<<
>>

НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

08.01.2019  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 116/33087

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

Відповідно до статі 10 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 14 серпня 2014 року № 498, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2014 року за № 1060/25837, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Об’єднаного комітету профспілки
Служби безпеки УкраїниП.

Ковтонюк


В.І. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
08 січня 2019 року № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 116/33087

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

1. Абзац третій пункту 1.2 розділу I викласти у такій редакції:

«Працівники СБУ проводять профілактичні медичні огляди у закладах охорони здоров’я СБУ.».

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 2.1 слова та абревіатури «Військово-медичним управлінням СБУ (далі - ВМУ)» замінити абревіатурою «ВМУ»;

2) у пункті 2.8:

в абзаці першому слова та цифри «від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244» замінити словами та цифрами «від 03 січня 2019 року № 2/ДСК»;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) за результатами лікування (обстеження) військовослужбовця в умовах стаціонару у разі підтвердження (виявлення) хвороб, станів, фізичних вад, що зумовлюють непридатність до військової служби в СБУ, відповідно до Положення про медичний огляд:

начальник ВМУ письмово протягом трьох робочих днів з дня завершення лікування (обстеження) інформує начальника органу, підрозділу, закладу СБУ за місцем проходження служби військовослужбовцем з урахуванням збереження лікарської таємниці про прогноз перебігу захворювання військовослужбовця та направлення його до військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) для визначення ступеня придатності до військової служби;

начальник ВМС одночасно при наданні інформації згідно з абзацом другим цього підпункту письмово інформує начальника ВМУ про такого військовослужбовця для здійснення контролю, а в подальшому про направлення (не направлення) його на ВЛК у строк, визначений згідно з підпунктом 4 цього пункту, та про результати проведеної ВЛК.».

3. У додатках до Інструкції:

1) у пункті 5 додатка 3 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

2) у додатку 4:

у пункті 5 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

в абзаці сьомому пункту 14 слова «один раз на 2 роки» виключити;

3) у додатку 6:

таблицю пункту 1.6 розділу I викласти у такій редакції:

«

Показники

Військовослужбовці


звітний період

попередній звітний період


кількість

%

кількість

%


1. Виконання обов’язків військової служби в шкідливих умовах


2. Хворіють на:


туберкульоз


цукровий діабет


новоутворення,

у тому числі злоякіснізахворювання серцево-судинної системи,

у тому числі з високим ризиком ускладненьзахворювання опорно-рухового апарату з вираженими  функціональними порушеннями


3. Часто, тривало хворіють


4. Травматизм, у тому числі виробничий»;

таблицю розділу II викласти у такій редакції:

«

Основні керовані фактори ризику серцево-судинних захворювань

Військовослужбовці


звітний період

попередній звітний період


кількість

%

кількість

%


Тютюнопаління


Надлишкова вага


Підвищений артеріальний тиск


Низька фізична активність


».

Начальник
Військово-медичного
управлінняЛ. Шугалей


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2019 — 2019 р., № 16, стор. 141, стаття 565, код акта 93462/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.05.2019 № 766 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Служба безпеки України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 707 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.05.2019 № 822 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.05.2019 № 833 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію відпочинку у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 31.05.2019 № 864 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.07.2019 № 1132 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Службою безпеки України та Історичним архівом державної безпеки Угорщини". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 28.08.2019 № 1341 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -