<<
>>

ПОСТАНОВА від 09.09.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Національний банк України. 2019

Документ актуальний на 10.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.09.2019  № 113

Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.09.2019 № 113

Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

1.

В абзаці другому пункту 8 розділу I слова та цифри "та пункті 91 розділу IХ" виключити.

2. У розділі VI:

1) розділ після пункту 71 доповнити новим пунктом 71-1 такого змісту:

"71-1. Валютні операції резидентів/іноземних інвесторів/нерезидентів, зазначені в підпунктах 1-3, 6 пункту 71 розділу VI цього Положення, за наявності в банку документального підтвердження, визначеного пунктом 71 розділу VI цього Положення, для цілей цього Положення вважаються операціями з повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні (незалежно від способу та особливостей набуття права власності на відповідні об'єкти в Україні).";

2) пункт 74 виключити.

3. У розділі IX:

1) пункт 87 викласти в такій редакції:

"87. Резиденти здійснюють купівлю іноземної валюти/переказ коштів в іноземній валюті/гривні за кордон/на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в Україні (крім інвестиційного рахунку), з дотриманням лімітів, визначених у пунктах 88, 89 розділу IX цього Положення.";

2) пункт 89 після слів "(крім інвестиційних рахунків)" доповнити словами ", уключаючи переказ коштів з метою придбання резидентом цінних паперів іноземного емітента, облігацій зовнішньої державної позики України,";

3) у пункті 90:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) операції з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні. Такі операції документально підтверджуються відповідно до вимог пункту 71 розділу VI цього Положення;";

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) операції з продажу нерезидентом об'єкта його власності в Україні, а також отримання за ним прибутків, доходів та інших коштів. Це виключення застосовується за умови, що за такими операціями нерезидента в банку наявне документальне підтвердження, аналогічне за змістом до документального підтвердження для аналогічних операцій іноземного інвестора, визначеного пунктом 71 розділу VI цього Положення;";

4) пункти 91 та 92 виключити.

4. У розділі Х:

1) пункт 117 після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) із отримання дивідендів за корпоративними правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об'єктами права власності в Україні, що не пов'язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу;";

2) пункт 120 доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

"15) із зарахування коштів, отриманих від продажу іноземної валюти на валютному ринку України юридичною особою-нерезидентом, яка організовує процес фінансування дипломатичних, консульських представництв, з метою забезпечення утримання офіційного представництва.";

3) пункт 127 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

4) у пункті 128:

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні,   а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

у підпунктах 5-7 цифру "3" замінити цифрами "3-1".

5. У пункті 138 розділу ХІ:

1) пункт після підпункту 3-1 доповнити новим підпунктом 3-2 такого змісту:

"3-2) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

2) у підпунктах 5-7 цифри "1-3" замінити цифрами "1-3-2".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
О. Чурій


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 09.09.2019
 • Офіційний вісник України від 22.10.2019 — 2019 р., № 81, стор. 54, стаття 2775, код акта 96393/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "08.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 2. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 08.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "09.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 4. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 09.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 6. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 10.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 10-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш". Національний банк України. 2020 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.01.2020 № 1 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 13.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -