<<
>>

Статья 16. Расходы

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a. Расходы рамбурсирующего банка должны быть за счет банка-эмитента. Однако в случаях, когда расходы относятся за счет другой стороны, ответственность банка-эмитента остается такой, как она указана в оригинале аккредитива и в рамбурсных полномочиях.

b.

Когда рамбурсирующий банк оплачивает рамбурсное требование, он обязан следовать инструкциям в отношении расходов, указанных в рамбурсных полномочиях.

c. В случаях, когда расходы рамбурсирующего банка подлежат оплате за счет другой стороны, они должны быть удержаны при оплате рамбурсного требования. Если рамбурсирующий банк в отношении расходов (включая комиссию, сборы, издержки или расходы) следует инструкциям банка-эмитента, а расходы не оплачены, или рамбурсное требование ни разу не было представлено рамбурсирующему банку по данному рамбурсному полномочию, банк-эмитент остается ответственным за оплату таких расходов.

d. Если иное не определено в рамбурсных полномочиях, все расходы, оплаченные рамбурсирующим банком, будут считаться дополнением к сумме, указанной в рамбурсном полномочии, при условии, что исполняющий банк укажет суммы этих расходов.

e. Если банк-эмитент откажется снабдить рамбурсирующий банк инструкциями относительно расходов, все расходы подлежат отнесению за счет этого банка-эмитента.

<< | >>
Законодавчий акт: Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ). Міжнародна торговельна палата. 1995

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 16. Расходы

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -