Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 15.02.2007 N 114 "Про затвердження Змін та доповнень до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2007

Документ актуальний на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.02.2007 N 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2007 р.

за N 175/13442

Про затвердження Змін та доповнень

до Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю

Відповідно до статей 10, 11, 12, 13 Закону України "Про

державну таємницю" ( 3855-12 ), Порядку організації та

забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і

організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 02.10.2003 N 1561-12, на підставі рішень державних експертів з

питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці,

зареєстрованих 28.11.2006 за N 506, 29.12.2006 за N 507-511 і

05.02.2007 за N 512, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Зводу відомостей, що

становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки

України від 12.08.2005 N 440 ( z0902-05 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182 (зі

змінами) (далі - Звод відомостей), що додаються.

2. Начальнику Управління охорони державної таємниці Служби

безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити керівний та в частині, що стосується,

особовий склад Служби безпеки України.

4. Керівникам органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких

здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або

керівникам органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх

правонаступниками, чи керівникам вищого рівня протягом шести

місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування

цих матеріальних носіїв інформації у відповідності до внесених

змін та доповнень до Зводу відомостей ( z0902-05 ) та письмово

повідомити про це керівників органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким

були передані такі матеріальні носії секретної інформації.

Т.в.о. Голови Служби В.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

15.02.2007 N 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2007 р.

за N 175/13442

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю

( z0902-05 )

1. Доповнити пункт 5 загальних положень абзацом тринадцятим

такого змісту: "ДССЗЗІ - Державна служба спеціального зв'язку та захисту

інформації України". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять третій вважати

відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять четвертим.

2. У статті 1.4.2: позицію третю викласти в такій редакції: "за окремими показниками в цілому щодо: виду військ,

оперативного командування ЗС; СБ; СЗР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДАЗТ; ДДВП; ДПС;

роду військ, територіального управління, корпусу, повітряного

командування, військово-морської бази, ескадри ЗС; МВС; внутрішніх

військ МВС; МНС; Державної спеціальної служби транспорту МТЗ;

органу, військової частини СБ; частини, установи СЗР; УДО"; позицію четверту викласти в такій редакції: "за окремими показниками в цілому щодо: ДАЗТ, залізниці;

органу й установи кримінально-виконавчої системи, ДДВП; ДПС; роду

військ, територіального управління, корпусу, повітряного

командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи,

бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них

прирівняних), установи, організації ЗС; МВС, головного управління,

управління, військового формування, управління територіального

командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх

військ МВС; територіальних органів управління і підрозділів

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС; частини,

установи, підрозділу Державної спеціальної служби транспорту МТЗ;

органу, військової частини СБ; частини, установи СЗР; УДО".

3. Статтю 4.1.11 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- |4.1.11 |Відомості про штат, штатну чисельність, | | | ГУР | | |фактичну укомплектованість за штатом | | | ДПС | | |----------------------------------------+----+----| ДССЗЗІ| | |за сукупністю всіх показників у цілому | ЦТ | 10 | СБ | | |щодо: ГУР; ДПС, розвідувального органу | | | СЗР | | |Адміністрації ДПС; СБ; СЗР; УДО | | | УДО | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: | Т | 5 | | | |ДПС, розвідувального органу | | | | | |Адміністрації ДПС; СЗР; УДО; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: підрозділу, військової частини | | | | | |ГУР; розвідувального органу | | | | | |Адміністрації ДПС, його територіального | | | | | |(структурного) підрозділу, оперативно- | | | | | |розшукового підрозділу органу ДПС; | | | | | |ДССЗЗІ; органу, оперативного, | | | | | |оперативно-технічного, підрозділу | | | | | |спеціального зв'язку Центрального | | | | | |управління СБ; навчального закладу, | | | | | |підрозділу СЗР; оперативного підрозділу | | | | | |УДО | | | | -------------------------------------------------------------------- "

4. Статтю 4.5.2 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- | 4.5.2 |Відомості про номенклатуру, фактичну | | | ГУР | | |наявність, фінансування, потребу в | | | ДДВП | | |забезпеченні основними засобами, | | | ДПС | | |озброєнням, військовою технікою | | | ДССЗЗІ| | |----------------------------------------+----+----| МВС | | |за сукупністю всіх показників у цілому | ЦТ | 10 | СБ | | |щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО | | | СЗР | | |----------------------------------------+----+----| УДО | | |за окремими показниками в цілому щодо: | Т | 5 | | | |підрозділу, військової частини ГУР; | | | | | |ДПС; ДССЗЗІ; МВС; внутрішніх військ | | | | | |МВС; СБ; СЗР; УДО; | | | | | |за сукупністю всіх показників у цілому | | | | | |щодо: ДДВП; розвідувального органу | | | | | |Адміністрації ДПС, його територіального | | | | | |(структурного) підрозділу, оперативно- | | | | | |розшукового підрозділу органу ДПС; | | | | | |органу СБ; підрозділу СЗР | | | | -------------------------------------------------------------------- "

5. Статтю 4.5.4 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- | 4.5.4 |Відомості про обсяги матеріально- | | | ДДВП | | |технічного та фінансового забезпечення | | | ДПС | | |заходів, передбачених мобілізаційними | | | ДССЗЗІ| | |планами, якщо розкривається їх | | | СБ | | |призначення, у цілому щодо: | | | СЗР | | |----------------------------------------+----+----| УДО | | |ДДВП; ДПС; ДССЗЗІ; СБ; СЗР | ЦТ | 10 | | | |----------------------------------------+----+----| | | |органу ДПС; органу й установи | Т | 5 | | | |кримінально-виконавчої системи; | | | | | |Адміністрації, органу, підрозділу, | | | | | |закладу, установи ДССЗЗІ; | | | | | |Центрального управління, органу, | | | | | |військової частини, навчального, | | | | | |наукового, науково-дослідного та | | | | | |іншого закладу, установи, організації, | | | | | |підприємства, антитерористичного | | | | | |центру при СБ; підрозділу, навчального | | | | | |закладу СЗР; УДО | | | | -------------------------------------------------------------------- "

6. Статтю 4.8.1 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- | 4.8.1 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ГУР | | |про тактико-технічні дані інженерно- | | | ДПС | | |технічних засобів охорони, систем | | | ДССЗЗІ| | |сигналізації, зміст заходів пропускного,| | | МВС | | |внутрішньооб'єктового режиму окремого | | | СБ | | |об'єкта, на якому впроваджено особливий | | | СЗР | | |режим діяльності, володіння якими дає | | | УДО | | |змогу здійснити несанкціоноване | | | | | |проникнення до даного об'єкта, щодо: | | | | | |об'єктів ГУР, ДССЗЗІ, ДПС, МВС, СБ, СЗР,| | | | | |УДО. | | | | | |Перелік об'єктів, на якому впроваджено | | | | | |особливий режим діяльності, | | | | | |затверджується керівником ГУР, ДПС, | | | | | |ДССЗЗІ, МВС, СБ, СЗР, УДО | | | | -------------------------------------------------------------------- "

7. Статтю 4.9.1 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- | 4.9.1 |Відомості за окремими показниками про | Т | 5 | ГШ | | |стійкість існуючих радіоелектронних | | | ДССЗЗІ| | |засобів до роботи за умов радіозавад, | | | СБ | | |структуру (зайнятість) радіочастотного | | | | | |спектра радіоелектронними засобами ДПС, | | | | | |ДССЗЗІ, ЗС, МВС, МТЗ, СБ, СЗР, | | | | | |обмеження в режимах роботи | | | | | |радіоелектронних засобів для захисту | | | | | |від технічних розвідок чи | | | | | |протирадіолокаційних ракет | | | | -------------------------------------------------------------------- "

8. Статтю 4.9.2 викласти в такій редакції:

" -------------------------------------------------------------------- | 4.9.2 |Відомості про траси, потужності, схеми, | | | ГШ | | |факт оренди магістральних міжміських | | | ДССЗЗІ| | |ліній зв'язку ДДВП, ДПС, ДССЗЗІ, МВС, | | | СБ | | |МО, СБ, СЗР | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за сукупністю всіх показників у цілому | ЦТ | 10 | | | |щодо України | | | | | |----------------------------------------+----+----| | | |за окремими показниками в цілому щодо: | Т | 5 | | | |ДДВП; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; МО; СБ; СЗР | | | | -------------------------------------------------------------------- "

Начальник Управління

охорони державної таємниці І.Божков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2007 — 2007 р., № 17, стор. 116, стаття 670, код акта 38991/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.09.2020 № 250 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -