<<
>>

ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Службою безпеки України та Історичним архівом державної безпеки Угорщини". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 17.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОГОВІР

про співробітництво між Службою безпеки України та Історичним архівом державної безпеки Угорщини

Дата підписання:

10.07.2019

Дата набрання чинності для України:

10.07.2019

Служба безпеки України (далі - СБУ) та Історичний архів державної безпеки Угорщини (далі - ІАДБ), які далі іменуються Сторонами, діючи згідно з чинним законодавством сторін,

усвідомлюючи важливість вивчення архівної інформації щодо діяльності репресивних органів,

з метою кращого розуміння новітньої історії для нівелювання наслідків тоталітаризму XX ст. у суспільствах держав кожної зі Сторін та у взаємовідносинах українського та угорського народів, публікації історичних документів щодо політичних репресій, налагодження добросусідського діалогу та удосконалення співробітництва домовилися про таке:

Стаття I

Предметом цього Договору є співробітництво у галузі архівної справи, наукових досліджень та публікації архівних документів, що зберігаються в архівах СБУ та ІАДБ згідно з їхніми повноваженнями.

Від імені СБУ реалізацію цього Договору здійснює Галузевий державний архів СБУ (далі - ГДА СБУ).

Стаття II

Співробітництво Сторін в архівній справі включає:

1) обмін досвідом у галузі накопичення, обробки, зберігання та використання документів, які перебувають у володінні Сторін;

2) обмін інформацією про архівні фонди, які мають у своєму розпорядженні Сторони;

3) обмін інформацією та документами (їх копіями), які містяться в архівних фондах Сторін і стосуються виконання цього Договору, у порядку і на засадах, визначених законодавством держав Сторін.

Стаття III

1. Співробітництво Сторін у сфері наукових досліджень та публікації матеріалів включає:

1) реалізацію спільних дослідницьких програм та взаємну допомогу в публікації результатів наукових досліджень та збірників документів;

2) організацію виставок документів, наукових семінарів та конференцій;

3) організацію робочих зустрічей та стажувань співробітників Сторін;

4) спільні видання історичних праць і документів.

2.

Сторони зобов’язуються надавати одна одній безоплатно один примірник власних публікацій або видань, у підготовці яких вони брали участь, крім випадків, коли в них міститься інформація з обмеженим доступом, згідно з законодавствами держав Сторін.

3. Питання фінансування заходів, передбачених пунктом 1 статті III цього Договору, Сторони вирішують шляхом подальших переговорів, результати яких оформлюються протоколами, які є невід’ємною частиною цього Договору.

Стаття IV

Кожна зі Сторін згідно з чинним законодавством своєї держави надаватиме представникам іншої Сторони доступ до архівних документів щодо політичних репресій, які мали місце щодо українського та угорського народів, та діяльності спецслужб тоталітарних режимів у XX столітті.

Стаття V

Кожна зі Сторін може частково або повністю відмовитися від виконання положень цього Договору або обмежити їх виконання конкретними умовами чи зобов’язаннями у разі, якщо їх виконання може зашкодити інтересам чи безпеці її держави або суперечитиме законодавству її держави, про що письмово інформує іншу Сторону.

Стаття VI

Сторони зобов’язуються інформувати третіх осіб, яким надають доступ до копій документів, отриманих внаслідок виконання цього Договору, про порядок їх використання.

Використання документів з комерційною метою потребує письмової згоди власника оригінальних документів, який має право на оплату.

Стаття VII

Кореспондентські адреси Сторін:

СБУ:

Україна, 01601,

м. Київ, вул. Володимирська, 33

ІАДБ:

Угорщина, H-1067,

м. Будапешт, вул. Етвеш, 7.

Стаття VIII

Цей Договір набирає чинності з дати підписання обома Сторонами і діє протягом десяти років. Після закінчення цього строку дія Договору буде автоматично продовжена на наступні п’ять років, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 90 днів до закінчення строку його дії не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Договору.

У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін умов цього Договору допускається припинення його дії іншою Стороною в односторонньому порядку, про що Сторона, яка приймає рішення про це, повідомляє іншу Сторону письмово за 30 днів до моменту припинення Договору.

За взаємною згодою Сторін до цього Договору можуть бути внесені зміни та доповнення, які вносяться у письмовій формі і оформлюються окремими протоколами, які є невід’ємною частиною цього Договору.

Сторони за межами цього Договору не будуть партнерами між собою або не представлятимуть спільні інтереси. У такому разі вони представлятимуть окремі сторони.

Цей Договір укладено у м. Будапешт 10 липня 2019 року у двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому всі тексти є автентичними та мають однакову юридичну силу.

(підпис)

(підпис)

За Службу безпеки України

За Історичний архів

державної безпеки Угорщини


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2019 — 2019 р., № 72, стор. 140, стаття 2557, код акта 95693/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 766 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -