Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 14.12.2021 № 139 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення". Національний банк України. 2021

Документ актуальний на 10.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.12.2021  № 139

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 14 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, з метою приведення у відповідність до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України та вдосконалення порядку виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року № 206, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 425/7746 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2015 року № 209) (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

К. Шевченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

14.12.2021  № 139

Зміни

до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

1.

У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Ця Інструкція визначає порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України (далі – інвестиційні монети) у належному стані та пошкоджених інвестиційних монет у населення відділами грошового обігу в регіонах і управлінням нумізматичної продукції та касових операцій Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу).”;

2) абзац другий пункту 4 після слова “повну” доповнити словом “індивідуальну”;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Ваги, гирі та інші засоби вимірювальної техніки, із застосуванням яких визначається маса інвестиційних монет, повинні мати свідоцтво про повірку/калібрування.”.

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 2 слова “нормативно-правових актів”, “регулюють” замінити відповідно словами “розпорядчого акта”, “визначає”;

2) пункт 4 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“Інвестиційні монети під час їх приймання перевіряються на відповідність технічним параметрам (маса, діаметр та товщина гурта).

Критерії належного стану визначаються Національним банком під час випуску монети в тексті офіційного повідомлення про введення в обіг інвестиційних монет.

Інвестиційна монета вважається належного стану, якщо технічні параметри монети перебувають у межах допустимих стандартизованих значень.

Інвестиційні монети, які не відповідають технічним параметрам, мають ознаки деформації, забруднення, впливу вогню, високоактивних речовин і середовищ, корозії, ознак механічної дії (отвори, надломи, подряпини), відхилення в деталях художнього оформлення, приймаються як пошкоджені.”;

3) в абзаці першому пункту 5 слова “здійснення операцій з банківськими металами” замінити словами “ведення касових операцій банками в Україні”.

3. Абзаци четвертий та п’ятий пункту 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

“реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії.

Експерт зазначає в квитанції прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові фізичної особи, яка здійснює операцію з інвестиційними монетами, назву пред’явленого документа (паспорт або документ, що його замінює), його серію (за наявності) та номер, дату видачі та орган, що його видав, дату народження, відомості про місце проживання або місце перебування (для нерезидентів – відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) та відомості про громадянство (для нерезидентів), якщо сума оцінки інвестиційних монет є пороговою відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то зазначаються лише складові імені.”.

4. У розділі IV:

1) в абзаці п’ятому пункту 1 слова “та його місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів – місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні)” виключити;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова “нормативно-правовими” замінити словом “розпорядчими”;

в абзаці другому слова “електронною поштою Національного банку” замінити словом та літерами “засобами СЕД АСКОД”;

в абзаці третьому:

слова “електронною поштою Національного банку” замінити словом та літерами “засобами СЕД АСКОД”;

слово “поштою” виключити.

5. У пункті 3 розділу V слова “електронною поштою Національного банку” замінити словом та літерами “засобами СЕД АСКОД”.

6. У другому реченні пункту 3 розділу VI слова “Національного банку в регіоні” замінити словами “підрозділу грошового обігу”.

7. У тексті Інструкції та додатках до неї слова “підрозділи грошового обігу в регіонах” у всіх відмінках та числах замінити словами “підрозділи грошового обігу” у відповідних відмінках та числах.


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 17.12.2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 12. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -