відвантаження

товару та/або порт призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у

відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення оплачено до ..." означає, що

продавець здійснює поставку товару шляхом його передання

перевізнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець

зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до названого

місця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всі

ризики та будь-які інші витрати, що можуть виникнути після

здійснення поставки товару у вищезазначений спосіб. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на

підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або

забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,

автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом

або комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт

призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбувається

в момент передачі товару першому з них. Термін CPT зобов'язує продавця здійснити митне очищення

товару для експорту. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду

транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на

звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту

в названому місці призначення звичайним маршрутом і в звичайно

прийнятий спосіб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено

практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого

місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний здійснити поставку шляхом надання

товару перевізнику, з яким укладено договір перевезення, у

відповідності зі статтею А.3, а за наявності декількох

перевізників - першому з них, для транспортування товару до

узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату чи в

межах узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4, а також

сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із статті

А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-які

платежі за розвантаження його в місці призначення, покладені на

продавця відповідно до договору перевезення; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли

вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також

будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання

можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю,

якщо так прийнято, звичайний(-і) транспортний(-і) документ(-и)

відповідного транспорту, щодо якого укладено договір перевезення у

відповідності зі статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент,

необоротну морську накладну, документ внутрішнього водного

транспорту, повітряну, залізничну чи автотранспортну накладну, або

транспортні документи змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він

організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі

прийнято звичайно відправляти товари з такими ж характеристиками,

що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний на прохання, за рахунок і на ризик

покупця надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і для його транзитного перевезення

через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару та його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від

перевізника в названому місці.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для поставки, -

але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за

договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як

товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний, з урахуванням положень статті А.3 "а",

сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту здійснення його

поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його

перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком

витрат і зборів, які відповідно до договору перевезення

покладаються на продавця; - витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат і

зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на

продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем

повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від

настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого

для відправлення товару, але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через

будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складі

витрат за договором перевезення.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час відправлення

товару та/або місце призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у

відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення та страхування оплачено до ..."

означає, що продавець здійснює поставку товару шляхом його

передання перевізнику, призначеному ним самим. Додатково до цього

продавець зобов'язаний оплатити витрати перевезення товару до

названого місця призначення. Це означає, що покупець приймає на

себе всі ризики та будь-які додаткові витрати, що можуть виникнути

після здійснення поставки у вищезазначений спосіб. Однак за

умовами терміна CIP на продавця покладається також обов'язок

забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи

пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та

сплатити страхові внески. Покупець повинен мати на увазі, що за умовами терміна CIP від

продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним

покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з

більшим покриттям, він повинен або прямо та недвозначно домовитися

про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення

додаткового страхування. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на

підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або

забезпечити здійснення перевезення товару залізницею,

автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом

або комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт

призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбувається

в момент передачі товару у відання першого з них. Термін CIP зобов'язує продавця здійснити митне очищення

товару для експорту. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду

транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на

звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту

в названому місці призначення звичайним маршрутом і в звичайно

прийнятий спосіб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено

практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого

місця призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Продавець зобов'язаний за власний

рахунок застрахувати вантаж у відповідності з договором

купівлі-продажу, на умовах надання права покупцю або іншій особі,

що володіє страховим інтересом відносно товару, заявляти вимоги

безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий

поліс або інший доказ страхового покриття. Договір страхування має бути укладений із страховиками або

страховою компанією, що користуються доброю репутацією, та за

відсутності прямої домовленості сторін про інше, на умовах

мінімального страхового покриття відповідно до Умов страхування

вантажів (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських

Страховиків (Institute of London Underwriters) або будь-якого

подібного зводу правил. Тривалість періоду страхового покриття

обумовлюється статтями Б.4. і Б.5. За вимогою покупця і за його

рахунок продавець зобов'язується, де це можливо, забезпечити

страхування від військових ризиків, ризиків, пов'язаних із

страйками, повстаннями та іншими громадськими хвилюваннями.

Мінімальне страхування повинне покривати ціну договору

купівлі-продажу плюс 10 відсотків (тобто 110%) і бути обумовленим

у валюті договору купівлі-продажу.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний здійснити поставку шляхом надання

товару перевізнику, з яким укладено договір перевезення, у

відповідності зі статтею А.3, а за наявності декількох

перевізників - першому з них, для транспортування товару до

узгодженого пункту в межах названого місця у встановлену дату або

в межах узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - нести усі витрати, пов'язані з товаром, до моменту

здійснення його поставки у відповідності зі статтею А.4, а також

сплатити ціну фрахту та всі інші витрати, що випливають із статті

А.3 "а", включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-які

платежі за розвантаження його в місці призначення, покладені на

продавця відповідно до договору перевезення; - оплатити витрати щодо страхування, що випливають із статті

А.3 "б"; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли

вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

здійснення поставки товару у відповідності зі статтею А.4, а також

будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання

можливості вжити звичайно необхідних для одержання товару заходів.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний за власний рахунок надати покупцю,

якщо так прийнято, звичайний(-і) транспортний(-і) документ(-и)

відповідного транспорту, щодо якого укладено договір перевезення,

у відповідності зі статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент,

необоротну морську накладну, документ перевезення внутрішнім

водним транспортом, повітряну, залізничну чи автотранспортну

накладну, або транспортні документи змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару, необхідне для перевезення товару, яке він

організує (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі

прийнято звичайно відправляти товари з такими ж характеристиками,

що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка повинна містити

належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний на прохання за рахунок і на ризик

покупця надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і для його транзитного перевезення

через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового

страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності щодо

імпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку

країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від

перевізника в названому місці.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для поставки,

але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за

договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як

товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний з урахуванням положень статті А.3 "а",

сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його

перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком

витрат і зборів, які відповідно до договору перевезення

покладаються на продавця; - витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат і

зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на

продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем

повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від

настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого

для відправлення товару, але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші

збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через

будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складі

витрат за договором перевезення.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час відправлення

товару та/або місце призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у

відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору

купівлі-продажу.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового

страхування.

DAF DELIVERED AT FRONTIER (... named place) ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва місця поставки)

Термін "поставка до кордону" означає, що продавець виконав

свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне

очищення для експорту, але ще не для імпорту, наданий у

розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному

засобі в названому місці та пункті на кордоні, але перед митним

кордоном суміжної країни. Під терміном "кордон" може розумітися

будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому сторонам

надзвичайно важливо завжди точно визначати відповідний кордон

шляхом зазначення у терміні конкретного місця та пункту. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки

щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всі

ризики й витрати такого розвантаження, це має бути чітко

обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору

купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду

транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межі.

Якщо поставка буде мати місце в порту призначення, на борту судна

або на причалі (набережній), слід застосовувати терміни DES або

DEQ.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи

інший документ, необхідний для надання товару у розпорядження

покупця. Продавець зобов'язаний виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для експорту товару до названого місця

поставки на кордоні та для його транзитного перевезення через

будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. i) Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару до пункту, якщо він названий, у місці поставки

на кордоні. Якщо такого пункту у названому місці поставки на

кордоні не узгоджено або не визначено практикою поставок,

продавець може вибрати пункт у межах названого місця поставки,

який найбільш задовольняє його цілям. ii) Проте, на прохання покупця, на його ризик і за його

рахунок продавець може укласти на звичайних умовах договір

перевезення з умовою продовження транспортування товару поза

назване місце на кордоні до кінцевого пункту призначення в країні

імпорту, названого покупцем. Продавець може також відмовитися від

укладання такого договору. В такому випадку він зобов'язаний

своєчасно сповістити покупця про це. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця

нерозвантаженим на прибулому транспортному засобі в названому

місці поставки на кордоні, у встановлену дату або в межах

узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести

всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

те, що товар відправлений у зазначене місце на кордоні, а також

будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання

можливості вжити заходів, звичайно необхідних для одержання

поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

i) Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю

звичайний документ або інший доказ поставки товару в назване місце

на кордоні у відповідності з статтею А.3 "а" i). ii) Продавець зобов'язаний, у випадку домовленості сторін

щодо продовження транспортування товару через кордон у

відповідності зі статтею А.3 "а" ii), надати покупцю на прохання,

за рахунок і на ризик останнього звичайно одержуваний у країні

відправлення наскрізний транспортний документ на перевезення

товару на звичайних умовах від пункту відправлення в країні

експорту до зазначеного покупцем кінцевого місця призначення в

країні імпорту. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару (за винятком випадків, коли існує домовленість

або звичай відповідної галузі торгівлі щодо поставки товару з

такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),

необхідне для доставки товару до кордону та його подальшого

транспортування. Пакування здійснюється в тій мірі, в якій

обставини (наприклад, засоби перевезення, місце призначення) були

повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу.

Упаковка повинна містити належне маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його

транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію чи інший офіційний дозвіл, або

інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для імпорту товару та його наступного

транспортування.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення будь-якого періоду, узгодженого для

поставки, - але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи витрати з

його розвантаження, необхідні для прийняття поставки товару з

прибулого транспортного засобу в названому місці поставки на

кордоні; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем

обов'язку прийняти поставку, здійснену у відповідності з статтею

А.4, або дати повідомлення у відповідності з статтею Б.7, за

умови, що товар був індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних

процедур, а також усі мита, податки й інші збори, що підлягають

сплаті при імпорті товару та його подальшому транспортуванні.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках

погодженого періоду та/або пункт прийняття поставки в межах

названого місця, він зобов'язаний дати продавцю достатнє

повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ та/або

інші докази поставки у відповідності із статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею. У разі потреби, у відповідності зі статтею А.3 "а" ii),

покупець зобов'язаний надати продавцю на прохання останнього, але

за рахунок і на ризик покупця, валютний дозвіл, інші дозволи і

документи або їх засвідчені копії, або адресу кінцевого пункту

призначення товару в країні імпорту для одержання наскрізного

транспортного документа або будь-якого іншого документа,

передбаченого статтею А.8 ii).

DES DELIVERED EX SHIP (... named port of destination) ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)

Термін "поставка з судна" означає, що продавець виконав свої

обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного

очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на борту

судна в названому порту призначення. Продавець несе всі витрати та

ризики, пов'язані з доставкою товару до названого порту

призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на

продавця витрати й ризики розвантаження товару, слід застосовувати

термін DEQ. Цей термін може застосовуватися виключно у випадках доставки

товару морським або внутрішнім водним транспортом, чи то в

змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на

судні.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи

інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного

перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару до пункту, якщо він названий, у названому порту

призначення. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено

практикою поставок, продавець може вибрати пункт у названому порту

призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця

на борту судна в пункті розвантаження, зазначеному у статті А.3

"а" у названому порту призначення у встановлену дату або в межах

узгодженого періоду, у спосіб, який дозволяє зняття товару з судна

розвантажувальними засобами, що відповідають характеру товару.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б. 6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести

всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

розрахунковий час прибуття призначеного судна у відповідності зі

статтею А.4, а також будь-яке інше повідомлення, якого потребує

покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно

необхідних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю

делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,

оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ

внутрішнього водного або мультимодального транспорту) для надання

покупцю можливості вимагати товар від перевізника в порту

призначення. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі

торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),

необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне

маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний

документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, узгодженого для поставки, -

але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за

договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як

товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи витрати з

його розвантаження, необхідні для прийняття поставки товару з

судна; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем

обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження

у відповідності з статтею А.4, або дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних

процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті

при імпорті товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках

узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах

названого порту призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти делівері-ордер або

транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

DEQ DELIVERED EX QUAY (... named port of destination) ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)

Термін "поставка з причалу" означає, що продавець виконав

свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного

очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на причалі

(набережній) у названому порту призначення. Продавець несе всі

витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до названого порту

призначення та розвантаженням товару на причал (набережну). Термін

DEQ покладає на покупця обов'язок здійснити митне очищення товару

для імпорту та сплату всіх податків, мит і інших зборів і витрат,

якими супроводжується імпорт товару. ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

"ІНКОТЕРМС", ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ

ДЛЯ ІМПОРТУ НА ПРОДАВЦЯ. Якщо сторони бажають включити у зобов'язання продавця сплату

всіх або частини витрат, що підлягають сплаті при імпорті товару,

сторони повинні включити чітке застереження про це у договір

купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися виключно у випадках доставки

товару морським або внутрішнім водним транспортом чи то в змішаних

перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на причал

(набережну) в порту призначення. Однак, якщо сторони бажають

покласти на продавця витрати й ризики, пов'язані з переміщенням

товару з причалу до іншого місця (складу, терміналу, транспортної

станції і т. ін.) у порту або за межами порту, слід застосовувати

термін DDU або DDP.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи

інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного

перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару до названого причалу (набережної) в названому

порту призначення. Якщо конкретного причалу (набережної) не

узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може

вибрати причал (набережну) в названому порту призначення, що

найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця

на причалі (набережній), зазначеному у статті А.3 "а" в узгоджену

дату або в межах узгодженого періоду.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести

всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його доставки на

причал (набережну) у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту

здійснення його поставки.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

розрахунковий час прибуття призначеного судна у відповідності зі

статтею А.4, а також будь-яке інше повідомлення, якого потребує

покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно

необхідних для одержання поставки товару.

А.8. Транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю

делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,

оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ

внутрішнього водного або мультимодального транспорту) для надання

покупцю можливості прийняти поставку товару та забрати його з

причалу (набережної). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі

торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),

необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне

маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію, офіційний дозвіл чи інші

документи і виконати, де це належить, усі митні формальності,

необхідні для імпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення періоду, узгодженого для поставки, -

але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за

договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як

товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи вартість

будь-яких дій щодо товару у порту для наступного транспортування

або розміщення товару на складі або терміналі; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем

обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження

у відповідності з статтею А.4, або дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - витрати виконання митних

процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті

при імпорті товару та необхідні для його подальшого

транспортування.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках

узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах

названого порту призначення, він зобов'язаний дати продавцю

достатнє повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти делівері-ордер або

транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

DDU DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination) ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва місця призначення)

Термін "поставка без сплати мита" означає, що продавець

здійснює поставку покупцю товару без проведення його митного

очищення для імпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого

транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе

всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього

місця, за винятком (у відповідних випадках) будь-яких "мит" (під

словом "мито" тут розуміється відповідальність за виконання та

ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата

витрат митного очищення, податків, митних і інших зборів) на

імпорт до країни призначення. Обов'язки щодо такого "мита"

покладаються на покупця, так само як будь-які витрати і ризики, що

виникнуть у зв'язку з тим, що він не здійснить своєчасно митного

очищення товару для імпорту. Проте, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки

щодо проходження ввізних митних процедур і несення витрат і

ризиків, пов'язаних із цим, або сплати деяких витрат, якими

супроводжується імпорт товару, сторони повинні включити чітке

застереження про це у договір купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися незалежно від

використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати

місце на борту судна або на причалі (набережній) в порту

призначення, слід застосовувати термін DES або DEQ.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи

інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного

перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару до названого місця призначення. Якщо конкретної

точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок,

продавець може вибрати точку в межах названого місця призначення,

яка найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у

розпорядження покупця або іншої особи, названої покупцем, на

будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці

призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для

поставки.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести

всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних

процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають

сплаті при експорті товару та які потребуються для його

транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

відправлення товару, а також будь-яке інше повідомлення, якого

потребує покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно

необхідних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю

делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,

оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ

перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряну, залізничну

чи автотранспортну накладну, або транспортні документи змішаного

перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття

поставки товару у відповідності зі статтями А.4/Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі

торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),

необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне

маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик

покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких

документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж

зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні

відправлення та/або походження товару, яких може потребувати

покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку імпортну ліцензію чи інший офіційний дозвіл, або

інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для імпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання своїх зобов'язань згідно статті Б.2,

покупець повинен нести всі додаткові ризики втрати чи пошкодження

товару, цим спричинені. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення будь-якого періоду, узгодженого для

поставки, - але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем своїх

обов'язків у відповідності зі статтею Б.2, або ненадання

повідомлення у відповідності зі статтею Б.7, за умови, що товар

був належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних

процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті

при імпорті товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках

узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах

названого місця, він зобов'язаний дати продавцю достатнє

повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти належний делівері-ордер або

транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,

понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у

відповідності із згаданою статтею.

DDP DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва місця призначення)

Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець

здійснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для

імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного

засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати

та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього місця, включаючи

(у відповідних випадках) будь-які "мита" (під словом "мито" тут

розуміється відповідальність за виконання та ризики виконання дій

з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного

очищення, податків, митних і інших зборів) на імпорт до країни

призначення. Якщо термін EXW покладає на продавця мінімальний обсяг

обов'язків, термін DDP передбачає максимальний обсяг обов'язків

продавця. Цей термін не повинен застосовуватися, якщо продавець прямо

чи побічно не в змозі одержати імпортну ліцензію. Проте, якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця

сплату деяких витрат, що підлягають сплаті при імпорті товару

(таких, як податок на додану вартість - ПДВ), це повинно бути

чітко визначене у відповідному застереженні в договорі

купівлі-продажу. Якщо сторони бажають покласти на покупця всі ризики і витрати

щодо імпорту товару, слід застосовувати термін DDU. Цей термін може застосовуватися незалежно від

використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати

місце на борту судна або на причалі (набережній) в порту

призначення, слід застосовувати терміни DES або DEQ.

А. Обов'язки продавця

А.1. Надання товару у відповідності з договором

Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним

рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним

повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,

а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися

за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний

рахунок будь-яку експортну та імпортну ліцензію, інший офіційний

дозвіл чи інші документи, і виконати, де це належить, усі митні

формальності, необхідні для експорту товару, його транзитного

перевезення через будь-яку країну, та імпорту.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір

перевезення товару до названого місця призначення. Якщо конкретної

точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок,

продавець може вибрати точку в межах названого місця призначення,

яка найбільш задовольняє його цілям. Б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у

розпорядження покупця або іншої особи, призначеної покупцем, на

будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці

призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для

поставки.

А.5. Перехід ризиків

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,

нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту

здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести

всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його

поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних та імпортних

митних процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що

підлягають сплаті при експорті та імпорті товару та які

потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку

країну до моменту здійснення його поставки у відповідності з

статтею А.4.

А.7. Повідомлення покупцю

Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про

відправлення товару, а також будь-яке інше повідомлення, якого

потребує покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно

необхідних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю

делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,

оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ

перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряну, залізничну

чи автотранспортну накладну, або транспортні документи змішаного

перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття

поставки товару у відповідності зі статтями А.4/Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про

використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище

документ може бути замінено еквівалентним електронним

повідомленням (EDI-повідомленням).

А.9. Перевірка - упаковка - маркування

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо

перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,

кількості), необхідними для здійснення поставки товару у

відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити

пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі

торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж

характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),

необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне

маркування.

А.10. Інші обов'язки

Продавець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,

пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних

повідомлень, зазначених у статті Б.10, а також відшкодувати

покупцю всі витрати, понесені останнім при наданні допомоги в їх

одержанні. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,

інформацією, необхідною для оформлення страхування.

Б. Обов'язки покупця

Б.1. Сплата ціни

Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з

договором купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності

Покупець зобов'язаний надати продавцю на прохання, за рахунок

і на ризик останнього всіляке сприяння в одержанні, де це

належить, будь-якої імпортної ліцензії або іншого офіційного

дозвільного документа, необхідного для імпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її

здійснено у відповідності з статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження

товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі

статтею А.4. У випадку невиконання своїх зобов'язань згідно статті Б.2,

покупець повинен нести всі додаткові ризики втрати чи пошкодження

товару, цим спричинені. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у

відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики

втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами

дати чи від дати закінчення будь-якого періоду, узгодженого для

поставки, - але за умови, що товар був належним чином

індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або

іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподіл витрат

Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення

його поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем своїх

обов'язків у відповідності зі статтею Б.2, або ненадання

повідомлення у відповідності зі статтею Б.7, за умови, що товар

був належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно

відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом

цього договору.

Б.7. Повідомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках

узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах

названого місця, він зобов'язаний дати продавцю достатнє

повідомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортні документи або

еквівалентні електронні повідомлення

Покупець зобов'язаний прийняти належний делівері-ордер або

транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким

передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли

такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Інші обов'язки

Покупець зобов'язаний надати продавцю, на прохання, за

рахунок і на ризик останнього, всіляке сприяння в одержанні

будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень,

що видаються чи передаються у країні імпорту, яких може

потребувати продавець для надання покупцеві доступу до товару у

відповідний спосіб.

"Урядовий кур'єр", N 63, 3 квітня 2000 р.,

"Урядовий кур'єр", N 68, 10 квітня 2002 р.

Международные правила толкования торговых терминов

ИНКОТЕРМС 2000

Неофициальный перевод

ПРЕДИСЛОВИЕ

Генеральный секретарь Международной торговой палаты

Мария Ливанос Катто

Экономика мирового хозяйства обеспечила бизнесу более

широкий, по сравнению с предыдущими годами, доступ к мировым

рынкам. Товары продаются в большем числе стран, большими объемами

и в большем разнообразии. Но по мере возрастания объемов и

сложности международных продаж увеличиваются возможности

возникновения разногласий и дорогостоящих споров, когда договоры

купли-продажи составлены не должным образом. Инкотермс, официальные правила Международной торговой палаты

для толкования торговых терминов, облегчают международную

торговлю. Ссылка на Инкотермс 2000 в договоре купли-продажи четко

определяет соответствующие обязанности сторон и уменьшает риск

юридических трудностей. С момента создания Инкотермс Международной торговой палатой в

1936 году они регулярно корректируются, чтобы не отставать от

развития международной торговли. Инкотермс 2000 учитывают

распространение в последнее время зон, свободных от таможенных

пошлин, увеличение использования электронной связи в торговых

сделках и изменения в практике транспортировок. Инкотермс 2000

предлагают более простое и четкое толкование 13 терминов, каждый

из которых был обновлен. Широкий опыт работы Комиссии по международной торговой

практике при Международной торговой палате, членами которой

являются представители всех частей света и всех секторов торговли,

гарантируют, что Инкотермс 2000 отвечают потребностям бизнеса во

всем мире. Международная торговая палата хотела бы выразить свою

благодарность членам комиссии под председательством профессора

Фабио Бортолотти (Италия), рабочей группе по торговым терминам под

председательством профессора Яна Рамберга (Швеция) и проектной

группе в составе профессора Чарльза Дебаттиста (председатель -

Великобритания), Роберта де Роя (Бельгия), Филиппа Рапату

(Франция), Енза Бредоу (Германия) и Франка Рейнольдса (США).

ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИНКОТЕРМС

Целью Инкотермс является обеспечение комплекта международных

правил по толкованию наиболее широко используемых торговых

терминов в области внешней торговли. Таким образом, можно избежать

или, по крайней мере, в значительной степени сократить

неопределенность различной интерпретации таких терминов в

различных странах. Зачастую стороны, заключающие контракт, незнакомы с различной

практикой ведения торговли в соответствующих странах. Это может

послужить причиной недоразумений, разногласий и судебных

разбирательств с вытекающей пустой тратой времени и денег. Для

разрешения всех этих проблем Международная торговая палата

опубликовала впервые в 1936 году свод международных правил для

точного определения торговых терминов. Эти правила известны как

Инкотермс 1936. Поправки и дополнения были позднее сделаны в 1953,

1967, 1976, 1980, 1990 ( v0a23697-90 ) и в настоящее время в 2000

году для приведения этих правил в соответствие с современной

практикой международной торговли. Следует подчеркнуть, что сфера действия Инкотермс ограничена

вопросами, связанными с правами и обязанностями сторон договора

купли-продажи в отношении поставки проданных товаров (под словом

"товары" здесь подразумеваются "материальные товары", исключая

"нематериальные товары", такие как компьютерное программное

обеспечение). Наиболее часто в практике встречаются два варианта

неправильного понимания Инкотермс. Первым вариантом является

неправильное понимание того, что Инкотермс имеет большее отношение

к договору перевозки, чем к договору купли-продажи. Вторым

является иногда неправильное представление о том, что положения

Инкотермс должны охватывать все обязанности, которые стороны

хотели бы включить в договор. Как всегда подчеркивалось Международной торговой палатой,

Инкотермс имеют дело только с отношениями между продавцами и

покупателями в рамках договоров купли-продажи, более того, только

в определенных аспектах. В то время, как экспортерам и импортерам важно учитывать

фактические отношения между различными договорами, необходимыми

для осуществления международной сделки продажи - где необходим не

только договор купли-продажи, но и договоры перевозки страхования

и финансирования - Инкотермс относятся только к одному из этих

договоров, а именно договору купли-продажи. Тем не менее, договор сторон использовать определенный термин

имеет значение и для всех прочих договоров. Приведем лишь

несколько примеров: согласившись на условия CFR или CIF, продавец

не может выполнить этот договор любым иным видом транспорта, кроме

морского, так как по этим условиям он должен представить

покупателю коносамент или другой морской транспортный документ,

что просто невозможно при использовании иных видов транспорта.

Более того, документ, необходимый в соответствии с документарным

кредитом, будет обязательно зависеть от средств транспортировки,

которые будут использованы. Во-вторых, Инкотермс имеют дело с некоторыми определенными

обязанностями сторон - такими как обязанность продавца поставить

товар в распоряжение покупателя или передать его для перевозки,

или доставить его в пункт назначения - и с распределением риска

между сторонами в этих случаях. Далее они связаны с обязанностями очистить товар для экспорта

и импорта, упаковкой товара, обязанностью покупателя принять

поставку, а также обязанностью представить подтверждение того, что

соответствующие обязательства были должным образом выполнены. Хотя

Инкотермс крайне важны для осуществления договора купли-продажи,

большое количество проблем, которые могут возникнуть в таком

договоре, вообще не рассматриваются, например, передача права

владения, другие права собственности, нарушения договоренности и

последствия таких нарушений, а также освобождение от

ответственности в определенных ситуациях. Следует подчеркнуть, что

Инкотермс не предназначены для замены условий договора,

необходимых для полного договора купли-продажи либо посредством

включения нормативных условий, либо индивидуально оговоренных

условий. Инкотермс вообще не имеют дела с последствиями нарушения

договора и освобождением от ответственности вследствие различных

препятствий. Эти вопросы должны разрешаться другими условиями

договора купли-продажи и соответствующими законами. Инкотермс изначально всегда предназначались для использования

в тех случаях, когда товары продавались для поставки через

национальные границы: таким образом, это международные торговые

термины. Однако, Инкотермс на практике зачастую включаются в

договоры для продажи товаров исключительно в пределах внутренних

рынков. В тех случаях, когда Инкотермс используются подобным

образом, статьи А.2 и Б.2 и любые другие условия других статей,

касающиеся экспорта и импорта, становятся лишними.

2. ПОЧЕМУ ИНКОТЕРМС ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ?

Основной причиной последовательных редакций Инкотермс была

необходимость адаптировать их к современной коммерческой практике.

Так, при пересмотре 1980 был введен термин "Франко перевозчик"

(теперь FCA) для рассмотрения частых случаев, когда пунктом

получения товара при морской торговле более не являлся

традиционный пункт FOB (прохождение через поручни судна), а пункт

на суше перед погрузкой на борт судна, где товар был уложен в

контейнер для последующей транспортировки морем или комбинацией

различных транспортных средств (так называемые смешанные или

мультимодальные перевозки). Далее при пересмотре Инкотермс в 1990 ( v0a23697-90 ) статьи,

касающиеся обязанности продавца предоставить подтверждение

поставки, позволили заменить бумажную документацию EDI-сообщениями

при условии, что стороны заранее договорились осуществлять общение

посредством электронной почты. Нет необходимости говорить, что

постоянно предпринимаются усилия по совершенствованию составления

и представления Инкотермс с целью облегчения их практического

осуществления.

3. ИНКОТЕРМС 2000

В течение процесса редактирования, который занял примерно два

года, Международная торговая палата постаралась привлечь широкий

круг работников мировой торговли, представленных различными

секторами в национальных комитетах, через посредство которых

работает Международная торговая палата, к высказыванию своих

взглядов и откликов на последующие проекты. Было в самом деле

приятно видеть, что этот процесс редактирования вызвал намного

больше откликов со стороны пользователей во всем мире, чем любая

из предыдущих редакций Инкотермс. Результатом этого диалога

явились Инкотермс 2000, в которые, как может показаться, в

сравнении с Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ) внесено незначительное

количество изменений. Понятно, однако, что Инкотермс теперь

признаны во всем мире, и поэтому Международная торговая палата

решила закрепить это признание и избегать изменений ради самих

изменений. С другой стороны, были приложены значительные усилия

для обеспечения ясного и точного отражения практики торговли

формулировками, используемыми в Инкотермс 2000. Кроме того,

значительные изменения были внесены в две области: - таможенную очистку и осуществление таможенных платежей по

терминам FAS и DEQ; - обязанности по погрузке и разгрузке по термину FCA. Все изменения, существенные и формальные, были сделаны на

основе тщательных исследований среди пользователей Инкотермс. Особое внимание было уделено запросам, полученным с 1990 года

группой экспертов Инкотермс, организованной в качестве

дополнительной службы для пользователей Инкотермс.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ИНКОТЕРМС В ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

С учетом изменений, время от времени вносимых в Инкотермс,

важно обеспечить, чтобы в каждом случае, когда стороны

намереваются включить Инкотермс в свой договор купли-продажи,

всегда была сделана четкая ссылка на действующий в настоящее время

вариант Инкотермс. Этому можно с легкостью не придать значения,

когда, например, делается ссылка на более ранний вариант в

стандартных формах договора или в бланках заказа, используемых

торговцами. Отсутствие ссылки на текущий вариант может затем

привести к разногласиям относительно того, были ли намерены

стороны включить данный вариант или более ранний вариант в

качестве составляющей их договора. Торговцы, которые желают

использовать Инкотермс 2000, должны четко указать, что они в

договоре купли-продажи руководствуются Инкотермс 2000.

5. СТРУКТУРА ИНКОТЕРМС

В Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ) условия были для облегчения

понимания сгруппированы в четыре категории, отличающиеся между

собой по существу: начиная с термина, согласно которому продавец

только предоставляет товар покупателю на собственной территории

продавца ("E" - термин - EX WORKS); далее идет вторая группа, в

соответствии с которой продавец обязан поставить товар

перевозчику, назначенному покупателем ("P" - термины - FCA, FAS и

FOB); далее "C" - термины, в соответствии с которыми продавец

должен заключить контракт на перевозку, но не принимая на себя

риск потери или повреждения товара или дополнительные затраты

вследствие событий, имеющих место после отгрузки и отправки (CFR,

CTF, CPT и CIP) и наконец "D" - термины, при которых продавец

должен нести все расходы и риски, необходимые для доставки товара

в страну назначения (DAF, DES, DEQ, DDU и DDP). Следующая таблица

представляет собой классификацию торговых терминов.

------------------------------------------------------------------------------------- | ИНКОТЕРМС 2000 | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Группа E |EXW |Франко завод (название места) | |Отправление | | | |------------------+----+-----------------------------------------------------------| |Группа F |FCA |Франко перевозчик (название места назначения) | |Основная перевозка|FAS |Франко вдоль борта судна (название порта отгрузки) | |не оплачена |FOB |Франко борт (название порта отгрузки) | |------------------+----+-----------------------------------------------------------| |Группа C |CFR |Стоимость и фрахт (название порта назначения) | |Основная перевозка|CIF |Стоимость страхование и фрахт (название порта назначения) | |оплачена |CPT |Фрахт/перевозка оплачены до (название места назначения) | | |CIP |Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (... название | | | |места назначения) | |------------------+----+-----------------------------------------------------------| |Группа D Прибытие |DAF |Поставка до границы (... название места поставки) | | |DES |Поставка с судна (... название порта назначения) | | |DEQ |Поставка с пристани (... название порта назначения) | | |DDU |Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения)| | |DDP |Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) | -------------------------------------------------------------------------------------

Далее под всеми терминами, как и в Инкотермс 1990

( v0a23697-90 ), соответствующие обязанности сторон сведены в

группы под статьями, где каждая статья со стороны продавца

отражает положение покупателя относительно данного вопроса.

6. ТЕРМИНОЛОГИЯ

При разработке Инкотермс 2000 были приложены значительные

усилия для достижения максимально возможной и желаемой

согласованности в отношении различных выражений, используемых в

тринадцати терминах. Таким образом, удалось избежать использования

различных формулировок для выражения одного и того же значения.

Кроме того, по возможности использовались выражения, употребляемые

в Конвенции ООН о договорах по международной продаже товаров

( 995_003 ).

"грузоотправитель"

В некоторых случаях было необходимо использовать один и тот

же термин для передачи двух различных значений просто потому, что

не было подходящей альтернативы. Работники торговли знакомы с этой

трудностью как применительно к договорам купли-продажи, так и к

договорам перевозки. Так, например, термин "грузоотправитель"

(shipper) означает как человека, передающего товар для перевозки,

так и человека, который заключает договор с перевозчиком: однако

эти два "грузоотправителя" могут быть различными людьми, например,

по договору с термином FOB, где продавец передает товар для

перевозки, а покупатель заключает контракт с перевозчиком.

"поставка"

Особенно важно отметить, что термин "поставка" используется в

Инкотермс в двух различных смыслах. Во-первых, он используется для

определения момента, когда продавец выполнил свои обязательства по

поставке, определенные в статьях А.4 Инкотермс. Во-вторых, термин

"поставка" также используется применительно к обязанности продавца

получить или принять поставку товара, обязанность, которая

появляется в статьях Б.4 сборника Инкотермс. При использовании в

этом втором случае слово "поставка" означает, во-первых, что

покупатель "принимает" саму природу "C" - терминов, а именно, что

продавец выполняет свои обязанности по отгрузке товаров, и,

во-вторых, что покупатель обязан принять товар. Эта последняя

обязанность важна, чтобы избежать ненужных платежей за хранение

товара до того момента, как покупатель заберет товар. Таким

образом, в соответствии с терминами CFR и CIF покупатель обязан

принять поставку товаров и принять их от перевозчика. Если

покупатель не выполнит этого обязательства, он может стать

обязанным возместить убытки продавцу, который заключил договор

перевозки с перевозчиком или же покупатель может быть вынужден

оплатить простой для того, чтобы перевозчик выдал ему товар. Когда

в данном случае говорится, что покупатель обязан "принять

поставку", это не означает, что покупатель принял товар как

удовлетворяющий договору купли-продажи, но только тот факт, что

продавец выполнил свое обязательство передать товар для перевозки

в соответствии с договором перевозки, который он должен заключить

в соответствии с условиями статей А.3 а) "C" - терминов. Таким

образом, если после принятия товара в пункте назначения покупатель

обнаружит, что товар не удовлетворяет условиям договора

купли-продажи, он сможет использовать любые меры, которые ему

предоставлены договором купли-продажи и соответствующим законом

против продавца. Как уже указывалось, эти вопросы находятся

полностью вне зоны действия Инкотермс.

Где требуется в Инкотермс 2000 применяется выражение

"предоставлять товар в распоряжение покупателя" в определенном

месте. Данное выражение имеет то же самое значение, как и

выражение "передать товар", используемое в Конвенции ООН о

договорах по международной продаже товаров ( 995_003 ).

"обычный"

Слово "обычный" появляется в нескольких терминах, например, в

термине Франко завод относительно времени доставки (А.4) и в "C" -

терминах относительно документов, которые продавец обязан

предоставить, и договора перевозки, который продавец должен

обеспечить (А.8, А.3). Конечно, может быть трудно точно сказать,

что означает слово "обычный", однако во многих случаях возможно

точно определить, что работники торговли обычно делают, и тогда

эта практика может стать руководством. В этом смысле слово

"обычный" является более полезным, чем слово "разумный", которое

требует оценки не с точки зрения мировой практики, а относительно

более трудного принципа добросовестности и честности. В некоторых

обстоятельствах вполне может быть необходимым решить, что значит

"разумный". Однако, по приведенным причинам в Инкотермс слово

"обычный" в большинстве случаев предпочтительнее, чем слово

"разумный".

"сборы"

Относительно обязанности очистить товары для импорта

необходимо определить, что имеется в виду под "сборами", которые

должны быть оплачены при импорте товаров. Согласно термину DDP в

статье А.6 Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ) использовалось выражение

"официальные сборы, оплачиваемые при экспорте и импорте товара".

Согласно термину DDP в статье А.6 Инкотермс 2000 слово

"официальные" было опущено по причине того, что это слово вызывало

неопределенность при определении того, являлись ли сборы

"официальными" или нет. При удалении этого слова не предполагалось

существенное изменение значения. "Сборы", которые должны быть

оплачены, касаются только тех сборов, которые являются необходимым

следствием импорта как такового и которые должны быть поэтому

оплачены согласно соответствующим правилам импорта. Любые

дополнительные сборы, взимаемые частными сторонами в связи с

импортом, такие как сборы за хранение, не связанные с обязанностью

очистки товаров, не включаются в эти сборы. Однако, результатом

выполнения этого обязательства вполне могут оказаться некоторые

расходы таможенных брокеров или экспедиторов грузов, если сторона,

несущая это обязательство, не выполняет сама эту работу.

"порты", "места", "пункты" и "помещения"

В отношении указания места, куда должны быть доставлены

товары, в Инкотермс используются различные термины. В терминах,

предназначенных для использования исключительно при перевозках

товаров морским путем - таких как FAS, FOB, CFR, GIF, DES и DEO -

использовались выражения "порт отгрузки" и "порт назначения". Во

всех других случаях использовалось слово "место". В некоторых

случаях представляется необходимым также указывать "пункт" внутри

порта или места, так как продавцу может быть нужным знать не

только то, что товар должен быть доставлен в определенный район,

такой как город, но и где внутри этого города товар должен быть

предоставлен в распоряжение покупателя. В договорах продаж такая

информация часто отсутствует, и поэтому Инкотермс предусматривают:

если не был оговорен конкретный пункт внутри согласованного места

и при наличии нескольких таких пунктов продавец может выбрать

пункт, который наиболее устраивает его (см., например, термин FCA

статья А.4). Там, где пунктом доставки является "место" продавца,

использовалось выражение "помещения продавца" (термин FCA статья

А.4).

"корабль" и "судно"

В терминах, предназначенных для использования при перевозках

товаров морским путем, выражения "судно" и "корабль" используются

как синонимы. Нет необходимости говорить, что должен быть

использован термин "судно", когда он входит в сам торговый термин,

такой как "франко вдоль борта судна" (FAS) и "доставка с судна"

(DES). Также с учетом традиционного употребления выражения

"переход за поручни судна" в термине FOB слово "судно" должно было

быть употреблено в этой связи.

"проверка" и "осмотр"

В статьях А.9 и Б.9 сборника Инкотермс заголовки "проверка -

упаковка и маркировка" и "осмотр товара" использовались

соответственно. Хотя слова "проверка" и "осмотр" почти синонимы,

представилось целесообразным использовать первое слово в отношении

обязательства продавца по доставке в соответствии с статьей А.4 и

оставить второе слово для конкретного случая, когда выполняется

"осмотр перед отгрузкой", так как такой осмотр обычно необходим

только когда покупатель или органы власти страны экспорта или

импорта хотят убедиться, что товар отвечает условиям договора или

официальным условиям, прежде чем товар отгружен.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ПО ПОСТАВКЕ

Инкотермс сосредоточены на обязательстве продавца по

поставке. Точное распределение функций и расходов в связи с

поставкой товара продавцом обычно не вызывает проблем, когда

стороны имеют длительные торговые отношения. При этом они

устанавливают между собой практику ("линию торговых отношений"),

которой они следуют в последующих сделках так же, как раньше.

Однако, при установлении новых коммерческих отношений или

заключении договора посредством брокеров - что весьма

распространено при продаже товаров - следует руководствоваться

условиями данного договора купли-продажи, а в случае, когда

Инкотермс 2000 включаются в этот договор, использовать

распределение функций, расходов и рисков, вытекающее из них. Конечно было бы желательно, чтобы Инкотермс могли как можно

подробнее определять обязанности сторон в связи с доставкой

товара. По сравнению с Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ), в этом

отношении были предприняты дальнейшие усилия в некоторых

конкретных ситуациях (см., например, термин FCA статья А.4). Но

было невозможно избежать ссылок на обычаи в торговле в статьях А.4

терминов FAS и FOB ("в соответствии с обычаями порта"). Причиной

этого является то, что именно в торговле штучным товаром точный

способ доставки товара для перевозки в договорах согласно терминам

FAS или FOB различен в различных морских портах.

8. ПЕРЕХОД РИСКОВ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОВАРОМ

Риск потери или повреждения товара, а также обязательство

нести расходы, связанные с товаром, переходит от продавца к

покупателю, когда продавец выполнил свои обязательства поставки

товара. Так как покупатель не вправе откладывать переход рисков и

затрат, все условия предусматривают, что переход рисков и затрат

может иметь место даже до поставки, если покупатель не принимает

доставку в соответствии с договоренностью или не дает таких

инструкций (в отношении времени отгрузки и/или места поставки),

которые могут потребоваться продавцу для выполнения своих

обязательств по поставке товара. Необходимым условием для

опережающего перехода рисков и затрат является определение товара

как идентифицированного для покупателя или, как предусмотрено в

условиях, определенно обособленного для него (соответствие

договору). Это требование является особенно важным по термину EXW, так

как при всех других условиях товар обычно определяется как

идентифицированный для покупателя, когда были приняты меры для

отгрузки или отправки товара (термины "F" и "C") или доставки

товара в место назначения (термины "D"). Однако в исключительных

случаях товар может быть отправлен от продавца без упаковки без

точного определения количества для каждого покупателя. В таком

случае передача риска и затрат не будет иметь место, прежде чем

товар не будет идентифицирован ранее указанным образом (сравните

также с пунктом 69-3 Конвенции ООН 1980 о договорах международной

продажи товаров ( 995_003 ).

9. ТЕРМИНЫ

9.1. "E" - термин возлагает на продавца минимальные

обязательства: продавец должен лишь предоставить товар в

распоряжение покупателя в согласованном месте - обычно в

собственном помещении продавца. С другой стороны, как часто

реально происходит на практике, продавец часто помогает покупателю

погрузить товар на транспортное средство, предоставленное

покупателем. Хотя термин EXW отражал лучше бы это, если бы

обязательства продавца были расширены и включали погрузку, было

принято решение сохранить традиционный принцип минимальных

обязательств продавца в соответствии с условиями термина EXW,

чтобы их можно было использовать для случаев, когда продавец не

хочет принимать никаких обязательств относительно погрузки товара.

Если покупатель хочет, чтобы продавец делал больше, это должно

быть оговорено в договоре купли-продажи. 9.2. "P" - термины предусматривают, чтобы продавец доставил

товар для перевозки в соответствии с инструкциями покупателя.

Пункт, в который стороны предполагают осуществить поставку

согласно термину FCA, вызывал затруднения из-за широкого

разнообразия обстоятельств, которые могут встречаться в договорах,

заключенных с этим термином. Так, товар может быть погружен на

транспортное средство, присланное покупателем, чтобы забрать товар

из помещений продавца; в другом случае товар может нуждаться в

разгрузке с транспортного средства, присланного продавцом для

доставки товара на терминал, названный покупателем. Инкотермс 2000

учитывают эти варианты, оговаривая, что в случае, когда местом,

названным в договоре в качестве места доставки, является помещение

продавца, поставка завершена, когда товар погружен на транспортное

средство покупателя, а в других случаях поставка завершена, когда

товар предоставлен в распоряжение покупателя без разгрузки с

транспортного средства продавца. Варианты, упоминаемые для

различных видов транспорта в термине FCA статья А.4 Инкотермс 1990

( v0a23697-90 ), не повторяются в Инкотермс 2000. Пункт поставки в соответствии с термином FOB, который

совпадает с пунктом поставки по терминам CFR и CIF, остался без

изменений в Инкотермс 2000, несмотря на значительные споры. Хотя

понятие по термину FOB "доставить товар за поручни судна" сейчас

может казаться во многих случаях неподходящим, оно тем не менее

понимается торговцами и применяется с учетом товара и имеющихся

погрузочных устройств. Было ощущение, что изменение пункта

поставки согласно термину FOB может создать ненужную путаницу,

особенно в отношении продажи товаров, перевозимых морским путем

обычно чартер-партиями. К сожалению, слово FOB используется некоторыми торговцами

просто для обозначения любого пункта поставки - например, "FOB

фабрика", "FOB завод", "FOB с завода продавца" или других

внутренних пунктов. При этом пренебрегают значением аббревиатуры:

Франко борт. Сохраняется ситуация, когда такое использование "FOB"

имеет тенденцию создавать путаницу, и его следует избегать. Важное изменение имеет место в термине FAS в отношении

обязанности очистить товар для экспорта, так как наиболее широко

принято возлагать эти обязанности на продавца, а не на покупателя.

Чтобы обеспечить должное внимание этому изменению, оно было

выделено заглавными буквами в предисловии к термину FAS. 9.3. "C" - термины возлагают на продавца обязанность

заключить договор перевозки на обычных условиях за свой

собственный счет. Поэтому пункт, до которого он должен оплачивать

транспортные расходы, обязательно должен быть указан после

соответствующего "C" - термина. В соответствии с терминами CIF и

CIP продавец должен застраховать товар и нести расходы по

страхованию. Так как точка разделения расходов фиксирована в

стране назначения, "C" - термины часто ошибочно считаются

договорами прибытия, при которых продавец несет все риски и

затраты, пока товар не прибыл фактически в согласованный пункт.

Однако следует подчеркнуть, что "C" - термины имеют ту же природу,

что и "P" - термины в том отношении, что продавец выполняет

договор в стране отгрузки или отправки. Таким образом, договоры

купли-продажи в соответствии с "C" - терминами, подобно договорам

по "P" - терминам, попадают в категорию договоров отгрузки. В природе договоров отгрузки заложено, что в то время как

обычные транспортные расходы за перевозку товара по обычному

маршруту и обычным способом до согласованного места должны

оплачиваться продавцом, покупатель несет риски потери или

повреждения товара, а также дополнительные расходы, возникающие

вследствие событий, имеющих место после того, как товар был

должным образом доставлен для перевозки. Таким образом, "C" -

термины отличаются от всех других терминов тем, что они содержат

две "критические" точки. Одна указывает точку, до которой продавец

должен организовать транспорт и нести расходы согласно договору

перевозки, а другая служит для перехода рисков. По этой причине

максимальная осторожность должна быть соблюдена при добавлении

продавцу обязательств, которые возлагаются на него после перехода

риска за пределы вышеуказанной "критической" точки. Сущностью "C"

- терминов является освобождение продавца от любых дальнейших

рисков и расходов после того, как он должным образом выполнил

договор купли-продажи, заключив договор перевозки, передав товар

перевозчику и обеспечив страхование в соответствии с терминами CIF

и CIP. Сущность "C" - терминов как договоров отгрузки также может

быть проиллюстрирована распространенным использованием

документарных кредитов в качестве предпочтительного способа

оплаты, используемого в таких условиях. В случаях, когда стороны

договора купли-продажи договорились, что продавец получит оплату

при представлении в банк согласованных погрузочных документов по

документарному кредиту, главной цели документарного кредита

полностью противоречило бы, если бы продавец нес дальнейшие риски

и расходы после момента получения оплаты по документарным кредитам

или после отгрузки и отправки товара. Конечно продавцу придется

нести все расходы по договору перевозки, независимо от того,

оплачен ли груз предварительно после отгрузки или должен быть

оплачен в месте назначения (фрахт подлежит уплате грузополучателем

в порту назначения), однако дополнительные расходы, которые могут

возникнуть в результате событий, имевших место после отгрузки и

отправки, обязательно оплачиваются за счет покупателя. Если продавец должен обеспечить договор перевозки, который

включает в себя оплату пошлин, налогов и других сборов, такие

расходы, конечно, возлагаются на продавца в той степени, в какой

они приписаны ему согласно договору. Теперь это четко

сформулировано в статье А.6 всех "C" - терминов. Если обычно заключаются несколько договоров перевозки,

связанных с перегрузкой товара в промежуточных пунктах для

достижения согласованного места назначения, продавец должен

оплачивать все эти расходы, включая любые возникающие расходы при

перегрузке товара с одного транспортного средства на другое.

Однако, если перевозчик использовал свои права - согласно договору

перевозки, - чтобы избежать непредвиденных препятствий (например,

лед, забастовки, трудовые нарушения, правительственные

постановления, война или военные действия), тогда все

дополнительные расходы, вытекающие из этого, будут отнесены на

счет покупателя, так как обязательство продавца ограничено

обеспечением обычного договора перевозки. Часто случается, что стороны договора купли-продажи желают

четко определить, до какой степени продавец должен обеспечивать

договор перевозки, включая расходы по разгрузке. Так как подобные

расходы обычно покрываются фрахтом, когда товар перевозится по

обычным судоходным линиям, договор купли-продажи часто

предусматривает, чтобы товар перевозился таким образом или по

крайней мере в соответствии с "условиями перевозки грузов

рейсовыми судами". В других случаях после терминов CFR и CIF

добавляются слова "включая разгрузку". Тем не менее, не

рекомендуется добавлять аббревиатуры после "C" - терминов, если в

соответствующей сфере торговли значение аббревиатуры не понимается

четко и не принимается договаривающимися сторонами, или при

соответствующем законе или обычае торговли. В частности, продавцу не следует - и он не смог бы - не

изменяя саму природу "C" - терминов брать какие-либо обязательства

относительно прибытия товара в место назначения, так как риск

задержки во время перевозки несет покупатель. Таким образом, любое

обязательство относительно времени должно обязательно относиться к

месту отгрузки или отправки, например, "отгрузка (отправка) не

позднее ...". Договор, например, "CFR Гамбург не позднее ..."

является на самом деле неправильным и таким образом может вызвать

всевозможные толкования. Можно предположить, что стороны имели в

виду, либо что товар должен прибыть в Гамбург в определенный день,

и в этом случае договор является не договором отгрузки, а

договором прибытия, либо в другом случае, что продавец должен

отправить товар в такое время, чтобы товар прибыл в Гамбург до

определенной даты, за исключением случаев задержки перевозки

вследствие непредвиденных событий. В торговле товарами случается, что товар приобретается, когда

он находится на море, и в таких случаях после условия торговли

добавляется слово "на плаву". Так как в этих случаях в

соответствии с терминами CFR и CIF риск потери или повреждения

товара уже перешел от продавца к покупателю, могут возникнуть

трудности толкования. Одной из возможностей является сохранение

обычного значения терминов CFR и CIF относительно распределения

риска между продавцом и покупателем, а именно, что риск переходит

после отгрузки: это означало бы, что покупатель может быть

вынужден принять на себя последствия событий, которые уже имели

место на тот момент, когда договор купли-продажи вступил в силу.

Другой возможностью уточнить момент перехода риска является время

заключения нового договора купли-продажи. Первая возможность более

реальна, так как обычно невозможно установить состояние товара во

время перевозки. По этой причине статья 68 Конвенции ООН 1980 года

о договорах международной торговли товарами ( 995_003 ) (CISG)

предусматривает, что "если на то указывают обстоятельства, риск

принимается покупателем с момента передачи товара перевозчику,

который выдал документы, включенные в договор перевозки". Однако

это правило имеет исключение, когда "продавец знал или должен был

знать, что товар был утерян или поврежден, и не сообщил об этом

покупателю". Таким образом, толкование терминов CFR или CIF с

добавлением слова "на плаву" будет зависеть от закона, применимого

к данному договору купли-продажи. Сторонам рекомендуется убедиться

в применяемом законе и любом решении, которое затем может

последовать. В случае сомнений сторонам рекомендуется четко

пояснить этот вопрос в их договоре. На практике стороны часто продолжают использовать

традиционное выражение C & F (или C и F, C + F). Тем не менее в

большинстве случаев оказывается, что они рассматривают эти

выражения как эквивалентные CFR. Чтобы избежать трудностей

толкования, сторонам следует использовать правильный термин, а

именно термин CFR, который является единственной принятой во всем

мире стандартной аббревиатурой термина "Стоимость и фрахт (...

название порта назначения)". Термины CFR и CIF в статьях А.8 сборника Инкотермс 1990

( v0a23697-90 ) обязывали продавца предоставлять копию

чартер-партии во всех случаях, когда его транспортный документ

(обычно коносамент) содержал ссылку на чартер-партию, например,

посредством частого указания "все прочие условия как для

чартер-партии". Хотя, конечно, договаривающаяся сторона должна

всегда быть в состоянии точно установить все условия ее договора -

предпочтительно во время заключения договора купли-продажи -

оказывается, что практика предоставления чартер-партии в

соответствии с указанным выше создает проблемы в связи с

операциями документарного кредита. Обязанность продавца

предоставлять в соответствии с терминами CFR и CIF копию

чартер-партии вместе с другими транспортными документами была

опущена в Инкотермс 2000. Хотя статьи А.8 сборника Инкотермс имеют тенденцию обеспечить

предоставление продавцом покупателю "доказательства поставки",

следует подчеркнуть, что продавец выполняет это требование,

предоставляя "обычные" доказательства. В соответствии с терминами

CPT и CIP это будет "обычный транспортный документ" и согласно

терминам CFR и CIF это будет коносамент или морская накладная.

Транспортные документы должны быть "чистыми", что означает, что

они не должны содержать оговорки или указания, констатирующие

плохое состояние товара или упаковки. Если такие оговорки или

указания появляются в документе, он считается "нечистым" и не

принимается банками в операциях документарного кредита. Однако

следует отметить, транспортный документ, даже не содержащий таких

оговорок или указаний, обычно не предоставляет покупателю

неопровержимого доказательства в отношении перевозчика, что товар

был отгружен в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Обычно перевозчик в стандартном тексте на первой странице

транспортного документа отказывается принять ответственность за

информацию относительно товара, указывая, что подробности,

включенные в транспортный документ, представляют собой лишь

заявления грузоотправителя. В соответствии с большинством

применяемых законов и принципов перевозчик должен по крайней мере

использовать разумные способы проверки достоверности информации, и

его неспособность сделать это может сделать его ответственным

перед грузополучателем. Однако, в контейнерной торговле перевозчик

не имеет способов проверки содержания контейнера, если только он

сам не отвечал за загрузку контейнера. Существуют только два термина, связанных со страхованием, а

именно термины CIF и CIP. В соответствии с этими терминами

продавец обязан обеспечить страхование в пользу покупателя. В

некоторых случаях стороны сами решают, желают ли они застраховать

себя и в какой степени. Так как продавец заключает страховку в

пользу покупателя, он не знает точные требования покупателя. В

соответствии с условиями страхования грузов Объединения лондонских

страховщиков страхование осуществляется с "минимальным покрытием"

по условию "C", со "средним покрытием" по условию "B" и с

"наиболее широким покрытием" по условию "A". Так как в продаже

товаров по термину CIF покупатель может захотеть продать товар в

пути последующему покупателю, который, в свою очередь, может

захотеть снова перепродать товар, невозможно знать размер

страхования, подходящий для таких последующих покупателей, и,

таким образом, традиционно выбирается минимальное страхование по

CIF, что, при необходимости, позволяет покупателю потребовать от

продавца дополнительного страхования. Минимальное страхование,

однако, не подходит для продажи промышленных товаров, где риск

кражи, хищения или неправильной транспортной обработки или

хранения товара требует более, чем страхование по условию "C". Так

как термин CIP в отличие от термина CIF нормально используется для

продажи промышленных товаров, было бы целесообразнее утвердить

наиболее широкое покрытие страхования по CIP, чем минимальное

страхование по CIF. Но изменение обязанности страхования продавцом

по терминам CIF и CIP приведет к путанице, и, таким образом, оба

условия сводят обязанность страхования продавцом до минимального

страхования. Покупателю по термину CIP особенно важно знать

следующее: при необходимости дополнительного страхования он должен

договориться с продавцом, что последний предоставит дополнительное

страхование или же возьмет сам на себя расширенную страховку.

Существуют также определенные случаи, когда покупатель может

захотеть получить большую защиту, чем предоставляется согласно

условию "A" названного выше объединения, например, страхование от

войны, беспорядков, гражданских волнений, забастовок или других

нарушений работы. Если он желает, чтобы продавец обеспечил такое

страхование, он должен предоставить ему соответствующие

инструкции, и в этом случае продавец должен при возможности

обеспечить такое страхование. 9.4. "D" - термины по природе отличны от "C" - терминов, так

как в соответствии с "D" - терминами продавец отвечает за прибытие

товара в согласованное место или пункт назначения на границе или в

стране импорта. Продавец обязан нести все риски и расходы по

доставке товара до этого места. Таким образом, "D" - термины

означают договоры прибытия, в то время как "C" - термины говорят о

договорах отгрузки. В соответствии с "D" - терминами, за исключением DDP,

продавец не обязан доставлять товар, очищенный для импорта в

стране назначения. Традиционно в соответствии с термином DEQ продавец был обязан

очистить товар, так как товар должен был быть выгружен на пристань

и таким образом ввезен в страну импорта. Но вследствие изменений в

процедурах таможенной очистки в большинстве стран, сейчас более

уместно, чтобы сторона, постоянно проживающая в заинтересованной

стране, осуществляла очистку и платила пошлины и другие сборы.

Таким образом, изменение в термин DEQ было внесено по той же

причине, что изменение в термине FAS, о котором говорилось ранее.

Как в термине FAS, изменение в термин DEQ также выделено

заглавными буквами во вступлении. Оказывается, что во многих странах торговые термины, не

включенные в Инкотермс, используются в основном при

железнодорожных перевозках ("франко граница"). Однако, при таких

условиях обычно не подразумевается, что продавец принимает на себя

риск потери или повреждения товара во время перевозки до границы.

В этих обстоятельствах было бы предпочтительнее использовать

термин CPT с указанием границы. С другой стороны, если стороны

предполагают, чтобы продавец нес риск во время перевозки, следует

использовать термин DAF с указанием границы. Термин DDU был добавлен в версии Инкотермс 1990 года

( v0a23697-90 ). Термин выполняет важную функцию в случаях, когда

продавец готов доставить товар в страну назначения без очистки

товара для импорта и оплаты пошлины. В странах, где таможенная

очистка может быть затруднена и занимать много времени, продавцу

может быть рисковано брать на себя обязательство доставить товар

за пределы пункта таможенной очистки. Хотя в соответствии со

статьями Б.5 и Б.6 термина DDU покупатель должен нести

дополнительные риски и расходы, которые могут вытекать из

невозможности для него выполнить свои обязательства по очистке

товара для импорта, продавцу рекомендуется не использовать термин

DDU в странах, где возможно ожидать затруднений при очистке товара

для импорта.

10. ВЫРАЖЕНИЕ "НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ"

Как видно из выражений "продавец обязан" и "покупатель

обязан", термины Инкотермс имеют дело только с обязательствами,

которые стороны несут друг перед другом. Слова "нет обязательств"

были вставлены поэтому во всех случаях, когда одна сторона не

несет обязательств перед другой стороной. Таким образом, если,

например, в соответствии со статьей А.3 соответствующего термина

продавец обязан обеспечить и оплатить договор перевозки, мы

встречаемся со словами "нет обязательств" под заголовком "договор

перевозки" в статье Б.3 а), формулирующей позицию покупателя.

Когда же ни одна из сторон не несет обязательств перед другой

стороной, слова "нет обязательств" употребляются применительно к

обеим сторонам, например, в отношении страхования. В обоих случаях важно подчеркнуть, что даже хотя одна сторона

может быть в состоянии "нет обязательств" по отношению к другой

стороне при выполнении определенного задания, это не означает, что

выполнение этого задания не в его интересах. Так, например, только

потому, что покупатель в соответствии с термином CFR не несет

перед своим продавцом обязательств по заключению договора

страхования в соответствии со статьей Б.4, ясно, что в его

интересах заключить такой договор, так как по статье А.4 продавец

не несет таких обязательств по обеспечению страхования.

11. ВАРИАНТЫ ИНКОТЕРМС

На практике часто имеет место ситуация, когда стороны сами

хотят добиться большей точности термина, добавляя слова в термины

Инкотермс. Следует подчеркнуть, что Инкотермс не дают никаких

указаний для таких добавлений. Так, если стороны не могут

опереться на установленную традицию торговли для толкования таких

добавлений, они могут столкнуться с серьезными проблемами, когда

невозможно обеспечить согласованное понимание таких добавлений. Например, при использовании общих выражений "Франко борт

загружено" или "Франко завод включая погрузку" невозможно добиться

единого понимания во всем мире с тем, чтобы обязательства продавца

были расширены не только относительно стоимости фактической

погрузки товара на судно или транспортное средство,

соответственно, но и включали риск случайной потери или

повреждения товара в процессе погрузки. По этим причинам сторонам

настоятельно рекомендуется точно пояснить, имеют ли они в виду

только, что обязанности или стоимость операций по погрузке должна

лежать на продавце, или что он должен также нести риск до

фактического завершения погрузки. На этот вопрос Инкотермс не дают

ответа: следовательно, если договор также четко не описывает

намерения сторон, стороны могут столкнуться с ненужными

трудностями и затратами. Хотя Инкотермс 2000 не предусматривают многие из традиционно

используемых вариантов, предисловия к некоторым торговым терминам

тем не менее предупреждают стороны о необходимости специальных

условий договора, если стороны желают выйти за пределы условий

Инкотермс.

EXW Добавляется обязанность продавца погрузить товар на

транспортное средство покупателя CIF/CIP Покупатель нуждается в дополнительном страховании DEQ Добавляется обязанность продавца оплатить расходы после

разгрузки

В некоторых случаях продавцы и покупатели ссылаются на

коммерческую практику контейнерной торговли и торговли

чартер-партиями. В этих обстоятельствах необходимо четко различать

обязанности сторон в соответствии с договором перевозки и их

обязанностями по отношению друг к другу по договору купли-продажи.

К сожалению, нет авторитетных определений таких выражений, как

"контейнерные условия" и "сборы за транспортную обработку на

терминале" (ТНС). Распределение расходов в соответствии с этими

условиями может быть различным в различных местах и периодически

изменяться. Сторонам рекомендуется пояснить в договоре

купли-продажи, как эти расходы должны быть распределены между

ними. Выражения, часто используемые в чартер-партиях, такие как

"Франко борт загружено", "Франко борт загружено и приведено в

состояние готовности", иногда используются в договорах

купли-продажи для точного пояснения того, в какой мере продавец в

соответствии с термином FOB должен выполнить укладку и приведение

товара в состояние готовности на борту судна. В том случае, когда

добавляются эти слова, необходимо пояснить в договоре продажи,

относятся ли добавленные обязанности только к затратам или к

расходам и рискам тоже. Как уже было сказано, были предприняты все усилия, чтобы

термины Инкотермс отражали наиболее распространенную коммерческую

практику. Однако, в некоторых случаях - особенно там, где

Инкотермс 2000 отличаются от Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ), -

стороны могут захотеть, чтобы торговые условия работали

по-разному. Им напоминают о таких вариантах во вступлении к

терминам, указывая на это словом "однако".

12. ОБЫЧАИ ПОРТА ИЛИ КОНКРЕТНОЙ ТОРГОВЛИ

Так как Инкотермс предлагают комплект терминов для

использования в различной сфере торговли и регионах, невозможно

всегда точно сформулировать обязанности сторон. До некоторой

степени поэтому необходимо ссылаться на обычай порта или

конкретной торговли или практику, которую сами стороны могли

установить в предыдущих операциях (сравни статья 9 Конвенции ООН

1990 года о договорах для международной торговли товарами).

Конечно желательно, чтобы продавцы и покупатели постоянно должным

образом информировали друг друга о таких обычаях при обсуждении их

договоров и при возникновении неясностей поясняли свою законную

позицию соответствующими статьями в своих договорах купли-продажи.

Такие специальные условия конкретного договора будут заменять или

изменять все, что было сформулировано как правило толкования

различных терминов Инкотермс.

13. ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ МЕСТА ОТГРУЗКИ

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным на момент

заключения контракта купли-продажи принять точное решение

относительно конкретного пункта или даже места, в которое продавец

должен доставить товар для перевозки. Например, на этот момент

могла быть просто указана территория или довольно большое место,

например, морской порт. При этом обычно затем оговаривается, что

покупатель имеет право или обязан назвать позднее более конкретный

пункт на этой территории или месте. Если покупатель обязан назвать

конкретный пункт в соответствии с вышеизложенным, результатом

невыполнения им этой обязанности может оказаться ответственность

за риски и дополнительные расходы (статьи Б.5 и Б.7 всех

терминов). Кроме того, отказ покупателя от права указать

конкретный пункт может дать продавцу право выбрать наиболее

подходящий для него пункт (FCA статья А.4).

14. ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА

Термин "таможенная очистка" вызывал разночтения. Таким

образом, при каждой ссылке на обязанность продавца или покупателя

принимать на себя обязательства, связанные с прохождением товара

через таможню страны экспорта или импорта, теперь следует

разъяснение, что эта обязанность включает в себя не только оплату

пошлины и всех прочих сборов, но также выполнение и оплату всех

административных действий, связанных с прохождением товара через

таможню и информацией властей в этой связи. Далее в некоторых

областях считалось, хотя и совершенно неправомерно, ненужным

использовать термины, имеющие дело с обязанностью таможенной

очистки, когда подобно ситуации в странах - членах Европейского

торгового союза или других областях свободной торговли отсутствует

обязанность оплачивать таможенную пошлину и отсутствуют

ограничения по импорту или экспорту. Для уточнения этих ситуаций в

статьи А.2 и Б.2, А.6 и Б.6 соответствующих терминов Инкотермс

были добавлены слова "если это потребуется", чтобы термины

использовались без какой-либо двусмысленности в случаях, когда

таможенные процедуры не нужны. Обычно желательно, чтобы таможенная очистка была организована

стороной, постоянно проживающей в стране, в которой должна

происходить эта очистка, или по крайней мере кем-либо, действующим

от имени этой стороны. Таким образом, экспортер обычно проводит

таможенную очистку для экспорта, в то время как импортер должен

очищать товар для импорта. Инкотермс 1990 ( v0a23697-90 ) отличались от этого принципа

по торговыми терминам EXW и FAS (обязанность таможенной очистки на

покупателе) и DEQ (обязанность таможенной очистки на продавце), но

в редакции Инкотермс 2000 термины FAS и DEQ возлагают обязанность

таможенной очистки товара для экспорта на продавца, а товара для

импорта - соответственно на покупателя, в то время, как термин

EXW, представляющий собой минимальные обязанности продавца, был

оставлен без изменений (обязанность за таможенную очистку для

экспорта возлагается на покупателя). В соответствии с термином DDP

продавец отдельно соглашается сделать то, что вытекает из самого

названия термина - доставлено, пошлина, оплачена, а именно

очистить товар для импорта и оплатить любые вытекающие из этого

пошлины.

15. УПАКОВКА

В большинстве случаев стороны заранее знают, какая упаковка

необходима для надежной перевозки товара в место назначения.

Однако, так как обязанность продавца упаковать товар может

значительно изменяться в зависимости от способа и

продолжительности предусматриваемой транспортировки, сочтено

необходимым предусмотреть обязанность продавца упаковать товар

соответственно условиям транспортировки, но только в той степени,

в которой ему известны обстоятельства, связанные с

транспортировкой, до заключения договора продажи (сравни статьи

35.1 и 35.2 "b" Конвенции ООН 1980 года о договорах по

международной продаже товаров ( 995_003 ), в которой товар,

включая упаковку, должны "соответствовать любой конкретной цели,

прямо или косвенно известной продавцу на момент заключения

договора, за исключением случаев, когда обстоятельства

свидетельствовали, что покупатель не полагался или ему было

нецелесообразно полагаться на знания и суждение продавца").

16. ОСМОТР ТОВАРА

Во многих случаях покупателю можно рекомендовать договориться

об осмотре товара до или в момент передачи продавцом для перевозки

(так называемый осмотр перед отправкой или PSI). Если договор не

предусматривает иного, покупатель сам оплачивает стоимость такого

осмотра, который проводится в его собственных интересах. Однако,

если осмотр проводился для того, чтобы дать продавцу возможность

выполнить какие-либо обязательные правила, применимые к экспорту

товара в его собственной стране, он должен сам оплатить такой

осмотр, если не используется термин EXW, так как при использовании

этого термина затраты по осмотру лежат на покупателе.

17. ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТЕРМИН ИНКОТЕРМС 2000

-------------------------------------------------------------------------- | ЛЮБОЙ ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ | |------------------------------------------------------------------------| |Группа E|EXW|Франко завод (название места) | |--------+---+-----------------------------------------------------------| |Группа F|FCA|Франко перевозчик (название порта отгрузки) | |--------+---+-----------------------------------------------------------| |Группа C|CPT|Фрахт/перевозка оплачены до (название места назначения) | | |CIP|Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (... название | | | |места назначения) | |--------+---+-----------------------------------------------------------| |Группа D|DAF|Поставка до границы (... название места поставки) | | |DDU|Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения)| | |DDP|Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) | |------------------------------------------------------------------------| | ТОЛЬКО МОРСКОЙ И ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | |------------------------------------------------------------------------| |Группа F|FAS|Франко вдоль борта судна (название порта отгрузки) | | |FOB|Франко борт (название порта отгрузки) | |--------+---+-----------------------------------------------------------| |Группа C|CFR|Стоимость и фрахт (название порта назначения) | | |CIF|Стоимость страхование и фрахт (название порта назначения) | |--------+---+-----------------------------------------------------------| |Группа D|DES|Поставка с судна (... название порта назначения) | | |DEQ|Поставка с пристани (... название порта назначения) | --------------------------------------------------------------------------

18. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В некоторых случаях вступление рекомендует использовать или

не использовать тот или иной термин. Это особенно важно в

отношении выбора между терминами FCA и FOB. К сожалению, работники

торговли продолжают использовать термин FOB там, где он совершенно

неуместен, при этом вынуждая продавца нести риски вследствие

передачи товара перевозчику, названному покупателем. FOB возможно

использовать только там, где товар предназначен для поставки

"через поручни судна" или, в крайнем случае на судно, а не тогда,

когда товар передается перевозчику для последующей погрузки на

судно, например, загруженный в контейнеры или погруженный на

грузовика или в вагоны в так называемом "ро-ро" транспорте. Таким

образом, во вступлении к термину FOB было сделано настоятельное

предупреждение о том, что термин не следует использовать, когда

стороны не намерены поставлять товар через поручни судна. Случается, что стороны ошибочно используют термины,

предназначенные также для перевозки товаров морем, когда

предполагается другой вид транспорта. Это может поставить продавца

в положение, когда он не может выполнить свое обязательство

представить покупателю соответствующий документ (например,

коносамент, морскую накладную или электронный эквивалент).

Таблица, приведенная выше в параграфе 17, показывает, какой термин

следует использовать для каждого вида транспорта. Кроме того, во

введении к каждому термину указывается, можно ли использовать его

для всех видов транспорта или только для перевозки морем.

19. КОНОСАМЕНТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Традиционно бортовой коносамент является единственным

приемлемым документом, который продавец может представить в

соответствии с терминами CFR и CIF. Коносамент выполняет три

важные функции, а именно: - Доказательство поставки товара на борт судна; - Свидетельство договора перевозки; - Средство передачи прав на транзитный товар другой стороне

посредством передачи ей документа. Другие транспортные документы, помимо коносамента, будут

выполнять первые две указанные функции, но не будут контролировать

доставку транзитного товара в место назначения или давать

возможность покупателю продавать транзитный товар посредством

передачи документов его покупателю. Вместо этого другие

транспортные документы будут называть сторону, имеющую право на

получение товара в месте назначения. Тот факт, что владение

коносаментом необходимо для получения товаров от перевозчика в

месте назначения, особенно усложняет его замену электронным

документом. Далее обычно выдается несколько оригиналов коносамента, но

конечно очень важно, чтобы покупатель или банк, действующий в

соответствии с его инструкциями при оплате продавцу, обеспечил

передачу продавцом всех оригиналов (так называемый "полный

комплект"). Это также является требованием Правил для

документарных кредитов Международной торговой палаты (ICC Rules

for Documentary Credits) (так называемые Единые традиции и

практика Международной торговой палаты (ICC Uniform Customs and

Practice "UCP"). Текущая версия выходит в день публикации

Инкотермс 2000; ICC публикация номер 500). Транспортные, документы должны свидетельствовать не только о

доставке товара перевозчику, но также и о том, что товар насколько

перевозчик может это подтвердить, был получен в полной исправности

и хорошем состоянии. Любая запись в транспортных документах,

которая бы указывала, что товар был получен не в таком состоянии,

сделает документ "нечистым" и таким образом неприемлемым в

соответствии с UCP. Несмотря на особенную юридическую природу коносамента,

предполагается, что в ближайшем будущем он будет заменен

электронным документом. Уже версия Инкотермс 1990 года

( v0a23697-90 ) должным образом учла это ожидаемое

усовершенствование. В соответствии со статьями А.8 терминов

бумажные документы могут быть заменены электронной информацией при

условии, что стороны договорились осуществлять электронную связь.

Такая информация может передаваться непосредственно

заинтересованной стороне или через третью сторону, обеспечивающую

дополнительные услуги. Одной из таких услуг, которая с пользой

может быть предоставлена третьей стороной, является реестр

последовательных владельцев коносамента. Системы, предоставляющие

такие услуги, такие как так называемая услуга БОЛЕРО, могут

потребовать дальнейшей поддержки соответствующими юридическими

нормами и принципами, как подтверждают это СМІ 1990 Правила

электронных коносаментов (СМІ 1990 Rules for Electronic Bills of

Lading) и статьи 16 - 17 UNCITRAL Модельный закон по электронной

торговле (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce).

20. НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВМЕСТО КОНОСАМЕНТОВ

В последние годы документарная практика значительно

упростилась. Коносаменты часто заменяются непередаваемыми

документами, подобными используемым для других видов транспорта

помимо морских перевозок. Эти документы называются "морскими

накладными", "контейнерными накладными", "грузовыми расписками"

или вариантами таких выражений. Непередаваемые документы могут

вполне удовлетворительно использоваться, за исключением случаев,

когда покупатель хочет продать транзитные товары посредством

передачи бумажного документа новому покупателю. Чтобы это стало

возможным, обязательно должна быть сохранена обязанность продавца

представить коносамент в соответствии с CFR и CIF. Однако если

договаривающиеся стороны знают, что покупатель не предполагает

продать транзитный товар, они могут специально договориться об

освобождении продавца от обязанности предоставить коносамент, или

в ином случае, они могут использовать термины CPT и CIP, где нет

требования о предоставлении коносамента.

21. ПРАВО ДАВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКУ

Покупатель, оплачивающий товар в соответствии с "C" -

термином, обязан обеспечить, чтобы по получении оплаты продавец не

распорядился товаром посредством выдачи новых инструкций

перевозчику. Некоторые транспортные документы, используемые для

определенных видов транспорта (воздушный, автомобильный или

железнодорожный), предоставляют договаривающимся сторонам

возможность препятствовать продавцу в выдаче новых инструкций

перевозчику, обеспечивая покупателя определенным оригиналом или

дубликатом накладной. Однако документы, используемые вместо

коносаментов в морских перевозках, обычно не содержат такой

"препятствующей" функции. Морской Международный комитет исправил

этот недостаток вышеуказанных документов, введя в 1990 году Единые

правила морских накладных (Uniform Rules for Sea Waybills),

которые позволяют сторонам вставить условие "без распоряжения", по

которому продавец посредством инструкций передает перевозчику

право распоряжаться товаром в отношении доставки товара

какому-либо другому лицу или в другое место, отличное от

указанного в накладной.

22. АРБИТРАЖ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

Договаривающиеся стороны, желающие иметь возможность

обратиться в Арбитраж Международной торговой палаты в случае

разногласий с их партнером по договору купли-продажи, должны

специально и четко договориться об Арбитраже Международной

торговой палаты в своем договоре купли-продажи или, в случае

отсутствия единого договорного документа, при обмене

корреспонденцией, которая представляет собой договор между ними.

Факт включения одного или нескольких вариантов Инкотермс в договор

или связанную с этим корреспонденцию сам но себе не представляет

собой договоренности о возможности обратиться в Арбитраж. Международная торговая палата рекомендует следующее

стандартное условие об арбитраже: "Все разногласия, вытекающие

из/или в связи с настоящим договором, должны окончательно

разрешаться в соответствии с правилами Арбитража Международной

торговой палаты одним или более арбитрами, назначенными в

соответствии с указанными правилами."

EXW

EX WORKS

ФРАНКО ЗАВОД (... название места)

Термин "Франко завод" означает, что продавец считается

выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит

товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом

названном месте (например, на заводе, фабрике, складе и т. п.).

Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство,

а также за таможенную очистку товара для экспорта. Данный термин

возлагает, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и

покупатель должен нести все расходы и риски в связи с перевозкой

товара от предприятия продавца к месту назначения. Однако, если

стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по

погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за

такую отгрузку, то это должно быть четко оговорено в

соответствующем дополнении к договору купли-продажи (1). Этот

термин не может применяться, когда покупатель не в состоянии

выполнить прямо или косвенно экспортные формальности. В этом

случае должен использоваться термин FCA, при условии, что продавец

согласится нести расходы и риски за отгрузку товара.

________________

(1) См. Введение п. 11.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан по просьбе покупателя, за его счет и на его

риск, оказать последнему, если это потребуется (2), полное

содействие в получении любой экспортной лицензии или другого

официального документа, необходимого для экспорта товара.

________________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки Нет обязательств (3).

________________

(3) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования Нет обязательств (4).

________________

(4) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан в оговоренную дату или в пределах

оговоренного срока предоставить неразгруженный в какое-либо

транспортное средство товар в распоряжение покупателя в названном

в договоре месте поставки. При отсутствии в договоре таких

указаний, продавец обязан осуществить поставку в обычные для

поставки аналогичных товаров место и сроки. Если стороны не

договорились о каком-либо конкретном пункте в названном месте

поставки и если таких пунктов несколько, то продавец может выбрать

наиболее подходящий для него пункт в месте поставки.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента его поставки в

соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6 нести все

расходы, связанные с товаром до момента его поставки в

соответствии со статьей А.4.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

дате и месте, когда и где товар будет предоставлен в его

распоряжение.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Нет обязательств (5).

________________

(5) См. Введение п. 10.

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для предоставления товара в распоряжение покупателя. Продавец обязан за свой счет оплатить расходы, связанные с

упаковкой, необходимой для перевозки товара (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки). Последнее

осуществляется в той мере, в какой обстоятельства, относящиеся к

транспортировке (например, способы перевозки, место назначения),

были известны продавцу до заключения договора купли-продажи.

Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений, выдаваемых

или используемых в стране поставки и/или в стране происхождения

товара, которые могут потребоваться покупателю для экспорта и/или

импорта товара или, в случае необходимости, для его транзитной

перевозки через третьи страны. Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную или импортную лицензию или другое официальное

свидетельство, а также выполнить, если это потребуется (6), все

таможенные формальности для экспорта товара.

________________

(6) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки Нет обязательств (7).

________________

(7) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования Нет обязательств (8).

________________

(8) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, как только товар

предоставлен в его распоряжение в соответствии со статьями А.4 и

А.7/Б.7.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара - с момента, когда товар поставлен ему в соответствии со

статьей А.4, и - с согласованной даты или согласованного срока для принятия

поставки, которые возникают при невыполнении им обязанности дать

извещение в соответствии с статьей Б.7. Условием, однако, является

надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что товар

должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром с момента поставки

товара в его распоряжение в соответствии со статьей А.4, и - нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие,

либо невыполнения им обязанности принять товар после того, как тот

был предоставлен в его распоряжение, либо он не дал надлежащее

извещение в соответствии со статьей Б.7. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора. - оплатить, если это потребуется (9), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при экспорте.

________________

(9) См. Введение п. 14.

Покупатель обязан возместить все расходы и сборы, понесенные

продавцом при оказании помощи в соответствии со статьей А.2.

Б.7. Извещение продавцу

Если покупатель вправе определить в течение согласованного

периода дату и/или место принятия товара, то он должен направить

продавцу необходимое извещение об этом.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан направить продавцу соответствующие

доказательства о принятии поставки.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести, если не оговорено иное, расходы,

связанные с любым предпогрузочным осмотром товара, включая расходы

на осмотр, требуемый властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А. 10, а также

возместить расходы продавца, понесенные последним вследствие

оказания помощи покупателю.

FCA

FREE CARRIER

ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК (... название места)

Термин "Франко перевозчик" означает, что продавец доставит

прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем

перевозчику до названного места. Следует отметить, что выбор места

поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара

на данном месте. Если поставка осуществляется в помещении

продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если же

поставка осуществляется в другое место, продавец за отгрузку

товара ответственности не несет. Данный термин может быть

использован при перевозке любым видом транспорта, включая

смешанные перевозки. Под словом "перевозчик" понимается любое

лицо, которое на основании договора перевозки обязуется

осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге,

автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом

или комбинацией этих видов транспорта. Если покупатель доверяет

другому лицу, не являющемуся перевозчиком, принять товар, то

продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара

с момента передачи его данному лицу.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан по просьбе покупателя, за его счет и на его

риск, оказать последнему, если это потребуется (1), полное

содействие в получении любой экспортной лицензии или другого

официального документа, необходимого для экспорта товара.

_______________

(1) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (2). Однако, либо по просьбе покупателя,

либо на основании коммерческой практики, в случае, если покупатель

заблаговременно не дал других указаний, продавец вправе заключить

договор перевозки на обычных условиях за счет и на риск

покупателя. Продавец может также отказаться от заключения такого

договора. В таком случае он должен немедленно известить об этом

покупателя.

_______________

(2) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар перевозчику или другому

лицу, указанному покупателем или избранному продавцом в

соответствии со статьей А. 3 а), в названном месте, в

установленную дату или в оговоренный срок. Поставка считается

выполненной: а) если названное место поставки находится в помещении

продавца: когда товар загружен в транспортное средство перевозчика,

указанного покупателем или другим лицом, действующим от его имени; б) если названное место находится за пределами помещения

продавца: когда неразгруженный с транспортного средства продавца товар

предоставлен в распоряжение перевозчика или другого лица,

указанного покупателем или избранного продавцом согласно статье А.

3 а). Если стороны не договорились о каком-либо конкретном пункте

в названном месте поставки и если таких пунктов несколько, то

продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт. Если у продавца нет точных инструкций от покупателя, он может

поставить товар для дальнейшей транспортировки таким способом,

какой предполагает данный вид транспорта и/или количество и/или

характер товара.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б. 5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента его поставки в

соответствии со статьей А. 4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б. 6: - нести все расходы связанные с товаром до момента его

поставки в соответствии с пунктом А. 4, и - оплатить, если это потребуется (4), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при экспорте.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

поставке товара в соответствии со статьей А.4. В случае, если

перевозчик не может принять товар в согласованный срок в

соответствии статьей А.4, продавец обязан соответственно известить

об этом покупателя.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет в

качестве доказательства поставки товара обычные транспортные

документы в соответствии со статьей А.4. В случае если такое

упомянутое выше доказательство не является транспортным

документом, продавец обязан оказать покупателю по его просьбе, за

его счет и на его риск, всевозможное содействие в получении

транспортного документа (например, оборотного коносамента,

необоротной морской накладной, доказательства о перевозке

внутренним водным транспортом, воздушной накладной, накладной

железнодорожного или автотранспортного сообщения или накладной

смешанной перевозки). В случае, если продавец и покупатель

договорились об использовании средств электронной связи,

упомянутые выше документы могут быть заменены эквивалентными

электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4.

Продавец обязан за свой счет оплатить расходы, связанные с

упаковкой, необходимой для перевозки товара (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки). Последнее

осуществляется в той мере, в какой обстоятельства, относящиеся к

транспортировке (например, способы перевозки, место назначения),

были известны продавцу до заключения договора купли-продажи.

Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

поставки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара, или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензия, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (5), все таможенные формальности

для импорта товара, а также для его транзитной перевозки через

третьи страны.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Покупатель обязан за свой счет заключить договор перевозки

товара от названного места, за исключением случая, когда договор

перевозки заключен продавцом согласно статье А.3 а).

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара: - с момента, когда товар поставлен ему в соответствии со

статьей А.4, и - с согласованной даты или с момента истечения согласованного

срока для поставки, которые возникают либо при невыполнении им

обязанности указать перевозчика или другое лицо в соответствии со

статьей А.4, либо потому, что указанный им перевозчик или другое

лицо не мог принять товар в свое распоряжение в согласованный срок

или он сам не мог дать извещения в соответствии со статьей Б.7.

Условием, однако, является надлежащее соответствие товара

договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром с момента поставки

товара в соответствии со статьей А.4, и - нести все дополнительные расходы либо при невыполнении им

обязанности указать перевозчика или другое лицо в соответствии со

статьей А.4, либо потому, что указанный им перевозчик или другое

лицо не мог принять товар в свое распоряжение в согласованный срок

или он сам не мог дать извещения в соответствии со статьей Б.7.

Условием, однако, является надлежащее соответствие товара

договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара и в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан известить продавца достаточным образом о

названии перевозчика или другого лица, определенного в статье А.4,

и, где необходимо, указать способ транспортировки, а также дату

или срок поставки ему товара, и, в случае необходимости, пункт в

месте, где товар должен быть передан перевозчику или другому лицу.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять доказательства поставки в

соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним, вследствие оказания им

помощи покупателю при оформлении договора перевозки согласно

статье А.3. Покупатель обязан дать продавцу необходимые инструкции

в тех случаях, когда потребуется содействие продавца в заключении

договора перевозки в соответствии со статьей А.3 а).

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

ФРАНКО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА (... название порта отгрузки)

Термин "Франко вдоль борта судна" означает, что продавец

выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на

причале или на лихтерах в указанном порту отгрузки. Это означает,

что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения

товара должен нести покупатель. По условиям термина PAS на

продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для

экспорта. ЭТИМ ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЙ

ИНКОТЕРМС, В КОТОРЫХ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКЕ ДЛЯ

ЭКСПОРТА ВОЗЛАГАЛАСЬ НА ПОКУПАТЕЛЯ. Однако, если стороны желают,

чтобы покупатель взял на себя обязанности по таможенной очистке

товара для экспорта, то это должно быть четко оговорено в

соответствующем дополнении к договору купли-продажи (1). Данный

термин может применяться только при перевозке товара морским или

внутренним водным транспортом.

_______________

(1) См. Введение п. 11.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензия, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (2), все таможенные формальности,

необходимые для экспорта товара.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (4).

_______________

(4) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан поставить товар вдоль борта указанного судна

в названном покупателем месте погрузки, в названном покупателем

порту отгрузки и в соответствии с обычаями порта, в установленную

дату или оговоренный срок.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента его поставки в

соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы, связанные с товаром до момента его

доставки в соответствии со статьей А.4, и - оплатить, если это потребуется (5), все пошлины, налоги и

другие сборы, подлежащие оплате при экспорте товара.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен вдоль борта указанного судна.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет в

качестве доказательства поставки товара обычные транспортные

документы в соответствии со статьей А.4. В случае если такое

доказательство, упомянутое выше, не является транспортным

документом, продавец обязан оказать покупателю по его просьбе, за

его счет и на его риск всевозможное содействие в получении

транспортного документа (например, оборотного коносамента,

необоротной морской накладной, доказательства о перевозке

внутренним водным транспортом). В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4.

Продавец обязан за свой счет оплатить расходы, связанные с

упаковкой, необходимой для перевозки товара (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки). Последнее

осуществляется в той мере, в какой обстоятельства, относящиеся к

транспортировке (например, способы перевозки, место назначения),

были известны продавцу до заключения договора купли-продажи.

Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (6), все таможенные формальности

для импорта товара, а также для его транзитной перевозки через

третьи страны.

________________

(6) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Покупатель обязан за свой счет заключить договор перевозки

товара от названного порта отгрузки.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (7).

________________

(7) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара: - с момента, когда товар поставлен ему в соответствии со

статьей А.4, и - с согласованной даты или с истечения согласованного срока

для поставки, которые возникают либо при невыполнении им

обязанности дать извещение в соответствии со статьей Б.7, либо в

случае, если назначенное им судно не смогло прибыть своевременно

или не было в состоянии принять товар вовремя, или прекратило

принятие груза до наступления установленного в статье Б.7 времени.

Условием, однако, является надлежащее соответствие товара

договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром с момента доставки

товара в соответствии со статьей А.4, и - нести все дополнительные расходы, возникшие либо вследствие

того, что назначенное им судно не смогло прибыть своевременно,

либо не было в состоянии принять товар вовремя, либо прекратило

принятие груза до наступления установленного в соответствии со

статьей Б.7 времени, или же вследствие невыполнения им обязанности

дать надлежащее извещение в соответствии со статьей Б.7. Условием,

однако, является надлежащее соответствие товара договору. Это

значит, что товар должен быть надлежащим образом идентифицирован,

то есть определенно обособлен или иным образом обозначен как

товар, являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (8), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны. ____________

(8) См. Введение п.14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан известить продавца достаточным образом о

названии судна, о пункте на месте погрузки и времени отгрузки.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять доказательства поставки в

соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

FOB

FREE ON BOARD

ФРАНКО БОРТ (... название порта отгрузки)

Термин "Франко борт" означает, что продавец выполнил

поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном

порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и

риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По

условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по

таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может

применяться только при перевозке товара морским или внутренним

водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар

через поручни судна, следует применять термин FCA.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (1), все таможенные формальности,

необходимые для экспорта товара.

_______________

(1) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (2).

_______________

(2) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан погрузить товар на борт судна, указанного

покупателем, в согласованную дату или в пределах оговоренного

срока в названном порту отгрузки в соответствии с обычаями порта.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента перехода товара через

поручни судна в названном порту отгрузки.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы, связанные с товаром, до момента перехода

товара через поручни судна в названном порту отгрузки в

соответствии со статьей А.4, и - оплатить, если это потребуется (4), все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара.

_______________

(4) См. Введение п. 10.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен в соответствии со статьей А.4.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет в

качестве доказательства поставки товара обычные транспортные

документы в соответствии со статьей А.4. В случае если такое доказательство, упомянутое выше, не

является транспортным документом, продавец обязан оказать

покупателю по его просьбе, за его счет и на его риск всевозможное

содействие в получении транспортного документа для заключения

договора перевозки (например, оборотного коносамента, необоротной

морской накладной, доказательства о перевозке внутренним водным

транспортом или накладной смешанной перевозки). В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4.

Продавец обязан за свой счет оплатить расходы, связанные с

упаковкой, необходимой для перевозки товара (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки). Последнее

осуществляется в той мере, в какой обстоятельства, относящиеся к

транспортировке (например, способы перевозки, место назначения),

были известны продавцу до заключения договора купли-продажи.

Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны. Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (5), все таможенные формальности,

необходимые для импорта товара, а также, при необходимости, для

его транзитной перевозки через третьи страны.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Покупатель обязан за свой счет заключить договор перевозки

товара от названного порта отгрузки.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара: - с момента перехода товара через поручни судна в указанном

порту отгрузки, и - с согласованной даты или с истечения согласованного срока

для поставки, которые возникают либо при невыполнении им

обязанности дать извещение в соответствии со статьей Б.7, либо в

случае, если назначенное им судно не смогло прибыть своевременно,

или не было в состоянии принять товар вовремя, или прекратило

принятие груза до наступления установленного в соответствии со

статьей Б.7 времени. Условием, однако, является надлежащее

соответствие товара договору. Это значит, что товар должен быть

надлежащим образом идентифицирован, то есть определенно обособлен

или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром, с момента перехода

товара через поручни судна в названном порту отгрузки, и - нести все дополнительные расходы, возникшие либо вследствие

того, что указанное им судно не смогло прибыть своевременно, либо

не было в состоянии принять товар вовремя, либо прекратило

принятие груза до наступления установленной в соответствии со

статьей Б.7 даты, или же вследствие невыполнения им обязанности

дать надлежащее извещение в соответствии со статьей Б.7. Условием,

однако, является надлежащее соответствие товара договору. Это

значит, что товар должен быть надлежащим образом идентифицирован,

то есть определенно обособлен или иным образом обозначен как

товар, являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан известить продавца достаточным образом о

названии судна, месте погрузки и времени отгрузки.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять доказательства поставки в

соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

CFR

COST AND FREIGHT

СТОИМОСТЬ И ФРАХТ (... название порта назначения)

Термин "Стоимость и фрахт" означает, что продавец выполнил

поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту

отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для

доставки товара в названный порт назначения, ОДНАКО, риск потери

или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы,

возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на

покупателя. По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность

по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может

применяться только при перевозке товара морским или внутренним

водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар

через поручни судна, следует применять термин CPT.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (1), все таможенные формальности,

требуемые для экспорта товара.

_______________

(1) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях

договор перевозки товара до названного порта назначения по

обычному судоходному маршруту на морском (или на подходящем для

внутреннего водного транспорта) судне такого типа, который обычно

используется для перевозки товаров, аналогичных товару, указанному

в договоре купли-продажи.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (2).

_______________

(2) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан погрузить товар на борт судна в порту

отгрузки в установленную дату или в пределах согласованного срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента перехода товара через

поручни судна в порту отгрузки.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы, связанные с товаром, до момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, и - оплатить фрахт и все вытекающие из статьи А.3 а) расходы,

включая расходы по погрузке товара на борт судна и любые издержки

по выгрузке товара в согласованном порту разгрузки, которые

согласно договору перевозки возлагаются на продавца, и - оплатить, если это потребуется (3), все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара, а также расходы, связанные с его транзитной перевозкой

через третьи страны в случаях, когда они согласно договору

перевозки возлагаются на продавца.

_______________

(3) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен в соответствии со статьей А.4, а также

направить покупателю любое другое извещение, требующееся ему для

осуществления обычно необходимых мер для получения товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан незамедлительно предоставить покупателю за

свой счет обычный транспортный документ, выписанный для

согласованного порта назначения. Данный документ (например, оборотный коносамент, необоротная

морская накладная, доказательство о перевозке внутренним водным

транспортом) должен распространять свое действие на проданный

товар, быть датированным в пределах срока, согласованного для

отгрузки товара, и дать покупателю возможность получить товар от

перевозчика в порту назначения и, если не оговорено иное, дать

покупателю возможность продать товар третьему лицу во время

транзитной перевозки путем передаточной надписи (оборотный

коносамент) или путем извещения перевозчика. Если оформляется несколько оригиналов транспортного

документа, покупателю должен быть передан полный комплект

оригиналов. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли принято

обычно отправлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для организуемой им перевозки товара. Упаковка должна

быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (4), все таможенные формальности,

требуемые для импорта товара и для его транзитной перевозки через

третьи страны.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (5).

_______________

(5) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4, и получить товар от

перевозчика в названном порту назначения.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента перехода товара через поручни судна в порту

отгрузки. Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать

извещение в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери

или повреждения товара с момента истечения согласованной даты или

даты окончания зафиксированного срока отгрузки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан с учетом оговорок статьи А.3 а): - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все расходы и сборы, связанные с товаром во время его

транзитной перевозки до прибытия в порт назначения, за исключением

случаев, когда они согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, и - оплатить расходы по выгрузке товара, включая расходы по

оплате лихтерных и причальных сборов, за исключением случаев,

когда они согласно договору перевозки возлагаются на продавца, и - нести все дополнительные расходы вследствие невыполнения им

обязанности дать надлежащее извещение в соответствии со статьей

Б.7 с момента истечения согласованной даты или согласованного

срока для поставки. Условием, однако, является надлежащее

соответствие товара договору. Это значит, что товар должен быть

надлежащим образом идентифицирован, то есть определенно обособлен

или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны,

если они не возлагаются на продавца при оформлении договора

перевозки.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

В случае если покупатель вправе определить срок, в течение

которого товар должен быть отгружен, и/или порт назначения - он

обязан надлежащим образом известить об этом продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять предусмотренный статьей А.8

транспортный документ, если он соответствует условиям контракта

купли-продажи.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT

СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ (... название порта назначения)

Термин "Стоимость, страхование и фрахт" означает, что

продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни

судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт,

необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, но

риск потери или повреждения товара, как и любые дополнительные

расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца

на покупателя. Однако, по условиям термина CIF на продавца

возлагается также обязанность приобретения морского страхования в

пользу покупателя против риска потери и повреждения товара во

время перевозки. Следовательно, продавец обязан заключить договор страхования

и оплатить страховые взносы. Покупатель должен принимать во

внимание, что согласно условиям термина CIF от продавца требуется

обеспечение страхования лишь с минимальным покрытием (1). В случае

если покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он

должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо сам

принять меры по заключению дополнительного страхования. По

условиям термина CIF на продавца возлагается обязанность по

таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может

применяться только при перевозке товара морским или внутренним

водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар

через поручни судна, следует применять термин CIP.

_______________

(1) См. Введение п.9.3.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (2), все таможенные формальности

для экспорта товара.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях

договор перевозки товара до указанного порта назначения по

обычному судоходному маршруту на морском (или на подходящем для

внутреннего водного транспорта) судне такого типа, который обычно

используется для перевозки товара, аналогичного товару, указанному

в договоре купли-продажи.

Б) Договор страхования

Продавец обязан обеспечить за свой счет - как это согласовано

в договоре купли-продажи - страхование груза на условиях,

позволяющих покупателю или другому лицу, обладающему страховым

интересом, обратиться непосредственно к страховщику, а также

предоставить покупателю страховой полис или иное доказательство

страхового покрытия. Страхование должно быть произведено у страховщика или в

страховой компании, пользующихся хорошей репутацией, и, если нет

специальных соглашений о противоположном, то страхование должно

быть произведено в соответствии с минимальным покрытием согласно

условиям Института по разработке грузовых терминов (Institut Cargo

Clauses) (Объединение лондонских страховщиков (Institute of London

Underwriters) или любого подобного сборника договорных статей.

Продолжительность страхового покрытия должна соответствовать

статьям Б.4 и Б.5. По требованию покупателя и за его счет продавец

обязан произвести страхование от военных рисков, забастовок,

мятежей и других гражданских волнений, если это возможно.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в

договоре купли-продажи цену плюс 10 % (т. е. 110 %) и должно быть

заключено в валюте договора купли-продажи.

А.4. Поставка

Продавец обязан погрузить товар на борт судна в порту

отгрузки в установленную дату или в пределах согласованного срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента перехода товара через

поручни судна в порту отгрузки.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы связанные с товаром, до момента его

поставки в соответствии с статьей А.4, и - оплатить фрахт и все вытекающие из статьи А.3 а) расходы,

включая расходы по погрузке товара на борт судна, и - нести расходы, связанные с приобретением страхования в

соответствии со статьей А.3 б), и - оплатить любые издержки по выгрузке товара в согласованном

порту разгрузки которые согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, а также - оплатить, если это потребуется (3), все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара, и связанные с его транзитной перевозкой через третьи

страны в случаях, когда расходы согласно договору перевозки

возлагаются на продавца.

_______________

(3) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен в соответствии со статьей А.4, а также

направить покупателю любое другое извещение, требующееся ему для

осуществления обычно необходимых мер для получения товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан незамедлительно предоставить покупателю за

свой счет обычный транспортный документ, выписанный для

согласованного порта назначения. Данный документ (например,

оборотный коносамент, необоротная морская накладная,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом) должен

распространять свое действие на проданный товар, быть датированным

в пределах срока, согласованного для отгрузки товара, и дать

покупателю возможность получить товар от перевозчика в порту

назначения, и, если не оговорено иное, дать покупателю возможность

продать товар третьему лицу во время транзитной перевозки путем

передаточной надписи (оборотный коносамент) или путем извещения

перевозчика. Если оформляется несколько оригиналов транспортного

документа, покупателю должен быть передан полный комплект

оригиналов. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4.

Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки), необходимую для

организуемой им перевозки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны. Продавец обязан обеспечить покупателя по его требованию всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (4), все таможенные формальности

для импорта товара и для его транзитной перевозки через третьи

страны.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (5).

_______________

(5) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара в соответствии со

статьей А.4 и получить товар от перевозчика в названном порту

назначения.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента перехода товара через поручни судна в порту

отгрузки. Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать

извещение в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери

или повреждения товара с момента истечения согласованной даты или

даты окончания зафиксированного срока отгрузки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан с учетом оговорок статьи А.3 а): - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все расходы и сборы, связанные с товаром во время его

транзитной перевозки до прибытия в порт назначения, за исключением

случаев, когда они согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, и - оплатить расходы по выгрузке товара, включая расходы по

оплате лихтерных и причальных сборов, за исключением случаев,

когда они согласно договору перевозки возлагаются на продавца, и - нести все дополнительные расходы вследствие невыполнения им

обязанности дать надлежащее извещение в соответствии со статьей

Б.7 с согласованной даты или с истечения согласованного срока для

поставки. Условием, однако, является надлежащее соответствие

товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим

образом идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным

образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны,

если они не возлагаются на продавца при оформлении договора

перевозки.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

В случае если покупатель вправе определить срок, в течение

которого товар должен быть отгружен, и/или порт назначения, он

обязан надлежащим образом известить об этом продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять предусмотренный статьей А.8

транспортный документ, если он соответствует условиям контракта

купли-продажи.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю. Покупатель обязан обеспечить продавца по его

требованию всей информацией, необходимой для осуществления

страхования.

CPT

CARRIAGE PAID TO

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНЫ ДО (... название места назначения)

Термин "Фрахт/перевозка оплачены до" означает, что продавец

доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец

обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до

названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет

на себя все риски потери или повреждения товара, как и другие

расходы после передачи товара перевозчику. Под словом "перевозчик" понимается любое лицо, которое на

основании договора перевозки берет на себя обязательство

обеспечить само или организовать перевозку товара по железной

дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным

транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В случае осуществления перевозки в согласованный пункт

назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в

момент передачи товара в попечение первого из них. По условиям термина CPT на продавца возлагается обязанность

по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может

применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая

смешанные перевозки.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (1), все таможенные формальности

для экспорта товара.

_______________

(1) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях

договор перевозки товара до согласованного пункта в названном

месте назначения по обычному маршруту и обычно принятым способом.

Если такой пункт не согласован или не определен практикой

подобного рода поставок, продавец может выбрать наиболее

подходящий для него пункт в названном месте назначения.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (2).

____________

(2) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар перевозчику, с которым

заключен договор перевозки, в соответствии со статьей А.3, а при

наличии нескольких перевозчиков первому из них для транспортировки

в названное место в установленную дату или в пределах

согласованного срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента его поставки в

соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы, связанные с товаром, до момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, а также оплатить фрахт и

все вытекающие из статьи А.3 а) расходы, включая расходы по

погрузке товара и выгрузке его в месте назначения, которые

согласно договору перевозки возлагаются на продавца, и - оплатить, если это потребуется (3), все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара, и расходы, связанные с его транзитной перевозкой через

третьи страны, в случаях, когда эти расходы согласно договору

перевозки возлагаются на продавца.

____________

(3) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен в соответствии со статьей А.4, а также

направить покупателю любое другое извещение, требующееся ему для

осуществления обычно необходимых мер для получения товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет обычный

транспортный документ или транспортные документы (например,

оборотный коносамент, необоротная морская накладная,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом,

воздушная накладная, накладная железнодорожного или автомобильного

сообщения или накладная смешанной перевозки) в соответствии со

статьей А.3. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4.

Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за исключением

случаев, когда в данной отрасли торговли принято обычно отправлять

обусловленный контрактом товар без упаковки), необходимую для

организуемой им перевозки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, и которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны. Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (4), все таможенные формальности

для импорта товара и для его транзитной перевозки через третьи

страны.

____________

(4) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (5).

____________

(5) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

____________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара сразу после его

доставки в соответствии со статьей А.4 и получить товар от

перевозчика в названном месте.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать извещение

в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери или

повреждения товара с момента истечения согласованной даты или даты

окончания зафиксированного срока поставки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан в соответствии с положениями статьи А.3 а): - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

доставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все расходы и сборы, связанные с товаром во время его

транзитной перевозки до прибытия в согласованное место назначения,

за исключением случаев, когда они согласно договору перевозки

возлагаются на продавца, и - оплатить расходы по выгрузке товара, за исключением

случаев, когда они согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, и - нести все дополнительные расходы вследствие невыполнения им

обязанности дать надлежащее извещение в соответствии со статьей

Б.7 с момента истечения согласованной даты или с окончания

согласованного срока для поставки. Условием, однако, является

надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что товар

должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащие оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны,

если они не включены в расходы договора перевозки.

____________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

В случае, если покупатель вправе определить срок отправки

товара и/или пункт назначения, он должен надлежащим образом

известить об этом продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять предусмотренный статьей А.8

транспортный документ, если он соответствует условиям контракта

купли-продажи.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА И СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО

(... название места назначения)

Термин "Фрахт/перевозка оплачены до" означает, что продавец

доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец

обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до

названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет

на себя все риски и любые дополнительные расходы до доставки таким

образом товара. Однако, по условиям CIP на продавца также

возлагается обязанность по обеспечению страхования от рисков

потери и повреждения товара во время перевозки в пользу

покупателя. Следовательно, продавец заключает договор страхования

и оплачивает страховые взносы. Покупатель должен принимать во

внимание, что согласно условиям термина CIP от продавца требуется

обеспечение страхования с минимальным покрытием (1).

_______________

(1) См. Введение п. 9.3.

В случае если покупатель желает иметь страхование с большим

покрытием, он должен либо специально договориться об этом с

продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного

страхования. Под словом "перевозчик" понимается любое лицо,

которое на основании договора перевозки берет на себя

обязательство обеспечить самому или организовать перевозку товара

по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним

водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. В случае осуществления перевозки в пункт назначения

несколькими перевозчиками переход риска произойдет в момент

передачи товара в попечение первого перевозчика. По условиям

термина CIP на продавца возлагается обязанность по таможенной

очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться при

перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные

перевозки.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (2), все таможенные формальности

для экспорта товара.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях

договор перевозки товара до согласованного пункта в названном

месте назначения по обычному маршруту и обычно принятым способом.

Если такой пункт не согласован или не определен практикой

подобного рода поставок, продавец может выбрать наиболее

подходящий для него пункт в названном месте назначения.

Б) Договор страхования

Продавец обязан обеспечить за свой счет - как это согласовано

в договоре купли-продажи - страхование груза на условиях,

позволяющих покупателю или другому лицу, обладающему страховым

интересом, обратиться непосредственно к страховщику, а также

предоставить покупателю страховой полис или иное доказательство

страхового покрытия. Страхование должно быть произведено у страховщика или в

страховой компании, пользующейся хорошей репутацией и, если нет

специальных соглашений о противоположном, то страхование должно

быть произведено в соответствии с минимальным покрытием согласно

условиям Института по разработке грузовых терминов (Institut Cargo

Clauses) (Объединение лондонских страховщиков (Institute of London

Underwriters) или любого подобного сборника договорных статей.

Продолжительность страхового покрытия должна соответствовать

статьям Б.4 и Б.5. По требованию покупателя и за его счет продавец

обязан произвести страхование от военных рисков, забастовок,

мятежей и других гражданских волнений, если это возможно.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в

договоре купли-продажи цену плюс 10 % (т. е. 110 %) и должно быть

заключено в валюте договора купли-продажи.

А.4. Поставка

Продавец обязан поставить товар перевозчику, с которым

заключен договор перевозки в соответствии со статьей А.3, а при

наличии нескольких перевозчиков первому из них для транспортировки

в согласованный пункт в названном месте назначения, в

установленную дату или в пределах согласованного срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента, когда он будет поставлен

в соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - нести все расходы, связанные с товаром, до момента его

поставки в соответствии с статьей А.4, а также оплатить фрахт и

все вытекающие из статьи А.3 а) расходы, включая расходы по

погрузке товара и любые расходы по выгрузке его в месте

назначения, которые согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, и - оплатить расходы по страхованию, вытекающие из статьи А.3

а), и - оплатить, если это потребуется (3), расходы, связанные с

выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара, и расходы, связанные с его транзитной перевозкой через

третьи страны, в случаях, когда они согласно договору перевозки

возлагаются на продавца.

_______________

(3) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить покупателя достаточным образом о

том, что товар поставлен в соответствии со статьей А.4, а также

направить покупателю любое другое извещение, требующееся ему для

осуществления обычно необходимых мер для получения товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет обычный

транспортный документ или транспортные документы (например,

оборотный коносамент, необоротную морскую накладную,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом,

воздушную накладную, накладную железнодорожного или автомобильного

сообщения или накладную смешанной перевозки) в соответствии со

статьей А.3. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли принято

обычно отправлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для организуемой им перевозки товара. Упаковка должна

быть маркирована надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара, или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления любого дополнительного страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (4), все таможенные формальности

для импорта товара и для его транзитной перевозки через третьи

страны.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (5).

_______________

(5) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара сразу после его

доставки в соответствии со статьей А.4 и получить товар от

перевозчика в названном месте назначения.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать извещение

в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери или

повреждения товара с момента истечения согласованной даты или даты

окончания зафиксированного срока поставки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан с учетом оговорок статьи А.3 а): - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

доставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все расходы и сборы, связанные с товаром во время его

транзитной перевозки в место назначения, за исключением случаев,

когда они согласно договору перевозки возлагаются на продавца, и - оплатить расходы но выгрузке товара, за исключением

случаев, когда они согласно договору перевозки возлагаются на

продавца, и - нести все дополнительные расходы вследствие невыполнения им

обязанности дать надлежащее извещение в соответствии со статьей

Б.7 с момента истечения согласованной даты или с окончания

согласованного срока для отгрузки. Условием, однако, является

надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что товар

должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны -

если они не включены в расходы договора перевозки.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

В случае если покупатель вправе определить срок отправки

товара и пункт назначения, он должен надлежащим образом известить

об этом продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять предусмотренный статьей А.8

транспортный документ, если он соответствует условиям контракта

купли-продажи.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с любым

предпогрузочным осмотром товара, за исключением случаев, когда

такой осмотр требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю. Покупатель обязан обеспечить продавца всей

информацией, необходимой для осуществления дополнительного

страхования.

DAF

DELIVERED AT FRONTIER

ПОСТАВКА ДО ГРАНИЦЫ (... название места поставки)

Термин "Поставка до границы" означает, что продавец выполнил

поставку, когда он предоставил неразгруженный товар, прошедший

таможенную очистку для экспорта, но еще не для импорта на

прибывшем транспортном средстве в распоряжение покупателя в

названном пункте или месте на границе до поступления товара на

таможенную границу сопредельной страны. Под термином "граница"

понимается любая граница, включая границу страны экспорта. Поэтому

весьма важно точное определение границы путем указания на

конкретный пункт или место. Однако, если стороны желают, чтобы

продавец взял на себя обязанности по разгрузке товара с прибывшего

транспортного средства и нес все риски и расходы за такую

разгрузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем

дополнении к договору купли-продажи (1).

_______________

(1) См. Введение п. 11.

Данный термин может применяться при перевозке товара любым

видом транспорта, когда товар поставляется до сухопутной границы. Если поставка будет иметь место в порту назначения на борту

судна либо на пристани, то следует применять термины DES или DEQ.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство,

требуемое для предоставления товара в распоряжение покупателя. Продавец обязан выполнить, если это потребуется (2), все

таможенные формальности для экспорта товара в названное место

поставки на границе и для его транзитной перевозки через третьи

страны.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

i) Продавец обязан заключить за свой счет на обычных условиях

договор перевозки по поставке товара в названный пункт, если такой

имеется в месте поставки на границе. Если такой пункт в названном

месте поставки на границе не согласован или не определен практикой

подобного рода поставок, продавец может выбрать наиболее

подходящий для него пункт в названном месте поставки. ii) Продавец может, однако, по просьбе покупателя, на его

риск и за его счет заключить на обычных условиях договор перевозки

о последующей транспортировке товара с названного места на границе

до конечного пункта назначения, названного покупателем в стране

импорта. Продавец может также отказаться от заключения такого

договора. В таком случае он обязан известить покупателя об этом

должным образом.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить неразгруженный товар в

распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве в

указанном месте поставки на границе в согласованную дату или срок.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5 нести все риски

потери или повреждения товара до момента, когда он поставлен в

соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - в дополнение к расходам, вытекающим из статьи А.3) - нести

все расходы, связанные с товаром до того момента, когда он

поставлен в соответствии со статьей А.4, и - если это потребуется (4) - оплатить все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей, как и другие пошлины,

налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте товара и его

транзитной перевозке через третьи страны до поставки в

соответствии со статьей А.4.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить достаточным образом покупателя о

том, что товар отправлен в указанное место на границе, а также

направить покупателю другие извещения, требующиеся ему для

принятия поставки.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

i) Продавец обязан за свой счет предоставить покупателю

обычный документ или другое доказательство поставки товара в

названное место на границе в соответствии со статьей А.3 а) i). ii) Продавец обязан - если стороны договорились о последующей

транспортировке товара с названного места на границе в

соответствии со статьей А.3 а) ii) - предоставить покупателю за

его счет и на его риск обычно получаемый в стране отправки

транзитный транспортный документ на перевозку товара на обычных

условиях от пункта отправления в стране экспорта до указанного

покупателем места конечного назначения в стране импорта. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли согласовано

или обычно принято поставлять обусловленный контрактом товар без

упаковки), необходимую для организуемой им перевозки товара до

границы. Упаковка осуществляется в той мере, в какой

обстоятельства, относящиеся к транспортировке (способы перевозки,

место назначения), известны продавцу до заключения договора

купли-продажи. Упаковка должна быть маркирована надлежащим

образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара, или, в случае

необходимости, для его транзитной перевозки через третьи страны.

Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления дополнительного страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (5), все таможенные формальности,

требуемые для импорта товара и для его последующей перевозки.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (7).

_______________

(7) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать извещение

в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери или

повреждения товара с момента истечения согласованной даты или даты

окончания согласованного срока поставки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

доставки в соответствии со статьей А.4, включая расходы по

выгрузке товара, необходимые для принятия поставки товара с

транспортного средства в названном месте на границе, и - нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие

невыполнения им обязанности принять товар после его доставки в

соответствии со статьей А.4, или дать сообщение в соответствии со

статьей Б.7. Условием, однако, является надлежащее соответствие

товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим

образом идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным

образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора, и - оплатить, если это потребуется (8), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара, и, в случае

необходимости, для его последующей перевозки.

_______________

(8) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан, в случае если он вправе определить время в

рамках обусловленного срока и/или пункт принятия поставки в

названном месте, надлежащим образом известить об этом продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять транспортный документ и/или другое

доказательство поставки в соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с предпогрузочным

осмотром товара, за исключением случаев, когда такой осмотр

требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю. В случае необходимости, в соответствии со

статьей А.3 а) ii) предоставить продавцу по его просьбе, но за

счет и на риск покупателя, валютное разрешение, другие разрешения

и документы или их заверенные копии, а также адрес конечного

пункта назначения товара в стране импорта для получения

транзитного транспортного документа или любого другого документа,

предусмотренного статьей А.8 ii).

DES

DELIVERED EX SHIP

ПОСТАВКА С СУДНА (... название порта назначения)

Термин "Поставка с судна" означает, что продавец выполнил

поставку, когда он предоставил не прошедший таможенную очистку для

импорта товар в распоряжение покупателя на борту судна в названном

порту назначения. Продавец должен нести все расходы и риски по

доставке товара в названный порт назначения до момента его

разгрузки. Если стороны желают, чтобы продавец взял на себя

расходы и риски по выгрузке товара, должен применяться термин DEQ.

Данный термин может применяться только при перевозке морским или

внутренним водным транспортом или в смешанных перевозках, когда

товар прибывает в порт назначения на судне.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство или

прочие документы, а также выполнить, если это потребуется (1), все

таможенные формальности, требуемые для экспорта товара на границе,

и, в случае необходимости, для его транзитной перевозки через

третьи страны.

_______________

(1) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет договор перевозки

товара до названного пункта, если такой имеется, в названном порту

назначения. Если такой пункт не согласован или не определен

практикой подобного рода поставок, продавец может выбрать наиболее

подходящий для него пункт в названном порту назначения.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (2).

_______________

(2) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя

на борту судна в пункте разгрузки в соответствии со статьей А.3 а)

в названном порту назначения в согласованную дату или в пределах

согласованного срока таким образом, чтобы имелась возможность

удалить товар с судна разгрузочными средствами соответствующими

характеру товара.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.5, нести все риски

потери или повреждения товара до момента, когда он поставлен в

соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - в дополнение к расходам, вытекающим из статьи А.3 а), нести

все расходы, связанные с товаром до момента, когда он поставлен в

соответствии со статьей А.4, и - если это потребуется (3) - оплатить все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей, как и другие пошлины,

налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте товара и его

отправке транзитом через третьи страны до его поставки в

соответствии со статьей А.4.

_______________

(3) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить достаточным образом покупателя о

предполагаемой дате прибытия указанного судна в соответствии со

статьей А.4, а также направить покупателю другие извещения,

требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для

принятия поставки товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет

деливери-ордер и/или обычный транспортный документ (например,

оборотный коносамент, необоротную морскую накладную,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом или

накладную смешанной перевозки), чтобы дать покупателю возможность

потребовать у перевозчика товар в порту назначения. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли обычно

принято поставлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для поставки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара. Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления дополнительного страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство, а также

выполнить, если это потребуется (4), все таможенные формальности,

требуемые для импорта товара.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки в страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (5).

_______________

(5) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать извещение

в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери или

повреждения товара с момента истечения согласованной даты или даты

окончания согласованного срока поставки. Условием, однако,

является надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что

товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

поставки в соответствии с статьей А.4, включая расходы по выгрузке

товара с судна, необходимые для принятия поставки, и - нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие

невыполнения им обязанности принять товар, после того, как

последний был предоставлен в его распоряжение в соответствии со

статьей А.4, или дать извещение в соответствии со статьей Б.7.

Условием, однако, является надлежащее соответствие товара

договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (7), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара.

_______________

(7) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан, в случае если он вправе определить время в

рамках согласованного срока и/или пункт принятия поставки в

названном порту назначения, надлежащим образом известить об этом

продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять деливери-ордер или транспортный

документ в соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с предпогрузочным

осмотром товара, за исключением случаев, когда такой осмотр

требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

DEQ

DELIVERED EX QUAY

ПОСТАВКА С ПРИСТАНИ (... название порта назначения)

Термин "Поставка с пристани" означает, что продавец выполнил

свои обязанности по поставке, когда товар, не прошедший таможенную

очистку для импорта, предоставлен в распоряжение покупателя на

пристани в названном порту назначения. Продавец обязан нести все

расходы и риски, связанные с транспортировкой и выгрузкой товара

на пристань. Термин DEQ возлагает на покупателя обязанность

таможенной очистки для импорта товара, также как и уплату налогов,

пошлин и других сборов при импорте. Однако если стороны желают,

чтобы продавец взял на себя все или часть расходов по импорту

товара, то это должно быть четко оговорено в соответствующем

дополнении к договору купли-продажи (1).

_______________

(1) См. Введение п. 11.

Данный термин может применяться только при перевозке морским

или внутренним водным транспортом или в смешанных перевозках,

когда товар выгружается с судна на пристань в порту назначения.

Однако, если стороны желают включить в обязанности продавца риски

и расходы, связанные с перемещением товара с пристани в другое

место (склад, терминал и т. д.), в порту либо за пределами порта

должны быть использованы термины DDU и DDP.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар и коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан, за свой счет и на свой риск, получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство или

прочие документы, а также выполнить, если это потребуется (2), все

таможенные формальности, требуемые для экспорта товара и для его

транзитной перевозки через третьи страны.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет договор перевозки

товара до названной пристани в названном порту назначения. Если специальная пристань не согласована или не определена

практикой подобного рода поставок, продавец может выбрать наиболее

подходящую для него пристань в названном порту назначения.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя

на пристани в соответствии со статьей А.3 а) в согласованную дату

или в пределах согласованного срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан поставить товар с учетом оговорок статьи Б.5

и нести все риски потери или повреждения товара до момента его

поставки в соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - в дополнение к расходам, вытекающим из статьи А.3 а), нести

все расходы, связанные с товаром до момента поставки товара на

пристань в соответствии со статьей А.4, и - если это потребуется (4) - оплатить все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей, также как и другие

пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте

товара и его транзитной перевозке через третьи страны до его

поставки в соответствии со статьей А.4.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить достаточным образом покупателя о

предполагаемой дате прибытия указанного судна в соответствии со

статьей А.4, а также направить покупателю другие извещения,

требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для

принятия поставки товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет

деливери-ордер и/или обычный транспортный документ (например,

оборотный коносамент, необоротную морскую накладную,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом или

накладную смешанной перевозки), чтобы дать покупателю возможность

принять поставку товара и удалить его с пристани. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли обычно

принято поставлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для поставки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара. Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство и прочие

документы, а также выполнить, если это потребуется (5), все

таможенные формальности, требуемые для импорта товара.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (7).

_______________

(7) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять товар сразу после его поставки в

соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности дать извещение

в соответствии со статьей Б.7 - нести все риски потери или

повреждения товара с момента истечения согласованной даты или

согласованного срока поставки. Условием, однако, является

надлежащее соответствие товара договору. Это значит, что товар

должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть

определенно обособлен или иным образом обозначен как товар,

являющийся предметом данного договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром с момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, включая все расходы,

связанные с обращением товара в порту до его последующей

транспортировки или размещением на склад или терминал, и - нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие

невыполнения им обязанности принять товар после того, как

последний был предоставлен в его распоряжение в соответствии со

статьей Б.7. Условием, однако, является надлежащее соответствие

товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим

образом идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным

образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора, и - оплатить, если это потребуется (8), все пошлины, налоги и

другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей подлежащих оплате при импорте товара и для его

последующей транспортировки.

_______________

(8) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан, в случае если он вправе определить время в

рамках согласованного срока и/или пункт принятия поставки в

названном порту назначения, надлежащим образом известить об этом

продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять деливери-ордер или транспортный

документ в соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с предпогрузочным

осмотром товара, за исключением случаев, когда такой осмотр

требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

ПОСТАВКА БЕЗ ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ (... название места назначения)

Термин "Поставка без оплаты пошлины" означает, что продавец

предоставит не прошедший таможенную очистку и неразгруженный с

прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя

в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и

риски, связанные с транспортировкой товара до этого места, за

исключением (если это потребуется) любых сборов, собираемых для

импорта в стране назначения (под словом "сборы" здесь

подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной

очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных

пошлин, налогов и других сборов). Ответственность за такие сборы

должен нести покупатель, также как и за другие расходы и риски,

возникшие в связи с тем, что он не смог вовремя пройти таможенную

очистку для импорта. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя

риски и расходы по таможенной очистке, также как и часть расходов

по импорту товара, то это должно быть четко оговорено в

соответствующем дополнении к договору купли-продажи (1).

_______________

(1) См. Введение п. 11.

Ответственность, риски и расходы за выгрузку и перегрузку

товара зависят от того, под чьим контролем находится выбранное

место поставки. Данный термин может применяться независимо от вида

транспорта, но когда поставка осуществляется на борту судна или на

пристани в порту назначения, то следует применять термины DES или

DEQ.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Продавец обязан за свой счет и на свой риск получить любую

экспортную лицензию или другое официальное свидетельство или

прочие документы, а также выполнить, если это потребуется (2), все

таможенные формальности для экспорта товара и для его транзитной

перевозки через третьи страны.

_______________

(2) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет договор перевозки

товара до названного места назначения. Если специальный пункт не

согласован или не определен практикой подобного рода поставок,

продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт в

названном месте назначения.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (3).

_______________

(3) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя

или другого лица, указанного покупателем, в неразгруженном виде на

любом прибывшем транспортном средстве в названном месте назначения

в согласованную дату или в пределах согласованного для поставки

срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан поставить товар с учетом оговорок статьи Б.5

и нести все риски потери или повреждения товара до момента его

поставки в соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - в дополнение к расходам, вытекающим из статьи А.3 а), нести

все расходы, связанные с товаром, до момента, когда он поставлен в

соответствии со статьей А.4, и - если это потребуется (4) - оплатить все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта, также как и

другие пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при

экспорте товара и его транзитной перевозке через третьи страны до

поставки в соответствии со статьей А.4.

_______________

(4) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить достаточным образом покупателя об

отправке товара, а также направить покупателю другие извещения,

требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для

принятия поставки товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет

деливери-ордер и/или обычный транспортный документ (например,

оборотный коносамент, необоротную морскую накладную,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом,

воздушную накладную, накладную железнодорожного или автодорожного

сообщения или накладную смешанной перевозки), которые могут

потребоваться покупателю для принятия поставки товара в

соответствии со статьями А.4/Б.4. В случае, если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли обычно

принято поставлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для поставки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан по просьбе покупателя оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений (помимо

названных в статье А.8), выдаваемых или используемых в стране

отправки и/или в стране происхождения товара, которые могут

потребоваться покупателю для импорта товара. Продавец обязан обеспечить покупателя всей информацией,

необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан за свой счет и на свой риск получить любую

импортную лицензию или другое официальное свидетельство и прочие

документы, а также выполнить, если это потребуется (5), все

таможенные формальности для импорта товара.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (6).

_______________

(6) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (7).

_______________

(7) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности в соответствии

со статьей Б.2 - нести все дополнительные риски потери и

повреждения, причиненные таким образом товару. Покупатель обязан -

при невыполнении им обязанности дать извещение в соответствии со

статьей Б.7 - нести все риски потери или повреждения товара с

момента истечения согласованной даты или окончания согласованного

срока поставки. Условием, однако, является надлежащее соответствие

товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим

образом идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным

образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан: - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все дополнительные расходы при невыполнении им

обязанности в соответствии со статьей Б.2 или при невыполнении им

обязанности дать извещение в соответствии со статьей Б.7.

Условием, однако, является надлежащее соответствие товара

договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим образом

идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным образом

обозначен как товар, являющийся предметом данного договора, и - оплатить, если это потребуется (8), все пошлины, налоги и

другие расходы, а также расходы на выполнение таможенных

формальностей, подлежащих оплате при импорте товара.

_______________

(8) См. Введение п. 14.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан в случае если он вправе определить время в

рамках согласованного срока и/или пункт принятия поставки в

названном месте назначения, надлежащим образом известить об этом

продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять требуемый деливери-ордер или

транспортный документ в соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с предпогрузочным

осмотром товара, за исключением случаев, когда такой осмотр

требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье А.10, а также возместить

расходы продавца, понесенные последним вследствие оказания им

помощи покупателю.

DDP

DELIVERED DUTY PAID

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИНЫ (... название места назначения)

Термин "Поставка с оплатой пошлины" означает, что продавец

предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с

прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя

в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и

риски, связанные с транспортировкой товара, включая, где это

потребуется (1), любые сборы для импорта в страну назначения (под

словом "сборы" здесь подразумевается ответственность и риски за

проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных

формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов).

_______________

(1) См. Введение п. 14.

В то время как термин EXW возлагает на продавца минимальные

обязанности, термин DDP предполагает максимальные обязанности

продавца. Данный термин не может применяться, если продавец прямо или

косвенно не может обеспечить получение импортной лицензии. Если стороны согласились об исключении из обязательств

продавца некоторых из расходов, подлежащих оплате при импорте

(таких, как налог на добавленную стоимость - НДС), это должно быть

четко определено в контракте купли-продажи (2).

_______________

(2) См. Введение п. 11.

Если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя все риски

и расходы по импорту товара, следует применять термин DDU. Данный

термин может применяться независимо от вида транспорта, но когда

поставка осуществляется на борту судна или на пристани в порту

назначения следует применять термины DES или DEQ.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А.1. Предоставление товара в соответствии с договором

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи

предоставить покупателю товар, коммерческий счет-фактуру или

эквивалентное ему электронное сообщение, а также любые другие

доказательства соответствия, которые могут потребоваться по

условиям договора купли-продажи.

А.2. Лицензии, свидетельства в иные формальности

Продавец обязан, за свой счет и на свой риск, получить любую

экспортную и импортную лицензию или другое официальное

свидетельство или прочие документы, а также выполнить, если это

потребуется (3), все таможенные формальности, требуемые для

экспорта и импорта товара и для его транзитной перевозки через

третьи страны.

_______________

(3) См. Введение п. 14.

А.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Продавец обязан заключить за свой счет договор перевозки

товара до названного места назначения. Если специальный пункт не

согласован или не определен практикой подобного рода поставок,

продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт в

названном месте назначения.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (4).

_______________

(4) См. Введение п. 10.

А.4. Поставка

Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя

или другого лица, указанного покупателем, в неразгруженном виде на

любом прибывшем транспортном средстве, в названном месте

назначения, в согласованную дату или в пределах согласованного для

поставки срока.

А.5. Переход рисков

Продавец обязан поставить товар с учетом оговорок статьи Б.5

и нести все риски потери или повреждения товара до момента его

поставки в соответствии со статьей А.4.

А.6. Распределение расходов

Продавец обязан с учетом оговорок статьи Б.6: - в дополнение к расходам, вытекающим из статьи А.3 а), нести

все расходы, связанные с товаром, до момента, когда он поставлен в

соответствии со статьей А.4. и - если это потребуется (5) - оплатить все расходы, связанные

с выполнением таможенных формальностей для экспорта и импорта, как

и другие пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при

экспорте и импорте товара и его транзитной перевозке через третьи

страны до поставки в соответствии со статьей А.4.

_______________

(5) См. Введение п. 14.

А.7. Извещение покупателю

Продавец обязан известить надлежащим образом покупателя об

отправке товара, а также направить покупателю другие извещения,

требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для

принятия поставки товара.

А.8. Доказательства поставки, транспортные документы или

эквивалентные электронные сообщения

Продавец обязан предоставить покупателю за свой счет

деливери-ордер и/или обычный транспортный документ (например,

оборотный коносамент, необоротную морскую накладную,

доказательство о перевозке внутренним водным транспортом,

воздушную накладную, накладную железнодорожного или автодорожного

сообщения или накладную смешанной перевозки), которые могут

потребоваться покупателю для принятия поставки товара в

соответствии со статьями А.4/Б.4. В случае если продавец и покупатель договорились об

использовании средств электронной связи, упомянутые выше документы

могут быть заменены эквивалентными электронными сообщениями (EDI).

А.9. Проверка - упаковка - маркировка

Продавец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара

(например, проверкой качества, размеров, веса, количества),

необходимой для поставки товара в соответствии со статьей А.4. Продавец обязан за свой счет обеспечить упаковку (за

исключением случаев, когда в данной отрасли торговли обычно

принято поставлять обусловленный контрактом товар без упаковки),

необходимую для поставки товара. Упаковка должна быть маркирована

надлежащим образом.

А.10. Другие обязанности

Продавец обязан нести все расходы и оплачивать сборы,

связанные с получением документов или эквивалентных им электронных

сообщений, как это предусмотрено в статье Б.10, а также возместить

все расходы покупателя, понесенные последним вследствие оказания

ему помощи. Продавец обязан обеспечить покупателя всей

информацией, необходимой для осуществления страхования.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б.1. Уплата цены

Покупатель обязан уплатить предусмотренную договором

купли-продажи цену товара.

Б.2. Лицензии, свидетельства и иные формальности

Покупатель обязан по просьбе продавца оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении, если это

потребуется (6), любой импортной лицензии или другого официального

свидетельства, требуемого для импорта товара.

_______________

(6) См. Введение п. 14.

Б.3. Договоры перевозки и страхования

А) Договор перевозки

Нет обязательств (7).

_______________

(7) См. Введение п. 10.

Б) Договор страхования

Нет обязательств (8).

_______________

(8) См. Введение п. 10.

Б.4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она

осуществлена в соответствии со статьей А.4.

Б.5. Переход рисков

Покупатель обязан нести все риски потери или повреждения

товара с момента его поставки в соответствии со статьей А.4.

Покупатель обязан - при невыполнении им обязанности в соответствии

со статьей Б.2 - нести все дополнительные риски потери и

повреждения, причиненные таким образом товару. Покупатель обязан -

при невыполнении им обязанности дать извещение в соответствии со

статьей Б.7 - нести все риски потери или повреждения товара с

момента истечения согласованной даты или окончания согласованного

срока поставки. Условием, однако, является надлежащее соответствие

товара договору. Это значит, что товар должен быть надлежащим

образом идентифицирован, то есть определенно обособлен или иным

образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора.

Б.6. Распределение расходов

Покупатель обязан в соответствии с положениями статьи А.3 а): - нести все расходы, связанные с товаром, с момента его

поставки в соответствии со статьей А.4, и - нести все дополнительные расходы при невыполнении им

обязанности в соответствии со статьей Б.2 или дать извещение в

соответствии со статьей Б.7. Условием, однако, является надлежащее

соответствие товара договору. Это значит, что товар должен быть

надлежащим образом идентифицирован, то есть определенно обособлен

или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного

договора.

Б.7. Извещение продавцу

Покупатель обязан, в случае если он вправе определить время в

рамках обусловленного срока и/или пункт принятия поставки в

названном месте назначения, надлежащим образом известить об этом

продавца.

Б.8. Доказательства поставки, транспортные документы и

эквивалентные электронные сообщения

Покупатель обязан принять требуемый деливери-ордер или

транспортный документ в соответствии со статьей А.8.

Б.9. Осмотр товара

Покупатель обязан нести расходы, связанные с предпогрузочным

осмотром товара за исключением случаев, когда такой осмотр

требуется властями страны экспорта.

Б.10. Другие обязанности

Покупатель обязан по просьбе продавца оказать последнему за

его счет и на его риск полное содействие в получении любых

документов или эквивалентных им электронных сообщений, выдаваемых

или передаваемых в стране импорта, которые могут потребоваться

продавцу для предоставления товара таким образом в распоряжение

покупателя.

| >>
Законодавчий акт: МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). Міжнародна торговельна палата. 2000

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). 2000

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -