ПОСТАНОВА від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів". 2020

Інформація актуальна на 01.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2020 року № 200

Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів

З метою здійснення контролю за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, своєчасного отримання інформації про перебіг виборчого процесу та результати виборів, відповідно до частин другої, третьої статті 47, частини сьомої статті 195, пункту 4 частини першої статті 205, частини четвертої статті 206, частини третьої статті 225, частини восьмої статті 227, частини восьмої статті 228, частини дев’ятої статті 229, частини п’ятої статті 231, частини третьої статті 232, частини тринадцятої статті 242, частини вісімнадцятої статті 254, частини першої статті 281, частини сьомої статті 283 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1.

Затвердити Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (додається).

2.

Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239 "Про порядок надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення місцевих виборів";

постанову Центральної виборчої комісії від 9 жовтня 2015 року № 408 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239";

постанову Центральної виборчої комісії від 7 червня 2016 року № 189 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239";

постанову Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 171 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239".

3. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування сприяти територіальним виборчим комісіям у реалізації їх повноважень шляхом надання необхідної організаційної та технічної допомоги щодо забезпечення передачі ними інформації, передбаченої Порядком, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО


Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 серпня 2020 року № 200

ПОРЯДОК

інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів

Цей Порядок на підставі частини третьої статті 232 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) регулює питання інформування територіальними виборчими комісіями Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу та результати місцевих виборів в обсязі, передбаченому Кодексом та цим Порядком, у тому числі визначає порядок заповнення та опрацювання електронних версій документів, що подаються до Центральної виборчої комісії.

1.

Загальні положення

1.1. Територіальні виборчі комісії відповідно до вимог Кодексу інформують Центральну виборчу комісію про перебіг виборчого процесу відповідних місцевих виборів шляхом надання відомостей за формами, встановленими цим Порядком, а також надсилання копій таких рішень:

а) про призначення повторних, проміжних місцевих виборів (частини друга, третя, сьома, восьма статті 195 Кодексу);

б) про утворення територіальних виборчих округів (частина третя статті 198, частина третя статті 201 Кодексу), багатомандатних виборчих округів (частини четверта, п’ята статті 199 Кодексу);

в) про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, окремого кандидата у депутати, включеного до єдиного та/або єдиного та територіального виборчих списків місцевої організації політичної партії (далі - організації партії) (під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), із виключенням його з відповідних виборчих списків, про скасування реєстрації окремого кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі (під час виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) (частини перша, п’ята статті 231 Кодексу);

г) про вибуття кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з балотування у зв’язку зі смертю, а щодо кандидата (кандидатів), включеного (включених) до виборчих списків організацій партій, - також про виключення його (їх) з єдиного та територіального виборчих списків організації партії (частина четверта статті 231 Кодексу);

ґ) про внесення змін до виборчого бюлетеня у разі скасування реєстрації кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або вибуття такого кандидата з балотування, скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після їх виготовлення (частина тринадцята статті 242 Кодексу);

д) про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі (частина перша статті 281 Кодексу);

е) про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, про визнання особи такою, що відмовилася від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, про визнання особи такою, що не набула депутатського мандата, повноважень сільського, селищного, міського голови, та призначення, за необхідності, повторних виборів (частини третя, четверта, сьома статті 283 Кодексу);

є) про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку кандидатів від організації партії (стаття 284 Кодексу).

Копії зазначених рішень територіальні виборчі комісії надсилають до Центральної виборчої комісії на паперових носіях у визначені Кодексом строки.

1.2.

Відомості, що складаються територіальними виборчими комісіями за формами, встановленими цим Порядком, надаються на паперових носіях та в електронному вигляді відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.

Постанови територіальних виборчих комісій оформлюються відповідно до вимог, установлених Кодексом та Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

1.3. Перелік документів та форм, надання яких відповідними територіальними виборчими комісіями передбачено цим Порядком, наведено у додатку 14 до цього Порядку.

До паперового носія додається електронна версія форми у форматі MS Word. Вимоги щодо заповнення документів (форм) та їх електронних версій викладено у розділі 10 цього Порядку.

2. Надання інформації щодо місцезнаходження територіальних виборчих комісій

2.1. Після утворення (сформування нового складу) територіальних виборчих комісій Центральній виборчій комісії надаються відомості про поштову адресу, місцезнаходження та контактні телефони всіх територіальних виборчих комісій. Такі відомості складаються за формою № 9 (додаток 9 до цього Порядку) та передаються відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

Відомості за формою № 9 складають такі територіальні виборчі комісії:

а) виборча комісія Автономної Республіки Крим щодо всіх територіальних виборчих комісій, утворених на території Автономної Республіки Крим;

б) обласні виборчі комісії щодо власного місцезнаходження;

в) міські виборчі комісії (міст з районним поділом), міст Києва та Севастополя щодо власного місцезнаходження та місцезнаходження відповідних районних у місті виборчих комісій;

г) районні виборчі комісії щодо власного місцезнаходження та місцезнаходження всіх сільських, селищних, міських (міст без районного поділу) виборчих комісій у відповідному районі.

2.2. Написання поштової адреси територіальної виборчої комісії повинно відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270. Місцезнаходження територіальної виборчої комісії - це адреса та назва закладу, установи чи іншого приміщення, в якому розташовується відповідна територіальна виборча комісія.

Наприклад: вул. Синюка, 8, с. Кам’янка, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., 60427, приміщення сільської ради.

2.3. Крім відомостей, указаних у пункті 2.1 цього Порядку, у формі № 9 зазначається код відповідної територіальної виборчої комісії з використанням відомостей переліку кодів територіальних виборчих комісій та місцевих рад, опублікованого на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у розділі "Вебвідображення Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори 2020".

3. Надання інформації про утворення територіальних та багатомандатних виборчих округів

3.1. Відповідно до частини третьої статті 198 Кодексу територіальні виборчі округи з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим утворюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як на другий день виборчого процесу. Виборча комісія Автономної Республіки Крим тим самим рішенням присвоює номери територіальним виборчим округам.

3.2. Відповідно до частини третьої статті 201 Кодексу територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласної, районної, районної в місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) утворюються відповідно обласною, районною, районною в місті, міською, сільською, селищною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу. Відповідна виборча комісія тим самим рішенням присвоює номери територіальним виборчим округам.

3.3. Відповідно до частини четвертої статті 199 Кодексу багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу.

Кожному округу присвоюється порядковий номер.

Рішення про утворення виборчих округів приймається територіальною виборчою комісією у формі постанови, яка оформлюється відповідно до вимог, установлених Кодексом та Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

3.4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні виборчі комісії, які утворюють відповідні виборчі округи, інформують Центральну виборчу комісію про:

а) номери територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних в місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше), опис їх меж, орієнтовну кількість виборців - форма № 11 (додаток 11 до цього Порядку);

б) номери багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), опис їх меж, орієнтовну кількість виборців, кількість депутатських мандатів, що розподіляються у кожному такому окрузі, - форма № 12 (додаток 12 до цього Порядку).

3.5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні виборчі комісії передають відомості, складені за формою № 11 або за формою № 12 до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

4. Передача територіальною виборчою комісією відомостей про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних місцевих виборах

4.1. Відповідно до частини третьої статті 47 Кодексу Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відомості про кожного кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних місцевих виборах, та передвиборні програми організацій партій, що висунули кандидатів у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

4.2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна виборча комісія відповідно до частини восьмої статті 227 Кодексу після закінчення реєстрації кандидатів у депутати відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) передає Центральній виборчій комісії інформацію про зареєстрованих кандидатів у депутати, включених до єдиних виборчих списків організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких виборчих списків, за формою № 2 (додаток 2 до цього Порядку).

Під час складання форми № 2 спочатку зазначаються відомості про кандидата в депутати, визначеного першим у єдиному виборчому списку організації партії, відомості про інших кандидатів зазначаються відповідно до черговості кандидатів у депутати в єдиному виборчому списку, затвердженому на зборах, конференції організації партії та поданому для реєстрації кандидатів до територіальної виборчої комісії. У відповідній графі форми № 2 зазначаються або номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати, або слова "перший кандидат".

Передвиборна програма організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 222 Кодексу подається до територіальної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді. Електронна версія передвиборної програми надсилається у форматі MS Word 97-2003, назва файлу починається символами Ф13, після яких зазначаються інші символи та коди відповідно до вимог щодо заповнення форм документів та їх електронних версій, викладених у розділі 10 цього Порядку.

4.3. Сільська, селищна, міська виборча комісія відповідно до частини восьмої статті 228 Кодексу після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів відповідно сільської, селищної, міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) передає Центральній виборчій комісії інформацію про всіх зареєстрованих кандидатів у депутати у відповідних багатомандатних виборчих округах за формою № 1 (додаток 1 до цього Порядку).

4.4. Міська виборча комісія відповідно до частини дев’ятої статті 229 Кодексу після закінчення реєстрації кандидатів на посаду міського голови передає Центральній виборчій комісії інформацію про зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови, висунутих організаціями партій або шляхом самовисування за формою № 3 (додаток 3 до цього Порядку).

4.5. Щодо кожного кандидата у депутати, кандидата на посаду міського голови у разі, якщо ця особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові, обов’язково повідомляються всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни.

Наприклад, Іванова Марія Анатоліївна (до 12.06.2018 року - Брунь Марія Анатоліївна; до 14.09.2016 року - Петренко Анна Анатоліївна).

Відомості про місце проживання кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови мають містити лише назви населеного пункту, району, регіону України без зазначення назви вулиці (провулку, проспекту та ін.), номера будинку та квартири.

4.6. Відомості про наявність чи відсутність у кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови судимості, заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини (сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання) надаються шляхом внесення у відповідних графах форми № 1, № 2 або № 3 слова "відсутня" або "наявна".

4.7. Відповідні територіальні виборчі комісії невідкладно після закінчення реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду міського голови передають заповнені згідно з цим Порядком форми № 1, 2, 3 відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

5. Надання інформації про підсумки голосування та результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

5.1. Відповідно до частини першої статті 256 Кодексу виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, районна у місті, міська, сільська, селищна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою "Уточнений") не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.

На виконання вимог частини вісімнадцятої статті 254 Кодексу територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів депутатів відповідної ради, виготовляє копії протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на паперових носіях та їх електронні версії для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. Електронна версія протоколу створюється шляхом сканування в чорно-білому або сірому кольорі (якість - не більше 300 точок на дюйм), що забезпечує збереження всіх автентичних ознак документа (друку, графічного підпису особи, печатки територіальної виборчої комісії) та зберігається у файлі формату Adobe PDF. Вимоги щодо назви файлу, що містить електронну версію такого протоколу, викладені у розділі 10 цього Порядку.

5.2. Відповідна територіальна виборча комісія встановлює кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до кожного територіального виборчого списку кожної організації партії, яка бере участь у розподілі мандатів, визначає черговість кандидатів у депутати в кожному територіальному виборчому списку кожної організації партії, встановлену з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку кандидатів від кожної організації партії.

5.3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна виборча комісія невідкладно надсилає Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі (частина вісімнадцята статті 254 Кодексу) та результати виборів депутатів відповідних місцевих рад за формою № 4 та відомості про черговість кандидатів у депутати, включених до територіальних виборчих списків організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів за формою № 5 (додатки 4, 5 до цього Порядку).

5.4. Форма № 4 містить відомості про підсумки голосування та результати виборів депутатів щодо всіх організацій партій, назви яких було включено до виборчого бюлетеня з виборів депутатів відповідної ради.

Зокрема, за формою № 4 територіальними виборчими комісіями надається інформація про кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної організації партії як сумарно в межах єдиного багатомандатного виборчого округу, так і в кожному територіальному виборчому окрузі.

З урахуванням положень частини четвертої статті 201 Кодексу щодо визначення орієнтовної кількості територіальних виборчих округів та частини третьої статті 197 Кодексу щодо визначення загального складу (кількості депутатів) місцевої ради відповідно до чисельності виборців максимальна кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) становить 14 округів. Форма № 4 містить максимально можливу кількість граф, позначених номерами територіальних виборчих округів. При складанні форми № 4 територіальна виборча комісія заповнює графи із номерами територіальних виборчих округів, щодо яких наявна передбачена цією формою інформація, у решті граф проставляється прочерк.

Навпроти назви кожної організації партії, серед іншого, зазначається:

а) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від цієї організації партії в межах єдиного багатомандатного виборчого округу;

б) кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від цієї організації партії у кожному територіальному виборчому окрузі;

в) загальна кількість отриманих організацією партії депутатських мандатів;

Навпроти назв організацій партій, які не отримали права на участь у розподілі депутатських мандатів, на місці відомостей стосовно кількості отриманих цими організаціями партій депутатських мандатів проставляється нуль.

5.5. Форма № 5 складається окремо по кожній організації партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, та містить відомості щодо першого кандидата та всіх інших кандидатів у депутати, включених до територіальних виборчих списків цієї організації партії. Кількість форм № 5, що складаються територіальною виборчою комісією, має дорівнювати кількості організацій партій, що за результатами виборів отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів відповідної місцевої ради.

У першому рядку форми № 5 зазначаються відомості щодо першого кандидата в депутати, який не закріплений за жодним територіальним виборчим округом, а у відповідній графі форми замість номера територіального виборчого округу зазначаються слова "перший кандидат".

Далі почергово (спочатку всі відомості по територіальному виборчому округу № 1, потім по територіальному виборчому округу № 2 і т.д.) до форми вносяться відомості щодо всіх кандидатів у депутати кожного територіального виборчого списку організації партії.

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата в депутати. За рівної кількості голосів кандидати розміщуються у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, у територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати у відповідному територіальному виборчому списку, розраховується відносно виборчої квоти та зазначається у вигляді числа з точністю до сотих.

Наприклад, якщо розрахований відсоток становить 24,99765% до форми № 5 заноситься число 24,99%.

Стосовно кандидатів у депутати, визнаних обраними депутатами місцевої ради, до відповідної графи форми № 5 вноситься номер територіального виборчого округу, в якому обрано депутата, або позначення "ЄБВО" про обрання депутата в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

5.6. Відповідно до частини другої статті 280 Кодексу територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) такими, що не відбулися, якщо:

а) у виборчому бюлетені в день голосування не залишилося жодного виборчого списку організації партії в єдиному багатомандатному виборчому окрузі;

б) за результатами виборів неможливо сформувати 2/3 складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради;

в) виборчий процес місцевих виборів був зупинений у зв’язку з введенням в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану.

За таких обставин форми № 4 та № 5 не надсилаються.

5.7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні виборчі комісії невідкладно передають копії протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на паперових носіях та їх електронні версії, форми № 4, № 5 відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

6. Надання інформації про підсумки голосування та результати виборів міського голови

6.1. Відповідно до частини другої статті 268 Кодексу міська територіальна виборча комісія на підставі протоколів, зазначених у частині першій цієї статті (у тому числі протоколів з позначкою "Уточнений"), а в разі проведення повторного підрахунку голосів виборців - на підставі протоколів відповідної територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування (а у разі проведення повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування) встановлює результати голосування з виборів міського голови, про що складає протокол.

6.2. Відповідно до частини першої статті 278 Кодексу міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати голосування з виборів міського голови приймає одне з таких рішень:

а) про визнання особи обраною міським головою;

б) про призначення повторного голосування з виборів міського голови;

в) про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та призначення у зв’язку з цим повторних виборів.

6.3. Про результати голосування з виборів міського голови відповідна міська територіальна виборча комісія складає повідомлення за формою № 6 (додаток 6 до цього Порядку). До повідомлення вносяться відомості про кількість та відсоток голосів виборців, поданих у межах єдиного одномандатного виборчого округу за кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня, та інші відомості, передбачені у цьому повідомленні.

6.4. У разі обрання особи міським головою в день виборів у графі "Результат виборів" зазначається слово "обрано" лише навпроти прізвища кандидата-переможця. Навпроти прізвищ інших кандидатів у цій графі ставиться прочерк.

6.5. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про призначення повторного голосування з виборів міського голови з підстав, визначених частиною першою статті 281 Кодексу, у графі "Результат виборів" форми № 6 зазначаються слова "повторне голосування" навпроти прізвищ кандидатів на посаду міського голови, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Навпроти прізвищ інших кандидатів у цій графі ставиться прочерк. Також прочерками заповнюються графи "Дата прийняття рішення про визнання міського голови обраним" та "Номер рішення про визнання міського голови обраним".

6.6. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про те, що вибори міського голови не відбулися, у графі "Результат виборів" форми № 6 зазначаються слова "вибори не відбулися" навпроти прізвищ кандидатів на посаду міського голови, які були включені до виборчого бюлетеня. Графи "Дата прийняття рішення про визнання міського голови обраним" та "Номер рішення про визнання міського голови обраним" заповнюються прочерками.

Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного кандидата на посаду міського голови, форма № 6 містить один рядок, в якому заповнюється лише остання графа словами "вибори не відбулися", а на місці інших відомостей ставиться прочерк.

6.7. Міська виборча комісія невідкладно передає форму № 6, а у разі прийняття цією виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування або повторних виборів з виборів міського голови - копію такої постанови відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

7. Надання інформації про результати виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі

7.1. Відповідно до частини другої статті 268 Кодексу відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія на підставі протоколів, зазначених у частині першій цієї статті (у тому числі протоколів з позначкою "Уточнений"), а в разі проведення повторного підрахунку голосів виборців - на підставі протоколів відповідної територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування (а у разі проведення повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування) встановлює результати голосування з виборів депутатів у багатомандатних виборчих округах, про що складає протокол.

Територіальна виборча комісія виготовляє копії протоколів про результати голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у відповідних багатомандатних виборчих округах на паперових носіях та їх електронні версії для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

Електронна версія протоколу створюється шляхом сканування в чорно-білому або сірому кольорі (якість - не більше 300 точок на дюйм), що забезпечує збереження всіх автентичних ознак документа (друку, графічного підпису особи, печатки територіальної виборчої комісії) та зберігається у файлі формату Adobe PDF. Вимоги щодо назви файлу, що містить електронну версію такого протоколу, викладені у розділі 10 цього Порядку.

7.2. Відповідно до частини першої статті 269 Кодексу сільська, селищна, міська виборча комісія з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), встановлюючи результати голосування з виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, приймає одне з таких рішень:

а) про визнання депутатів обраними у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;

б) про призначення повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;

в) про визнання виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися, та призначення у зв’язку з цим повторних виборів;

г) про призначення повторних виборів у багатомандатному виборчому окрузі щодо тієї кількості депутатських мандатів, які залишилися вакантними.

7.3. Територіальна виборча комісія з відповідних виборів визнає обраними депутатами у багатомандатному виборчому окрузі кандидатів у депутати (у кількості, що дорівнює кількості мандатів у багатомандатному виборчому окрузі), які за результатами голосування виборців у відповідному багатомандатному виборчому окрузі отримали найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованими у тому самому окрузі, кількість голосів виборців.

7.4. Відповідна територіальна виборча комісія повідомляє про результати виборів у вигляді списку осіб, обраних депутатами сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) за формою № 7 (додаток 7 до цього Порядку).

У разі, якщо обрано всіх депутатів ради, загальна кількість рядків, заповнених у формі № 7, має дорівнювати кількості депутатських мандатів у місцевій раді, стосовно якої надається інформація. До кожного такого рядка вноситься, за наявності, інформація щодо обраного депутата, при цьому обов’язково заповнюються графи "Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним", "Номер рішення про визнання депутата обраним", а у графі "Результат виборів" зазначається слово "обрано".

7.5. За наявності підстав, зазначених у статті 280 Кодексу, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

У разі призначення повторних виборів у багатомандатному виборчому окрузі щодо депутатських мандатів, які залишилися вакантними, в рядках, що відповідають цим мандатам, заповнюється графа "Номер багатомандатного виборчого округу", у графі "Результат виборів" зазначається словосполучення "Вибори не відбулися", у решті граф проставляється прочерк.

7.6. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про призначення повторного голосування щодо одного або кількох мандатів у багатомандатному виборчому окрузі до форми № 7, крім відомостей щодо обраних у цьому окрузі депутатів, вносяться відомості про кандидатів у депутати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Навпроти прізвищ таких кандидатів у депутати зазначаються слова "повторне голосування" у графі "Результат виборів" та прочерками заповнюються графи "Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним" та "Номер рішення про визнання депутата обраним".

7.7. Відповідна територіальна виборча комісія невідкладно передає копії протоколів про результати голосування у відповідних багатомандатних виборчих округах на паперових носіях та їх електронні версії, форму № 7, а у разі прийняття цією виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування, повторних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) - копію такої постанови відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

8. Надання інформації про результати виборів сільського, селищного голови

8.1. Відповідно до частини другої статті 268 Кодексу сільська, селищна виборча комісія на підставі протоколів, зазначених у частині першій цієї статті (у тому числі протоколів з позначкою "Уточнений"), а в разі проведення повторного підрахунку голосів виборців - на підставі протоколів відповідної територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування (а у разі проведення повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування) встановлює результати голосування з виборів сільського, селищного голови, про що складає протокол.

Відповідна територіальна виборча комісія виготовляє копію цього протоколу на паперових носіях та його електронну версію для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. Електронна версія протоколу створюється шляхом сканування в чорно-білому або сірому кольорі (якість - не більше 300 точок на дюйм), що забезпечує збереження всіх автентичних ознак документа (друку, графічного підпису особи, печатки територіальної виборчої комісії) та зберігається у файлі формату Adobe PDF. Вимоги щодо назви файлу, що містить електронну версію такого протоколу, викладені у розділі 10 цього Порядку.

8.2. Сільська, селищна виборча комісія відповідно до частини першої статті 278 Кодексу на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного голови приймає одне з таких рішень:

а) про визнання особи обраною сільським, селищним головою;

б) про призначення повторного голосування з виборів сільського, селищного голови;

в) про визнання виборів відповідного сільського, селищного голови такими, що не відбулися, та призначення у зв’язку з цим повторних виборів.

8.3. Про результати виборів сільського, селищного голови відповідна територіальна виборча комісія складає повідомлення за формою № 8 (додаток 8 до цього Порядку).

У разі обрання особи сільським, селищним головою в день виборів у графі "Результат виборів" зазначається слово "обрано" навпроти прізвища кандидата-переможця.

У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про призначення повторного голосування з виборів сільського, селищного голови з підстав, зазначених пунктом 1 частини першої статті 281 Кодексу, або визнання виборів такими, що не відбулися, в останній графі форми № 8 зазначається словосполучення "повторне голосування" або "вибори не відбулися". На місці інших відомостей щодо цієї посади ставиться прочерк. Також прочерками заповнюються графи "Дата прийняття рішення про визнання сільського, селищного голови обраним" та "Номер рішення про визнання сільського, селищного голови обраним".

8.4. Відповідна територіальна виборча комісія невідкладно передає копію протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного голови на паперових носіях та його електронну версію, форму № 8, а у разі прийняття цією виборчою комісією рішення про призначення повторного голосування, повторних виборів сільського, селищного голови - копію такої постанови відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

9. Відомості про спеціальні рахунки територіальних виборчих комісій для внесення грошової застави

9.1. Відповідно до статті 225 Кодексу організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також особа, яка висувається кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі або на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом самовисування, вносить одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої комісії грошову заставу у розмірі, встановленому для кожного виду виборів окремо.

Центральна виборча комісія в порядку, визначеному Кодексом, визначає розмір грошової застави з відповідних виборів, оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії.

9.2. Територіальні виборчі комісії після відкриття спеціального рахунку (спеціальних рахунків) для зарахування грошових застав для реєстрації кандидатів у депутати відповідної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови невідкладно передають відомості про реквізити цього рахунку (цих рахунків) до Центральної виборчої комісії за формою № 10 (додаток 10 до цього Порядку) шляхом надання зазначеної форми відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

10. Вимоги щодо заповнення документів та їх електронних версій

10.1. Органи ведення Державного реєстру виборців опрацьовують надані територіальними виборчими комісіями документи лише у разі їх відповідності формам, установленим цим Порядком, і за наявності на таких документах підписів голови, секретаря територіальної виборчої комісії та печатки цієї виборчої комісії.

До відомостей, що подаються до органів ведення Державного реєстру виборців на паперових носіях, обов’язково додається електронна версія документа (форми) у форматі MS Word 97-2003.

У разі заповнення форми документа у не встановлений цим Порядком спосіб, відсутності обов’язкових відомостей, передбачених формою документа, або наявності помилок документ повертається суб’єкту його подання для усунення недоліків.

Працівники органів ведення Державного реєстру виборців у разі виявлення технічних помилок (у тому числі у назві файлу, що містить текст відповідної форми), описок, виправлення яких не змінює зміст інформації, наданої територіальною виборчою комісією, вносять відповідні зміни до електронної версії документа (форми).

Також органи ведення Державного реєстру виборців опрацьовують:

- передвиборні програми організацій партій, які висунули кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше);

- копії протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) в межах територіальних виборчих округів;

- копії протоколів територіальних виборчих комісій про результати голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах;

- копії протоколів територіальних виборчих комісій про результати голосування з виборів сільського, селищного голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

10.2. Для ідентифікації відомостей та запобігання різного написання назв рад усіх рівнів, територіальних виборчих комісій, політичних партій тощо під час складання відповідних форм слід використовувати такі таблиці:

а) перелік кодів регіонів України (додаток 13 до цього Порядку);

б) перелік кодів політичних партій, опублікований на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у розділі "Вебвідображення Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори 2020";

в) перелік кодів територіальних виборчих комісій та місцевих рад, опублікований на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у розділі "Вебвідображення Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори 2020".

10.3. Назва файлу, що містить електронну версію кожної форми, може включати лише такі літери українського алфавіту та цифри:

а) літеру "Ф" та два символи після неї - код форми;

б) літеру "Р" та два символи після неї - код регіону (додаток 13 до цього Порядку);

в) літеру "Т" та п’ять символів після неї - код територіальної виборчої комісії з переліку кодів територіальних виборчих комісій та місцевих рад, опублікованого на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у розділі "Вебвідображення Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори 2020";

г) літеру "П" та три символи після неї - код політичної партії з переліку кодів політичних партій, опублікованого на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у розділі "Вебвідображення Інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори 2020";

д) літеру "Б" та два символи після неї - номер територіального або багатомандатного виборчого округу.

Перелік шаблонів назв файлів наведено в таблиці.

Таблиця

Код форми

Назва файлу

Назва форми/документа

01

Ф01Р00Т00000.DOC

Відомості про зареєстрованих у багатомандатних виборчих округах кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)

02

Ф02Р00Т00000П000.DOC

Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), включених до єдиного виборчого списку місцевої організації політичної партії

03

Ф03Р00Т00000.DOC

Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови

04

Ф04Р00Т00000.DOC

Повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

05

Ф05Р00Т00000П000.DOC

Повідомлення про черговість кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів

06

Ф06Р00Т00000.DOC

Повідомлення про підсумки та результати голосування (повторного голосування) з виборів міського голови

07

Ф07Р00Т00000.DOC

Повідомлення про результати виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)

08

Ф08Р00Т00000.DOC

Повідомлення про результати виборів сільського, селищного голови

09

Ф09Р00Т00000.DOC

Відомості про місцезнаходження територіальних виборчих комісій

10

Ф10Р00Т00000.DOC

Відомості про спеціальні рахунки територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави

11

Ф11Р00Т00000.DOC

Відомості про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

12

Ф12Р00Т00000.DOC

Відомості про утворення багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)

13

Ф13Р00Т00000П000.DOC

Передвиборна програма місцевої організації політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

14

Ф14Р00Т00000Б00.PDF

Копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) в межах територіального виборчого округу

15

Ф15Р00Т00000Б00.PDF

Копія протоколу територіальної виборчої комісії про результати голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі

16

Ф16Р00Т00000.PDF

Копія протоколу територіальної виборчої комісії про результати голосування з виборів сільського, селищного голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі

Наприклад:

Ф09Р32Т63587.DOC,

де Ф09 означає форму № 9, Р32 - Київську область, Т63587 - Білоцерківську районну виборчу комісію, яка подає відомості щодо поштової адреси та місцезнаходження всіх територіальних виборчих комісій, утворених у межах Білоцерківського району Київської області;

Ф11Р05Т063656.DOC,

де Ф11 означає форму № 11, Р05 - Вінницьку область, Т63656 - Жмеринську районну виборчу комісію, яка подає відомості щодо утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради;

Ф02Р05Т06467П004.DOC,

де Ф02 означає форму № 2, Р05 - Вінницьку область, Т06467 - Вінницьку обласну виборчу комісію, П004 - Ліберальну партію України;

Ф15Р05Т63861Б03. PDF,

де Ф15 є ознакою копії протоколу про результати голосування з виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, Р05 означає Вінницьку область, Т63861 - Агрономічну сільську територіальну виборчу комісію Вінницького району Вінницької області, Б03 - багатомандатний виборчий округ № 3 з виборів депутатів Агрономічної сільської ради.

10.4. У випадках, не передбачених цим Порядком, застосовуються принципи аналогії, однозначності визначення адреси, коректності її написання.

10.5. Персональні дані особи зазначаються літерами українського алфавіту.

Персональні дані особи (якщо інше не підтверджено документально) вказуються з дотриманням таких вимог:

1) прізвище, ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) вносяться з великої літери;

2) у подвійних прізвищах, іменах, по батькові, які пишуться через дефіс, кожне слово зазначається з великої або малої літери відповідно до документа, що посвідчує особу (наприклад, Марія Маргарита, Анна-Марія, Карпенко-Карий, Лі Фан Се);

3) крапка після прізвища, імені (імен), по батькові не ставиться;

4) дата народження (число, місяць, рік) вноситься арабськими цифрами (1, 2, 3, 4, …) у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця; мм - місяць; рррр - рік. День місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, а рік - чотирма. Крапка після дати народження, скорочення року у вигляді "р." не ставиться.

Наприклад: 12.09.1953, 06.12.1980.

10.6. Місце проживання особи зазначається в називному відмінку та в такій послідовності:

1) назва населеного пункту;

2) назва району, до якого входить населений пункт в називному відмінку;

3) назва регіону України в називному відмінку.

Власна назва регіону України зазначається повністю з великої літери (наприклад, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Івано-Франківська).

Власна назва району, до якого входить населений пункт, зазначається повністю з великої літери (наприклад, Камінь-Каширський, Уманський, Вишгородський).

Для зазначення категорії населених пунктів використовуються скорочення:

місто - м. (мала літера "м" з крапкою після неї);

селище міського типу - смт (малі літери "с, м, т" без пробілів та крапок між літерами та в кінці скорочення);

селище - с-ще (мала літера "с", дефіс, малі літери "щ, е" без пробілів до і після дефіса та без крапки в кінці скорочення);

село - с. (мала літера "с" з крапкою після неї).

Назва населеного пункту вноситься повністю з великої літери без будь-яких скорочень. Після назви обласного центру назва регіону не зазначається.

Наприклад:

м. Ужгород,

м. Одеса;

м. Тисмениця, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл.;

смт Баришівка, Броварський р-н, Київська обл.;

с. Березова Гать, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.

У подвійних назвах, які пишуться через дефіс, обидва слова зазначаються з великої літери без пробілів до та після дефіса. В подвійних назвах, що пишуться окремо, обидва слова зазначаються з великої літери, якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування. Наприклад, м. Білгород-Дністровський, с. Великі Луки.

10.7. Контактний телефон виборчої комісії вказується цифрами і повинен містити код міжміського зв’язку або код оператора мобільного зв’язку. За наявності кількох контактних телефонів їх номери відокремлюються комою (наприклад, (0622) 24-15-67, (067) 321-02-48).

Секретар

Центральної виборчої комісії

О.ГАТАУЛЛІНА

{Додатки №№ 1-14 до Порядку}

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -