Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 08.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

13.09.2021  № 320

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1266/36888

Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 244 «Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 1995 року № 608 «Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 244», з метою вдосконалення порядку здійснення в СБУ державного нагляду у сфері охорони праці за безпечним веденням робіт НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Центру охорони праці і пожежно-технічного нагляду Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Голови Державної служби України

з питань праці

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної ради України

з прав людини

В. Сажієнко

О. Любченко

Н. Федорович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

13 вересня 2021 року № 320

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1266/36888

ПОЛОЖЕННЯ

про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації і здійснення державного нагляду в сфері охорони праці та державного нагляду за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу (співробітники-військовослужбовці, військовослужбовці строкової служби, курсанти (слухачі) (далі - військовослужбовці) в підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, а також навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України (далі - СБУ) та штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - підрозділи, органи, заклади СБУ), і державного технічного нагляду за додержанням вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт у СБУ.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - документ, який складається органом державного нагляду за охороною праці в СБУ за результатами обстеження стану охорони праці в підрозділах, органах, закладах СБУ та який містить інформацію про відповідність об’єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, без наявності якого підрозділ, орган, заклад СБУ не може проваджувати певні дії щодо здійснення службової діяльності за відповідним напрямом;

дозвіл - документ, який виданий органом державного нагляду за охороною праці в СБУ на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів (у тому числі засобів загального, військового та спеціального призначення) в підрозділах, органах, закладах СБУ;

матеріально-технічні засоби (у тому числі засоби загального, військового та спеціального призначення) - засоби, які застосовуються військовослужбовцями СБУ для здійснення службової діяльності;

перевірка - заходи державного нагляду і контролю, що здійснюються органом державного нагляду за охороною праці в СБУ для забезпечення дотримання підрозділами, органами, закладами CБУ вимог законодавства з охорони праці.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в актах законодавства, які регламентують діяльність СБУ.

3. Розмежування повноважень щодо здійснення державного нагляду за охороною праці між Державною службою України з питань праці та СБУ здійснюється відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 1995 року № 608 «Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 244».

4. СБУ через орган державного нагляду за охороною праці здійснює:

державний нагляд за безпечним веденням робіт військовослужбовцями в підрозділах, органах, закладах СБУ;

державний технічний нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт, у тому числі під час експлуатації, застосування, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів, технологічного обладнання, медичної техніки, техніки телефонного і телеграфного зв’язку, устаткування підвищеної небезпеки (у тому числі парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів, газового обладнання, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, ліфтів), військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, у тому числі засобів загального, військового та спеціального призначення (далі - машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, військова техніка та інші матеріально-технічні засоби), а також виготовлення обладнання військового (спеціального) призначення військовослужбовцями в підрозділах, органах, закладах СБУ.

5. Органом державного нагляду за охороною праці в СБУ є Центр охорони праці і пожежно-технічного нагляду СБУ (далі - ЦОП і ПН), створений відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 1995 року № 608 «Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 244».

6. Основними напрямами діяльності ЦОП і ПН є:

здійснення функцій з реалізації державної політики у сфері охорони праці в СБУ;

здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт військовослужбовцями СБУ;

комплексне управління охороною праці та безпечним веденням робіт на державному рівні в підрозділах, органах, закладах СБУ;

здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт на об’єктах і устаткуванні підвищеної небезпеки та з вибуховими матеріалами військового призначення в СБУ;

управління і організація системи навчання та перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах, органах, закладах СБУ.

7. ЦОП і ПН в межах визначеної законодавством компетенції:

здійснює розробку нормативно-правових актів з охорони праці, які застосовуються в підрозділах, органах, закладах СБУ;

веде облік і здійснює технічний огляд устаткування підвищеної небезпеки, видає дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, на початок роботи нових і реконструйованих об’єктів СБУ, а також на монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів;

видає висновки про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази підрозділів, органів, закладів СБУ вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій відповідно до законодавства України та наказів СБУ.

Дозволи і висновки видаються відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Рішення посадових осіб органу державного нагляду за охороною праці в СБУ, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами підрозділів, органів, закладів СБУ.

II. Порядок здійснення державного нагляду за охороною праці та за безпечним веденням робіт у СБУ

1. Державний нагляд за охороною праці та безпечним веденням робіт у СБУ здійснюється ЦОП і ПН у формі проведення планових і позапланових перевірок у підрозділах, органах, закладах СБУ.

2. Планові та позапланові перевірки проводяться співробітниками ЦОП і ПН відповідно до приписів на здійснення перевірки, у присутності представників підрозділів, органів, закладів СБУ.

3. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом службової діяльності ЦОП і ПН:

один раз на рік - підрозділів Центрального управління, закладів СБУ та штабу Антитерористичного центру при СБУ;

один раз на два роки - регіональних органів та органів військової контррозвідки.

4. Позапланові перевірки підрозділів, органів, закладів СБУ можуть проводитися у разі:

надходження інформації про нещасний випадок, аварію або факти порушення законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт в підрозділах, органах, закладах СБУ;

невиконання підрозділами, органами, закладами СБУ приписів ЦОП і ПН та вимог щодо письмового інформування про усунення кожного порушення та виконання заходів;

необхідності прийняття рішень про поновлення роботи об’єктів СБУ, експлуатації, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та матеріально-технічних засобів, виконання робіт в підрозділах, органах, закладах СБУ;

недотримання підрозділами, органами, закладами СБУ вимог нормативно-правових і розпорядчих актів СБУ з охорони праці;

отримання звернень від керівників підрозділів, органів, закладів СБУ щодо надання дозволу, висновку або рішення, передбачених цим Положенням;

виникнення ризиків настання негативного наслідку (нещасного випадку, аварії тощо) від провадження службової діяльності.

5. Для проведення перевірки ЦОП і ПН готує відповідний документ на здійснення перевірки (припис), який повинен містити найменування підрозділу, органу, закладу СБУ, у якому передбачається здійснення перевірки. У приписі зазначається інформація про вид перевірки відповідно до пунктів 2-4 цього розділу, причини її проведення, строки, перелік співробітників, які проводитимуть перевірку, або склад комісії (із зазначенням військового звання (у разі наявності), прізвища, імені та по батькові, посади), а також перелік питань, що підлягають перевірці.

Припис на здійснення перевірки друкується на офіційному бланку СБУ, підписується заступником Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

ЦОП і ПН інформує підрозділи, органи, заклади СБУ про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять робочих днів до її початку.

6. Припис на здійснення перевірки реєструється та надсилається керівнику підрозділу, органу, закладу СБУ.

7. Перевірки проводяться за участю співробітників підрозділів охорони праці та/або уповноваженої керівником підрозділу, органу, закладу СБУ посадової особи.

Зазначені особи мають право надавати співробітникам ЦОП і ПН усні та письмові заяви, зауваження, пояснення або заперечення з питань проведення перевірки.

8. Під час перевірок співробітники ЦОП і ПН знайомляться з актами організаційно-розпорядчого характеру, нормативно-технічною документацією, вивчають матеріали попередніх перевірок, висновки комісій з розслідування нещасних випадків і аварій, якщо такі проводилися.

9. Співробітники ЦОП і ПН під час проведення перевірки стану охорони праці мають право:

одержувати від підрозділів, органів, закладів СБУ необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці та безпечного ведення робіт військовослужбовцями СБУ;

вимагати відсторонення від виконання службових обов’язків, завдань (роботи) співробітників, які не пройшли передбаченого законодавством медичного огляду та яким не проведено навчання або інструктаж, перевірку знань, які не мають допуску до виконання відповідних робіт або не дотримуються вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт;

ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників, які не дотримуються вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт, а у разі виявлення порушень вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт та порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю інших осіб,- видавати керівникам підрозділів, органів, закладів СБУ обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень;

зупиняти (забороняти) роботу об’єктів СБУ та експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки й інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт (у тому числі робіт із застосуванням небезпечних речовин).

10. За результатами проведення перевірки складаються акти (додаток 1) та (або) приписи (додаток 2). У разі виявлення порушень вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт та порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю інших осіб,- акти та приписи.

11. Приписи за результатами перевірки містять:

інформацію про характер і зміст порушень, про невиконання вимог законодавства з охорони праці та вимог з безпечного ведення робіт (зазначається відповідна структурна одиниця нормативно-правового акта), про зупинку (заборону) роботи об’єктів СБУ, експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки й інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт (у тому числі робіт із застосуванням небезпечних та інших речовин, які під час їх використання можуть створювати загрозу життю та здоров’ю людей);

вимоги складання планів заходів щодо усунення виявлених порушень та вимоги письмового інформування щодо виконання цих заходів.

12. Акти та (або) приписи перевірок складаються в двох примірниках, які підписуються співробітниками ЦОП і ПН або членами комісії, що проводили перевірку. Факт ознайомлення з актами перевірок і приписами засвідчується підписами керівників підрозділів, органів, закладів СБУ, де проводилась перевірка.

Керівники підрозділів, органів, закладів СБУ мають право надавати письмові пояснення та викладати зауваження щодо змісту приписів.

Перші примірники актів та (або) приписів перевірок надаються керівникам підрозділів, органів, закладів СБУ, де проводилася перевірка, другі - зберігаються в ЦОП і ПН.

Припис може бути скасований Головою СБУ чи особою, яка виконує його обов’язки.

13. Для усунення порушень, зазначених у приписах, підрозділи, органи, заклади СБУ розробляють плани заходів у відповідності до нормативно-правових актів СБУ. Керівники підрозділів, органів, закладів СБУ затверджують ці плани, організовують і контролюють їх виконання та інформують ЦОП і ПН про заходи, вжиті для усунення порушень. Після закінчення строків виконання письмово повідомляють ЦОП і ПН про їх виконання.

14. Поновлення роботи об’єктів СБУ, експлуатації, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт, які були зупинені або заборонені на підставі приписів ЦОП і ПН, здійснюється після усунення порушень, зазначених у приписах, на підставі рішення про поновлення роботи об’єкта СБУ, експлуатації, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та матеріально-технічних засобів, виконання робіт (додаток 3), прийнятого після розгляду письмових повідомлень та документів, передбачених нормативно-технічною документацією та нормативно-правовими актами з охорони праці, або за результатами проведених позапланових перевірок.

У випадках самовільного поновлення роботи об’єктів СБУ, експлуатації, застосування зупинених машин, механізмів, устаткування, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт проводиться повторна їх зупинка співробітниками ЦОП і ПН і вживаються заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.

15. ЦОП і ПН про проведені перевірки та прийняті рішення щодо експлуатації, застосування об’єктів СБУ, машин, механізмів, устаткування, військової техніки й інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт за необхідності доповідає керівництву СБУ.

Начальник

Центру охорони праці

і пожежно-технічного нагляду

А. Катещенок


Додаток 1

до Положення про державний нагляд

за безпечним веденням робіт

у Службі безпеки України

(пункт 10 розділу II)

АКТ

Додаток 2

до Положення про державний нагляд

за безпечним веденням робіт

у Службі безпеки України

(пункт 10 розділу II)

ПРИПИС

Додаток 3

до Положення про державний нагляд

за безпечним веденням робіт

у Службі безпеки України

(пункт 14 розділу II)

РІШЕННЯ

про поновлення роботи об’єкта СБУ, експлуатації, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, військової техніки та матеріально-технічних засобів, виконання робіт


Документи та файли

Сигнальний документ — f510567n86.doc
Сигнальний документ — f510567n87.doc
Сигнальний документ — f510567n88.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2021 — 2021 р., № 78, стор. 302, стаття 4966, код акта 107475/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -