<<
>>

НАКАЗ від 06.12.2019 № 1898 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 03.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2019  № 1898


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2019 р.
за № 1295/34266

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 03 жовтня 2019 року за № 2019, 18 жовтня 2019 року за № 2027, 28 листопада 2019 року за № 2040, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 03 жовтня 2019 року за № 2020, 10 жовтня 2019 року за № 2021, 18 жовтня 2019 року за №№ 2023, 2028, 19 листопада 2019 року за №№ 2032-2034, 28 листопада 2019 року за №№ 2037-2039, 2041, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. БакановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
06 грудня 2019 року № 1898


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2019 р.
за № 1295/34266

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У Загальних положеннях:

1) у пункті 5:

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"ДПтС - Державна пенітенціарна служба України".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий-п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим-п'ятдесят четвертим;

абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

"ДССТ - Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України.";

2) у пункті 7:

після абзацу шістдесят другого доповнити новим абзацом шістдесят третім такого змісту:

"Об'єкт оперативного управління, пункт передислокації - спеціально побудовані або пристосовані споруди (приміщення) для розміщення у них в особливий період підрозділів Центрального управління, органів, закладів СБ, де створюються необхідні умови для здійснення управління їх оперативно-службовою діяльністю, життєзабезпечення керівного та особового складу.".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят третій-сто п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят четвертим-сто п'ятдесят четвертим;

після абзацу вісімдесят восьмого доповнити новим абзацом вісімдесят дев'ятим такого змісту:

"Підрозділ об'єднаних сил швидкого реагування - орган військового управління, з'єднання, військова частина та підрозділи ЗС, родів військ, спеціальних військ, які призначені для запобігання та своєчасного реагування на загрози і збройні конфлікти, їх воєнно-силового стримування та ліквідації на ранній стадії виникнення.".

У зв'язку з цим абзаци вісімдесят дев'ятий-сто п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами дев'яностим-сто п'ятдесят п'ятим;

після абзацу вісімдесят дев'ятого доповнити новим абзацом дев'яностим такого змісту:

"Повітряний пункт управління - повітряне судно (літак, гелікоптер), обладнаний бортовими комплексами засобів зв'язку і автоматизації та призначений для забезпечення роботи оперативного складу під час управління військами (силами).".

У зв'язку з цим абзаци дев'яностий-сто п'ятдесят п'ятий вважати відповідно абзацами дев'яносто першим-сто п'ятдесят шостим;

абзац дев'яносто другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто третій-сто п'ятдесят шостий вважати відповідно абзацами дев'яносто другим-сто п'ятдесят п'ятим;

після абзацу дев'яносто сьомого доповнити новим абзацом дев'яносто восьмим такого змісту:

"Пункт управління - сукупність робочих місць, розташованих у захищених спорудах, будівлях або на рухомих засобах та призначений для роботи оперативного складу органів військового управління (частин, ДССЗЗІ) під час управління військами (силами).".

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто восьмий-сто п'ятдесят п'ятий вважати відповідно абзацами дев'яносто дев'ятим-сто п'ятдесят шостим;

після абзацу сто п'ятого доповнити новим абзацом сто шостим такого змісту:

"Рухомий пункт управління - визначений склад машин штабних з причепами штабними, на автомобільних базових шасі яких змонтовано контейнери універсальні низькогабаритні зі змінним (незмінним) об'ємом та які призначені для забезпечення роботи (відпочинку), захисту оперативного складу (екіпажу), засобів зв'язку, інформаційних систем та іншого обладнання від негативних впливів навколишнього середовища, розташованих на місцевості в районі ведення бойових дій (операцій).".

У зв'язку з цим абзаци сто шостий-сто п'ятдесят шостий вважати відповідно абзацами сто сьомим-сто п'ятдесят сьомим;

після абзацу сто двадцять п'ятого доповнити новим абзацом сто двадцять шостим такого змісту:

"Стаціонарний пункт управління - інженерна споруда захищеного типу, що належить до пункту управління і забезпечує комплексний захист особового складу і технічних засобів від дії засобів ураження та призначена для ефективного використання засобів управління і зв'язку, а також наземні споруди, які технологічно (функціонально) з нею пов'язані та забезпечують роботу, відпочинок, прийняття їжі, медичний огляд тощо оперативного складу пункту управління, який у залежності від важливості та призначення може відноситися до особливо важливих об'єктів першої (пункти управління ГШ, видів та родів військ ЗС) та другої (пункти управління оперативних та повітряних командувань ЗС) категорії, ДССЗЗІ.".

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять шостий-сто п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами сто двадцять сьомим-сто п'ятдесят восьмим;

після абзацу сто п'ятдесят третього доповнити новим абзацом сто п'ятдесят четвертим такого змісту:

"Функціонування пункту управління, об'єкта оперативного управління (діючого, запасного), пункту передислокації - відомості, які дають можливість ідентифікувати місце знаходження та призначення конкретного пункту управління.".

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятдесят четвертий-сто п'ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами сто п'ятдесят п'ятим-сто п'ятдесят дев'ятим;

абзац сто п'ятдесят шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятдесят сьомий-сто п'ятдесят дев'ятий вважати відповідно абзацами сто п'ятдесят шостим-сто п'ятдесят восьмим;

після абзацу сто п'ятдесят шостого доповнити новими абзацами сто п'ятдесят сьомим-сто шістдесятим такого змісту:

"Характеристика повітряного пункту управління - сукупність чисельності оперативного складу та технічних властивостей бортового вузла зв'язку, які розкривають: наявність комплексів спеціального зв'язку, види зв'язку, технічні характеристики мереж.

Характеристика рухомого пункту управління - сукупність технічних властивостей конкретного рухомого пункту управління, які розкривають: категорію військового об'єкта, систему зв'язку (види зв'язку, технічні характеристики мереж), чисельність гарнізону (особового складу, ємність), схеми розташування (розміщення) структурних підрозділів.

Характеристика стаціонарного пункту управління, об'єкта оперативного управління (діючого, запасного), пункту передислокації - сукупність технічних властивостей конкретного стаціонарного пункту управління, об'єкта оперативного управління (діючого, запасного), пункту передислокації, які розкривають категорію військового об'єкта, склад систем електроживлення, вентиляції та кондиціювання повітря, підтримання підпору повітря, водопостачання, каналізації та дренажну, автоматизації, ступінь захисту по фронту ударної хвилі, чисельність гарнізону (особового складу, ємність), період автономності, період повної ізоляції, схеми наземних та підземних будівельних конструкцій.

Цінності - банкноти, монети, банківські метали, цінні папери, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави.".

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятдесят сьомий, сто п'ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами сто шістдесят першим, сто шістдесят другим.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) у розділі 1:

статтю 1.3.1 викласти у такій редакції:

"

1.3.1

Відомості про призначення, дислокацію (координати), технічний стан, характеристики, систему охорони (захисту) окремого стаціонарного (пересувного, мобільного) пункту управління (діючого, запасного)

 

 

ДПС
МВС
НПУ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС; МВС; НПУ

ЦТ

10

за окремими показниками щодо: СЗР; ДПС; МВС; НПУ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; головного управління, управління МВС; головного управління НПУ; підрозділу, військової частини СЗР

Т

5

";

доповнити новою статтею 1.3.4 такого змісту:

"

1.3.4

Відомості про функціонування, характеристики, географічні координати (дислокацію) пункту управління (стаціонарного, рухомого, повітряного), об'єкта оперативного управління (діючого, запасного), пункту передислокації

 

 

ДССЗЗІ
ЗС
НГУ
СБ

за сукупністю всіх показників в цілому щодо ЗС

ОВ

30

за сукупністю всіх показників в цілому щодо НГУ;
за окремими показниками в цілому щодо: ЗС; СБ;
за сукупністю всіх показників щодо двох або більше пунктів управління у цілому щодо: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування, корпусу резерву, створених угруповань (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за сукупністю всіх показників щодо повітряного пункту управління: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування ЗС, ДССТ; Головного управління НГУ;
за сукупністю всіх показників щодо двох або більше пунктів управління в цілому щодо Головного управління, територіального управління НГУ;
за окремими показниками щодо стаціонарного або рухомого пункту управління: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування, корпусу резерву, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; ДССЗЗІ; Головного управління, територіального управління НГУ;
за окремими показниками в цілому щодо: Центрального управління, органу, закладу СБ; НГУ;
за сукупністю всіх показників щодо пункту управління: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ

Т

5

";

2) статтю 2.1.15 розділу 2 викласти у такій редакції:

"

2.1.15

Відомості щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх постачання за кожним з напрямів державного оборонного замовлення.
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов'язаннями по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Організації Об'єднаних Націй

 

 

ГУР
ДБР
ДКА
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
МЕРТ
МО
МЮ
НГУ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо України;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого державного замовника з оборонного замовлення

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо окремого державного замовника з оборонного замовлення

Т

5

";

3) статтю 3.2.7 розділу 3 викласти у такій редакції:

"

3.2.7

Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні товарами військового призначення, що імпортуються державними замовниками з оборонного замовлення та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва, у цілому щодо України та окремого державного замовника з оборонного замовлення

Т

5

РНБО

";

4) у розділі 4:

статтю 4.1.9 викласти у такій редакції:

"

4.1.9

Відомості про зміст заходів або результати здійснення спеціальної перевірки особового складу, кандидата для зарахування на службу (роботу) до СБ, СЗР, ССО, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО, ГУР, оперативних підрозділів ДБР, розголошення яких може завдати шкоди конкретним особам чи їх близьким родичам або створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГУР
ДБР
ДПС
СБ
СЗР
ССО
УДО

";

статтю 4.5.2 викласти у такій редакції:

"

4.5.2

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою

 

 

ДБР
ДССЗЗІ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО; НАБ; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; НПУ; НГУ; СБ; СЗР; НАБ; ДБР;
за окремими показниками щодо номенклатури або фактичної наявності в цілому щодо УДО;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

";

статті 4.5.6-4.5.7 викласти у такій редакції:

"

4.5.6

Відомості про факт закупівлі СЗР, СБ, ДБР, НПУ, ГУР технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, що розкривають найменування, принцип дії чи експлуатаційні характеристики технічних засобів розвідки, спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, призначених для здійснення та забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності СЗР, СБ, ДБР, НПУ, ГУР, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

ГУР
ДБР
НПУ
СБ
СЗР

4.5.7

Відомості про факт закупівлі НПУ, СЗР, УДО, ГУР, ДБР озброєння та комплектувальних виробів до озброєння, боєприпасів, військової техніки, виробів та товарів військового призначення, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності НПУ, СЗР, ГУР, ДБР, охорони органів державної влади України, посадових осіб та об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона УДО, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

ГУР
ДБР
НПУ
СЗР
УДО

".

Начальник Департаменту
охорони державної таємниці
та ліцензуванняІ. Носко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.01.2020 — 2020 р., № 7, стор. 146, стаття 310, код акта 97722/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.05.2019 № 766 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Служба безпеки України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 03.05.2019 № 707 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.05.2019 № 822 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.05.2019 № 833 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію відпочинку у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2019 № 864 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.07.2019 № 1132 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Службою безпеки України та Історичним архівом державної безпеки Угорщини". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -