<<
>>

МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 19.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів

Дата підписання:

14.02.2021

Дата набрання чинності для України:

14.02.2021

Державне агентство розвитку туризму України та Міністерство економіки Об’єднаних Арабських Еміратів (далі - «Сторони»),

керуючись взаємним прагненням розвивати та зміцнювати співробітництво в сфері туризму між державами Сторін,

визнаючи важливе значення двосторонніх відносин у сфері туризму та вважаючи їх рушійним фактором соціального, культурного та економічного розвитку, сприяючи взаєморозумінню та зміцненню дружніх зв’язків між народами держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони заохочують співробітництво у сфері туризму відповідно до вимог законодавства держав Сторін та положень цього Меморандуму.

Стаття 2

Сторони в межах своїх повноважень сприяють співробітництву та встановленню прямих контактів між суб’єктами туристичної діяльності з метою збільшення туристичних потоків між державами Сторін.

Стаття 3

Сторони обмінюються інформацією та заохочують взаємну участь у міжнародних туристичних виставках, ярмарках, конференціях, семінарах, інших заходах, пов’язаних з туризмом, що проходять на території держав Сторін.

Стаття 4

Сторони сприяють обміну інформацією та досвідом у сфері туризму, зокрема:

1.

законодавства;

2. туристичних ресурсів;

3. стандартів якості в закладах розміщення;

4. освіти та тренінгів у сфері туризму;

5. системи збору даних для туристичної статистики;

6. інновацій та цифрових технологій в туризмі;

7. можливостей для розвитку MICE-туризму: зустрічі, інсентив-туризм, конференції, події;

8. маркетингу туристичних дестинацій;

9. будь-якої іншої сфери туризму, узгодженої Сторонами.

Стаття 5

Сторони сприяють та підтримують туристичні інвестиційні можливості, наявні в державах Сторін, та заохочують взаємні інвестиції в туристичні проекти.

Стаття 6

Сторони сприяють в межах компетенції розвитку авіаційного транспортного сполучення з метою збільшення туристичних потоків між державами Сторін.

Стаття 7

Сторони продовжують співпрацю в рамках Всесвітньої туристичної організації (ВТО) та інших міжнародних організацій у сфері туризму, членами яких є обидві Сторони.

Стаття 8

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони погоджуються створити Українсько-Еміратську Робочу групу з питань туризму (далі - «Робоча група»), що складається з представників Сторін.

Робоча група, створена з метою аналізу та підтримки розвитку двосторонніх відносин та двостороннього співробітництва між Сторонами, зустрічатиметься, коли Сторони домовляться про таку необхідність, почергово в державах Сторін.

Порядок денний кожного засідання Робочої групи буде затверджено за взаємною згодою Сторін.

Сторони самостійно несуть усі витрати, що виникають під час реалізації цього Меморандуму, в межах, передбачених відповідним національним законодавством, якщо інше не визначено в кожному окремому випадку.

У випадку зміни назви органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері туризму, Сторони повідомлять про це одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни. Зміни набирають чинності відповідно до положень статті 11 Меморандуму.

Цей Меморандум є вираженням наміру Сторін співпрацювати відповідно до взаємних інтересів і не створює жодних правових зобов’язань між Сторонами згідно з національним законодавством чи міжнародним правом та не призведе до судових процесів між Сторонами.

У разі виникнення розбіжностей чи спорів щодо тлумачення, реалізації або застосування цього Меморандуму, Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів.

Стаття 10

Будь-яка інформація, що випливає з цього Меморандуму, використовується Сторонами лише і виключно для цілей цього Меморандуму та розглядається як суворо конфіденційна. Будь-яка інформація про заходи, що здійснюються в рамках цього Меморандуму, не може розголошуватися будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, що уповноважена розголошувати інформацію.

Стаття 11

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє протягом 2 (двох) років. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступні дворічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону дипломатичними каналами про свій намір припинити його дію не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до закінчення відповідного періоду.

Припинення дії Меморандуму не впливає на реалізацію вже існуючих та діючих програм і проектів, якщо Сторони не домовились про інше.

Вчинено в м. Абу-Дабі 14 лютого 2021 року у двох примірниках, кожен українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні, текст англійською мовою матиме переважну силу.

ЗА

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

(підпис)

ЗА

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ

ОБЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 482, стаття 2010, код акта 103639/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 44 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2022 рік та внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -