<<
>>

ПОСТАНОВА від 08.01.2020 № 1 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020

Документ актуальний на 13.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.01.2020  № 1

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - Зміни до Плану рахунків), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - Зміни до Інструкції), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 1-5, 7-13, 15 Змін до Плану рахунків та підпунктів 1-5, 7-13, 15 пункту 1, пункту 2 Змін до Інструкції, які набирають чинності з 01 березня 2020 року.

Голова

Я.

Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

08.01.2020  № 1

ЗМІНИ

до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Таблицю після рядка 37 доповнити новим рядком 38 такого змісту:

"

1

2

3

4

38

1302

П

Кошти Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу)

".

У зв'язку з цим рядки 38-1318 уважати відповідно рядками 39-1319.

2. Рядки 103, 137 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

103

1502

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

";

"

1

2

3

4

137

1602

П

Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

".

3. Таблицю після рядка 155 доповнити трьома новими рядками 156-158 такого змісту:

"

1

2

3

4

156

Група 183 Кошти банків у розрахунках

157

1832

А

Кошти банків у розрахунках

158

1839

КА

Резерви за коштами банків у розрахунках

".

У зв'язку з цим рядки 156-1319 уважати відповідно рядками 159-1322.

4. Таблицю після рядка 165 доповнити чотирма новими рядками 166-169 такого змісту:

"

1

2

3

4

166

Група 192 Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

167

1922

П

Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

168

Група 193 Кошти в розрахунках інших банків

169

1932

П

Кошти в розрахунках інших банків

".

У зв'язку з цим рядки 166-1322 уважати відповідно рядками 170-1326.

5. Рядок 432 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

432

2602

П

Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)

".

6. Рядок 435 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

435

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу

".

7. Рядок 446 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

446

2622

П

Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)

".

8. Таблицю після рядка 462 доповнити новим рядком 463 такого змісту:

"

1

2

3

4

463

2652

П

Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)

".

У зв'язку з цим рядки 463-1326 уважати відповідно рядками 464-1327.

9. Таблицю після рядка 479 доповнити новим рядком 480 такого змісту:

"

1

2

3

4

480

2807

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

".

У зв'язку з цим рядки 480-1327 уважати відповідно рядками 481-1328.

10. Рядок 493 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

493

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

".

11. Таблицю після рядка 498 доповнити шістьма новими рядками 499-504 такого змісту:

"

1

2

3

4

499

Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

500

2932

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

501

Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб

502

2942

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

503

Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

504

2952

П

Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

".

У зв'язку з цим рядки 499-1328 уважати відповідно рядками 505-1334.

12. Рядок 800 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

800

5108

П

Результати переоцінки активів з права користування

".

13. Таблицю після рядка 028 доповнити новим рядком 1029 такого змісту:

"

1

2

3

4

1029

7048

АП

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами

".

У зв'язку з цим рядки 1029-1334 уважати відповідно рядками 1030-1335.

14. Рядок 1138 викласти в такій редакції:

"

1138

Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів

".

15. Таблицю після рядка 1147 доповнити двома новими рядками 1148-1149 такого змісту:

"

1

2

3

4

1148

Група 904 Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

1149

9041

П

Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

".

У зв'язку з цим рядки 1148-1335 уважати відповідно рядками 1150-1337.

Головний бухгалтер - директор

Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

Р. Борисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

08.01.2020  № 1

ЗМІНИ

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У таблиці додатка 1 до Інструкції:

1) таблицю після рядка 37 доповнити новим рядком 38 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

38

1302

П

Кошти Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законами України.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

".

У зв'язку з цим рядки 38-1318 уважати відповідно рядками 39-1319;

2) рядки 103, 137 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

103

1502

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів банків, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу) в іншому банку, використання яких передбачене законами України.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу). За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

".

"

1

2

3

4

5

137

1602

П

Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законами України.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

";

3) таблицю після рядка 155 доповнити трьома новими рядками 156-158 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

156

Група 183 Кошти банків у розрахунках

157

1832

А

Кошти банків у розрахунках

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями, у тому числі за акредитивами.

За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами.

За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

158

1839

КА

Резерви за коштами банків у розрахунках

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами банків у розрахунках.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

".

У зв'язку з цим рядки 156-1319 уважати відповідно рядками 159-1322;

4) таблицю після рядка 165 доповнити чотирма новими рядками 166-169 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

166

Група 192 Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

167

1922

П

Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України в розрахунках, грошового покриття за різними операціями, у тому числі за акредитивами. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів, перерахування коштів за призначенням

168

Група 193 Кошти в розрахунках інших банків

169

1932

П

Кошти в розрахунках інших банків

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями, у тому числі за акредитивами. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів; перерахування коштів за призначенням

".

У зв'язку з цим рядки 166-1322 уважати відповідно рядками 170-1326;

5) рядок 432 викласти в такій редакції:

1

2

3

4

5

432

2602

П

Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

";

6) рядок 435 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

435

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу, та суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації.

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, прийнятих/інкасованих для подальшого переказу за призначенням.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховані за призначенням

";

7) рядок 446 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

446

2622

П

Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

";

8) таблицю після рядка 462 доповнити новим рядком 463 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

463

2652

П

Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

".

У зв'язку з цим рядки 463-1326 уважати відповідно рядками 464-1327;

9) таблицю після рядка 479 доповнити новим рядком 480 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

480

2807

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою

".

У зв'язку з цим рядки 480-1327 уважати відповідно рядками 481-1328;

10) рядок 493 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

493

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації.

За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.

За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою

";

11) таблицю після рядка 498 доповнити шістьма новими рядками 499-504 такого змісту:

1

2

3

4

5

499

Група 293 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

500

2932

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів господарювання в розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

501

Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб

502

2942

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

503

Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

504

2952

П

Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік коштів небанківських фінансових установ у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно- правовими актами Національного банку України, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

".

У зв'язку з цим рядки 499-1328 уважати відповідно рядками 505-1334;

12) у колонці 3 рядка 800 виключити літеру “А”;

13) таблицю після рядка 1028 доповнити новим рядком 1029 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1029

7048

АП

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами

".

У зв'язку з цим рядки 1029-1334 уважати відповідно рядками 1030-1335;

14) рядок 1138 викласти в такій редакції:

"

1138

Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів

";

15) таблицю після рядка 1147 доповнити двома новими рядками 1148-1149 такого змісту:

1

2

3

4

5

1148

Група 904 Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

1149

9041

П

Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

Призначення рахунку: облік зобов'язань іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами.

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних іншим банком зобов'язань щодо відшкодування коштів за акредитивом

".

У зв'язку з цим рядки 1148-1335 уважати відповідно рядками 1150-1337;

16) колонку 5 рядка 1161 викласти в такій редакції:

“Призначення рахунку: облік купленої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договорів і датою здійснення розрахунків за операціями спот.

За дебетом рахунку проводяться суми купленої, але неотриманої валюти та вартість банківських металів.

За кредитом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів”;

17) у третьому реченні колонки 5 рядка 1170 слово “отриманої” замінити словом “поставленої”.

2. Додаток 2 до Інструкції доповнити новим пунктом такого змісту:

“3. Приклад обчислення ключового розряду в номері рахунку довжиною менше 19 символів.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7 для банку/код банку 300001/[або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:

1) рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, записується в такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7;

2) цифри рахунку, які відповідають коду банку, множаться порозрядно на вагові коефіцієнти “1 3 7”, а подальші цифри рахунку - порозрядно на вагові коефіцієнти “3 7 1”. Якщо результатом множення розряду рахунку на ваговий коефіцієнт є число з розрядами десятків та одиниць, то в результаті враховується лише одиничний розряд числа:

Номер розряду

1

2

3

4

5

6

Рахунок

3

0

0

0

0

1

2

1

1

к

7

Ваговий коефіцієнт

1

3

7

1

3

3

7

1

3

7

1

Результат множення

3

0

0

0

0

3

4

1

3

0

7

;

3) отримані цифри результату множення додаються: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 = 21;

4) до отриманого числа додається кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 6): 21 + 6 = 27;

5) останній розряд отриманої суми завжди множиться на 7 : 7 • 7 = 49.

Останній розряд отриманого числа (це 9) є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 30000 1 2 1 1 к 7.

Отже, аналітичний рахунок матиме номер: 1 2 1 1 9 7.”.

Головний бухгалтер - директор

Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

Р. Борисенко


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 10.01.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "08.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 2. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 08.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "09.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 4. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 09.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 6. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 10.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 10-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш". Національний банк України. 2020 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 12. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 13.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -