<<
>>

НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

08.01.2019  № 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2019 р.

за № 116/33087

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

Відповідно до статі 10 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 14 серпня 2014 року № 498, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2014 року за № 1060/25837, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

П. Ковтонюк

В.І. Шатілов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

08 січня 2019 року № 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2019 р.

за № 116/33087

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

1.

Абзац третій пункту 1.2 розділу I викласти у такій редакції:

«Працівники СБУ проводять профілактичні медичні огляди у закладах охорони здоров’я СБУ.».

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 2.1 слова та абревіатури «Військово-медичним управлінням СБУ (далі - ВМУ)» замінити абревіатурою «ВМУ»;

2) у пункті 2.8:

в абзаці першому слова та цифри «від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244» замінити словами та цифрами «від 03 січня 2019 року № 2/ДСК»;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) за результатами лікування (обстеження) військовослужбовця в умовах стаціонару у разі підтвердження (виявлення) хвороб, станів, фізичних вад, що зумовлюють непридатність до військової служби в СБУ, відповідно до Положення про медичний огляд:

начальник ВМУ письмово протягом трьох робочих днів з дня завершення лікування (обстеження) інформує начальника органу, підрозділу, закладу СБУ за місцем проходження служби військовослужбовцем з урахуванням збереження лікарської таємниці про прогноз перебігу захворювання військовослужбовця та направлення його до військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) для визначення ступеня придатності до військової служби;

начальник ВМС одночасно при наданні інформації згідно з абзацом другим цього підпункту письмово інформує начальника ВМУ про такого військовослужбовця для здійснення контролю, а в подальшому про направлення (не направлення) його на ВЛК у строк, визначений згідно з підпунктом 4 цього пункту, та про результати проведеної ВЛК.».

3. У додатках до Інструкції:

1) у пункті 5 додатка 3 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

2) у додатку 4:

у пункті 5 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

в абзаці сьомому пункту 14 слова «один раз на 2 роки» виключити;

3) у додатку 6:

таблицю пункту 1.6 розділу I викласти у такій редакції:

«

Показники

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

1. Виконання обов’язків військової служби в шкідливих умовах

2. Хворіють на:

туберкульоз

цукровий діабет

новоутворення,

у тому числі злоякісні

захворювання серцево-судинної системи,

у тому числі з високим ризиком ускладнень

захворювання опорно-рухового апарату з вираженими  функціональними порушеннями

3. Часто, тривало хворіють

4. Травматизм, у тому числі виробничий

»;

таблицю розділу II викласти у такій редакції:

«

Основні керовані фактори ризику серцево-судинних захворювань

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

Тютюнопаління

Надлишкова вага

Підвищений артеріальний тиск

Низька фізична активність

».

Начальник

Військово-медичного

управління

Л. Шугалей


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2019 — 2019 р., № 16, стор. 141, стаття 565, код акта 93462/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.09.2020 № 250 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -