Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах". 2020

Інформація актуальна на 27.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2020 року № 193

Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах

Відповідно до частини сьомої статті 225 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах (додається).

2.

Ця постанова набирає чинності з моменту прийняття Міністерством фінансів України рішення, передбаченого частиною сьомою статті 225 Виборчого кодексу України.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 171 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах".

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України.

5. Цю постанову після набрання чинності надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 серпня 2020 року № 193

ПОРЯДОК

внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах

1.

Цим Порядком, розробленим відповідно до частини сьомої статті 225 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс), регулюються питання внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах.

2. Грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів) на відповідних місцевих виборах територіальній виборчій комісії одним платежем у безготівковій формі на спеціальний (депозитний) рахунок відповідної територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави.

3. Грошова застава вноситься такими суб’єктами:

місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня;

місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати обласної, районної, районної в місті, а також міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня;

місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі, або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня;

особою, яка висувається кандидатом у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) шляхом самовисування в багатомандатному виборчому окрузі;

місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня;

особою, яка висувається кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом самовисування в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

4.

Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на день початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів за правилами, встановленими частинами першою, другою статті 225 Кодексу, визначає розмір грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу та єдиного республіканського багатомандатного виборчого округу.

5. Дані про розміри грошової застави невідкладно після їх визначення оприлюднюються Центральною виборчою комісією на її офіційному вебсайті та повідомляються відповідним територіальним виборчим комісіям.

6. Територіальна виборча комісія, яка здійснює організацію підготовки та проведення місцевих виборів, відкриває в органах Державної казначейської служби України в установленому законодавством порядку спеціальний (депозитний) рахунок для внесення грошової застави та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу розміщує його реквізити на своєму офіційному вебсайті (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів, а також передає зазначені реквізити до Центральної виборчої комісії для розміщення на офіційному вебсайті Комісії.

7. У разі прийняття сільською, селищною, районною в місті, міською, районною, обласною виборчою комісією та виборчою комісією Автономної Республіки Крим рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів у депутати та/або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевою організацією політичної партії, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття такого рішення перераховується на рахунок місцевої організації політичної партії, зазначений у заяві місцевої організації політичної партії, поданій до відповідної територіальної виборчої комісії.

У разі прийняття сільською, селищною, міською виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих шляхом самовисування, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття такого рішення перераховується на рахунок, зазначений у заяві, поданій до відповідної територіальної виборчої комісії особою, яка висувалася шляхом самовисування.

8. У разі надходження на спеціальний (депозитний) рахунок відповідної територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами першою, другою статті 225 Кодексу, та/або коштів, внесених із порушенням вимог, установлених статтею 225 Кодексу (кошти внесено неналежним суб’єктом внесення, після подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах, двома і більше платежами тощо), такі кошти поверненню не підлягають та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах перераховуються відповідно до сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

9. Грошова застава, внесена місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня, повертається у разі, якщо за підсумками виборів місцева організація політичної партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або особу визнано обраною депутатом, на рахунок, з якого вона вносилася, або на рахунок, зазначений у відповідній заяві.

Грошова застава, внесена місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня, повертається на рахунок, з якого вона вносилася, або на рахунок, зазначений у відповідній заяві, у разі, якщо за результатами місцевих виборів кандидата визнано обраним сільським, селищним, міським головою.

Грошова застава, внесена особою, яка була висунута кандидатом у депутати шляхом самовисування, на підставі заяви, поданої до відповідної територіальної виборчої комісії, повертається суб’єкту її внесення на рахунок, зазначений у відповідній заяві, у разі, якщо за підсумками виборів особу визнано обраною депутатом.

Грошова застава, внесена особою, яка була висунута на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом самовисування, повертається, у разі, якщо за результатами місцевих виборів зазначену особу визнано обраною сільським, селищним, міським головою. Повернення грошової застави суб’єкту її внесення здійснює територіальна виборча комісія на рахунок, зазначений у заяві, поданій до відповідної територіальної виборчої комісії.

Повернення застави територіальною виборчою комісією здійснюється у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

10. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

11. Спеціальний (депозитний) рахунок, відкритий територіальною виборчою комісією для внесення грошової застави, після повернення та перерахування грошової застави відповідно до пунктів 7 - 10 цього Порядку закривається нею в установленому законодавством порядку.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах". Центрвиборчком України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2020 року № 193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -