<<
>>

ПОСТАНОВА від 13.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020

Документ актуальний на 16.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2020  № 2

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, якими встановлюється порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року № 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за № 40/11914 (зі змінами), що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Правління Національного банку України від 8 січня 2002 року № 4 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 січня 2002 року за № 34/6322.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

5. Постанова набирає чинності з 01 березня 2020 року.

Голова

Я. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

13.01.2020  № 2

ЗМІНИ

до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України

1.

У пункті 2.9 глави 2 розділу I слово "оперативну" замінити словом "операційну".

2. У розділі VIII:

1) у пункті 14 глави 1 слово "оперативну" замінити словом "операційну";

2) у главі 2:

колонку 2 рядка 1 таблиці пункту 10 після цифр 7028 доповнити новими цифрами 7048;

колонку 3 рядка 1 таблиці пункту 12 після цифр 2620 доповнити новими цифрами 2650;

пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Орендар відображає об'єкт оренди, який він повертає орендодавцю на суму негарантованої ліквідаційної вартості та здійснює таку бухгалтерську проводку:

№ з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615,

4609

4600

На суму негарантованої ліквідаційної вартості

".

3) розділ доповнити новою главою такого змісту:

"Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку суборенди

1. Банк-орендар, який у подальшому передає базовий актив в оренду (далі - Проміжний орендодавець), відображає в бухгалтерському обліку головний договір оренди та договір суборенди як два окремих договори.

2. Проміжний орендодавець має класифікувати суборенду як фінансову або операційну оренду.

3. Проміжний орендодавець класифікує оренду фінансовою або операційною з посиланням на актив з права користування, що виникає внаслідок головного договору оренди, а не на основі базового активу.

4. Проміжний орендодавець обліковує суборенду як операційну оренду, якщо головний договір оренди є короткостроковою орендою і банк як орендар застосовує спрощення відповідно до пунктів 4-5 глави 1 розділу VIII цієї Інструкції.

5. Проміжний орендодавець на дату початку суборенди, якщо неможливо легко визначити припустиму ставку відсотка, передбачену в договорі суборенди, має використовувати для обліку суборенди ставку дисконтування для головної оренди, скоригованої з урахуванням будь-яких первісних прямих витрат, пов'язаних із суборендою.

6. Проміжний орендодавець у разі класифікації суборенди як операційної оренди продовжує обліковувати зобов'язання щодо оренди та актив з права користування за головним договором оренди аналогічно до інших договорів оренди.

7. Проміжний орендодавець у разі класифікації суборенди як фінансової оренди має:

1) припинити визнання активу з права користування на дату початку суборенди і визнати чисту інвестицію в суборенду;

2) визнати різницю між балансовою вартістю активу з права користування та чистою інвестицією в суборенду як прибуток або збиток;

3) продовжувати обліковувати первісне орендне зобов'язання відповідно до моделі обліку орендаря.

8. Проміжний орендар визнає зменшення корисності чистої інвестиції в суборенду відповідно до пункту 16 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції.

9. Головний договір оренди не відповідає критеріям щодо класифікації оренди з низькою вартістю у випадку, коли орендар надав актив у суборенду або очікується, що надасть актив в суборенду.

10. Суборендар обліковує договір суборенди як новий договір оренди відповідно до моделі обліку орендаря.".

3. У додатку до Інструкції:

1) таблицю після рядка 7 доповнити шістьома новими рядками 8-13 такого змісту:

"

1

2

3

8

2103 А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

9

2108 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

10

2113 А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

11

2118 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

12

2211 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

13

2218 А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

".

У зв'язку з цим рядки 8-81 уважати відповідно рядками 14-87;

2) таблицю після рядка 32 доповнити новим рядком 33 такого змісту:

"

1

2

3

33

3699 П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

".

У зв’язку з цим рядки 33-87 уважати відповідно рядками 34-88;

3) колонку 3 рядка 46 таблиці викласти в такій редакції: "Інвестиційна нерухомість";

4) у колонці 2 рядка 58 таблиці літеру "А" виключити;

5) колонку 2 рядка 69 таблиці після літери "А" доповнити новою літерою "П";

6) таблицю після рядка 69 доповнити новим рядком 70 такого змісту:

"

1

2

3

70

7048 АП

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами

".

У зв'язку з цим рядки 70-88 уважати відповідно рядками 71-89.

Головний бухгалтер - директор

Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

Р. Борисенко


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 15.01.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "08.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 2. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 08.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "09.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 4. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 09.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 6. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 10.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 10-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш". Національний банк України. 2020 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.01.2020 № 1 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -