<<
>>

ПОСТАНОВА від 28.12.2019 № 168 "Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні". Національний банк України. 2019

Документ актуальний на 14.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2019  № 168

Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення банками України захисту здоров'я та життя працівників, що здійснюють операції з цінностями, належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

28.12.2019  № 168

ЗМІНИ

до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1.

Ці Правила розроблені відповідно до вимог статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" і встановлюють вимоги до захисту приміщень. Захист приміщень забезпечується технічним станом та організацією охорони цих приміщень.";

2) розділ після пункту 1 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Вимоги цих Правил поширюються на:

1) банки України, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), філії іноземних банків, розташованих на території України (далі - банки);

2) юридичних осіб, що отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, їх структурних підрозділів, у яких здійснюються операції з цінностями (далі - юридична особа).";

3) підпункти 5, 9 та 12 пункту 4 після слова "банку" доповнити словами "(юридичної особи)";

4) пункти 5 та 6 після слова "банк" у всіх відмінках доповнити словами "(юридична особа)" у відповідних відмінках.

2. У розділі IV:

1) у пункті 25 слова "для встановленого в ньому сейфа" замінити словами "(далі - передсховище)";

2) у пункті 29 слова "приміщення, що виконує функції передсховища для встановленого в ньому сейфа та/або сейфа з індивідуальними сейфами (далі -передсховище)," виключити;

3) у пункті 40 цифри "100" замінити цифрами "20";

4) у пункті 42 слова "розташований у селищі або селі," виключити.

3. У розділі V:

1) підпункт 10 пункту 46 виключити;

2) пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. Банк має право визначити необхідність облаштування робочого місця касира конструктивними елементами з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпеку працівників банку та схоронність цінностей, у разі виконання таких вимог для обсягів цінностей, що становлять:

1) не більше 20 мінімальних заробітних плат - без обладнання АТМ-системою;

2) не більше 200 мінімальних заробітних плат - обладнання напівавтоматизованою АТМ-системою;

3) не більше 600 мінімальних заробітних плат - обладнання автоматизованою АТМ-системою.";

3) у пункті 52 слово "повинен" замінити словом "зобов'язаний";

4) у пункті 53 слова "має право" замінити словом "зобов'язаний";

5) пункт 54 доповнити новим реченням такого змісту: "Банк має право визначити клас опору АТМ-сейфів, якими обладнуються автоматизовані та напівавтоматизовані АТМ-системи.";

6) пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Банк зобов'язаний на робочому місці касира не обладнаному конструктивними елементами (далі - неізольоване робоче місце касира), що обладнане автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою, зберігати цінності в автоматизованій або напівавтоматизованій АТМ-системі. Банк має право в робочий час на неізольованому робочому місці касира зберігати цінності поза автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою обсягом не більше ніж 20 мінімальних заробітних плат.";

7) у пункті 59:

у підпункті 2 слово "автоматичного" виключити;

у підпункті 3 слово "інкасації" замінити словами "обслуговування (підкріплення та вилучення) цінностями";

8) розділ доповнити новим пунктом 59-1 такого змісту:

"59-1. Банк має право облаштувати бокс інкасації, що межує з приміщенням для приймання-передавання цінностей інкасаторам. Відгороджувальні конструкції боксу інкасації облаштовуються таким чином, щоб виключати можливість візуального спостереження за інкасаторами під час роботи з цінностями та забезпечувати неможливість втручання в роботу інкасаторів.".

4. У розділі VIII:

1) у першому реченні пункту 74 слова "приміщення, у якому встановлено сейф" замінити словом "сейфа";

2) розділ доповнити новим пунктом 75-1 такого змісту:

"75-1. Банк зобов'язаний забезпечити вхід (доступ) до сховища для індивідуальних сейфів (сейфа з індивідуальними сейфами) через передсховище.".

5. У розділі XI:

1) друге речення пункту 84 викласти в такій редакції: "Банк має право визначити облаштування зазначених робочих місць касирів з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпечну роботу працівників банку, що здійснюють операції з цінностями.";

2) розділ після пункту 99 доповнити новим пунктом 99-1 такого змісту:

"99-1. Банк має право зберігати цінності, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, у пункті дистанційного обслуговування, розміщеному в приміщеннях будівель, розташованих у селищі або селі.".

6. Правила доповнити новим розділом ХІІ такого змісту:

"ХІІ. Вимоги до організації захисту приміщень юридичної особи

108. Юридична особа зобов'язана забезпечити:

1) охорону приміщень юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 12-19 розділу ІІІ цих Правил;

2) обладнання приміщень юридичної особи системою тривожної сигналізації відповідно до вимог, зазначених у розділі IV цих Правил, крім пунктів 37, 40-43 розділу IV цих Правил;

3) облаштування приміщень касового вузла юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 46-49 розділу V цих Правил;

4) облаштування сховища відповідно до вимог, зазначених у пунктах 60-66 розділу VI цих Правил.

109. Юридична особа зобов'язана обладнати:

1) засобами інженерно-технічного укріплення зовнішні вікна цокольних та підвальних поверхів, приміщень касового вузла та підрозділів охорони;

2) системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж 14 діб робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам.

110. Юридична особа має право встановлювати додаткові вимоги до технічного стану приміщень юридичної особи, системи тривожної сигналізації, якими обладнуються ці приміщення, та фізичної охорони юридичної особи.

111 . Юридична особа зобов'язана забезпечити дотримання вимог цих Правил. ".

Директор Департаменту

грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

С. Холод


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 11.01.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "08.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 2. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 08.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "09.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 4. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 09.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 6. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 10.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 10-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш". Національний банк України. 2020 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.01.2020 № 1 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 13.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -