ПОСТАНОВА від 2 жовтня 2020 року № 330 "Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям". 2020

Інформація актуальна на 08.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2020 року № 330

Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям

Відповідно до частини шостої статті 37, пункту 4 частини першої статті 205, статей 240 - 242 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям (додаток 1).

2.

Встановити форми:

актів приймання-передачі виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача (додатки 2 - 5);

протоколу виборчої комісії Автономної Республіки Крим про передачу виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим сільським, селищним, міським виборчим комісіям

(додаток 6);

протоколу обласної, районної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної, районної ради сільським, селищним, міським виборчим комісіям (додаток 7);

протоколів міської (міста з районним поділом) виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської ради та міського голови районним у місті виборчим комісіям (додатки 8, 9);

протоколів територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів (додатки 10 - 12);

витягів з протоколу територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів (додатки 13 - 15);

актів про розбіжності між підрахованою кількістю виборчих бюлетенів та кількістю, зазначеною у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів (додатки 16 - 18);

актів про встановлення факту неможливості передачі виборчих бюлетенів територіальним виборчим комісіям (додатки 19 - 21);

актів про знищення підприємством-виготовлювачем виборчих бюлетенів (додатки 22 - 24);

актів про встановлення факту неможливості передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям (додатки 25 - 27).

3.

Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 197 "Про Роз’яснення щодо порядку виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах, їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям та форми виборчих документів для передачі та приймання виборчих бюлетенів";

постанову Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 2015 року № 391 "Про Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" під час виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах";

постанову Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 23 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 197 та від 14 вересня 2015 року № 291".

4. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Національній поліції України, а також органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома територіальних виборчих комісій.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 2 жовтня 2020 року № 330

ПОРЯДОК

виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям

Цей Порядок відповідно до статті 242 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) регулює питання виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, селищної ради та з виборів сільського, селищного, міського голови (далі - виборчий бюлетень) та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям.

1.

Виготовлення виборчих бюлетенів та їх отримання відповідними територіальними виборчими комісіями

1.1. Виготовлення виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів забезпечують територіальні виборчі комісії, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів, на підставі договору, укладеного між ними і поліграфічним підприємством (далі - підприємство-виготовлювач), а саме:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст з районним поділом) виборча комісія - не пізніш як за десять днів до дня голосування;

районна, міська (міста без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) виборча комісія - не пізніш як за сім днів до дня голосування;

сільська, селищна виборча комісія - не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

1.2. Територіальні виборчі комісії, зазначені в пункті 1.1 цього Порядку, не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на місцевих виборах затверджують текст виборчого бюлетеня з відповідних місцевих виборів згідно з формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2020 року № 295, та встановлюють ступені його захисту.

У разі наявності в провадженні суду адміністративної справи щодо оскарження рішення територіальної виборчої комісії стосовно реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або в разі розгляду відповідного питання Центральною виборчою комісією, наслідком розгляду яких може стати необхідність внесення змін до тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі, рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі ухвалюється територіальною виборчою комісією лише після набрання законної сили відповідним судовим рішенням або після завершення розгляду відповідного питання Центральною виборчою комісією, але в будь-якому випадку не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на місцевих виборах.

1.3. Під час затвердження тексту виборчого бюлетеня територіальні виборчі комісії забезпечують дотримання встановлених Кодексом вимог до виборчого бюлетеня з місцевих виборів.

Так, виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення місцевих виборів за таким зразком:

Вибори депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року

Вибори депутатів Коростенської районної ради Житомирської області 25 жовтня 2020 року

Вибори депутатів Черкаської міської ради Черкаського району Черкаської області 25 жовтня 2020 року

Вибори Новоселицького міського голови Чернівецького району Чернівецької області 25 жовтня 2020 року

Вибори депутатів Київської районної у місті Полтаві ради Полтавського району Полтавської області 25 жовтня 2020 року

Вибори депутатів Зіньківської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області 25 жовтня 2020 року

Вибори Старосинявського селищного голови Хмельницького району Хмельницької області 25 жовтня 2020 року.

1.4. У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі в межах єдиного республіканського або єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) назви місцевих організацій політичних партій (далі - організації партій) розміщуються у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить відповідна територіальна виборча комісія у порядку, встановленому постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 115 "Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)".

У виборчому бюлетені в одному ряду, почергово з ліва на право зазначаються:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва організації партії, прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номера;

два квадрати: порожній квадрат - для волевиявлення щодо організації партії та квадрат із нанесеним трафаретом - для волевиявлення щодо кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

виборчий список з прізвищами, ініціалами усіх кандидатів у депутати та їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху донизу, за якими їх включено до відповідного територіального виборчого списку організації партії, у дві колонки.

Порядкові номери кандидатів у депутати, за якими їх включено до територіальних виборчих списків, позначаються у виборчому бюлетені за таким трафаретним форматом .

Зразок розміщення інформації, передбаченої частиною першою статті 241 Кодексу, у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше):

1

Повна назва місцевої організації політичної партії № 1 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, без зазначення номера)

1 Прізвище, ініціали

2 Прізвище, ініціали

3 Прізвище, ініціали

4 Прізвище, ініціали

5 Прізвище, ініціали

6 Прізвище, ініціали

7 Прізвище, ініціали

8 Прізвище, ініціали

9 Прізвище, ініціали

10 Прізвище, ініціали

11 Прізвище, ініціали

12 Прізвище, ініціали

2

Повна назва місцевої організації політичної партії № 2 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, без зазначення номера)

1 Прізвище, ініціали

2 Прізвище, ініціали

3 Прізвище, ініціали

4 Прізвище, ініціали

5 Прізвище, ініціали

3

Повна назва місцевої організації політичної партії № 3 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, без зазначення номера)

1

2 Прізвище, ініціали

3 Прізвище, ініціали

4 Прізвище, ініціали

5 Прізвище, ініціали

6

7 Прізвище, ініціали

8

9 Прізвище, ініціали

10 Прізвище, ініціали

11

12 Прізвище, ініціали

Увага! Список та черговість кандидатів у депутати в єдиному виборчому списку, а також список та черговість кандидатів у кожному територіальному виборчому списку, визначені організацією партії, не можуть бути змінені після подання документів для їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Тому в разі відмови чи скасування реєстрації окремому кандидату (кандидатам) у депутати, включеному (включеним) до територіального виборчого списку організації партії, нумерація інших кандидатів у депутати у такому територіальному виборчому списку не змінюється (див. позицію № 3 на зразку розміщення інформації у виборчому бюлетені).

1.5. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у відповідному виборчому окрузі кандидати, їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), суб’єкт висування кандидата, у разі якщо кандидат висунутий шляхом самовисування, міститься позначка "самовисування", відомості про рік народження, посаду, місце проживання. Праворуч від порядкового номера та прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

1.6. Територіальні виборчі комісії, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів, визначають підприємства-виготовлювачів виборчих бюлетенів та укладають з ними договори.

Договір про виготовлення виборчих бюлетенів між відповідною територіальною виборчою комісією та підприємством-виготовлювачем укладається виходячи із виробничих, технологічних та організаційних можливостей підприємства забезпечити своєчасний друк та ступені захисту виборчих бюлетенів.

1.7. Виборчі бюлетені виготовляються підприємством-виготовлювачем для кожної виборчої дільниці кожного виборчого округу, як правило, у кількості:

для кожної звичайної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення;

для кожної спеціальної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідних виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Кількість виборчих бюлетенів, що обумовлюється в договорі про виготовлення виборчих бюлетенів, визначається відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування:

для звичайних виборчих дільниць - на підставі наданих їм органами ведення Державного реєстру виборців відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, після виготовлення таких списків виборців;

для спеціальних виборчих дільниць - на підставі наданих їм дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць відомостей з урахуванням кількості ліжко-місць у відповідному закладі охорони здоров’я, визначеної на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також максимальної кількості членів дільничної виборчої комісії, визначеної частиною третьою статті 204 Кодексу.

1.8. У разі наявності у провадженні суду адміністративної справи щодо оскарження рішення територіальної виборчої комісії стосовно реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або в разі розгляду відповідного питання Центральною виборчою комісією, наслідком розгляду яких може стати необхідність внесення змін до тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі, виготовлення виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати таких місцевих виборів, здійснюється після набрання законної сили відповідним судовим рішенням або після завершення розгляду відповідного питання Центральною виборчою комісією, але з урахуванням необхідності виготовлення виборчих бюлетенів у строки, встановлені частиною першою статті 242 Кодексу (пункти 1.1, 1.11 цього Порядку).

1.9. Замовлена для виготовлення кількість виборчих бюлетенів, порядок та строки погодження підприємству-виготовлювачу контрольного (пробного) зразка виборчого бюлетеня, облік виборчих бюлетенів, порядок та строки знищення технічних відходів, поліграфічного браку, друкарських форм та інші питання, пов’язані з виготовленням виборчих бюлетенів, визначаються договором про виготовлення виборчих бюлетенів.

Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених виборчих бюлетенів, їх облік та передачу територіальній виборчій комісії, яка замовляла виборчі бюлетені, відповідно до цього Порядку та укладеного між підприємством-виготовлювачем та територіальною виборчою комісією договору про виготовлення виборчих бюлетенів.

Підприємство-виготовлювач пакує виборчі бюлетені окремо для кожної виборчої дільниці з обов’язковим маркуванням кожної упаковки із зазначенням назви місцевих виборів, позначенням виборчого округу, номера виборчого округу (за наявності), номера виборчої дільниці, кількості виборчих бюлетенів в упаковці (цифрами та прописом).

1.10. Технічні відходи, поліграфічний брак, виборчі бюлетені, в яких виявлені помилки, про що прийнято рішення територіальної виборчої комісії, а також друкарські форми знищуються поліграфічним підприємством у порядку та строки, визначені умовами договору про виготовлення виборчих бюлетенів, про що складається акт у двох примірниках.

Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, виборчих бюлетенів, в яких виявлені помилки, здійснюється контрольною комісією, утвореною відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями місцевих організацій політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня.

1.11. Від підприємства-виготовлювача виборчі бюлетені в упаковках цього підприємства отримують:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст з районним поділом) виборча комісія - не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування;

районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) виборча комісія - не пізніш як за шість днів до дня голосування;

сільська, селищна виборча комісія - не пізніш як за чотири дні до дня голосування.

1.12. Передача виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача відповідній територіальній виборчій комісії здійснюється за актом приймання-передачі виборчих бюлетенів (додатки 2 - 5), який складається окремо щодо кожних місцевих виборів. Зазначений акт складається у двох примірниках, підписується представниками підприємства-виготовлювача та територіальної виборчої комісії і скріплюється їх печатками.

Примірники акта приймання-передачі виборчих бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник акта приймання-передачі виборчих бюлетенів передається територіальній виборчій комісії, другий - підприємству-виготовлювачу.

1.13. Від імені територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати місцевих виборів, виборчі бюлетені від підприємства-виготовлювача отримує голова виборчої комісії або інша особа, уповноважена рішенням цієї комісії, яка підписує акт приймання-передачі.

1.14. Отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача та їх транспортування до приміщення відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється представниками територіальної виборчої комісії у супроводі поліцейських.

1.15. Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі від підприємства-виготовлювача про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу, оприлюднюється територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати виборів відповідно депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), не пізніш як за один день до дня голосування на її офіційному вебсайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

2. Передача виборчих бюлетенів територіальними виборчими комісіями

2.1. Відповідні територіальні виборчі комісії, які встановлюють результати місцевих виборів, після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача передають їх в упаковці підприємства-виготовлювача територіальним виборчим комісіям, які встановлюють підсумки відповідних місцевих виборів, у такі строки:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за шість днів до дня голосування;

районна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів районної ради відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям - не пізніш як за чотири дні до дня голосування;

міська (міста з районним поділом) виборча комісія передає: виборчі бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської ради, міського голови відповідним районним у місті виборчим комісіям - не пізніш як за чотири дні до дня голосування.

Виборчі бюлетені з виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міст Києва та Севастополя) можуть передаватися міською (міста з районним поділом) виборчою комісією безпосередньо дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу відповідної міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті. Така передача виборчих бюлетенів відбувається не раніш як за три дні до дня голосування на засіданні міської територіальної виборчої комісії.

2.2. Передача виборчих бюлетенів здійснюється на засіданні територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів; виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача (без їх перерахування) від імені територіальної виборчої комісії, якій передаються виборчі бюлетені, отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії.

2.3. Міська (міста без районного поділу), районна в місті, сільська, селищна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача без їх перерахування:

1) міська (міста без районного поділу), районна в місті виборча комісія передає виборчі бюлетені з відповідних виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної в місті ради (у містах, де утворені районні в місті ради), депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міст Києва та Севастополя);

2) сільська, селищна виборча комісія передає виборчі бюлетені з відповідних виборів сільського, селищного голови та депутатів сільської, селищної ради, депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної ради у відповідному виборчому окрузі.

2.4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу.

2.5. Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

2.6. Під час передачі - приймання виборчих бюлетенів забороняється розпечатувати упаковку підприємства-виготовлювача.

У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача бюлетені в ній не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується територіальною виборчою комісією у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача. На такій упаковці проставляються підписи членів територіальної виборчої комісії, що передають виборчі бюлетені, печатка цієї комісії, а також підписи членів територіальної або дільничної виборчої комісії, які приймають виборчі бюлетені.

2.7. Про передачу відповідним територіальним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів для голосування у відповідних виборчих округах територіальна виборча комісія, яка передає виборчі бюлетені, складає у трьох примірниках протокол (додатки 6 - 9), який підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії, що передає виборчі бюлетені, підписи яких скріплюються печаткою цієї комісії. Крім того, протокол підписують члени територіальної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, що передає виборчі бюлетені, другий - у відповідній виборчій комісії, яка отримує виборчі бюлетені, третій - невідкладно вивішується у приміщенні територіальної виборчої комісії, що передала виборчі бюлетені, для загального ознайомлення.

Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів для голосування у відповідних виборчих округах територіальна виборча комісія, яка передає виборчі бюлетені, складає у трьох примірниках протокол (додатки 10 - 12), який підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії, що передає виборчі бюлетені, та скріплюється печаткою цієї комісії. Крім того, протокол підписують члени дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

Перший примірник такого протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, яка передає виборчі бюлетені, другий - передається територіальній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних виборів, третій - вивішується у приміщенні територіальної виборчої комісії, яка передала виборчі бюлетені, для загального ознайомлення.

Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу.

Перші примірники протоколів мають право підписати присутні на засіданні комісії кандидати, зареєстровані для участі у відповідних місцевих виборах, їх довірені особи, представники організацій партій, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі.

2.8. Кожен член виборчої комісії, кандидати або їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні під час передачі виборчих бюлетенів, мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним, дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, а також печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу.

2.9. Разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, надається витяг із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів (додатки 13 - 15), підписаний головою і секретарем територіальної виборчої комісії та трьома членами дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, засвідчений печаткою територіальної виборчої комісії.

2.10. Члени територіальної, дільничної виборчої комісії забезпечують збереження виборчих бюлетенів під час їх транспортування до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок охорони виборчих бюлетенів.

2.11. У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів до відповідної територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються відповідною територіальною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача.

Про встановлення факту неможливості передачі виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати місцевих виборів, до територіальної виборчої комісії, що встановлює підсумки відповідних місцевих виборів, складається акт у одному примірнику територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (додатки 19 - 21). Такий акт підписується усіма присутніми членами територіальної виборчої комісії, засвідчується печаткою комісії та зберігається у цій територіальній виборчій комісії.

Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем у присутності представників відповідної територіальної виборчої комісії та контрольної комісії, утвореної відповідно до пункту 1.10 цього Порядку, про що складається у двох примірниках відповідний акт (додатки 22 - 24).

Примірники акта нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник акта передається територіальній виборчій комісії, другий - залишається у підприємства-виготовлювача.

У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними, про що складається акт у двох примірниках (якщо територіальна виборча комісія передає дільничній виборчій комісії виборчі бюлетені з виборів, які вона не організовує, а в іншому випадку - в одному примірнику) (додатки 25 - 27).

Примірники акта нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник акта надсилається до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати (організовує) відповідні місцеві вибори, другий - зберігається у територіальній виборчій комісії, яка склала акт. Такі виборчі бюлетені погашаються територіальною виборчою комісією після закінчення голосування шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються, на пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені, погашені територіальною виборчою комісією", зазначається назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу (за наявності), номер (номери) виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів територіальної виборчої комісії та печатка комісії.

3. Приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями

3.1. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією здійснюється на її засіданні невідкладно після прибуття членів цієї комісії, які отримали виборчі бюлетені від територіальної виборчої комісії.

3.2. Виборчі бюлетені приймаються окремо та почергово для кожних місцевих виборів і для кожного виборчого округу.

3.3. Під час приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар цієї комісії, а в разі його відсутності - визначений рішенням комісії член цієї комісії розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії.

Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії за необхідності (у разі якщо виборчі бюлетені виготовлено підприємством-виготовлювачем без зазначення номерів виборчих дільниць) проставляє на кожному виборчому бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці.

На виборчих дільницях, утворених на території населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті, визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії на кожному виборчому бюлетені з виборів відповідного міського голови на місці зазначення територіального виборчого округу проставляє прочерк.

Інший визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для кожних місцевих виборів окремо та для кожного виборчого округу, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, дільнична виборча комісія якої отримала виборчі бюлетені, номер виборчої дільниці, а також наявність відбитка печатки комісії. Під час підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.

Інші члени дільничної виборчої комісії спостерігають за підрахунком виборчих бюлетенів.

Поділ присутніх членів дільничної виборчої комісії на кілька груп для підрахунку кожною з них частини виборчих бюлетенів забороняється.

Встановлена в результаті підрахунку кількість отриманих дільничною виборчою комісією виборчих бюлетенів окремо для кожних місцевих виборів і для кожного виборчого округу фіксується в протоколі засідання комісії.

3.4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія приймає рішення про встановлення причини такої розбіжності та складає про це акт у двох примірниках (додатки 16 - 18), які нумеруються та мають однакову юридичну силу.

Перший примірник акта обов’язково додається до першого примірника відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, який після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії одночасно з другим примірником зазначеного протоколу запаковується та транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 253 Кодексу, а другий - зберігається у дільничній виборчій комісії.

За наявності розбіжності між підрахованою кількістю фактично отриманих дільничною виборчою комісією виборчих бюлетенів і кількістю бюлетенів, зазначених у витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, вважається, що дільнична виборча комісія отримала виборчі бюлетені у кількості, встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті про розбіжності і в протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

3.5. Територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів.

Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується на засіданні комісії, на якому приймалися виборчі бюлетені, стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на цьому засіданні та печатки цієї комісії.

У приміщенні територіальної виборчої комісії сейф (металева шафа чи окрема кімната), в якій зберігаються виборчі бюлетені, постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони.

У приміщенні дільничної виборчої комісії сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно до дня голосування (до початку підготовчого засідання комісії у день виборів, на початку якого всі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу чи окрему кімнату) перебуває під охороною поліцейського, а в разі необхідності, за зверненням дільничної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

{Додатки 2-27}

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 2 жовтня 2020 року № 330 "Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям". Центрвиборчком України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 2 жовтня 2020 року № 330 "Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -