<<
>>

НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 31.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2019  № 573/152/252

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2019 р.

за № 413/33384

Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Відповідно до статей 3-6 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою забезпечення належної координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 19 травня 2016 року № 237/267/388 «Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 856/28986.

3.

Начальникам Управління правового забезпечення Служби безпеки України та Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Служби безпеки України

генерал армії України

В. Грицак

Міністр оборони України

С. Полторак

Міністр

внутрішніх справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Національної поліції України

Т.в.о. командувача Національної

гвардії України

генерал-майор

Голова Державної прикордонної

служби України

генерал-полковник

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Л. Денісова

С.М. Князєв

О.Є. Кулик

П. Цигикал

М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх

справ України

08 квітня 2019 року № 573/152/252

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2019 р.

за № 413/33384

ПОЛОЖЕННЯ

про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

1. Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - Центр) функціонує при Службі безпеки України.

2. Основним завданням Центру є координація заходів з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, які захоплені та утримуються незаконними збройними формуваннями у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі - РФ) у Донецькій та Луганській областях.

3. Відповідно до покладених завдань Центр:

створює та веде облік осіб, які незаконно позбавлені волі, захоплені та утримуються незаконними збройними формуваннями у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (до 30 квітня 2018 року - у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей);

координує заходи, які здійснюються за участю Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських об’єднань та окремих осіб, щодо звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

забезпечує ведення переговорного процесу, у тому числі на міжнародних майданчиках, щодо пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, які захоплені та утримуються незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;

розглядає заяви, звернення, повідомлення з питань, віднесених до компетенції Центру;

готує пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються діяльності Центру.

4. Центр для виконання покладених на нього завдань має право:

звертатись до державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань за наданням інформації, документів та матеріалів;

користуватися в порядку, визначеному законодавством України, інформаційними базами даних державних органів, урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими засобами передачі інформації;

організовувати та проводити конференції, брифінги, круглі столи, наради з питань, віднесених до компетенції Центру;

взаємодіяти з державними органами, закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань та міжнародних гуманітарних організацій, окремими особами з питань виконання покладених на Центр завдань.

5. До складу Центру на постійній основі входять представники Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських об’єднань та інші особи.

Представники Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що входять до складу Центру:

забезпечують взаємодію Центру з державними органами, представниками яких вони є;

готують проекти актів організаційно-розпорядчого характеру таких державних органів з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

забезпечують оперативне надходження до Центру актуальної інформації про незаконно позбавлених волі осіб, отриманої державними органами, представниками яких вони є;

взаємодіють з членами сімей, близькими родичами незаконно позбавлених волі осіб з числа працівників (військовослужбовців) державних органів, представниками яких вони є;

інформують щокварталу керівника Центру про проведену роботу з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

у межах компетенції виконують інші обов’язки, визначені керівником Центру.

6. Керівника Центру призначає Голова Служби безпеки України за поданням першого заступника Голови Служби - керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України. За посадою керівник Центру є заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

7. Персональний склад Центру та зміни до нього затверджуються першим заступником Голови Служби - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника Центру.

8. Керівник Центру:

здійснює керівництво діяльністю Центру та організовує контроль за виконанням функціональних обов’язків його співробітниками;

забезпечує організацію роботи Центру, чітке, своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх повноважень;

забезпечує своєчасне погодження з Командувачем об’єднаних сил виконання основних завдань Центру у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

доповідає (не рідше одного разу на місяць) про результати роботи Центру першому заступнику Голови Служби - керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

9. Центр має таку структуру:

координаційна група;

інформаційний центр (call-центр);

група юридичного супроводу;

група документального забезпечення.

10. Координаційна група:

координує заходи, які здійснюються за участю Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських об’єднань та окремих осіб, щодо пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

отримує й аналізує інформацію щодо фактів незаконного позбавлення волі, утримання та насильницьких зникнень осіб, визначає можливі шляхи її використання;

готує пропозиції керівнику Центру щодо тактики ведення переговорного процесу зі звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у тому числі в міжнародному форматі, доцільності та можливих шляхів задоволення окремих вимог представників окупаційних адміністрацій РФ за зазначеним напрямом, організації та здійснення необхідних у зв’язку з цим узгоджених заходів;

за вказівкою керівника Центру (та погодженням Командувача об’єднаних сил у разі, якщо представники центру виконують свої обов’язки безпосередньо у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях) організовує пошук, здобуває інформацію, що сприятиме встановленню та звільненню незаконно позбавлених волі осіб, бере участь у переговорах щодо звільнення незаконно позбавлених волі осіб;

забезпечує підготовку проектів доповідей керівника Центру першому заступнику Голови Служби - керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України;

у взаємодії з іншими підрозділами Служби безпеки України аналізує й узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі з питань, що стосуються компетенції Центру, шляхом моніторингу вітчизняних та іноземних засобів масової інформації, інтернет-видань, готує для керівника Центру відповідні прес-релізи, інформаційно-аналітичні матеріали;

визначає необхідний обсяг інформації та забезпечує підготовку матеріалів з питань діяльності Центру для їх оприлюднення в інформаційному просторі.

11. Інформаційний центр (call-центр):

приймає та розглядає заяви, звернення та повідомлення (у тому числі в електронному вигляді) з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, а також з інших питань, віднесених до компетенції Центру;

організовує та бере безпосередню участь у спілкуванні з членами сімей, близькими родичами, іншими законними представниками постраждалих осіб (у тому числі у режимі телефонного зв’язку), надає їм відповідну консультативну допомогу з питань, віднесених до компетенції Центру;

реєструє, накопичує, зберігає, змінює, поновлює інформацію про незаконно позбавлених волі осіб, забезпечує ведення автоматизованого обліку такої інформації.

12. Група юридичного супроводу:

здійснює правовий аналіз проблемних питань, які виникають під час діяльності Центру, надає відповідні пропозиції керівнику Центру;

надає правову допомогу та консультації співробітникам Центру;

опрацьовує та бере участь у підготовці Центром проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, листів на адресу інших державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій.

13. Група документального забезпечення:

забезпечує ведення діловодства (у тому числі автоматизованого), підготовку кореспонденції для доповіді керівництву Центру та Служби безпеки України;

контролює дотримання в Центрі вимог законодавства України у сфері діловодства та захисту інформації з обмеженим доступом.

14. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

15. Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у межах компетенції сприяють роботі Центру.

Начальник Штабу -

заступник керівника

Антитерористичного центру

при Службі безпеки України

генерал-майор

Г.І. Кузнєцов

Начальник Об’єднаного

оперативного штабу

Збройних Сил України

генерал-лейтенант

О.С. Сирський

Начальник Управління

взаємодії з Національною

поліцією Міністерства

внутрішніх справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2019 — 2019 р., № 39, стор. 217, стаття 1388, код акта 94441/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.09.2020 № 250 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -